Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 10 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 10 bevat allerlei interessante info over de activiteiten op school.

Deze week zijn de voorleesdagen. Veel ouders en anderen zijn gaan voorlezen in verschillende groepen. Hartstikke leuk en een promotie voor het belang van en het plezier in lezen.
U kunt zich weer inschrijven voor de kinderoptocht, in het artikel staat hoe u dit kunt doen.
Ons TSO-team heeft een leuk feestje gevierd, omdat ze een gouden ster hebben gewonnen. Dit en nog meer leest u in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier,

Team kbs. Olof Palme

Wisseling leerkrachten binnen Scala

Vanaf volgende week gaat Bo Hoenders in de invalpool van Scala werken. Mark Brouwers, nu werkzaam in de invalpool, zal zijn groep 6 op de Olof Palme overnemen. De ouders van de groep zijn hierover geïnformeerd.
We wensen beide heren een goede start toe. 

Parkeren bij school. Veiligheid voorop!

img2

Beste ouders/verzorgers,  

Wanneer u uw kind(eren) met de auto naar school brengt, wilt u dan niet op de parkeerplaats voor invaliden gaan staan, ook niet als het maar voor "even " is.

De parkeerplaatsen voor de BSO moeten aan het einde van de schooldag vrij zijn, er mogen dus geen auto's geparkeerd worden. Dit alles is in het belang van de veiligheid van onze kinderen.

Teachers4Teachers

Zoals jullie allemaal weten hebben we voor de kerstvakantie een obstakelrun gelopen voor Teachers4Teachers. Wat een succes was deze gymles voor Afrika!!
De kinderen hebben enthousiast gegymd en hebben een super groot bedrag bij elkaar gehaald. Namelijk € 1458,63. Omdat we meer dan genoeg hebben opgehaald, zullen we dit bedrag in tweeën splitsen. Zo hebben we voor juf Hetty, die binnenkort naar Kenia gaat, en voor juf Ingeborg, die de volgende keer mee zal gaan, een mooi bedrag omTeachers4Teachers te steunen. 
We houden jullie verder op de hoogte van de reis.

Gouden ster

img2

Donderdag 10 januari 2019 was een feestelijke dag. Het team van de tussenschoolse opvang (TSO), ook wel overblijfteam genoemd, heeft in november de Gouden Ster verdiend en mag zich TSO Voorbeeldschool van Nederland noemen.

Deze Gouden Ster is niet vanzelfsprekend. Er is een groot aantal eisen waaraan je als TSO moet voldoen. Om te controleren of er ook wordt gehandeld naar wat gevraagd wordt, is er twee keer een observatie op school afgenomen door “TSO Support”. Het is de kunst om de tussenschoolse opvang zo vorm te geven dat het voor ieder kind fijn is om over te blijven.

Op de foto het TSO-team van de Olof Palme. Wij zijn trots op dit team.

Studiedag en continurooster

Op donderdag  31 januari is er een continurooster voor groep 1 t/m 8. De school is dan om 14.00 uur uit.
Op maandag 4 februari zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.
Op dinsdag 5 februari hebben de gr. 1-4 nog een extra vrije dag, omdat ze minder uren naar school hoeven te gaan dan de gr. 5 t/m 8.

 

Inschrijven Dwergonische kinderoptocht

img2

Over enkele weken is het alweer Carnaval en ook dit jaar organiseren wordt er weer een leuke Dwergonische kinderoptocht georganiseerd voor alle kinderen in de gemeente Heusden. Dit jaar zal de optocht plaatsvinden op maandag 4 maart.

De jeugd heeft de toekomst en wij hebben ook deze jeugd hard nodig om het carnaval in Dwergonië te laten voortbestaan  Klik op de link hieronder of haal een papieren inschrijfformulier op onze  school . Deze vind je bij de ingang van de Rode Olof Palme, naast het TSO kantoortje. 

klik hier voor een inschrijfformulier. 

Typ4fun

Beste ouders, verzorgers van leerlingen van groep 6 t/m 8,

Op maandag 11 maart start na schooltijd een leuke typecursus voor kinderen. Kleinschalig, persoonlijk, kleine groepen en korte lijntjes met de ouders dat is waar Typ4fun voor staat! In 11 lessen leren de kinderen met 10 vingers blind te typen.Typ4fun is een erkende onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO. Het CRKBO staat onder andere voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het cursusgeld is totaal € 199,95 (lesgeld + examengeld en huur rekje) en is inclusief examengarantie. In termijnen betalen is uiteraard mogelijk. De lessen worden gedurende de typecursus wekelijks en 2-wekelijks aangeboden, waardoor er ruim voldoende tijd is om alle letters optimaal te kunnen automatiseren.

Klik hier voor meer informatie .

Autismecafé

Het Autismecafé Waalwijk organiseert een avond met als thema Autisme en grensoverschrijdend gedrag. Deze avond vindt plaats in de BaLaDe te Waalwijk op woensdag 30 januari.

Klik hier voor meer informatie 

Kliederkerk

Staat zondag 27 januari al in jouw agenda? Dan gaan we er bij Kliederkerk Drunen weer een mooie middag van maken. Hopelijk samen met jou.

Thema van dit keer is 'Grenzeloos trouw'.

Waar, wanneer, hoe?  De middag vindt zoals altijd plaats in de aula van Kindcentrum Wereldwijs, Beukstraat 13 in Drunen. Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Als tegemoetkoming in de kosten van materialen en hapje/drankje, vragen we €3 entree per persoon. Opgeven is niet verplicht, maar wel fijn (kliederkerkdrunen@gmail.com). Houd ook onze facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/kliederkerkdrunen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl