Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 16 2018-2019

Beste ouder/verzorger,

Na een mooie, soms wat frisse, meivakantie zijn we weer vol energie gestart. Er staan enkele leuke activiteiten op stapel, zoals de voorjaarsmarkt op vrijdag 17 mei. U komt toch ook?
Het kamp van groep 8 nadert, en daarvoor moeten de fietsen gekeurd worden. Hier leest u meer over in deze nieuwsbrief.
De "Sta sterk training" is succesvol verlopen en daar zijn we trots op!

Verder in deze nieuwsbrief informatie over de Kameleongroep en de regel van de maand.

We sluiten af met een bericht over het ontdekkend en ontwerpend leren: kinderen laten aan hun ouders zien op welke manier ze daarmee bezig zijn.

Veel leesplezier gewenst.

Team kbs. Olof Palme

17 mei: voorjaarsmarkt

img2

Vrijdag 17 mei organiseert de oudervereniging weer de voorjaarsmarkt. Een gezellig samenzijn met de kinderen, leerkrachten, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. Er staan springkussens, er is een spellenparkoers, er zijn optredens van de kinderen en nog veel meer. Bij de entree zijn bonkaarten te koop voor €5,-- waar eten en drinken mee betaald kan worden. De toegang is gratis.

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan "Stichting Leergeld". Deze stichting biedt financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Meer informatie over hoe de stichting werkt en wat zij doen kunt u vinden via de site: https://www.leergeld.nl/heusden/

Bij de stichting kunnen bijvoorbeeld aanvragen gedaan worden voor een gezinscomputer, voor de ouderbijdrage, voor het lidmaatschap van een vereniging en nog meer zaken. Voor een beknopt overzicht van de mogelijkheden, klikt u hier.

De Kameleongroep

Vanaf maandag 6 mei heeft onze school extra formatie (personele inzet )gekregen, om de laatste weken van het schooljaar in te zetten voor de groepen 1-2.

De leerkrachten van de groepen 1-2 en 3 zijn de afgelopen twee jaar druk bezig geweest om de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit betekent dat de leerkrachten gezamenlijk een ontwikkeling in gang hebben gezet, waarbij spelend en bewegend leren en het werken in hoeken voortgezet worden in de groepen 3. Daarnaast wordt nog beter met elkaar afgestemd wat de kinderen nodig hebben om een goede start in groep 3 te maken.

In de lijn van deze ontwikkeling is de Kameleongroep gestart. In deze groep komen iedere dag, met uitzondering van woensdag en vrijdag, uit elke kleutergroep enkele oudste kleuters bij elkaar. De leerlingen zijn ingedeeld in drie groepen. Deze groepen zijn met zorg door de leerkrachten samengesteld. Omdat iedere dag een andere groep aan de beurt is om op een speelse manier voorbereid te worden op groep 3, is voor de naam Kameleongroep gekozen.

De Kameleongroep is in de speelzaal van de Gele Olof Palme ingericht. Af en toe gaat deze groep ook even “sfeer proeven” in een lokaal van de groepen 3.

De ouders van de kinderen uit de groepen 1-2 zijn via een digiDUIF geïnformeerd.

Fietskeuring groep 8 en vaardigheden in het verkeer

Woensdag 22 mei worden de fietsen gekeurd van de kinderen die op kamp gaan. Het is echter altijd belangrijk om op een veilige fiets te fietsen. Via onderstaande link kunt u zien waaraan een goede fiets voldoet. Voor meer informatie klik hier

Wat kan een kind op welke leeftijd?

 • Kinderen kunnen vanaf ongeveer 3 jaar lopen en gelijktijdig hun aandacht op andere dingen richten.
 • Tot ongeveer 4 jaar is rennen niet makkelijk, vooral als ze opeens moeten stoppen of uitwijken.
 • Rond 4 jaar beginnen kinderen te fietsen. Maar ze slingeren bij het omkijken en balans houden bij langzaam fietsen is moeilijk. Pas als het kind de fiets zonder nadenken kan besturen, kan het leren deelnemen aan het verkeer. Meestal is dit rond 5 jaar.
 • Tot 6 jaar is verkeer nog spel voor kinderen. Ze kennen het begrip gevaar niet. Wees dus voorzichtig waar je met ze fietst en denk niet dat als je kind kan fietsen het ook een goede verkeersdeelnemer is.
 • Tussen 7 en 8 jaar krijgen kinderen gevoel voor goed en fout. Volwassenen kunnen hen leren wat goed gedrag is: voorzichtigheid en beleefdheid in het verkeer, en wat niet: onderweg met je smartphone spelen.
 • Regels blijven belangrijk omdat kinderen tot 8 à 9 jaar gevaar niet kunnen zien aankomen.
 • In de leeftijd van 8-12 jaar zijn kinderen al redelijk vaardig in het verkeer. Sturen en opletten gaat vaak prima, maar ze zijn nog heel snel afgeleid.
 • Over het algemeen kunnen kinderen van 9 jaar zonder begeleiding over straat als de omgeving veilig is, het kind de regels kent en de route geoefend is.
 •  Tot ongeveer 10 jaar overschatten kinderen de snelheid van voertuigen en kunnen daardoor soms ook wachten op auto’s en (brom)fietsen die nog erg ver weg zijn
 •  Vanaf 9 à 10 jaar schatten kinderen gevaarlijke situaties beter in. Ze hebben nog wel moeite met complexe situaties en met het combineren van meerdere regels.
 •  Vanaf 11 jaar kunnen kinderen hun aandacht gericht focussen op het verkeer.
 •  Tot 16 jaar gaat deze informatieverwerking steeds sneller

"Sta sterk training"

img2

De afgelopen tien weken hebben zeven kinderen met goed gevolg de "Sta Sterk training" doorlopen op onze school. Deze training wordt minimaal een keer per jaar gegeven onder schooltijd. Er wordt gewerkt aan helpende gedachten, ontspanningsoefeningen, sterk staan en omgaan met tegenslagen. Het was een hele fijne groep. Ze hebben thuis hard gewerkt aan de huiswerkopdrachten. Wat een kanjers!

Aanmelden van kinderen loopt via de groepsleerkracht of de intern begeleider. De training wordt gegeven door Ingeborg Bunnik, leerkracht groep 8, interne vertrouwenspersoon en trainer van de stichting "Omgaan met pesten". 

De vier basisregels

img2

We hebben op onze school 4 basisregels vastgesteld, waar iedereen op school zich naar gedraagt. Regelmatig bespreken we met de kinderen hoe we dit doen en hoe we dit kunnen zien. Het gaat om deze regels:- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

Gedurende een periode van het schooljaar stellen we steeds een bepaalde regel centraal. Daar besteden we dan extra aandacht aan. Tot de zomervakantie wordt dat:

"ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar".

De regel wordt gevisualiseerd in bijgaande afbeelding. U zult deze op allerlei plaatsen in de school tegenkomen. Bij het bespreken, denken we bijvoorbeeld aan:

- Het geven van complimenten en het ontvangen ervan.

- Het samenwerken aan een opdracht om deze zo tot een goed einde te brengen.

- Het helpen van elkaar (bijv. bij opruimen of werkjes).

Het toepassen van deze regel wordt versterkt, als u hier thuis ook extra aandacht aan besteedt

Studiedag 29 mei en vrije dagen

Zoals in de schoolkalender vermeld staat, is er op woensdag 29 mei een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn dan vrij. Aansluitend is het Hemelvaartweekend.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn ook nog vrij op maandag 27 en dinsdag 28 mei.

Op maandag 10 juni is het Tweede Pinksterdag en is er geen school.

Ontdekkend, onderzoekend leren (Blink)

img2

In het kader van het ontdekkend en onderzoekend leren worden ouders op bepaalde momenten op school uitgenodigd om te ervaren wat hun kinderen hiermee doen.

Op vrijdag voor de meivakantie ontvingen de kinderen van de groepen 5-6 en 8 hun ouders op school.

De groepen 8 beten het spits af met zelfbedachte spellen binnen het thema "Reis de wereld rond". Binnen dit thema volgden de kinderen een bijzonder dier, mens of voorwerp op wereldreis. Ze bekeken de wereld door de ogen van vogels en waterdieren, ontdekkingsreizigers van vroeger en van nu. Daarna kozen ze zelf een onderwerp (wie of wat) dat ze volgden op hun reis door de wereld en maakten er een spel van dat ze met de ouders speelden. De spellen (van kwartet tot escaperooms) werden enthousiast gespeeld en veel ouders gaven aan dat zij veel van de kinderen geleerd hadden. 

Aan het einde van de middag kwamen de ouders van de groepen 5 en 6 naar de "Aardse extremen markt". In de eerste weken leerden de kinderen wat een aards extreem (bijv. vulkaan, tornado) inhoudt. Daarna kozen de kinderen zelf een aards extreem en bedachten een eigen onderzoeksvraag waarop ze het antwoord moesten zoeken. Ze kregen ook de opdracht om een bijbehorend proefje te bedenken. Het onderzoek en de proefjes werden met groot enthousiasme gepresenteerd aan de ouders. Dat is te zien op bijgaande foto.

Op vrijdag 10 mei zijn de ouders van de groepen 7 uitgenodigd.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl