Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 17 2018-2019

Beste ouder / verzorger,

We zijn alweer toe aan nieuwsbrief 17. De vrije dagen in mei liggen achter ons en de laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Daarin wordt nog hard gewerkt maar zijn er ook enkele min of meer feestelijke activiteiten, zoals het schoolkamp van de groepen 8 (van 4 t/m 7 juni).

Een korte vooruitblik op enkele berichtjes, waarin om uw hulp/medewerking gevraagd word:
Het verzoek vanuit Social Schools over de gebruiksvriendelijkheid van de (web)app. Het zou fijn zijn als u daaraan mee wilt werken.

De verkeerscommissie zoekt versterking en doet een beroep op u. Het is belangrijk om de zelfstandigheid van uw kind in het verkeer te vergroten. Dus geef u op als nieuwe verkeersouder!

Dat en nog veel meer kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Team kbs Olof Palme

Meedenken over ontwikkelingen Social Schools

Via onderstaand bericht vraagt Social Schools om uw medewerking:

Op dit moment zijn we bezig met onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de (web)app. We voegen namelijk steeds nieuwe mogelijkheden toe, en zijn benieuwd of we de menu-indeling misschien kunnen optimaliseren zodat gebruikers makkelijker de juiste opties vinden.

Daarom hebben we een gebruikerstest opgezet voor ouders. In deze test vragen we ouders aan te geven waar ze bepaalde functionaliteiten verwachten in onze app.
Het onderzoek is anoniem, duurt ongeveer 5 minuten en is te vinden via de volgende link:https://usabi.li/do/s/e9b401

Ouders gevraagd voor de verkeerscommissie

img2

Wil jij helpen om samen met de leerkrachten alle kinderen van de Olof Palme zelfstandiger te maken in het verkeer en de verkeerssituatie rondom de school veiliger te maken? Dan is de verkeerscommissie iets voor jou.

Weinig vergaderen (slechts 3x per jaar) en direct iets te doen. Zo zijn oversteken (groep 1-2), stepjesactie (groep 3-4), trapvaardigheid (groep 5-6), verkeersexamen (groep 7) en dode hoek (groep 8) een aantal activiteiten die de verkeerscommissie organiseert en begeleidt. De activiteiten vinden op wisselende dagen, verspreid over het schooljaar, plaats. 

Voor meer informatie klik hier 

Interesse? Stuur een mail aan  annemiek.tuerlings@scalascholen.nl

Gevonden voorwerpen en nog meer

img2

Gevonden voorwerpen.

In de aula liggen de gevonden voorwerpen. Er blijven nog steeds allerlei spullen, zoals bekers, broodtrommels en kleding achter. Sleutels en sieraden worden bij de directie in het  kantoor afgegeven (zie foto). Kleding inzamelen.

Er kan voorlopig geen kleding op school worden ingeleverd, omdat de desbetreffende firma ermee is gestopt.

TSO studiemiddag 13 juni

Van de TSO ontvingen wij onderstaand bericht:

Beste ouder / verzorger,
Donderdag 13 juni is de school om 11.45 uur uit vanwege een studiemiddag.
Er is een mogelijkheid om over te blijven.
Dit geldt alleen voor de kinderen die gewoonlijk op donderdag overblijven.
Kinderen die naar de BSO gaan, worden om 11.45 uur opgehaald door de BSO.
Wanneer er dus iets wijzigt wat betreft het overblijven, vragen wij u dit voor 1 juni a.s. door te geven aan de TSO en te veranderen in het systeem. 

Kinderen die naar de BSO gaan, worden om 11.45 uur opgehaald door de BSO. toevoegen: U dient dit wel zelf aan de BSO kenbaar te maken!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
TSO team.

Tweede rapport

Op vrijdag 28 juni krijgt uw kind het tweede rapport mee naar huis. Daar zal ook een overzicht van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) aan toegevoegd zijn. In de groepen 3 t/m 7 worden eind mei / begin juni de toetsen afgenomen. Het kan zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek als het rapport en/of de toetsgegevens daartoe aanleiding geven.

Over autisme en vrije tijd in het autismecafé

Van de organisatoren van het autismecafé ontvingen wij onderstaand bericht:

Heerlijk een vrij weekend of vakantie, velen van ons kijken er naar uit. Helaas is dat niet voor iedereen zo. Voor kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis is die vrije tijd juist lastig. Alle vaste structuren vallen weg. Hoe ga je om met die “lege” tijd? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.
                       
Mayke Bakker is, samen met Miriam Tournier, onze gastspreker en heeft ruim 10 jaar ervaring als gedragswetenschapper bij Sterk Huis, een jeugdzorginstelling in Goirle. Mayke volgt de GZ-opleiding en onderzoekt en behandelt kinderen met onder andere vroeg chronisch trauma, ADHD- en ASS problematiek.

Deze avond in gebouw BaLaDe in Waalwijk, start om 19.00u en is gratis toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten en docenten. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl