Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 18 2018-2019

Beste ouder/verzorger,

De groepen 8 zijn afgelopen dinsdag met heerlijk weer op de fiets vertrokken naar het kampadres. Ze werden uitgezwaaid door alle kinderen. Vrijdag 7 juni verwelkomen we ze weer.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een geslaagde kangoeroewedstrijd en over het stemmen op de tekening van Lara uit groep 5, voor de tekenwedstrijd van Sjors sportief. Het zou bijzonder leuk zijn als ze deze prijs wint.

Ook dit jaar is er weer een hulpouderbedankmoment, want zonder uw hulp kunnen we al die leuke en leerzame activiteiten niet doen. Noteert u de datum (3 juli) alvast in uw agenda.

Ook vragen wij u om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek waarvoor u volgende week een inlogcode ontvangt. We hopen dat hier veel ouders aan mee willen werken.
Misschien is de MR iets voor u, er is een vacature voor de oudergeleding.

Er valt genoeg te lezen in deze nieuwsbrief. Ga er even goed voor zitten.

Met vriendelijke groeten,

Team kbs. Olof Palme

Vacature oudergeleding MR schooljaar 2019-2020

  • bent u die positief kritische ouder die graag een zinvolle bijdrage wil leveren aan de school van uw kind(eren)?
  • wilt u graag meewerken en meebeslissen op beleidsmatig niveau?
  • bent u in staat om verder te kijken en te denken dan het individuele belang van uw kind(eren)?

Dan nodigen we u van harte uit om uw interesse kenbaar te maken!
Dit kan via e-mailadres: mr@olof-palme.nl

Bij meerdere aanmeldingen volgt er een verkiezingsprocedure.

Mocht u meer informatie over het orgaan MR willen lezen, dan kunt u deze vinden op http://www.olof-palme.nl

Tevredenheidsonderzoek

Om de 2 à 3 jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school. Volgend week ontvangt u via uw oudste kind een inlogcode, waarmee u bij de digitale vragenlijst terechtkomt.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers willen meewerken. Wij gebruiken de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en, waar nodig, te verbeteren.

Studiemiddag donderdag 13 juni

Zoals u weet heeft het team van de Olof Palme op donderdag 13 juni een studiemiddag. De kinderen zijn dan vanaf 11.45 uur vrij. In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de mogelijkheid om dan toch nog van de TSO en/of BSO gebruik te maken. Hieronder nogmaals deze informatie:

Donderdag 13 juni is de school om 11.45 uur uit vanwege een studiemiddag. Er is een mogelijkheid om over te blijven. Dit geldt alleen voor de kinderen die gewoonlijk op donderdag overblijven.
Wanneer er iets wijzigt, wat betreft het overblijven, vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven aan de TSO en te veranderen in het systeem. 
Kinderen die naar de BSO gaan, worden om 11.45 uur opgehaald door de BSO. U dient dit wel zelf aan de BSO kenbaar te maken!

Nationale TSO-dag

img2

Sinds 2015 is de eerste donderdag van juni de "Nationale Overblijfdag". Op deze dag krijgen de ruim zestigduizend (veelal vrijwillige) medewerkers in de Tussenschoolse Opvang (TSO) - het overblijven op de basisschool - erkenning voor het belangrijke werk dat zij dagelijks doen ten behoeve van de ruim half miljoen overblijvertjes.

Donderdagmiddag 6 juni zijn de TSO-krachten van de Olof Palme in het zonnetje gezet. Zonder hun inzet zou het overblijven van de kinderen niet mogelijk zijn.

Namens kinderen en teamleden, hartelijk dank daarvoor!

Hulpouderbedankmoment

img2

Ook dit schooljaar hebben veel ouders en soms ook andere familieleden op de een of andere manier op school geholpen. Die ondersteuning is onmisbaar en in het belang van de kinderen.

Op woensdagochtend 3 juli van 8:30 uur tot ongeveer 9:30 uur zijn al deze mama's, papa's, opa's en oma's welkom in de aula van de rode Olof Palme (hoofdgebouw). U wordt dus niet in de groep van een van uw kinderen verwacht. Dit jaar willen wij u namelijk op een andere manier bedanken. Laat u verrassen!

Wij hopen dat veel mensen kunnen komen. Noteert u de datum in uw agenda?

Hierbij alvast een dikke duim voor alle mensen die zich belangeloos voor de school inzetten!Mogen wij ook volgend schooljaar weer op u rekenen?

Kangoeroewedstrijd

img2

Het was weer een zeer geslaagde kangoeroewedstrijd dit jaar met 149 deelnemende kinderen uit de groepen 5/6/7/8.

In week 21 kwamen de uitslagen binnen. De kinderen mogen trots zijn op hun prestaties. Er was voor iedereen een mooi aandenken en een certificaat. De prijzen zijn uitgedeeld en vol trots ontvangen.

We hopen dat er volgend jaar ook weer veel kinderen inschrijven; meedoen is immers belangrijker dan winnen!!!! Wij kunnen niet wachten in ieder geval. Noteer donderdag 19 maart 2020 alvast op de kalender

We bedanken alle hulpouders en leerkrachten voor de hulp! Tot volgend jaar.

Sjors sportief-creatief tekenwedstrijd

img2

Ook dit jaar hebben we op onze school weer prachtige tekeningen ontvangen, we mogen er helaas maar één insturen! De top 3 zie je op de foto: Siem uit groep 5 van juf Angela en Veerle uit groep 6 van meneer Mark; zij zijn de 'runners up', heel mooi gedaan!

De tekening van Sjors met 'peace teken', gemaakt door Lara uit groep 5 van juf Esther-Antonette doet namens de Olof Palme mee aan de wedstrijd.

Natuurlijk hoopt Lara dat ze wint; dan komt niet alleen haar tekening op de kaft van het nieuwe Sjorsboekje maar wint ze ook de 'met-je-hele-groep-zwemmen-in-die-Heygrave-prijs'! 

Stemmen kan t/m 21 juni: klik hier 

Helpen jullie Lara allemaal mee? Je familie en vrienden mogen ook stemmen, hoor. Succes!

Extra aandacht voor muziek

img2

Dit schooljaar hebben we bij de creatieve vakken extra aandacht besteed aan muziek. Hierbij hebben we samengewerkt met de muziekdocenten van Het Pieck (voorheen De Aleph).

Iedere klas heeft twee gastlessen gehad van een muziekdocent, waarbij liedjes geleerd zijn en muziek is gemaakt. 

In de groepen 5 t/m 8 wordt bij wereldoriëntatie gewerkt met de methode Blink. Bij de thema’s van deze methode hebben we muzieklessen laten ontwikkelen, zodat de kinderen ook op een andere manier geïnspireerd raken.

Binnen de culturele vorming zullen we ook volgend schooljaar extra aandacht besteden aan muziek.

Jeugdvakantievreugd

img2

Een bericht van Jeugdvakantievreugd Drunen:

Hallo jongens en meisjes,

Een paar weken geleden hebben jullie allemaal het programmaboekje van Jeugdvakantievreugd Drunen ontvangen. Vonden jullie ook dat er weer zoveel leuke activiteiten zijn in de laatste week van jullie vakantie? Maar liefst 7 nieuwe onderdelen: een workshop bakken, Harmonie Drunen, SHJ dans- en turnvereniging, een gezelschapsspellen-middag, bootcamp, JumpXL en Hockey Club Drunen. Dit jaar zijn er ook weer de escaperoom, monkey town, pub quiz, de vossenjacht en het Bos en Duin avontuur (voor het eerst op het terrein van de scouting).

Misschien heb je al  ingeschreven voor een aantal middagen of ochtenden, maar het kan ook zijn, dat je het vergeten bent. Dat is geen probleem hoor, want je kunt als een Early Bird nog tot 16 juni 2019 inschrijven: klik hier

De inschrijving blijft tot 23 juli openstaan voor de late inschrijvers. Op de site kun je alles vinden. 

Bericht van Harmonie Drunen

Van Harmonie Drunen ontvingen wij onderstaand bericht, dat wij graag opnemen in deze nieuwsbrief.

Zondagmiddag 16 juni organiseert Harmonie Drunen een "Walking Dinner" op het Raadhuisplein in Drunen. Vanaf 14.00 u wordt er muziek gemaakt door het Poporkest en het SBO. Om 16.00 begint het "Walking Dinner" waarbij de gasten op vier plaatsen aan het Raadhuisplein kunnen genieten van muzikale ensembles die in de restaurants aanwezig zijn.
Reserveren is mogelijk tot 9 juni via de website van Harmonie Drunen, kosten  50 euro p.p.
Klik hier voor alle informatie
De opbrengst wordt gebruikt voor het muziek project “Een reis door de wereld van de Harmonie” speciaal voor het basisonderwijs in de gemeente.

Wachter in Het Bewaarde Land

Onze groepen 5 brengen elk schooljaar een bezoek aan Het Bewaarde Land. Dat is altijd hartstikke leuk. Wij voldoen dan ook graag aan het verzoek van Het Bewaarde Land om onderstaand bericht op te nemen.

De coördinatoren van Het Bewaarde Land zijn op zoek naar ouders die wachter willen worden.
Wachters zijn de vrijwilligers die de kinderen drie dagen lang in kleine groepjes begeleiden. Op speelse wijze maken de wachters hun groepje vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen en zingen. Het gaat hierbij op de eerste plaats om het beleven van de natuur met alle zintuigen. Pen en papier gaan niet mee het bos in.
Voor een wachter is het vooral van belang dat hij/zij in staat is om een groepje kinderen actief te begeleiden. Je moet het leuk vinden om kinderen zoiets als “liefde voor de natuur” bij te brengen; het creëren van een sfeer waarin kinderen openstaan voor wat er in de natuur is waar te nemen en ervaren kan worden. Daarnaast is het erg prettig als je enige natuurkennis hebt.

Wanneer je interesse hebt om wachter te worden of eerst wat meer over het project wilt weten,kun je terecht op de website, klik hier of contact opnemen via Marion de Cocq; klik hier

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl