Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2013-2014-02

Beste ouders,

hopelijk is de eerste nieuwsbrief bij u goed aangekomen en bent u tevreden over de geboden informatie.
Ondanks onze zorgvuldigheid stond er een foute mededeling bij "activiteiten voor de komende periode": de theatervoorstelling op 11 oktober a.s. is NIET voor de ouders van de groepen 1-2, maar voor de ouders van de groepen 3-4.
Onze excuses voor de vergissing.
LET OP: U ONTVANGT 1 ALGEMENE NIEUWSBRIEF PER 2 WEKEN, omdat u zich heeft aangemeld via de website van onze school. In bijzondere gevallen informeert de groepsleerkracht u nog eens extra over dringende zaken.

Er zijn nog geen reacties gekomen vanuit de lezers van deze nieuwsbrief om een verhaaltje te schrijven dat interessant kan zijn voor betrokkenen bij de Olof Palme. Wanneer u zich geroepen voelt om dat te doen, laat u niet weerhouden; e-mail meneer Ton of meneer Jack.

Sinds kort is de redactie van deze nieuwsbrief uitgebreid met meneer Theo. Hij zal afwisselend met meneer Jack de samenstelling van de nieuwsbrieven gaan verzorgen. De eindredactie blijft bij meneer Ton.

Op onze speelplaats staan nog steeds de containers voor kleding, textiel, schoenen én de gele container voor gebruikte frituurolie. Wij nodigen u weer van harte uit om deze te vullen. Bij voorbaat dank.

Groeten, het team.

Regel van de maand

Dit schooljaar beginnen we met de regel van de maand september.

Ook in de groepen zal hier aandacht aan worden besteed. Wilt u dat thuis ook doen? Dat werkt!

                         **********   HEB    RESPECT   VOOR   IEDEREEN   **********

Cultoer op onze school maandag 2 september

img2

Alle Heusdense scholen op zijn kop, en de Olof Palme ook!


Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een CULTOER. Bij deze CULTOER laten lokale kunstenaars zien wat ze doen en waar ze goed in zijn.


 


Dit jaar trekken twee karavaans  met kunstenaars langs de scholen en de pleinen in Heusden. Allemaal tegelijk geven ze een minivoorstelling van vier minuten. 


Op maandag 2 september doet deze kunstkaravaan onze school aan!! 


Iedere klas gaat kijken en soms meedoen. Na vier minuten schuift een klas door om de volgende kunstenaar te bezoeken.Binnen een half uur hebben de kinderen 6 kunstenaars bezocht en zijn ze waarschijnlijk behoorlijk overdonderd door dans, muziek, beeldende kunst en taal.


Vooraf worden de kinderen door verhalen, spellen en opdrachten door de leerkracht voorbereid. Na afloop mogen ze nog in de eigen klas hun eigen karavaan gaan maken.


We hopen natuurlijk op hoofden vol verhalen! 


De Cultoer wordt georganiseerd door Trefpunt Cultuureducatie Heusden

Autoloze schooldag 3 september!!

Onze school is weer begonnen! Een nieuw fris seizoen waarbij wij als verkeerscommissie weer willen wijzen op een aantal punten om er weer een “veilig” schooljaar van te maken.
Het verkeer rondom de Olof Palme is, net zoals bij veel basisscholen, erg druk. Wij willen de ouders met de kinderen zoveel mogelijk stimuleren om te voet naar school te komen. Woon je verder weg, dan is de fiets ook een goed alternatief. Als er echter veel kinderen met de auto gebracht worden, dan wordt het ONVEILIGER!  Ook voor uw kind!
Om het “ lopend verkeer” te stimuleren, willen wij iedereen vragen om op DINSDAG 3 september zonder auto naar school te komen. Uw kind kan dat alleen wanneer u, als ouder, de auto een keertje thuis laat.
 


Met de auto


Indien u uw kind doorgaans met de auto brengt, willen wij u nogmaals wijzen op de gele strepen. Parkeren of stoppen bij de gele streep is verboden. Bij controle door de politie kunt u een bon krijgen. Bent u er zich ook van bewust dat het stoppen bij deze streep voor gevaarlijke situaties kan zorgen?
Verder wil ik u wijzen op twee invalideparkeerplaatsen: een vlakbij de hoofdingang in de  Aziëlaan en een op de parkeerplaats bij gymzaal De Brug. Graag niet parkeren op deze plaatsen.
 


Met de fiets


Wij constateren een toename van het aantal kinderen dat per fiets naar school komt.
Hierbij herinneren wij u nogmaals aan de gemaakte afspraken:
Alle kinderen binnen het gebied tussen Grotestraat, Torenstraat, Heidijk, Overlaatweg en noordelijke Statenlaan komen NIET per fiets naar school.
Uitzondering hierop is de wijk met straatnamen van Nederlandse rivieren, tussen Statenlaan, Torenstraat, Heidijk en het pad tussen De Theems en De Amer.
Kinderen uit deze wijk mogen wel per fiets komen.
Kinderen die met de fiets mogen komen, kunnen een sticker vragen bij meneer Cor.Tot zover. Wij wensen iedereen een veilig, nieuw verkeersseizoen.Namens de verkeerscommissieLeo Donkers

Spreekuur maatschappelijk werk

Lisette Dekker van Juvans (maatschappelijk werk) is bevallen van een dochter. Zij wordt tijdelijk vervangen door Anouk Gielen, die als ervaren collega haar werkzaamheden oppakt.


Planning van de spreekuren: 
1 oktober (dinsdag), 
16 december (maandag), 
18 maart (dinsdag) 
2 juni (maandag).

Alle spreekuren duren van 13.00-15.15 uur.

Wijkschakel Drunen

img2

Zorgaanbieders Prisma, RIBW Brabant, Schakelring en Thebe hebben een vernieuwend concept geïntroduceerd: de Wijkschakel.


Geen wachtkamers, wachtlijsten of zorgindicatie vooraf nodig. Hierin onderscheidt de Wijkschakel zich van de reguliere zorg. Een gesprek met een medewerker van Wijkschakel kan plaatsvinden bij u thuis, in een Grand Café onder het genot van een kopje koffie, op een bankje op het plein of in een spreekkamer. Hoe u het wenst.


De zorg en hulp, voor jong en oud,  zijn dichtbij met Wijkschakel!


Wij organiseren zorg en hulp bij u “om de hoek”. Een team van vier professionals is doorlopend in uw buurt aanwezig om al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn te beantwoorden. Wij bespreken met u wat u zelf, uw familie en vrienden kunnen doen of waar vrijwilligers behulpzaam kunnen zijn. Doordat wij de organisaties en belangrijke mensen in uw directe omgeving kennen, kunnen we dus de juiste mensen inschakelen.


Is de stap naar een arts of hulpverlening toch nog wat groot voor u maar heeft u wel een vraag?


Neem gerust contact op met de Wijkschakel!


Wijkschakel Drunen is bereikbaar via:


E-Mail: wijkteamdrunen@prismanet.nl


Telefoon: 088-7702444


 

De Kinderuniversiteit

img2 Ook dit schooljaar kunnen kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool colleges volgen op de campus van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven.De Kinderuniversiteit laat kinderen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Zij kunnen luisteren naar het betoog van een echte professor, die daarna ingaat op al hun vragen.

Op 09 oktober vindt er een speciaal "excellentie kindercollege" plaats.

De toegang voor alle colleges is gratis.Voor meer informatie en alle data kunt u hier klikken en wordt u gelinkt naar de website.

Typecursussen voor kinderen

img2 Kinderen kunnen zich in laten schrijven voor een typecursus; vooral in de bovenbouw is een cursus aan te bevelen. Kinderen leren snel "blind" typen. Een grote winst bij het werken op een pc.

Er bestaan 2 verschillende opties:
1. typecursus op onze school door de firma Spijksma: www.instituut-spijksma.nl 
2. typecursus thuis via internet door de firma Pica:www.ins tituutpica.nl 
De correspondentie verloopt rechtstreeks met de aanbieder, niet via onze school.

Hits for Kids

img2

Op vrijdag 6 september 2013 is het weer zo ver.


De vrijwilligers van buurthuis De Stulp te Drunen organiseren weer de maandelijkse kinderdisco Hits for Kids.


Het belooft weer oergezellig te worden.


De disco duurt van 19.00 – 22.00 uur, is bedoeld voor de jeugd van de basisschool (groep 5 t/m 8) en er wordt geen alcohol geschonken.


Onze stelregel is: wie binnen is blijft binnen.


De entree bedraagt € 1,00 en voor € 0,60 kunnen jullie een heerlijke beker drinken of een lekkere snoepzak kopen.


Ook is de kinderdisco een ideale mogelijkheid om je kinderfeestje te vieren. 


De eerstvolgende kinderdisco is weer op vrijdag 4 oktober 2013. 


Tot vrijdag 6 september. 


Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de vrijwilligers van De Stulp.


Deze zijn te bereiken op telefoonnummer: 0416 – 376630.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl