Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2013-2014-08

Beste ouders,
Sint is in het land en zal ook niet vergeten worden op onze school.
We volgen de ontwikkelingen vanuit het Sinterklaas-journaal en spelen erop in. Kinderen uit de bovenbouw zullen als bovenmaatjes gekoppeld worden aan de onderbouw. U wordt via de leerkrachten, de Sint-commissie en deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Vol verwachting klopt ons hart...!

Afgelopen week zijn de kledingcontainers weer leeggemaakt en de frituurvet-kliko heeft altijd honger naar meer.Alle bijdragen zijn welkom!Laat het ook aan anderen weten.

Groeten, het team.

Pietengym in De Brug

img2

Op dinsdag 26 november krijgen alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 pietengym. 
De kinderen van alle groepen 3 en 4 moeten die dag hun gymspullen meenemen. De groepen 3 van Heidi/Ellen en Monique/Mijntje mogen op dinsdag 26 november om 12.50 u. omkleden in de Brug en zij gymmen om 13.00 u. 
De groepen 4 van juf Krista, juf Esther/mhr.Tinie zijn om 15.15 u. klaar met gymmen en zijn daardoor iets later uit i.v.m. omkleden. Deze kinderen kunnen om 15.15 uur worden opgehaald bij "De Brug".
De gymlessen van de groepen 5 t/m 8 vervallen op die dag.
Op donderdag 28 november krijgen alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 pietengym. Alle kinderen van deze groepen moeten op die dag hun gymspullen meenemen. De gymlessen van de groepen 3 en 4 vervallen op die dag.

Belletje trekken

Vanuit de buurt van school kregen wij klachten van meerdere ouderen en mensen die nachtdiensten draaien, dat meermalen werd aangebeld door kinderen zonder een reden. Wilt u daar thuis eens over praten; wij weten zo niet over welke kinderen het gaat. Misschien ook goed als preventie. Dank u wel!

Verkiezingen MR

img2 In januari 2014 loopt de zittingstermijn van drie ouders in de Medezeggenschapsraad (MR) van de Olof Palme af. Hierdoor ontstaan er drie vacatures. Van de drie zittende ouders in de MR stellen Rob Schipper en Christine Verschuren zich herkiesbaar en neemt Corné Knippels afscheid. Tot 1 augustus 2013 kon elke geïnteresseerde ouder zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR en drie nieuwe kandidaten hebben zich aangemeld.

Onderstaand stellen de 5 kandidaten zich (v.l.n.r.) aan u voor.

Tijdens de 10-minutengesprekken op 25 en 26 november aanstaande krijgt u per
gezin één formulier uitgereikt waarmee twee ouders/verzorgers op één strookje
gezamenlijk hun stem voor drie kandidaten kunnen uitbrengen. De stemmen kunnen
tot woensdagmiddag 4 december 2013 (13.00 uur) in een gesloten envelop
ingeleverd worden bij de leerkracht van uw oudste kind.

In de eerstvolgende nieuwsbrief na 4 december wordt de
uitslag bekend gemaakt. Meer informatie over de MR kunt u vinden op de website
van de school: http://www.olof-palme.nl/ouders/mr/

Met vriendelijke groet, de kiescommissie van de MR: Debbie van Alebeek, Jacintha van der Sanden, Linda Oremus en Kim Langerwerf. 


Ik ben Pascale Wösten en woon samen met Bart van Drunen. Samen hebben we 2 kinderen; Julian is 5 jaar en zit in groep 2 en Simon is 3 jaar en gaat in mei naar groep 1. Ik werk parttime als projectmanager bij Telfort in Breda en de dagen dat ik werk, gaan Julian en Simon naar de kinder(dag)opvang. Omdat ik graag van dichtbij betrokken ben bij wat er achter de schermen van de kinderdagopvang speelt, ben ik sinds januari van dit jaar voorzitter van de oudercommissie van het kinderdagverblijf en dit doe ik met veel plezier.
Mijn motivatie om me aan te melden voor de medezeggenschapsraad van de Olof Palme is dat ik heb gemerkt dat de medezeggenschapsraad een serieuze inbreng heeft in lopende en komende zaken op en rondom de Olof Palme. Ik vind het belangrijk dat er een open en goede communicatie is tussen de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. Graag kom ik op voor de belangen van de ouders en zeker ook die van de kinderen. De ene keer gaat het om zaken waar de directie onze mening over wil weten, de andere keer zal het gaan over zaken die de medezeggenschapsraad belangrijk vindt en aan de orde wil stellen. Daar wil ik graag aan bijdragen. Mijn speerpunt: open communicatie met als belangrijkste doel een goed presterende en vooral ook een heel fijne school!

Ik ben Marlies Bourgonjen, 50 jaar en getrouwd. Moeder van een samengesteld gezin met 4 kinderen, Max in groep 7 (juf Wendy/Debbie) en Loïs in groep 4 (juf Krista). Zeven jaar wonende in Drunen. Mijn passies zijn wandelen, koken en dansen. Vliegen is mijn lifestyle.
Vijfentwintig jaar werkzaam bij een luchtvaartmaatschappij als lid van het Corps Cabinepersoneel, 21 jaar als Purser waarvan 8 jaar als Senior-Purser in een deeltijdbaan. In deze periode tevens gewerkt als Unit Manager in een nevenfunctie.
Als Senior-Purser ben ik in eerste instantie verantwoordelijk voor de vliegveiligheid van onze passagiers, vracht en voor mijn collega's aan boord van een vliegtuig. Een vliegtuig bij ons is een stukje Nederland dat vliegt over de hele wereld met alle rechten, plichten en wetten die daarvoor gelden in allerlei soorten omstandigheden. Iedere vlucht is het een uitdaging de steeds wisselende cabinecrew samen te brengen om een optimale service te verlenen aan onze vaak buitenlandse en commercieel belangrijke passagiers.
Een open communicatie is voor mij een belangrijk punt tijdens het werk maar ook op school met de kinderen, leerkrachten en ouders.
Op dit moment ben ik groepsmoeder in de klas van mijn zoon, luizenmoeder in de klas van mijn dochter en inval-overblijfkracht bij de TSO. Dit alles met als doel om laagdrempeligheid te bevorderen naar de leerkrachten en de kinderen en betrokken te zijn bij het wel en wee op school. Ik wil in de Medezeggenschapsraad om over een breed scala van onderwerpen mee te denken en te praten. De middelen worden beperkter. Veranderingen zullen steeds de veilige schoolomgeving voor onze kinderen moeten borgen. Daar wil ik me hard voor maken en daarvoor hoop ik op uw stem.

Hellen Junggeburth – van Rooij, ik wil me graag aanmelden als nieuw MR-lid van de Olof-Palme. Beide kinderen zitten hier op school in groep 5 en 6. De reden dat ik mij wil inzetten als MR lid voor de Olof-Palme is dat ik het erg belangrijk vind dat de belangen van onze kinderen goed behartigd worden door een diverse groep ouders en leerkrachten. Zelf heb ik een zoon die een rugzakje heeft ter ondersteuning in zijn schoolperiode. De komende jaren gaat er veel veranderen op onderwijs gebied en ik vind het belangrijk om voor alle kinderen met en zonder extra bagage een goede balans te behouden zoals wij die nu als ouders al hebben ervaren op school.
Bijna 8 jaar geleden ben ik als zelfstandige een zorgboerderij begonnen op Giersbergen voor de doelgroep ouderen in de breedste zin van het woord. Ook hier hebben wij veel te maken de veranderingen in de toekomst ten aanzien van zorg en de WMO. Tevens heb ik elders nog enkele bestuurstaken die ik met veel plezier uitvoer in mijn vrije tijd.


Ik ben sinds januari 2011 als ouderlid toegetreden tot lid van de MR van onze school. Mijn naam is Christine Verschuren, 44 jaar, ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. De oudste zit momenteel in de 1e klas van het voortgezet onderwijs. De andere 2 kinderen zitten in groep 8 en groep 5. Ik ben parttime werkzaam bij de gemeente Waalwijk en verricht de interne controle binnen deze organisatie en draag jaarlijks verantwoording af aan de accountant.
Ik ben naast de MR ook al jaren actief in de oudervereniging van onze school. Daarnaast zit ik ook in de verkeers-commissie van onze school. Ik stel me opnieuw kandidaat voor de MR. Ik vind dat de school een heel belangrijke rol speelt in de opvoeding van je kinderen. Ik hoop op deze manier nog een aantal jaren een steentje te kunnen bijdragen aan het beleid van onze school en daaraan gekoppeld het welzijn van onze kinderen. Graag zou ik nogmaals voor 3 jaar herkozen willen worden.

Ik ben Rob Schipper, getrouwd en vader van 2 kinderen. Fleur is 13 en zit in de 2e klas VWO van het Moller college in Waalwijk. Bram is 11 en zit in groep 8 bij juf Joyce en Ingeborg. Ik werk als uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na jaren in Amsterdam gewerkt te hebben, ben ik 7.5 jaar geleden in ’s-Hertogenbosch gaan werken. Sinds 2009 wonen we in Drunen. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, fiets of wandel ik graag in de natuur. Daarnaast ben ik voorzitter van het Historisch Genootschap van onze beroepsvereniging. Wij verzamelen oude urologische boeken en instrumenten. Mijn voornaamste reden om deel uit te willen maken van de medezeggenschapsraad is dat ik meer betrokken wil zijn bij de school. Vooral omdat de Olof Palme een grote school is vind ik het belangrijk dat ieders stem gehoord wordt over onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school. De medezeggenschapsraad kan hierbij een rol vervullen. Samen kunnen we een goede balans vinden tussen uw individuele belangen en de algemene belangen van de school. Ik denk dat ik als voorzitter in de laatste 3 jaar een bijdrage hieraan heb kunnen leveren. Uiteindelijk gaan we voor een prettige en veilige schoolomgeving waarin onze kinderen optimaal kunnen spelen en leren.

Sport na school

img2 Sport na school stoomt door!!
We hadden drie geweldige SPORT na school atletiekfeesten! Voor de groepen 5&6 nog lekker buiten in het zonnetje, de leerlingen van groep 7&8 deden o.a. aan hordelopen tegen de wind in en voor de groepen 3&4 plensde het buiten. Dus straalden de enthousiaste deelnemers in sportzaal de Brug! Nu is het tijd voor een vervolg!
Geniet jij ook zo van het onderdeel ‘acrobatiek’ in de gymles?
We maken met alle liefhebbers uit de groepen 3 t/m 8 een echte: 


SPORT na school ‘ACROSHOW’


Op dinsdag 3 december a.s. van half vier tot half vijf in de Brug 
Kom actief en gezellig meedoen!

Je ouders moeten hiervoor wel toestemming geven. Aanmelden kan door de mail te beantwoorden die je ouders morgen ontvangen. Of vraag hun om je naam, klas èn het telefoonnummer waarop ze in geval van nood bereikbaar zijn, te mailen aan: olofpalmesportnaschool@scalascholen.nl 
Uiterste inschrijfdatum 29 november a.s. en bij 30 deelnemers zit de activiteit vol! 
Kom, maak mee, die AcroShow!

Groep 6 van juffr. Gerty en Annemiek op tv!

Enkele weken geleden heeft RTL tv. in de Efteling opnamen gemaakt met een groep 6 van onze school voor het programma: "het Mysterie van". Het was een hele belevenis!
"Het Mysterie van" is dagelijks te zien bij RTL Telekids op RTL 8. Van maandag tot en met vrijdag om 16:20 uur en op zaterdagochtend om 08:00 uur. Het programma zal ook te zien zijn op het digitale kanaal Telekids 24/7 en in de Telekids App. Onze kinderen komen op tv. op de volgende data:16 december t/m 21 december. Allemaal kijken hoor!!

Veiling muziekinstrumenten voor giro 555

Juffrouw Joyce van groep 8 (GOP) wil 2 muziekinstrumenten -die van haar zolder komen- veilen en de opbrengst schenken aan het goede doel van deze week: de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen.

Ouders en/of andere belangstellenden kunnen daarop bieden op: 
donderdag 21 november om 15.15 uur in het lokaal van juffrouw Joyce.
Het betreft een " La Couture"  klarinet en een "Parrot"  dwarsfluit. 
Lang niet gebruikt, dus wellicht een onderhoudsbeurtje nodig.

Monsterleuke kerstvakantie bij BSO Mikz

img2 Het is binnenkort kerstvakantie en -zoals je van Mikz kunt verwachten- zitten we niet
stil. 

We hebben weer een heel leuk programma samengesteld dat bol staat van creatieve
en actieve uitdagingen. Vind jij monsters griezelig? Er zijn ook hele lieve,
gekke en leuke monsters. Beleef op de BSO tijdens de kerstvakantie de leuke
avonturen van Monsters en co.Open
de deur naar een fantastische wereld, die geheel bevolkt wordt door monsters. 
Een wereld boordevol fantasie en pret met een fabriek waar energie wordt opgewekt om alles in de monsterwereld draaiende te houden.

Doe je mee? Griezelen, gekke monsters maken en nog veel meer ...

Je zult er geen genoeg van kunnen krijgen! 

Meer informatie over het Mikz
kerstvakantieaanbod via www.mikz.nl

Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs

Scala (bestuur van 14 basisscholen in de gemeente Heusden) organiseert een informatiemoment voor ouders m.b.t. Passend Onderwijs.Tijdens de bijeenkomst gaan we samen met leerkrachten in op wat Passend Onderwijs precies is en wat er gaat veranderen. Verder wordt er ook aandacht besteed aan de rol van de ouders.

U kunt zich hiervoor inschrijven via onderstaande link:

KerstDoeMarkt voor de jeugd

Waar: buurthuis De Stulp, Admiraalsweg Drunen


Wanneer: zondag 08 december a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur

Voor wie: alle kinderen van de basisscholen

Wat te doen: lijmen, zagen, knippen, verven om kerststukjes te maken

Wat kost het: 2,50 euro per kind

Informatie: 0416-376630

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl