Nieuwsbrief 2013-2014-09

Nieuwsbrief 9 opent met een triest bericht.
Als een ouder plotseling overlijdt, raakt dit de hele school: kinderen, leerkrachten en ouders. Om die reden vinden wij het gepast u op de hoogte te brengen.

Het vervolg van de nieuwsbrief bevat de gewone informatie: het leven op de school gaat immers door met alle activiteiten die daar bij horen. Daarom heten we Sinterklaas gewoon welkom op 5 december en ouders die dat willen, mogen daarbij aanwezig zijn.

"Pesten is geen spelletje" is de regel waaraan we de komende maand aandacht besteden.

We kunnen op school in de komende tijd nog allerlei materialen gebruiken, lees daarvoor de verschillende oproepen.

Buitenschools zijn er ook allerlei leuke activiteiten voor u en de kinderen, daarover hebben we enkele berichtjes opgenomen.

Nieuwsbrief 10 verschijnt volgende week en daarin zult u o.a. iets kunnen lezen over het kerstprogramma. Daarop vooruitlopend hebben we deze nieuwsbrief al een kerstachtergrond meegegeven.
Groeten,
het team.

Wij denken aan Gert Jan van Sluisveld

Vrijdag 29 november kregen we het bericht dat Gert Jan van Sluisveld, vader van Saar en Teun, overleden was. U zult begrijpen dat dit trieste nieuws impact heeft op de hele school, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de nabestaanden en de direct betrokkenen. Wij vinden het gepast om alle ouders op de hoogte te stellen en doen dit door het overnemen van het condoleancebericht, dat opgenomen is in het Brabants Dagblad van dinsdag 3 december.

Ruim een week geleden hoorden we dat Gert Jan, de echtgenoot van Belinda, vader van Saar en Teun van Sluisveld en oom van Mila en Niek Otten, eveneens leerlingen van onze school, ongeneeslijk ziek was.
 
De verslagenheid op school was groot, toen we vrijdag 29 november jl. het bericht kregen dat Gert Jan was overleden. Dat kinderen op zo’n jonge leeftijd hun vader verliezen, zou niet mogen gebeuren.
 
Het doet ons goed dat Gert Jan op vrijdag 22 november jl. nog op school was bij de theatervoorstelling van de groep van Teun.
 
Wij wensen Belinda, Saar, Teun en verdere familie alle sterkte toe in deze moeilijke periode. Wij zullen goed voor Saar en Teun zorgen.
 
Namens alle kinderen, team, OV en MR van bs. Olof Palme en het Bestuur van stichting Scala,
 
Ton Kamp, Directeur bs. Olof Palme

Regel van de maand december

img2 De regel van de maand december sluit aan op die van vorige maand. We blijven aandacht geven aan het verminderen van pestgedrag. Daarom: "pesten is geen spelletje". Als je door de school loopt, zul je deze afspraak op diverse plekken tegenkomen. Hij is te herkennen aan bijgaande afbeelding.

Sinterklaas op de Olof Palme

img2 Op donderdag 5 december zal de Sint met zijn pieten een bezoek brengen aan onze school. Natuurlijk willen we Sint en zijn gevolg goed ontvangen en dat doen we als volgt:

De kinderen komen eerst om half negen naar de klas. Dan zoeken de bovenmaatjes (de kinderen uit de groepen 6,7 en 8) hun ondermaatjes (kinderen uit de groepen 1, 2 en 3) op. Iedereen staat rond 8.45 uur buiten aan de Aziëlaan, in afwachting van de Sint.
Ouders zijn welkom om de intocht bij te wonen; graag plaatsnemen achter de kinderen.

Na de intocht verzamelen alle kinderen zich op de speelplaats bij de hoofdingang. Mijnheer Ton zal Sinterklaas toespreken en daarna doen alle kinderen mee aan de pietendans.
Ouders die dit mee willen maken, kunnen plaatsnemen in de achterhoede en lekker meedansen.
 
Nog enkele afspraken:
De lestijden zijn volgens het normale rooster (8.30 uur -11.45 uur en 13.00 uur - 15.15 uur).
Ook de fruitspullen mag iedereen zoals altijd meenemen.
De kinderen die het willen, mogen verkleed naar school komen als Sint of piet.
Zieke kinderen a.u.b. om 8.00 uur 's ochtends doorgeven aan school.

 Schoenendoosactie geslaagd!

Vrijdag 22 november was de slotdag van de schoenendozenactie. Alle dozen werden verzameld in een leeg lokaal. Het waren bij elkaar bijna 400 schoenendozen, die ook nog eens op een kleurrijke manier ingepakt waren. Het missiecentrum heeft ze opgehaald en zorgt dat ze weggebracht worden naar de kinderen in Simbrias, Roemenië.
Wij danken alle kinderen en ouders voor de tijd en moeite bij het inzamelen.

Hulp gevraagd bij inzamelen oud papier

Beste ouder/verzorger,
Als school zamelen we op iedere eerste vrijdag van de maand oud papier in. We starten dan om 18.00 uur en het inzamelen duurt ongeveer 2 à 2 1/2 uur.
De opbrengst van het oud papier was vorig jaar € 4246,-. Dit geld hebben we hard nodig voor de vervanging en aanschaf van nieuwe speeltoestellen.
Ruim een week geleden hebben we een bijeenkomst gehad met de ouders die op dit moment het papier inzamelen. Vanwege enkele afmeldingen komen we voor 2014 ouders tekort.
Aangezien we de belasting voor iedereen die helpt willen beperken tot 1 a 2 keer per jaar inzamelen, zijn we naarstig op zoek naar nieuwe inzamelaars. Vandaar deze dringende oproep.
Wilt u de school hierbij helpen, dan kunt u zich aanmelden bij Hans van Mil, coördinator papierinzameling of bij Ton Kamp, directeur.
Namens de kinderen, de oudervereniging en het team alvast hartelijk bedankt.


Kartonnen platen gewenst voor decor Kerstmusical

Er wordt alweer volop gewerkt aan de kerstmusical voor de groepen 1-2 en 3. De decorbouwers hebben grote kartonnen platen nodig. Als u hierover beschikt en u kunt ze missen, wilt u ze dan afgeven bij juffrouw Miriam of juffrouw Joëlle.

Oude kleding, uitgewerkt frituurvet: lever het in op school!

Beste ouders,
Het is nog steeds mogelijk om oude kleding en uitgewerkt frituurvet op school in te leveren. U vindt de speciale containers op de speelplaats bij de hoofdingang (naast het schuurtje). Als school, ontvangen wij daar een geringe vergoeding voor en dat geld komt weer ten goede aan de kinderen.

Meneer Henk op zoek naar Hennie de Heks!?

Meneer Henk (groep 5) is op zoek naar het boekje "Hennie de heks" dat door een ouder is geleend. Hij weet echter niet meer wie het was!
Als u degene bent aan wie meneer Henk dit boek uitgeleend heeft, wilt u zich dan bij hem melden?


Theatervoorstelling "Wel winnen hè!?"

img2 Samen met stichting de Schroef heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin de theatervoorstelling "Wel winnen hè!?" naar Drunen gehaald. Dankzij een subsidie van de gemeente Heusden is deze voorstelling gratis toegankelijk.


Deze vindt plaats op donderdag 23 januari 2014 vanaf 19.30 uur in theater De Voorste Venne.

In de voorstelling staat Positief Coachen centraal en alle sportieve opvoeders en hun actieve kinderen zijn welkom. U kunt de kaartjes bestellen via onderstaande link:
http://theatervoorstelling.fikket.com/events/theatervoorstelling-wel-winnen-he-2-voor-ouders-in-drunen/orders/new


Vakantierooster schooljaar SCALA 2014-2015

Onlangs is het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 vastgesteld. Omdat verschillende ouders hun vakantie al ver vooruit moeten plannen, publiceren wij het vakantierooster nu al.


Eerste schooldag:
maandag 25 augustus 2014
Herfstvakantie:
maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014
Kerstvakantie:
maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie:
maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015
Tweede paasdag:
maandag 6 april 2015
Meivakantie:
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2015
Hemelvaart:
donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015
Tweede pinksterdag:
maandag 25 mei 2015
Zomervakantie start:
maandag 20 juli 2015

6 december: Hits for kids in De Stulp

Op vrijdag 6 december organiseren de vrijwilligers van buurthuis De Stulp  weer Hits for Kids.
De disco duurt van 19.00 – 22.00 uur  voor de jeugd van de basisschool (groep 5 t/m 8).
De entree bedraagt € 1,00.
Voor meer informatie telefoon: 376630.

8 december: Kerst-Doe-Markt voor de jeugd

In De Stulp wordt op zondag 8 december 2013 een gezellige Kerst-Doe-Markt georganiseerd voor de jeugd van de basisschool. Er staan kramen opgesteld waar de kinderen kunnen werken aan verschillende leuke kerstspulletjes.
Bij iedere kraam staan vrijwilligers die een handje kunnen helpen bij het maken van kerststukjes, boomversiering, sfeer lichtje en nog veel meer. De allerkleinsten mogen natuurlijk ook door papa of mama geholpen worden. Natuurlijk is er voor alle kinderen weer een worstenbroodje en ranja. Liefst een doos meebrengen, waarin alle zelfgemaakte spulletjes mee naar huis genomen worden.
We beginnen om 13.00 uur en stoppen om 16.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 per kind.
Voor meer informatie: De Stulp, 0416-376630.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl