Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2013-2014-11

We zijn alweer toe aan de 11e nieuwsbrief van dit schooljaar, tegelijkertijd de eerste van het nieuwe kalenderjaar. We nemen daarom de gelegenheid om alle lezers een voorspoedig 2014 toe te wensen.
Op school zijn we goed gestart en ook in de komende periode zijn er activiteiten waarover we u nader informeren in deze nieuwsbrief.
Speciale aandacht voor de vragenlijst sociale veiligheid. U ontvangt hierover donderdag een brief via uw oudste kind.

Team Olof Palme

Activiteiten tot de voorjaarsvakantie

Wanneer
Wat
Voor wie
deze week
hoofdluiscontrole door het luizenteam
alle kinderen
deze week
Start Rode Draad activiteiten
groepen 3, 4, 5 en 6
9 januari
vergadering oudervereniging 
ouders 
9 januari
vergadering medezeggenschapsraad
ouders, team
3 februari
vrije dag voor de groepen 1 t/m 4
groepen 1 t/m 4
11 t/m 13 februari
Eindtoets CITO
groepen 8
18 februari
vergadering oudervereniging
ouders
18 en 20 februari
bezoek aan de bibliotheek
groepen 6
24 t/m 26 februari
adviesgesprekken keuze V.O.
groepen 8
25 t/m 27 februari
Theatervoorstelling op school (met ouders)
groepen 1-2
28 februari
carnavalsviering (groep 5 t/m 8 tot 14.00 uur)
alle kinderen
1 t/m 9 maart
VOORJAARSVAKANTIE
alle kinderen

Regel van de maand: Sluit niemand buiten

img2 In de feestmaanden genieten de meeste mensen van het gezellige samenzijn, met familie, met bekenden, met vrienden en vriendinnen. Dat geeft een prettig gevoel. 

Vanaf de start van dit kalenderjaar willen we dat gevoel vasthouden en daarom staat de regel "sluit niemand buiten" de komende maand centraal. In alle groepen besteden we er extra aandacht aan.Oudervragenlijst sociale veiligheid op school

De organisatie SCALA, waartoe de Olof Palme behoort, heeft de kwaliteit van al haar scholen hoog in het vaandel staan. Daartoe worden er op geregelde tijden vragenlijsten vastgesteld die op de aangesloten scholen afgenomen worden. In deze maand gaat het om een onderzoek naar de sociale veiligheid op school.


Via uw oudste kind ontvangt u donderdag een brief met daarin de uitleg over de vragenlijst. De lijst zelf is digitaal en daarom treft u in de brief een inlognaam en inlogcode aan. Neem even contact op met de school als u de brief niet ontvangen heeft.


Als school vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de lijst invullen. Hoe meer ouders dit immers doen, hoe representatiever de uitslag zal zijn en daar halen wij, als school, mogelijke verbeterpunten uit.


De tijdsinvestering zal ongeveer 15 minuten zijn. Wilt u a.u.b. geen antwoorden leeglaten (omdat anders ook uw andere antwoorden niet meegenomen worden in de totale uitkomst). Tot 31 januari 2014 kunt u de vragenlijst invullen.


Mocht u vragen of opmerkingen over de vragenlijst hebben dan kunt u die mailen naar meneer Ton: info@olof-palme.nl 


De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 vullen deze maand een vergelijkbare vragenlijst in. Alle leerkrachten van onze school hebben dit inmiddels gedaan.

Leesactiviteiten: Rode Draad

img2 In de groepen 3, 4, 5 en 6 wordt tot eind februari extra aandacht besteed aan de leesbevordering. Wij maken daarvoor gebruik van materialen uit de leeskisten van de RODE DRAAD. Dit doen we in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek.Er was eens...
De kinderen in de groepen 3 krijgen allerlei leesactiviteiten die gekoppeld zijn aan sprookjes. Hier hoort een groot blauw sprookjesboek bij waar de tekeningen en teksten van de kinderen ingeprikt worden: een spannend en sprookjesachtig geheel.


Een schatkist vol verhalen...
De kinderen uit de groepen 4 krijgen een leeskleed in de klas. Dit kleed bevat allerlei opdrachten die door de kinderen zelf gekozen worden en die uitnodigen tot lezen. De boeken "de dwergjes van Tuil" en "Virgilius van Tuil" spelen daarin een belangrijke rol.


Boekenbal
Met het project "Boekenbal" maken de kinderen uit groep 5 door middel van spannende geheimschriften kennis met leuke leesboeken. Ze grabbelen uit de ballenmand een bal met daarin een boektitel in gecodeerd geheimschrift: wat daar allemaal uit voortkomt???


Kilometerlezen
Met het project "Kilometerlezen" worden de kinderen uit de groepen 6 gestimuleerd om veel "leeskilometers" te maken. Door deze leeservaring zijn ze in staat hun eigen smaak te ontwikkelen en kunnen ze gelezen boeken beoordelen. Ze maken een virtuele reis op de fiets langs allerlei halteplaatsen met informatie over boeken. Ze houden hun reis bij op de site www.kilometerlezen.nl 


Bericht van de tussenschoolse opvang

img2 Als TSO4kids hopen we dat u fijne dagen heeft gehad en wensen we iedereen een fantastisch mooi 2014 !


We blikken nog even terug op een activiteit die we kort voor de kerstvakantie uitgevoerd hebben.


In december hebben wij tijdens de tussenschoolse opvang een brandoefening gedaan, dit was vooraf bij de kids bekend gemaakt. Zo konden onze BHV-ers de theorie in de praktijk brengen.

 
In samenwerking met meneer Paul en meneer Ton hebben we de oefening opgezet. Er werd tussen de middag een oefenalarm gegeven, waarop wij met alle kinderen naar verzamelplaatsen buiten het schoolterrein liepen. Op de bijgevoegde foto kunt u zien hoe dit verliep. 


Met vriendelijke groet,
TSO4kids


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl