Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2013-2014-15

Beste lezer,
Carnaval ligt alweer achter ons, evenals een voorjaarsvakantie met werkelijk prachtig weer, waaruit iedereen energie heeft kunnen putten om de volgende periode van het schooljaar lekker in te kunnen gaan.

In deze Nieuwsbrief geven wij een overzicht van de activiteiten tussen nu en de meivakantie. Speciale aandacht voor geplande sport- en beweegactiviteiten.
Deze periode wordt in alle klassen extra aandacht besteed aan een van onze belangrijke gedragsregels: "help iemand die gepest wordt".
U kunt ook lezen hoe het resultaat van onze school is op de CITO-eindtoets van dit schooljaar.

Gedragsregel in maart: "help iemand die gepest wordt"

img2 Vanaf de carnavalsvakantie besteden we in alle groepen extra aandacht aan de regel: "help iemand die gepest wordt".

Kinderen vinden het soms moeilijk om op te komen voor een kind dat gepest wordt. We bespreken met hen hoe ze dat kunnen doen en oefenen dit o.a. met rollenspelletjes.

CITO eindtoets 2014: prima resultaat

img2 In februari hebben alle kinderen uit onze groepen 8 de CITO-eindtoets gemaakt. Drie ochtenden lang hebben ze gewerkt aan vragen en opdrachten op de gebieden taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden en wereld-oriëntatie. 

Het resultaat van al die inspanning mag er zijn. Dit wordt uitgedrukt in een getal: 536,4. Op zich zegt dit weinig maar als we dit getal afzetten tegen het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen, wordt duidelijk dat onze school het prima gedaan heeft. Het landelijk gemiddelde is namelijk: 534,6 en daar zitten wij dus 1,8 punt boven!


Als school zijn we hier trots op en wij vinden dat alle kinderen zichzelf een verdiend schouderklopje mogen geven.

Activiteiten tot de mei-vakantie

img2 De periode tot de mei-vakantie staat weer vol van allerlei activiteiten. We geven hieronder een korte opsomming. Over een aantal zult u later via mail of brief uitgebreider geïnformeerd worden.
 • Donderdag 13 maart gaan de groepen 6 naar het RKC stadion in het kader van "scoren voor gezondheid". 
 • Vrijdag 21 maart geven de groepen 5 een theatervoorstelling. Het gaat om een besloten voorstelling, zonder ouders.
 • Maandag 24 maart zijn de groepen 1 t/m 4 vrij
 • Woensdag 26 maart krijgen de kinderen het 2e rapport mee naar huis.
 • Donderdag 27 maart hebben de groepen 8 een gala-avond.
 • Vrijdag 28 maart geven de groepen 7 een theatervoorstelling van 10.15 tot 11.45 uur. Hierbij zijn ouders welkom.
 • Weekend 29 en 30 maart vormselweekend voor de kinderen die het vormsel doen.
 • 31 maart en 1 april 10-minutengesprekken over het 2e rapport
 • Vrijdag 4 april geven de groepen 4 een theatervoorstelling. Het is een besloten voorstelling, zonder ouders.
 • Zaterdag 5 april vormselviering in de kerk.
 • Dinsdag 8 april komt de schoolfotograaf.
 • Woensdag 9 april start van het schoolproject, thema: "beroepen".
 • Donderdag 10 april doen de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen.
 • Vrijdag 11 april zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.
 • Woensdag 16 april is de vergadering van de oudervereniging.
 • Maandag 21 april, tweede paasdag, alle kinderen vrij.
 • Donderdag 24 april, afsluiting schoolproject met een voorjaarsmarkt van 17.30 uur tot 20.30 uur
 • Vrijdagmiddag 25 april 11.45 uur start van de meivakantie.

28 maart: theatervoorstelling groepen 7

Zoals u in de activiteitenkalender heeft kunnen lezen hebben de groepen 7 op vrijdag 28 maart een theatervoorstelling. Mocht u, als ouders, in de gelegenheid zijn om te komen kijken, dan bent u van harte welkom op deze dag. Het is te doen in de aula van de Rode Olof Palme van 10.15 uur tot 11.45 uur.

Dinsdag 8 april schoolfotograaf

Kort geleden heeft u van uw zoon of dochter een groene brief gehad met daarin informatie over dinsdag 8 april, de dag waarop de schoolfoto's gemaakt worden. Aan de groene brief is een invulstrook gekoppeld. Omwille van de organisatie is het van belang dat u deze strook uiterlijk donderdag 20 maart inlevert op school.

Mocht u geen groene brief ontvangen hebben, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.

Sport en beweegactiviteiten tot de mei-vakantie

img2 In onderstaand overzicht staan alle sport- en beweegactiviteiten opgenomen die gepland zijn tot de mei-vakantie.

Daarbij staan ook de mailadressen en websites vermeld, voor inschrijving en/of informatie.
donderdag 13 maart, opening project 'Scoren voor gezondheid' voor de groepen 6 bij RKC
http://samenrkc.nl/nieuwsitem/194

zondag 16 maart Drunense Duinenloop inschrijving jeugdloop:
www.drunenseduinenloop.nl

maandag 17 maart, SPORT na school Bee Ball voor groep 7&8 inschrijving:
olofpalmesportnaschool@scalascholen.nl

dinsdag 18 maart, SPORT na school Bee Ball voor groep 5&6 inschrijving:
olofpalmesportnaschool@scalascholen.nl

woensdag 26 maart, Bee Ball activiteit bij honk-en softbalclub de Kickers, inschrijving:
colllinBeebalkickers@gmail.com

maandag 14 april SPORT na school groep 7&8 info over inschrijving volgt later

maandag 21 april Voetbaltoernooi gemeente Heusden,
www.vlijmenseboys.nl 

Olof Palme sport en beweegt!

img2 Komende periode zijn er weer volop mogelijkheden om extra in beweging te komen!
SPORT na school gaat weer lekker naar buiten. In het weekend van 15 en 16 mei is de al eerder aangekondigde Drunense Duinenloop, de inschrijvingen voor het voetbaltoernooi op tweede Paasdag zijn al weer geopend en honk- en softbalclub de Kickers organiseert speciaal voor alle belangstellenden van onze school een sportintroductie bij de vereniging.


De groepen 6 zijn uitgenodigd voor het project ‘Scoren voor Gezondheid’. Stichting  "Samen RKC" en de GGD hebben een mooi programma samengesteld waarbij leerlingen worden uitgedaagd om 12 weken lang een gezonde leerstijl na te leven.
We gaan donderdag 13 maart voor de sportieve aftrap van dit project naar het Mandemakers stadion en hebben er al zin om met de spelers van RKC samen aan de slag te gaan!

Let de komende tijd goed op je mailbox, daar komt alle informatie over sporten en bewegen in!
Is er iets mis met de mail of wil je de informatie op papier lezen? Juffrouw Judith heeft altijd een ‘reserve voorraadje’ bij de hand dus vraag er haar gerust om. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag ochtend in de gymzaal en op school.

Studieboerderij Drunen

Onderstaand berichtje ontvingen wij van een buitenschoolse instantie, die huiswerkbegeleiding voor kinderen biedt. Als u er iets mee wilt, zijn onderstaande gegevens van belang.

Studieboerderij Drunen
Vennestraat 57, in de Open Hof

Tel: 0640-955-947
E-mail: info@studieboerderij.nl
Website: www.studieboerderij.nl

​Huiswerkbegeleiding voor kinderen van het voortgezet onderwijs.
Open Dag op zaterdag 15 maart a.s. van 14.00 u - 17.00 u.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl