Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2013-2014-16

Beste ouders,
deze nieuwsbrief staat weer bol van het nieuws over allerlei zaken die u en/of uw kinderen aangaan. Over 2 weken start het schoolproject BEROEPEN. De rapporten gaan vandaag mee naar huis. We hopen u allemaal te zien tijdens de oudergesprekken op maandag of dinsdag a.s..

Groeten,
het team.

Schoolproject BEROEPEN

​Beste ouders,
hallo jongens en meisjes,

Ieder schooljaar doen we met alle groepen mee aan een schoolproject. We werken dan enkele weken samen aan hetzelfde thema. Dit schooljaar hebben we gekozen voor het thema "Beroepen ". De voorbereidingen voor de projectweken zijn inmiddels in volle gang.
De opening van het project vindt plaats op woensdag 9 april a.s.om 08.45u op het plein tussen de Rode en de Gele Olof Palme. Onze burgemeester Hamming zal de opening van het project mede verrichten. Hierbij bent u van harte welkom.
Het project sluiten we af met de voorjaarsmarkt op donderdag 24 april van 17.30 u - 20.30 u. Noteert u deze datum en tijd alvast in uw agenda.
In het programma van de voorjaarsmarkt is ruimte voor optredens van kinderen. We zouden het super leuk vinden als er kinderen zijn die binnen het thema " Beroepen " individueel of in een groep een optreden verzorgen.
Mocht je dat willen doen, dan graag doorgeven aan je juffrouw en/of meneer.
Ik ben benieuwd wie er allemaal meedoen!!

groetjes,

Ton Kamp

Gebruik voetpad bij De Brug

img2 Tussen gymzaal de Brug en het kleuterplein loopt een voetpad. We ontvangen signalen dat ouders en kinderen op dat voetpad fietsen. Gezien het feit dat het een voetpad is en dat dit intensief gebruikt wordt, willen we de betreffende ouders vragen om niet op dat voetpad te fietsen.
Vorige week is er al een ongeluk(je) gebeurd en dat is erg vervelend.
Met dank voor ieders medewerking,

Ton Kamp, directeur

Vrije woensdagochtend 4-jarigen

img2 Op dit moment gaan de 4-jarige kleuters op de vrijdagochtend niet naar school.
Met ingang van het volgende schooljaar, 2014-2015, hebben de 4- jarigen de woensdagochtend vrij i.p.v. de vrijdagochtend.​
Dit vanwege onderstaande onderwijsinhoudelijke argumenten:
- Op de donderdagen zijn de meeste 4-jarigen erg moe, waardoor ze minder opnemen.
- Een vrije woensdagochtend zorgt voor een mooie "breek in de week".
- De woensdagochtend is een lange ochtend, nl. 4 uren. Op deze lange woensdagochtend hebben we dan meer mogelijkheden om de oudste kleuters gericht voor te bereiden op de overstap naar groep 3.
- De oudste kleuters zijn op de woensdagen minder moe dan op de vrijdagen, waardoor ze meer opnemen.


- De buitenschoolse activiteiten worden bij voorkeur gepland op een vrijdag. De 4-jarigen hoeven dan niet extra terug te komen.
- Op de vrijdagochtenden kunnen we gezamenlijk de week afsluiten.

Bovenstaande is besproken met de ouders en de teamleden van de MedezeggenschapsRaad. Zij hebben ingestemd met deze wijziging.

We begrijpen dat het voor sommige ouders gevolgen kan hebben voor hun weekprogramma. Vandaar dat we u tijdig informeren, zodat u nog voldoende ruimte hebt om eventueel uw weekprogramma aan te passen.
De maatregel gaat in per het nieuwe schooljaar, dus vanaf 25 augustus 2014.


Informatiegids over Passend Onderwijs

De invoering van "Passend Onderwijs" op alle basisscholen in Nederland is in ontwikkeling en daarover willen wij u informeren middels een informatiegids Passend Onderwijs, die deze week op onze website is geplaatst. Klik op de volgende link:
http://www.olof-palme.nl/media/238681/informatiegids_passend_onderwijs_voor_ouders2014_vs2.pdf 

Boekenmarkt 2014

img2 Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) vindt op de Vismarkt in Heusden een boekenmarkt plaats van 10.00 - 16.00 uur.
Hebt u nog goede oude (school-) boeken, die op zolder of elders liggen te verstoffen, lever ze dan in ten behoeve van deze markt.
Inleveren kan tot en met 28 maart op school. Afgeven bij de leerkrachten of andere collega's is mogelijk.


De opbrengst van de boeken op de boekenmarkt gaat naar de Voedselbank.
De organisatie van dit evenement is in handen van Scala en de Rotary Club.Namens de organisatie Boekenmarkt 2014


Richard Zoet
06-30969721


Sport & Bewegen buiten

img2 Sport & Beweeg activiteitenkalender:

Woensdag 26 maart, 16.00 - 18.00u. sportintroductie honk- en softbalclub 'de Kickers' in Waalwijk voor leerlingen groep 5 t/m 8 (externe activiteit).
Inschrijven kan tot aanvang activiteit: collinBeebalkickers@gmail.com

Donderdag 3 april, 12.15 - 14.15u, gezonde lunch en beweegactiviteit 'Scoren voor gezondheid' door RKC, op onze school, voor alle leerlingen van groep 6. Geen inschrijving mogelijk.

Maandag 7 april, v.a. 15.15u. SPORT na school: Fitness uitstapje (per fiets) met juffr.Maartje, juffr. Sabionne en juffr. Judith voor leerlingen uit groep 6 en 7. Info in oudermailbox en aanmelding via olofpalmesportnaschool@scalascholen.nl

Maandag 14 april, v.a. 15.15u. SPORT na school: uitstapje 'Soccerhome' (per auto) met Juf.Joyce, meneer Enthony en juf Judith voor leerlingen uit groep 8 en 7. Info in oudermailbox en aanmelding via olofpalmesportnaschool@scalascholen.nl

Maandag 21 april (tweede paasdag) Voetbaltoernooi Vlijmense Boys. Ochtend: leerlingen groep 5&6, middag: leerlingen groep 7&8 (externe activiteit).
Info en inschrijven: scholentoernooi@vlijmenseboys.nl

Vanaf heden: voorjaarsactie 'Maak kennis met Tennis' bij LTC de Klinkaert voor leerlingen van 6 t/m/ 12 jaar (externe activiteit). Informatie : zie elders in deze nieuwsbrief. 

De informatie over elke Sport & Beweegactiviteit wordt via de oudermail aan de groepen voor wie de activiteit bedoeld is, verspreid. Ontvangt u deze mail niet? Neem contact op via olofpalmesportnaschool@scalascholen.nl. of spreek juffr.Judith aan, zij is op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend in de gymzaal en op school.

Veel Sport & Beweeg plezier gewenst!

Buitenspeeldag 2014

In de kalender van onze school staat op 18 juni a.s. een buitenspeeldag gepland.Deze datum is niet meer correct. De buitenspeeldag is verplaatst naar 11 juni, een week eerder dus.
Wilt u deze nieuwe datum noteren? Hartelijk dank!

Actie tegen pesten

img2 Laurie, Anouck, Lisa en Fleur zitten in groep 8 van juffrouw Ingeborg en juffrouw Joyce. Tijdens de lessen vanuit "topondernemers" bedachten zij een plan om aandacht te besteden aan het tegengaan van pesten. Zij komen in alle groepen om hun idee toe te lichten.
Aan alle kinderen is gevraagd om er op woensdag 2 april anders uit te zien. Voorbeelden die Laurie, Anouck, Lisa en Fleur daarbij noemden: "kom op twee verschillende schoenen naar school" of "draag je t-shirt binnenstebuiten" of "doe je haren gek".
Het idee hierachter is dat kinderen die er anders uitzien, vaak gepest worden. Door er op 2 april voor te zorgen dat iedereen er anders uitziet, is er geen reden tot pesten.
Laurie, Anouck, Lisa en Fleur vragen of iedereen op 2 april aan hun idee wil meewerken.

Stepjesactie voor de groepen 3-4

img2 Vorige week woensdag en donderdag hebben de kinderen van de groepen 3-4 deelgenomen aan een stepjesactie. Deze actie werd georganiseerd door de verkeerscommissie. De bedoeling is om deze actie jaarlijks terug te laten komen. Het doel is om de kinderen, op een speelse wijze, kennis te laten maken met verkeersborden en verkeerssituaties. De kinderen leggen met hun stepje een parcours af, waarbij ze een aantal verkeersborden tegenkomen. Ze zijn daarnaast actief bezig geweest met de betekenis van de borden en de situaties. Een leuke tip voor de ouders: bespreek eens een keer de verkeersborden en verkeerssituaties. Dit kan fietsend, lopend en soms ook vanuit de auto. 
 Vraag het de kinderen, ze weten al heel veel!

Namens de verkeerscommissie
Leo Donkers

Info over social media

img2 Het Centrum Jeugd & Gezin Heusden organiseert de thema-avond:
Je zoon/dochter begeleiden bij Social Media
Sociale media zijn niet meer weg te denken. Hyves, Facebook, YouTube, smartphones, tablets bieden ons digitale mogelijkheden. Maar hoe komt het dat kinderen het belangrijk vinden om gebruik te maken van social media? Hoe kun je je kind daarin begeleiden? Welke gevaren zijn er op internet zoals cyberpesten en betaalde spelletjes? Zijn deze problemen te voorkomen? En wat doe je als er dan toch iets vervelends gebeurt op internet?
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Hoe stimuleer je dat kinderen op een positieve manier gebruik maken van social media?
• Hoe weet je wat je kind doet op internet?
• Op welke manieren kun je grenzen stellen?
• Wat zijn de risico’s?

DATUM: donderdag 3 april 2014
TIJD: 20.00 uur – 21.30 uur
LOCATIE: basisschool Palet, Jan Steenstraat,Vlijmen

Je bent van harte welkom bij deze interactieve avond. Heb je interesse?
Graag vooraf aanmelden bij administratie@cjgheusden.nl
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Autisme Café 22 april 19.30 uur

img2 Als je hoort dat je kind de diagnose autisme heeft, kom je voor veel vragen te staan: wat is het, wat betekent het voor de opvoeding van ons kind en wat zijn de gevolgen voor ons gezin? Ook de weg naar informatie, hulp en ondersteuning is niet altijd even makkelijk. Als de diagnose eenmaal is gesteld, zijn de problemen in het gezin vaak al een tijdje aan de gang. Veel onbegrip vanuit de directe omgeving (‘je voedt je kind niet goed op’), problemen op school en thuis, zorgen ervoor dat er veel op ouders afkomt. Omdat een sociaal leven lastig is (alles in het gezin draait om het kind met autisme), komen veel gezinnen in een isolement terecht. Daarom is laagdrempelige ondersteuning en contact met lotgenoten in een vroeg stadium van groot belang. Van ouders, voor ouders.
Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders met een autistisch kind. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Dus iedereen kan nieuwe thema's en ideeën aandragen. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Je kunt er gratis en anoniem heen. Naast ouders met een autistisch kind zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.


22 april nieuwe bijeenkomst.
Waar: de Toonzaal Den Bosch
Tijd: 19.30uur
www.autismecafe.nl

Everybody dance now!!

img2 Beste lezer van deze Nieuwsbrief,
Mijn naam is Charlotte de Corte en ik zit in groep 6 van juffrouw Jeannine en juffrouw Steffie. Ik ben lid van dansgroep "The Mixed Generation" en wij doen mee aan het programma "Everybody dance now". We hebben de voorrondes overleefd en zijn aangekomen bij de live-shows. Op 28 maart om 20.30 uur wordt de eerste show uitgezonden door RTL 4. Iedere kijker kan dan stemmen. Willen jullie dat ook doen, en dan uiteraard op "The Mixed Generation". Wij kunnen alle steun goed gebruiken.
Met vriendelijke groet, Charlotte de Corte.

Maak kennis met tennis

img2 Op de tennisbanen van de Klinkaert aan de Steegerf vinden proeflessen plaats voor kinderen van de basisschool.


 Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
 3 maanden lidmaatschap van LTC de Klinkaert
 10 keer tennistraining op woensdagmiddag
 3 lessen bal- en slagvaardigheid
 een prachtig Babolat tennisracket
 dit alles voor de prijs van € 75,-- Informatie en aanmelding: www.klinkaert.nl


De Klepperman, Heusden

img2 Hij komt weer!
De nachtwaker en stadsomroeper van de vesting komt jou komende voorjaarsvakantie helpen bij een creatieve natuurspeurtocht door de Heemtuin.
Hij helpt kinderen (en ouders) tijdens een speurtocht vol verrassingen in de heemtuin. Het zijn creatieve middagen van natuurbeleving en spel met tal van interessante en ook gekke opdrachtjes.
Heb jij ook lentekriebels en wil jij op onderzoek gaan….. kruipen in de huid van een roofvogel of muis …. een nestje bouwen …en vooral ook veel plezier hebben?


 

Ben jij tussen 4 en 9 jaar en doe je mee? Kom dan op woensdag 30 april of zondag 4 mei 2014 samen met je (groot-)ouders naar de Heemtuin aan de Molenstraat /Stadshaven in HEUSDEN (vrije inloop tussen 12.00 en 16.00 uur).Meedoen is gratis; ’n vrijwillige bijdrage is welkom.

www.heemtuindemeulenwerf.nl 


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl