Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2013-2014-22

Als u dit leest zijn de laatste weken van het schooljaar aangebroken. Om de een of andere reden lijkt het wel alsof het einde van een schooljaar altijd sneller komt dan gedacht. Iedereen wil alles op een goede manier afsluiten zodat er met een goed gevoel aan de zomervakantie begonnen kan worden. Daarnaast willen we ook al de planning voor het nieuwe schooljaar rond hebben. Genoeg te doen dus deze laatste weken.

Een van de belangrijkste zaken voor volgend schooljaar is de groepsverdeling. Het is altijd een hele puzzel voor de school om het plaatje sluitend te krijgen. U heeft inmiddels de brief ontvangen en weet dus dat het gelukt is. Ieder kind weet bij wie het volgend jaar in de groep komt.
Tijdens de doorschuifmiddag van donderdag 10 juli kunnen zij al daadwerkelijk kennismaken.
Bij de brief heeft u ook al informatie aangetroffen over de vakantieplanning van volgend schooljaar. Ook bent u geïnformeerd over de veranderde opzet van oudergesprekken en rapportbesprekingen.

Deze Nieuwsbrief is gevuld met allerlei berichten van binnen- en buiten de school. Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Het team

Geslaagde hulpouderbedankochtend

img2 Onze school is hartstikke blij met alle ouders, zeker als die bereid zijn om op de een of andere manier hulp te bieden. Dankzij die hulp zijn allerlei activiteiten met de kinderen te realiseren, die anders niet mogelijk waren. 

Het team nodigt daarom deze ouders uit om hen even in het zonnetje te zetten. Veel ouders hebben op woensdagochtend 25 juni gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Zij werden verrast door optredens van de kinderen in de verschillende groepen. Een voorbeeld daarvan is te zien op de foto met twee "artiesten" uit de groep van meneer Josse. 

Meneer Ton heeft de aanwezige ouders nog bedankt onder het genot van een hapje en een drankje.

Uiteraard is zijn woord van dank ook gericht aan alle hulpouders die  woensdagochtend niet aanwezig konden zijn.
Personeelsgeleding GMR SCALA weer compleet

De kiescommissie van de Gezamenlijke Medezeggenschaps Raad (GMR) heeft laten weten dat zich twee personeelsleden beschikbaar hebben gesteld om de opengevallen plaatsen op te vullen. Het gaat om Pieternel van Hout en Rob Robben. De GMR is nu weer compleet en gaat vol vertrouwen het nieuwe schooljaar in.

Bericht van de verkeerscommissie

img2 Protocol voor uitstapjes
Als verkeerscommissie zijn wij altijd druk bezig. Zo is er nu ook een protocol ontwikkeld voor de uitstapjes die met school worden gemaakt. Hierin staan de afspraken die wij ,als verkeerscommissie, samen met het team hebben gemaakt.
Afspraken over “veilig mee” in de auto, “veilig mee” te voet en “veilig mee” op de fiets.


U kunt de info vinden op de website van de school via deze link:

www.olof-palme.nl/ouders/hulpinstanties/#verkeer  onder het kopje "gebruik autogordels".

Afscheid van enkele leden.
Begin juni hebben wij afscheid genomen van een aantal leden van de verkeerscommissie. Zij stoppen met het lidmaatschap, omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan of wegens andere bezigheden die tijd een aandacht vragen. Wij willen Hugolina Lombarts. Lianne Klomp en Jacqueline de Bruin bedanken voor hun inzet en ondersteuning bij diverse verkeersactiviteiten.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen in de commissie dan kunt u misschien eens contact opnemen met andere ouders van de commissie. Dit zijn Christine Verschuren, Elise Steenhoven en Johan Drabbels. Ook kunt u terecht bij de leerkrachten in de commissie: Leo Donkers en Annemiek Teurlings.

Plusgroep Olof Palme gestopt!

img2 Met ingang van het nieuwe schooljaar stopt de maandagochtend plusgroep. De afgelopen jaren is vanuit Scala het Levelwerk op de scholen van Scala geïntroduceerd. De kinderen die meer uitdaging behoeven maken daar steeds meer gebruik van.
De maandagochtend plusgroep heeft op onze school 14 jaar gedraaid. Marian de Vrieze, helaas veel te vroeg overleden, heeft samen met meneer Paul indertijd de plusgroep opgestart. Na het overlijden van Marian heeft Leidi Kok dit werk overgenomen. Leidi heeft in samenwerking met meneer Paul de laatste 8 jaren de plusgroep begeleid. 


Enkele weken geleden hebben de kinderen juffrouw Leidi bedankt (zie: bovenstaande foto).
Op 28 mei, tijdens ons teamuitje, hebben we als school afscheid genomen van Leidi. Hierbij willen we haar nogmaals bedanken voor haar inzet van de voorbije acht jaren.

Op 14 mei jl. is de MR over bovenstaande ingelicht. Wij concentreren ons de komende jaren op het Levelwerk voor de meer- en hoogbegaafde kinderen, zodat zij op onze school voldoende uitgedaagd blijven. 


Prijzen Kangoeroewedstrijd uitgereikt

img2 Donderdag 20 maart is de jaarlijkse "Kangoeroewedstrijd" gehouden. Het betreft een wiskundewedstrijd die in vele landen over de wereld wordt gehouden voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen en de groepen 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs.
Het doel van de Kangoeroewedstrijd is om leerlingen te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn voor iedereen op zijn eigen niveau. Kijk op www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/algemeen/wat-is-kangoeroe/  voor meer info.

Op onze school hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 massaal meegedaan. In totaal 166 leerlingen.
Op facebook zijn foto's te zien van de ploeterende deelnemers.

Onlangs hebben we op school de prijsuitreiking georganiseerd. Deze werd voorbereid en uitgevoerd door Angela Gorter. Zij begeleidt de rekenplusgroep en stimuleert zoveel mogelijk kinderen om deel te nemen. 


Per leerjaar was een 1e, 2e en 3e prijs en alle deelnemers hebben een certificaat en een aandenken in ontvangst mogen nemen. De kinderen waren apetrots, kijk maar naar de glunderende gezichten van enkele groep 5 kinderen.

Tygo en project "Alpe d

Zoals u in een eerdere Nieuwsbrief heeft gaat Tygo van Helvoirt, leerling uit groep 7, in de zomervakantie de Alpe d'Huez beklimmen. Hij doet dit ter nagedachtenis van zijn opa maar ook voor een goed doel: een geldelijke ondersteuning voor Villa Pardoes.In de maand mei heeft Tygo met medewerking van de school een flesseninzamelingsactie mogen houden. Deze is succesvol geweest: de opbrengst was € 152,40. Namens Tygo wordt iedereen bedankt die hieraan een bijdrage geleverd heeft. Wij wensen Tygo veel succes met de beklimming en het behalen van zijn doel.

Zomervakantie bij de BSO: "Zomercircus"

img2 Tijdens de zomervakantie gaan de kinderen bij de BSO aan de slag met het "Zomercircus!" 

Wat is er allemaal te zien en te beleven in een circus? Ben jij een lenige acrobaat of heel slim met goochelen? 


Zowel voor de jonge als de oudere kinderen is er van alles te doen, van leeuwenbroodjes en olifantenspiesjes maken tot een watercircus en een mini-circus bouwen. Ook zijn er voor de kinderen vanaf 7 jaar spetterende kiesdagen! Ga jij mee "kloten" langs de sloten of graffiti spuiten? 


Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de basisscholen.
Je zult je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!


Het volledige programma is te zien op de website: www.mikz.nl
Aanmelden kan via: vakantieheusden@mikz.nl 


Jumbo-actie kortingskaartjes dagje-uit

img2 De voorbije periode is er een actie geweest bij de Jumbo, waarmee voor de school kortingskaartjes voor een dagje uit beschikbaar werden gesteld. Veel ouders van onze school hebben aan de actie meegedaan, bedankt daarvoor!

De kortingskaartjes zijn inmiddels op school.
Ouders, die van de actie gebruik willen maken (maximaal 3 kaartjes per kind van de Olof Palme, zolang de voorraad strekt!), kunnen bij meneer Cor kortingskaartjes afhalen. 

Let op: Meneer Cor is op dinsdag- en woensdagmiddag niet aanwezig.

De kaartjes worden niet aan de kinderen meegegeven.


Informatie over de actie vindt u op: www.dagjeuitactie.nl

Hits for Kids in buurthuis De Stulp

img2 Op vrijdag 4 juli 2014 is het weer zover. De vrijwilligers van buurthuis De Stulp te Drunen organiseren weer de maandelijkse kinderdisco Hits for Kids.

De disco duurt van 19.00 – 22.00 uur en is bedoeld voor de jeugd van de basisschool (groep 5 t/m 8) en er wordt geen alcohol geschonken. De stelregel is: wie binnen is blijft binnen.
De entree bedraagt € 1,00 en een consumptie kost € 0.60!

Ook is de kinderdisco een ideale mogelijkheid om je kinderfeestje te vieren.

Meer informatie via de vrijwilligers van De Stulp: telefoon, 0416-376630

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl