Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2014-2015-05

Beste ouders,

De herfstvakantie ligt alweer achter ons en we kijken in deze nieuwsbrief vooruit naar de komende periode. Dit doen we samen met onze nieuwe directeur, Marja van Sluisveld, die vanaf 27 oktober de scepter zwaait over onze school. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.

Verder geven wij een overzicht van alle activiteiten die tot de Kerstvakantie gepland zijn en berichten wij u over andere belangwekkende zaken. Wist u dat twee kinderen van onze school op bezoek zijn geweest bij premier Mark Rutte?

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team Olof Palme

Marja van Sluisveld stelt zich voor

img2 Beste ouders,

Langs deze weg wil ik me graag aan u voorstellen als uw nieuwe directeur.

Mijn naam is Marja van Sluisveld- Keersmaekers, getrouwd met Mart en moeder van drie kinderen: Annouk 24 jaar, Stan 23 jaar en Roel die helaas na 7 maanden is overleden.

Na het VWO en de Katholieke Academie Lichamelijke Opvoeding ben ik 9 jaar leerkracht lichamelijke opvoeding geweest op een aantal lagere scholen en aan verschillende scholen Voorgezet Onderwijs, waaronder 8 jaar op VMBO de Overlaat in Waalwijk.
Daarna ben ik een aantal jaren uit het onderwijs gestapt en heb ik 8 jaar gewerkt als coördinator Midden-Brabant bij de Nederlandse Katholieke Sportfederatie, een organisatie die sportverenigingen op allerlei gebied ondersteunt.

Toen mijn kinderen naar de Th. J. Rijkenschool gingen, werd ik lid van de ouderraad en hielp vaak op school. Dat deed me besluiten om de verkorte opleiding aan de PABO te Dordrecht te volgen.Ik heb 11 jaar gewerkt in de bovenbouwgroepen op de Johannes Paulusschool en in 2006 de trainerscursus Coöperatief Leren volgens Kaegan in Florida gevolgd, waarna ik deze onderwijsvisie op de school geïmplementeerd heb.

In 2011 ben ik directeur op de Vijfhoeven geworden, waar ik met veel enthousiasme samen met het team de schoolontwikkeling een nieuwe impuls heb kunnen geven.
Daarnaast volgde ik Magistrum Leidinggeven II tot vakbekwaam schoolleider bij hogescholen Fontys te Eindhoven.

Nu ligt er de nieuwe uitdaging als directeur van de Olof Palme.

Fijn dat de Medezeggenschapsraad van de Olof Palme haar vertrouwen meteen na de uitspraak van de geschillencommissie heeft uitgesproken en ook in het team ben ik hartelijk ontvangen.
Ik ben maandag in alle groepen geweest en heb mogen kennismaken met uw kind(eren).
Vanavond ben ik uitgenodigd door de Oudervereniging.

Ik ga vol enthousiasme aan de slag om samen met het team de Olof Palme een veilige en goede school voor uw kind(eren) te laten zijn. Ik vertrouw daarbij op een fijne samenwerking met Ton, de MR en de OV.

Vanaf heden ben ik uw aanspreekpunt en kunt u altijd even binnenlopen of mailen om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Marja van Sluisveld

Activiteiten tot de kerstvakantie

30 oktober        vormsel informatieavond kinderen groep 8
31 oktober        projectwandeling "Takkenhoedjes" groep 1-2
4 november      bibliotheekbezoek groep 6
12 november    algemene ledenvergadering oudervereniging
17 november    groep 1 t/m 4 vrij
18 november    theater groep 1-2 (zonder ouders)
                        bibliotheekbezoek groep 6
19 november    vergadering medezeggenschapsraad
28 november    theater groep 5
5 december      sinterklaas op school: continurooster (14.00 uur school uit)
15-16 dec.        Kerstmusical groep 6
18 december    Kerstviering op school: ’s avonds
19 december    studiedag team: alle kinderen vrij

Kerstvakantie 19 december t/m 4 januari

Let op! wijziging voorjaarsactiviteiten

Vanwege de avond 4-daagse zijn het schoolproject, de waterspelletjesdag en de voorjaarsmarkt verplaatst. De gewijzigde data staan hieronder en hebben we ook al opgenomen op de site van onze school.

opening schoolproject: maandag 11 mei 2015, 's middags
waterspelletjesdag groep 1 t/m 4: vrijdag 22 mei 2015
voorjaarsmarkt: donderdag 28 mei 2015

Regel van de maand: je bent niet stoer als je pest

img2 In de komende periode besteden wij extra aandacht aan een van de gouden regels van onze school. 

In de maand november zal regelmatig met de kinderen gesproken worden over pesten en hoe ze dat tegen kunnen gaan. Dit vatten we samen in de regel:


"Je bent niet stoer als je pest"


Bijgaande afbeelding zult u op allerlei plaatsen in onze school tegenkomen.

Deze week: luizencontroles

Zoals u weet, worden in de week na een vakantie luizencontroles in alle groepen uitgevoerd. Ze zijn maandag 27 oktober van start gegaan en bijna alle groepen zijn inmiddels gecontroleerd. Mocht bij uw zoon of dochter behandeling nodig geacht worden, dan ontvangt u daarover persoonlijk bericht.

Bij de premier op bezoek!

img2 Luuk Wensink en Tobias Wientjens, twee leerlingen uit groep 8 van Basisschool Olof Palme uit Drunen, hebben op maandag 27 oktober een scheurkalender over 70 jaar bevrijding aan premier Mark Rutte overhandigd. Dat gebeurde in het Torentje van de minister-president in Den Haag. Superleuk natuurlijk!!!!

Uilen op school

img2 In het kader van het project over de herfst kregen de kinderen uit groep 2 vandaag een bezoek van valkenier Monique. Zij bracht enkele uilen mee, waaronder een grote uil: de Oehoe. Zij vertelde erover en sommige kinderen mochten de grote uil aaien. Op de foto ziet u hoe Demy dit aandurft.

Theatervoorstelling 30 oktober: er is nog plaats

Donderdag 30 oktober is er in de aula van basisschool De Bolster een theatervoorstelling over opvoeden.Op een leuke manier spelen beroepsacteurs allerlei opvoedingssituaties na. U krijgt de kans om tips te geven maar ook hoort u hoe andere ouders handelen. Het is grappig maar ook leerzaam.


De organisatie heeft aangegeven dat er nog plaats is, het is kort dag, maar u kunt zich nog aanmelden via: administratie@cjgheusden.nl


De voorstelling begint op 30 oktober om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn.

8 november: speelgoedbeurs

img2 De Speel-o-theek Drunen houdt op zaterdag 8 november weer haar jaarlijkse speelgoedbeurs van 12:30 tot 15:00 uur in de Olof Palme.

De entree is €2,50 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Heeft u nog mooi en heel speelgoed of artikelen voor de baby-uitzet die u wilt verkopen? Dan bent u van harte welkom dit in te leveren op 8 november tussen 10:00 en 12:00 uur. Van de opbrengst is 25% voor de Speel-o-theek. I.v.m. de hygiëne kunnen we geen knuffels innemen. Ook kinderkleding nemen we niet in.

Kijk voor openingstijden en meer informatie over de speelgoedbeurs op de website: www.speelotheek-drunen.nl. U bent natuurlijk ook welkom in de speel-o-theek, Rooseveltstraat 32 (in de Bibliotheek).

15 november: jeugdraad verkiezingen

img2 Hallo allemaal!

We kunnen bijna niet wachten… maar op 15 november is het zover! De werkgroep jeugdraad Dwergonië organiseert dan de verkiezing van de nieuwe Jeugdprins of Jeugdprinses, Adjudant en Nar van Dwergonië. Alle 14 kinderen uit groep 8 die deelnemen aan de Jeugdraad gaan een voordracht doen en wie dat het leukst doet, wordt Prins of Prinses. Misschien doet jouw vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje ook wel mee. Het is natuurlijk het allerleukst als er veel publiek is, dus kom iedereen aanmoedigen en breng heel de familie mee.

Waar je moet zijn? In ’t Hart van Drunen, vanaf 13.30 uur. We hopen jullie daar allemaal te zien.


We gaan ALLES OP ALLES zetten om er een leuke middag van te maken.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl