Nieuwsbrief 2014-2015-08

Beste ouders,
Nog 9 dagen en het is weer vakantie! Wat gaat de tijd snel...
We zitten midden in de tijd van de voorbereiding op het kerstfeest. De kerstbomen staan in de lokalen, versieringen zijn opgehangen; een mooie sfeer!
De kerstvieringen van 18 december staan in de steigers, de kerstmusical van de groepen 6 worden uitgevoerd voor alle kinderen en de eigen ouders. Het zijn drukke weken voor de kinderen en het team. Wij hopen dat de vakantie weer gelegenheid geeft om lekker uit te rusten. Dat kan vanaf vrijdag 19 december al, want die dag zijn alle kinderen vrij!!

Het team, de OV, de MR en TSO van Olof Palme wenst u, samen met uw kind(eren), een heel fijn kerstfeest en een mooie jaarwisseling toe. Wij zien de kinderen graag weer terug op maandag 5 januari 2015.

Groeten, het team.

Kerstvieringen donderdag 18 december

img2 Dit jaar wordt de Kerstviering gehouden op donderdagavond 18 december van 17.00 uur - 19.15 uur. Alle kinderen krijgen op school een buffetje, dus ze hoeven vooraf niet te eten. De kinderen brengen vóór donderdag 18 december een bord, beker en bestek mee, voorzien van hun naam in een plastic tas.

Groepen 1 t/m 3 vieren Kerstmis op school. Ze kijken naar een kerstmusical opgevoerd door ouders. Ook eten ze met hun leerkracht en groepsouder(s) in de klas. De ene helft gaat eerst naar de musical kijken en de andere helft geniet van het buffetje. Daarna wisselen de groepen.
U wordt verzocht om de kinderen van groep 1 t/m 3 om 17.00 uur in de klas te brengen en daar om 19.15 uur ook weer op te halen.

Groepen 4 t/m 8 gaan vanaf school gezamenlijk naar de kerk voor een kerstviering. Daarna volgt het kerstbuffet. Om 16.55 uur worden de kinderen in de klas verwacht en om 19.15 uur gaan ze weer naar huis. De kinderen van groep 4 mogen in de klas opgehaald worden. De ouders van de groepen 5 t/m 8 worden verzocht om hun kind buiten, op het schoolplein, op te wachten.

Verlof aanvragen / absentie melden

img2 Het invullen van een absentie op DigiDUIF is niet gelijk aan het invullen van een verlofformulier.

Verlofformulieren moeten altijd ingevuld worden als uw kind(eren) binnen vastgestelde schooltijden weg is/zijn. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen, ook al zijn ze niet leerplichtig.

Voor de meeste omstandigheden kunt u maximaal 1 dag verlof krijgen. Te denken valt hierbij aan verhuizing, gezinsuitbreiding, een 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40- en 50- of 60- jarig huwelijksjubileum. 


Voor meer verlofdagen bij het vieren van jubilea mag ik geen toestemming verlenen .

DigiDUIF is alleen geschikt voor het melden van ziekte van uw kind of korte dokters- en tandartsbezoeken aan de leerkracht. Gelieve de afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Voor de leerkrachten is het fijn als deze ruim op tijd worden doorgegeven, in ieder geval voor schooltijd. 
Medische behandelingen, inclusief dyslexiebehandelingen die door zorgverzekeraars vergoed worden, mogen onder schooltijd plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en interne begeleiders.

Marja van Sluisveld

De energiepolitie

img2 In de groepen 7 wordt actief gewerkt aan en meegedacht over duurzaamheid, milieu, energiebesparing en dergelijke. Dit alles in het kader van een klein project over duurzaamheid.
Elke groep 7 van onze school draagt haar steentje bij. Zo worden er "patrouilles" uitgevoerd door "agenten" in alle lokalen en wordt er promotiemateriaal gemaakt om leerlingen en leerkrachten te wijzen op o.a. energiezuinig gebruik van elektriciteit en gas.
Het mooie van dit project is dat kinderen bewust en zelfs pro-actief leren om kritisch te zijn op duurzaam gebruik van energiebronnen.
Er moet nog veel gebeuren; papiergebruik, plastic scheiden, water besparen, enz. zijn nog items die aandacht verdienen.
Men is er enthousiast aan bezig. Vraag uw kind er eens naar..!

Vervanging juffr. Joëlle en mhr. Jack

Vanaf 8 december vervangt Krista Poldervaart juffr. Joëlle in verband met zwangerschapsverlof.
Op vrijdagmiddagen staat zij ook in groep 7 van mhr.Jack als hij vrij is. 
Juffr. Birgit neemt op vrijdagmiddag managementtaken bouw 1-2 over van Joëlle van der Linden


Met vriendelijke groet,

Marja van Sluisveld

Nieuws van het sport- en beweegteam

Wil je ook in de kerstvakantie lekker actief zijn?
Doe mee aan een van de activiteiten uit het sport- & beweegoverzicht!
Opgelet: inschrijving basketbaltoernooi sluit op 14 december.

20 december:
Basketbal toernooi   voor groepen 5/6 en 7/8 Vlijmscherp SVH
http://www.bcvlijmscherpSVH.nl
inschrijven@stichtingdeschroef.nl


20 december:
Turninstuif SHJ voor groepen 1 t/m 8
http://www.shjdrunen.nl


23 december:
‘Red jezelf, red je vriendje’ voor kinderen vanaf A-diploma
info@zwembaddieheygrave.nl (o.v.v. naam kind)


29, 30 december, 2, 3  januari:
Zwemvierdaagse voor groepen 1 t/m 8
www.aquamigos.nl


3 januari 2015:
Springochtend SHJ voor groepen 1 t/m 8
www.shjdrunen.nl

Nieuws van de BSO: kerstvakantie

img2 Deze vakantie staat in het teken van ‘De wereld rond in 14 dagen’!
Samen beleven we elke dag een ander land. Zo gaan we met de jongste kinderen een didgeridoo maken uit Australië en worden we één dag een Japanse krijger. Kom je samen met ons Kerst vieren en Oud&Nieuw? 

We maken het samen gezellig met lekkere koekjes die we zelf maken en een mooie beste-wensen-sterren-boom.
Zowel voor de jonge als de oudere kinderen is er van alles te doen!
Ook zijn er voor de kinderen vanaf 7 jaar spetterende kiesdagen! Doe je mee aan de Amerikaanse sportdag, knutselen in Winter Wonderland of kom je speuren in Chinatown?
Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de basisscholen.
Je zult je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!
Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl
Aanmelden kan via vakantieheusden@mikz.nl 


Musical Ali Baba

img2 De musicalgroep "de Notenkrakers" voert ook komend jaar weer een mooie voorstelling op voor iedereen:Ali Baba, het bekende Oosterse sprookje. 
Het belooft weer een spetterende show te worden.


Plaats en uitvoerdata:


Theater De Leest in Waalwijk

2 januari 14.00 en 19.30 uur
3 januari 14.00 en 19.30 uur
4 januari 14.00 uur

Gelukkig kerstfeest!!

img2

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl