Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2014-2015-12

Beste ouders, verzorgers.
Wij hopen dat de carnavalsvakantie u en de kinderen weer de nodige rust en energie hebben gebracht om de volgende periode op school met vertrouwen in te gaan.
Inmiddels zijn de rapportgesprekken gestart, waarbij u het nodige inzicht hebt verkregen in de beoordeling en waardering van uw kind(eren). Ook de adviesgesprekken in de groepen 8 m.b.t. de keuze voor het voortgezet onderwijs zijn actueel deze week.
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van activiteiten tot aan de meivakantie. Verder de regel van de maand, de aankondiging van de geboorte van Lot, dochter van juffr. Joëlle en nog wat andere berichten.
Wij wensen u weer een interessant leesmoment.
Groeten, het team.

Juffr. Joëlle heeft een dochter!!

img2 Wij willen u laten weten dat juffrouw Joëlle van groep 1-2 inmiddels op 12 januari jl. bevallen is van een prachtige dochter,

                ***   L O T   ***


Het is een heel gezond meisje en de ouders, Joëlle en Marcel zijn er zeer trots op. Ze woog 3275 gram en was 48 cm lang.Wij tonen hierbij een foto van Lot, zodat u kunt zien hoe mooi ze is.


Joëlle en Marcel, ook namens alle ouders nogmaals van harte proficiat met jullie dochter!

Activiteiten tot de meivakantie

Wanneer:                Wat:                                                                            Voor wie:

deze week:              hoofdluiscontrole door het luizenteam                        alle kinderen
ma. 01 maart:          Gele Strepen Actie (zie bericht in deze nieuwsbrief)  ouders-verzorgers
ma. 08 maart:          vrije dag, ADV leerkrachten                                        groepen 1-2 t/m 4
woe. 11 maart:         vergadering MR (openbaar) in Rode Olof Palme        team, ouders
ma-di 16-17 maart:  verkeersprogramma Streetwise (bericht volgt)           alle kinderen
vr. 20 maart:             theater voor ouders (aula Rode Olof Palme)             groepen 3-4+ouders
woe. 25 maart:         verjaardag van de leerkrachten                                  groepen 6
do-vr 26-27 maart:   stepjesactie (verkeer)                                                 groepen 3-4
vr. 27 maart              theater voor ouders (aula Rode Olof Palme)              groepen 7-8
do. 02 april:              verjaardag van de leerkrachten + gala                       groepen 8
ma. 06 april:             Tweede Paasdag (vrije dag)                                       iedereen
di. 07 april:                studiedag team (vrije dag alle kinderen)                    team+kinderen
di. 07 april:                vergadering Oudervereniging in Rode O.P.               team, ouders
wo. 08 april:              fietsencontrole voor verkeersexamen                         groepen 7
zo. 12 april:               viering Eerste Heilige Communie                               communicanten
do. 16 april:               schoolfotograaf                                                           alle kinderen
do. 16 april:               theoretisch verkeersexamen                                      groepen 7
vr. 17 april:                theater voor ouders (aula Rode Olof Palme)              groepen 5
ma-di 20-21 april:      theater voor ouders (aula Rode Olof Palme)              groepen 1-2
21-22-23 april:           Cito eindtoets                                                              groepen 8
do. 23 april:                theater voor ouders (aula Rode Olof Palme)              groepen 1-2
vr. 24 april:                 Koningsspelen                                                            groepen 5 t/m 8Aanmelden nieuwe leerlingen (reminder)

In deze periode kijken de scholen al vooruit naar de planning van het schooljaar 2015-2016. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen.
Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst zo spoedig mogelijk.

U kunt dit formulier op school ophalen of downloaden via:
http://www.olof-palme.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling/ Daar kunt u ook lezen hoe de aanmelding gewoonlijk gaat.

Actie vanuit de verkeerscommissie

img2 2 Maart ‘ Gele strepen ‘ actie

Maandag 2 maart houden we samen met enkele kinderen uit groep 8 de "gele strepen actie". Wij willen alle ouders er (nogmaals) aan herinneren dat bij een gele streep niet geparkeerd en zelfs niet gestopt mag worden. Dus ook niet voor heel even.... De ouders van de verkeerscommissie en enkele kinderen uit groep 8 staan donderdag voor schooltijd met zelfgemaakte grote gele borden langs de gele streep. Wij vragen hiermee aandacht van alle ouders die (soms) met de auto naar school komen. De gele streep is lang. Hij loopt van voor de Luxemburglaan tot aan de Turkijelaan, dus tot voorbij de gymzaal.
Deze actie doen we uiteraard niet voor niets. We zien dagelijks gebeuren dat er auto's stoppen langs de gele streep. Meestal om snel even de kinderen uit te laten stappen. Wat we dan ook zien is dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Fietsende kinderen gaan om de auto's heen. Dit is met tegenliggers en openslaande autodeuren niet veilig. Ook voor overstekende kinderen geeft een stilstaande auto verwarring, bijvoorbeeld omdat die auto het zicht op de rest van de weg wegneemt.
Wij willen u daarom vragen echt niet meer te stoppen bij de gele streep. Ook niet voor heel even. Maandag, tijdens de "gele strepen actie", vragen we er extra aandacht voor. Uiteraard willen we dat die aandacht blijft, alle dagen van de week. Zodat onze kinderen veilig door het verkeer kunnen.
Groeten van de verkeerscommissie.

Sportactiviteiten voor onze kids

Sport&Beweegactiviteit
 
Datum​
Doelgroep ​
info / inschrijven​
Turndag in de gymles
 
Vrijdag 27 februari
 
Groep 7 & 8
In samenwerking met trainster SHJ
 
SPORT na school:
‘maak kennis met Tennis!’
 
Donderdag 12 maart
15.30 – 16.15 uur
 
Groep 1-2
Per digiduif, die volgt in oudermailbox
groep 1-2
Drunense Jeugloop
Zondag 15 maart
Groep 1 t/m 8
www.drunenseduinenloop.nl/inschrijven
Tennis op de Baan
Vrijdag 20 maart
Groepen 7 & 8
Afsluiting ‘schooltennis’ in gymlestijd
Sportkompas
 
21 maart t/m 31 mei
 
Groep 1 t/m 8
www.stichtingdeschroef.nl
 
Tennis op de Baan
Maandag 23 maart
Groepen 5 & 6
Afsluiting ‘schooltennis’ in gymlestijd
‘Red jezelf, Red je vriendje’, zwemactiviteit
Maandag 23 maart
08.30 – 10.00 uur
2 groepen 7
Afsluiting zwemactiviteit in die Heygrave
Tennis met tennistrainer
Donderdag 26 maart
Groepen 3 & 4
Afsluiting ‘schooltennis’ in gymlestijd
SPORT tussen school, ‘Free Running’
Vrijdag 27 maart
12.00 – 12.50 uur
Groepen 5 & 6
Per digiduif, die volgt in oudermailbox
groep 5 & 6
Voetbaltoernooi gemeente Heusden bij V.V. Vlijmense Boys
Paasmaandag 6 april
Groepen 5 t/m 8
Info: www.vlijmensboys.nl
Inschrijven: scholentoernooi@vlijmenseboys.nl
tot 23 maart!
Samenloop voor hoop gemeente Heusden
Zondag 19 april
11.00 – 12.00 uur
 
Groep 3 t/m 8
 
www.samenloopvoorhoopgemeenteheusden.nl/mee-lopen/kinderloop
 
 
 

Ouderbijdrage 2014-2015

img2 Begin maart 2015 zal de ouderbijdrage voor het schooljaar 2014/2015 automatisch worden geïncasseerd. De bijdrage is € 28,50 per kind. Het bedrag omvat onder andere een spaarbedrag voor het kamp in groep 8 en voor schoolreisjes.
Mocht uw bankrekeningnummer intussen gewijzigd zijn, dan kunt u dit doorgeven aan de penningmeester, 
Ageeth Niederer, telefoonnummer 372325, 
e-mail: ageeth.niederer@home.nl.Namens de oudervereniging, bedankt!

Regel van de maand maart

img2 De regel van de maand maart is:

*  HELP  IEMAND  DIE  GEPEST  WORDT  *


(en meld dit meteen aan een leerkracht van de school; dit melden is GEEN klikken!!).


Vaak doorzien kinderen pestsituaties eerder dan volwassenen, dus zijn deze "toeschouwers" eerstverantwoordelijk om pesten te melden bij een leerkracht. Help pesten de wereld uit, begin op school met helpen.

Theaterspel op onze school

img2 In het cultuurbeleidsplan van onze school is opgenomen dat we dit schooljaar in de groepen 1 t/m 5 extra aandacht besteden aan het theaterspel. Daarbij leren de kinderen o.a. hoe ze zich kunnen presenteren en hoe je iets duidelijk kunt vertellen. Deze theaterleerlijn hebben we opgezet in samenwerking met kunstencentrum De Aleph.

In de maand maart krijgen de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 een tweetal workshops van gastdocenten. Er worden daarin verbanden gelegd tussen theater en andere disciplines. Voor de groepen 1-2 is dit theater en dans; voor de groepen 3 theater en muziek; voor de groepen 4 theater en beeldende kunst en voor de groepen 5 theater en zang.


Middels lesbrieven besteden de groepsleerkrachten zelf ook aandacht aan deze theateractiviteiten.

Het beloven interessante en leuke workshops te worden. Mogelijk dat de kinderen hier thuis wel het een en ander over zullen vertellen.

Hits4Kids in buurthuis De Stulp

img2 Op vrijdag 6 maart is buurthuis De Stulp weer het thuishonk voor de jeugd van de bovenbouw van de basisschool. Van 19.00 tot 22.00 uur vindt Hits4kids daar plaats, Admiraalsweg 100, Drunen. 
De entree bedraagt 2 euro en een lekkere snoepzak of een heerlijke beker drinken kost 60 eurocent. 
Wie binnen is, blijft binnen is het motto.

Voor meer informatie neemt u contact op met de vrijwilligers van buurthuis De Stulp, 0416 - 37 66 30.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl