Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2014-2015-16

Beste ouders,

De 16e nieuwsbrief van dit schooljaar staat weer bol van belangrijke informatie. Zo hebben we op vrijdag 24 april een oranje getinte sport & beweegactiviteit op het programma staan: de Koningsspelen.

De medezeggenschapsraad zoekt een nieuwe kandidaat omdat Renate van Drunen er helaas mee stopt. Mogelijk is dit iets voor u?

Meteen na de meivakantie starten we met het jaarlijkse schoolproject. Dit jaar staat dat in het teken van duurzaamheid en water. Maandagmiddag 11 mei staat de openingsactiviteit gepland; u leest er meer over in een drietal artikelen.

Graag ook even uw aandacht voor de zoektocht naar een warm pleeggezin voor een meisje uit Drunen. Daartoe hebben wij een berichtje van de stichting Oosterpoort in deze nieuwsbrief opgenomen.

Dat en nog veel meer komt u aan de weet als u de nieuwsbrief doorneemt.

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Team Olof Palme

24 april: Koningsspelen op school

img2 Vrijdag 24 april as. is een speciale dag; we doen, per bouw op eigen wijze mee aan de landelijke Koningsspelen! Alle kinderen komen op de normale tijd naar school. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 brengen wel allemaal hun fiets mee!

De openingsdans voor de landelijke Koningsspelen heet dit jaar ‘ENERGIE’ en kun je ook thuis opzoeken via www.koningsspelen.nl of 

http://kvk.vara.nl/Detail.13377.0.html?tx_ttnews[tt_news]=133172 

Op de dag zelf krijgen de kinderen in elk geval een gezonde appel om energie op te doen en een kleine Koningsspelen 2015-attentie.

De kinderen tot en met groep 4 blijven op school.

De groepen 5 en 6 vertrekken naar het Sportpark achter sporthal Onder de Bogen waar ze vier verschillende sport- en spelonderdelen gaan doen.
De groepen 7 en 8 fietsen in groepen van de ene sport- en beweegplek naar de andere sport- en beweegplek. Daar genieten ze van vier verschillende activiteiten. Extra speciaal is dat leerlingen uit 7 en 8 te gast zijn bij clubs of verenigingen die hun velden of terreinen beschikbaar stellen en vaak ook vrijwilligers bereid hebben gevonden om deze activiteit te organiseren. Geweldig, we hebben er nu al veel zin in!

Onze grote dank alvast aan alle ouders die zich op deze dag inzetten om de kinderen samen met de leerkrachten te begeleiden. We wensen alle kinderen, leerkrachten, ouders en vrijwilligers mooie, sportieve en gezellige Koningsspelen toe!

Kandidaat gevraagd voor de MR

img2 Beste ouders/verzorgers,

Recentelijk heeft Renate van Drunen het voorzitterschap neer moeten leggen. We hebben Marlies van Bourgonjen als voorzitter uit ons midden gekozen. Christine Verschure zal het vice- voorzitterschap op zich nemen. Hieronder volgt een woordje van Renate van Drunen. wie wij zeer erkentelijk zijn voor haar inzet en bewezen diensten.

"In de afgelopen periode met veel plezier voorzitter geweest, maar mijn drukke werkzaamheden naast mijn gezin vragen me prioriteiten te stellen. Omdat ik van mening ben dat je aan een taak als deze de tijd moet geven die het verdient, kon ik niet anders dan concluderen dat ik dat momenteel niet meer waar kan maken. Ik wens Marlies veel succes met het voorzitterschap".

U begrijpt dat wij wegens deze verschuiving op zoek zijn naar kandidaten die belangstelling hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad. Heeft u interesse dan kunt u meer informatie over de taken van de MR vinden op de website van de school: www.olof-palme.nl/ouders/mr

Indien u zich kandidaat wilt stellen, graag voor 13 mei een mailtje naar: linda.oremus@scalascholen.nl

Bij meerdere kandidaatstellingen zullen er verkiezingen volgen en wordt u verder geïnformeerd.

Opening schoolproject maandagmiddag 11 mei

img2 Maandagmiddag 11 mei openen we het schoolproject op een ludieke manier. Vanwege het projectthema waarin duurzaamheid centraal staat, hebben we aansluiting gezocht bij de "supportervanschoon.nl".

Alle kinderen gaan de schoolomgeving opschonen. Daarvoor werken de bovenmaatjes met de ondermaatjes samen. Zij gaan dit maandagmiddag doen na de officiële opening. Tijdens de opening wordt o.a. het supportervanschoon-lied gezongen. Als u wilt weten hoe dit gaat, klik dan op onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=AYGdlxL-GOY 


Als u naar de openingsactiviteit wilt komen kijken, bent u op 11 mei om 13.00 uur van harte welkom op de grote speelplaats bij de hoofdingang. Wilt u dan wel achter de kinderen plaatsnemen alstublieft. Meer weten over onze actie, klik dan op onderstaande link:
http://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/#!12754/opening-schoolproject-2015/

Projectthema "duurzaamheid en water"

img2 Tussen 11 mei en 28 mei wordt in alle klassen gewerkt aan het projectthema " duurzaamheid en water".
Dit kan zijn door lessen op het digibord, werken in opdrachtenboekjes, mensen die gastlessen verzorgen, uitstapjes passend bij het thema en nog veel meer.

We willen de kinderen bewust maken van de werkelijke betekenis van duurzaamheid en wat je hier nu al aan kunt doen.
We leren de kinderen waarom het goed is om afval te scheiden en welke voordelen recyclen biedt. Hoe verminderen we de plastic soep in de oceanen? Waarom is het goed om zuinig te zijn met water en energie en hoe doe je dat dan?  

Een projectactiviteit lichten we er even uit. Op 21 mei houden de kinderen uit de groepen 5 en 6 een sponsorloop. Zij willen daarmee geld inzamelen voor een goed doel, namelijk fatsoenlijk sanitair op een basisschool in Ghana.

Het project wordt op donderdag 28 mei afgesloten met de traditionele voorjaarsmarkt. Deze is van 17.30 uur tot 20.30 uur. De werkgroep is bezig om hiervoor een leuk programma te maken. Daarover informeren wij u in een volgende nieuwsbrief. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd om te komen.

Repairschool Olof Palme

img2 Voor de voorjaarsmarkt van 28 mei zijn we op zoek naar ouders en opa's en oma's om een repairschool op te zetten. 

Misschien bent u bekend met het repaircafé in Drunen? Vrijwilligers van het repaircafé maken één keer per twee maanden een donderdagavond vrij om apparaten, fietsen, fietsbanden, reparatie van kleding/gordijnen etc gratis te maken. De commissie van de voorjaarsmarkt is op zoek naar ouders, opa's en oma's die het leuk vinden om de repairschool Olof Palme te realiseren tijdens de voorjaarsmarkt.


Door niet meteen nieuwe spullen te kopen, maar eerst te kijken of het nog gemaakt kan worden leert u uw kinderen en kleinkinderen, dat er veel spullen hergebruikt en gerepareerd kunnen worden. Zij leren duurzaam om te gaan met spullen die ze gebruiken.
Heeft u interesse om hieraan deel te nemen stuur dan een email naar juffrouw Angela:
angela.moniharapon@scalascholen.nl

Vertrouwenspersonen op school

img2 De school heeft twee vertrouwenspersonen, dat zijn juf. Anneke en juf. Ingeborg (groep 8). Soms hebben kinderen de behoefte om met iemand op school te praten. De vertrouwenspersonen bieden die mogelijkheid.

Wanneer u als ouder hierover geïnformeerd dient te worden, wordt u door hen geïnformeerd. Bij "kleine" gesprekken worden de kinderen gestimuleerd het thuis zelf te vertellen. Natuurlijk mag u altijd contact met juf. Anneke of juf. Ingeborg opnemen. Hun e-mail adressen staan in de schoolkalender.

Brievenbus voor buikpijngeheimen
In de aula van de school hangt al langer een knalgroene brievenbus waarin de kinderen een briefje kunnen stoppen, als er iets is waar ze niet gemakkelijk met hun eigen juf of meneer over kunnen praten. Wij noemen dat op school "buikpijn geheimen".
Vanaf volgende week hangt zo'n knalgroene brievenbus in elk van onze schoolgebouwen. Kinderen kunnen dan gemakkelijker de weg naar de brievenbus vinden. 

In de brievenbus kunnen ze bijvoorbeeld een brief stoppen als ze gepest worden, ook als ze dit weten over andere kinderen. Liever hebben we natuurlijk dat de kinderen direct naar hun eigen leerkracht gaan met deze informatie. De leerkracht kan er dan direct op inspelen. Heel soms vinden kinderen dit toch lastig. Dan is een briefje een goede manier. 
Als uw kind thuiskomt met pestverhalen wilt u hem/ haar dan stimuleren om er mee naar de leerkracht te gaan?

We houden de school graag veilig en fijn. Daar hebben we u hard bij nodig. ​

Namens het team en de kinderen...enorm bedankt! ​

Sport & beweegkalender komende periode


Sport&Beweegactiviteit
 
Datum​
Doelgroep ​
info / inschrijven​
 
Koningsspelen
 
Vrijdag 24 april
 
Groep
1 t/m 8
 
Diverse activiteiten onder schooltijd op school (groep 1 t/m 4) en ook buiten de school, zie digiDUIF specifiek groep 5 t/m 8
 
Nationale Sportweek;  veel verschillende activiteiten
18 t/m 26 april
Alle
leeftijden
www.stichtingdeschroef.nl/activiteiten/nationale-sportweek
Schooltennis / tennis kennismakingsactiviteiten
Voorjaar 2015
Alle
leeftijden
Drunen: www.klinkaert.nl en www.achterdebogen.nl
Vlijmen: www.hogeheide.nl en
 Heusden: www.tvheusden.com
 
Zelfredzaamheid in
Zwembad die Heygrave
 
 
Woensdag
6 mei
10.00–12.00u
 
Iedereen met minimaal diploma A
info@zwembaddieheygrave.nl
activiteit tegen entreeprijs
 
Turnspeeltuin SHJ Drunen,
In de Brug
 
Zaterdag 9 mei
10.00 – 11.00 u
11.00 – 12.00 u
 
Leeftijd
1,5-4 jaar
Leeftijd
5 -12 jaar
www.shjdrunen.nl of turnen@shjdrunen.nl
activiteit tegen entreeprijs
Talententraining  jongens,
SHJ Drunen in de Brug
Zaterdag 16 mei
15.00 – 16.00 u
 
jongens geboren in
2007, 2008
of 2009
 
turnen@shjdrunen.nl
voor 14 mei aanmelden o.v.v. naam en geboortedatum
Badminton, Orbit, sporthal
die Heygrave in Vlijmen
trainingen v.a. 20 mei
toernooi 16 juli
Groep
6, 7 en 8
 
jeugd@orbit2001.nl of www.orbit2001.nl/jeugd
inschrijven voor 15 mei a.s. activiteit met eigen bijdrage
 
 
Samen RKC sportief bij
 VV Nieuwkuijk
 
Woensdagmiddag 27 mei
Groep
5 t/m 8
 
inschrijven@stichtingdeschroef.nl aanmelden o.v.v. naam, leeftijd en school
 
Avondvierdaagse
Drunen
 
2 t/m 5 juni
Alle
leeftijden
 
www.avond4daagsedrunen.nl
voorinschrijving tussen 10 april en 29 mei a.s. activiteit met eigen bijdrage
 
 
Handbaltoernooi, sportpark
SC Elshout
 
3 juni
14.00 – 17.30 u
Groep
3 t/m 8
inschrijven@stichtingdeschroef.nl
inschrijven tot 20 mei
 
Kijk ook op www.Heusdensport.nl
Deze site is speciaal gemaakt als verzamelplatform voor Sport & Beweegactiviteiten voor basisschool leerlingen en hun ouders!
Je kunt op deze site rechtstreeks informatie vinden en inschrijven.
Een groot deel van het hierboven genoemde aanbod staat al op heusdensport.nl
 

Paasvoetbalteam succesvol

img2 Afgelopen paasweekend werd wederom het Paasvoetbaltoernooi bij Vlijmense Boys georganiseerd. Namens de groepen 7/8 deed een team mee.

Dit team bestond uit: Koen van Helvert, Tobias Wientjens, Nick Pelle, Storm Westbroek, Luuk Wensink, Tycho van Helvert, Finn van Loon en captain Jamiro Blikslager.


Na vier klinkende overwinningen kon de wisselbeker (net als vorig jaar) weer mee naar de Olof Palme.

Heren, gefeliciteerd!

Gevraagd: warm pleeggezin

img2 Stichting Oosterpoort biedt hulp aan gezinnen met problemen in de opvoedingssituatie. Van deze stichting ontvingen wij het verzoek om onderstaand bericht in de nieuwsbrief te plaatsen. Aan dit verzoek voldoen wij graag. 

Hoi, ik ben Jeske*. Ik ben bijna 16 jaar.
Ik zoek een pleeggezin in Drunen. Ik zit hier op school en hockey.
Een warm gezin met lieve, zachtaardige mensen passen het beste bij mij. Ik ben rustig en gevoelig. Ik ben geen puber die zich afzet tegen volwassenen. Ik houd me aan de regels. Ik vind het wel fijn om betrokken te worden bij het maken van afspraken. Ik ben sociaal voelend en bescheiden en heb soms de neiging om te veel na te denken. Ik houd erg van dieren.
Oosterpoort helpt mij bij het zoeken van een gezin.

* In verband
met privacy is dit niet mijn echte naam.

Een gezin wordt door Oosterpoort gescreend, zorgvuldig voorbereid en ontvangt een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt Oosterpoort voor professionele begeleiding.

Als u meer wilt weten, neem dan contact op met Anita Verstegen. Zij is te bereiken via e-mail: a.verstegen@oosterpoort.org of via telefoon: 06 21 600 369.Wilt u meer weten van stichting Oosterpoort in het algemeen, kijk dan op de site: www.oosterpoort.org 

Meivakantie bij de BSO

img2 De meivakantie staat voor de jonge BSO kinderen in het teken van ‘Toveracademie’ en voor de oudere BSO kinderen hebben we het thema ‘Scoor een record!’.

Er staan allerlei leuke activiteiten op het programma. Met de jonge kinderen gaan we proefjes doen en maken we samen stoepverf en mega bellenblaas!
Ook zijn er voor de kinderen vanaf 7 jaar spetterende kiesdagen! "Ga je mee op zoek naar de schat, of scoor jij het record tijdens het sporten?" Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de basisscholen.

Je zult je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!

Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl

Aanmelden kan via vakantieheusden@mikz.nl

Koningsdag in Drunen

Maandag 27 april wordt Koningsdag in Drunen gevierd. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur is er een Oranje Vrijmarkt en vanaf 18.30 uur staat "Drunen zingt en swingt" op het programma. U bent welkom op het Raadhuisplein. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.koningsdagdrunen.nl

Ook teken houden van lekker weer

Het voorjaar is volop aan de gang. Met lekker weer gaan we graag naar buiten, lekker spelen, wandelen en fietsen. Niet alleen wij genieten van het voorjaar, ook miniscule beestjes als de teken doen dit ook. Wij vragen u om deze periode extra attent te zijn op deze onwelkome gasten. Meer weten: http://www.lymenet.nl/info/tekenbeet

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl