Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2014-2015-21

Beste ouders,

Dit is echt de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Het laatste rapport is al meegegeven en u weet inmiddels bij wie uw zoon of dochter volgend jaar in de groep komt. De kinderen uit de groepen 8 hebben woensdag 15 juli officieel de deur van de basisschool gesloten. Na de zomervakantie zetten ze een nieuwe stap in hun schoolloopbaan en wij wensen ze daarbij veel succes.

Wie deze laatste dagen de school inloopt, ziet wel dat we volop bezig zijn met voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Intern verschuiven er enkele groepen en richten we de extra lesruimtes anders in, dat geeft soms een rommelige aanblik. We hopen dat u daar even doorheen kunt kijken.

Speciale aandacht in deze nieuwsbrief voor drie jubilerende collega's. Daarnaast staan we ook even stil bij het feit dat Angela Gorter stopt met haar vrijwilligerswerk voor onze school.

Voor alle andere berichten, verwijzen we naar de inhoudsopgave hiernaast.

We wensen u veel leesplezier en wensen u een fijne zomervakantie. We hopen iedereen weer te verwelkomen op maandag 31 augustus.

Met vriendelijke groet,
Mede namens medezeggenschapsraad en oudervereniging,

Team Olof Palme

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

img2 Aan het eind van dit schooljaar zijn juffrouw Monique, meneer Jack en meneer Theo door directeur-bestuurder Henk van der Pas in de bloemetjes gezet. 

De reden hiervoor ligt in het feit dat zij alle drie een jubileumjaar afgerond hebben. Juffrouw Monique werkt 25 jaar bij SCALA, meneer Jack en meneer Theo ieder 40 jaar. Als je zolang met veel plezier bij dezelfde werkgever werkt, is dat reden om daar op een gepaste manier aandacht aan te geven.

Donderdagmiddag, tijdens de teamafsluiting van het schooljaar, zullen we nog even stilstaan bij het jubileum van deze collega's.

Alle drie zijn ze "still going strong" en we wensen hun nog een fijne verdere werktijd toe.

Angela Gorter stopt!

img2 Jarenlang heeft Angela Gorter op vrijwillige basis energie gestoken in onze school. Ze heeft, met pijn in het hart, aangegeven dat ze nu stopt met deze werkzaamheden. Ze gaat zich meer toeleggen op haar eigen administratiekantoor Total Balance.

Na  18 1/2 jaar sluit Angela de deur van de Olof Palme. Ze vertelt dat zowel zij en haar 3 kinderen een fijne tijd op school gehad hebben. Angela heeft diverse taken en rollen op onze school ingevuld: hulpmoeder, groepsmoeder, penningmeester MR, penningmeester oudervereniging en ook nog eens "juf Angela" voor de kinderen die meer uitdaging op rekengebied nodig hadden. Dit laatste heeft ze 8 jaar met veel plezier gedaan.

Angela geeft aan dat ze het werken met de kinderen en de samenwerking met het team zeker zal gaan missen. Nou, ook wij zullen Angela gaan missen maar wij hebben alle begrip voor haar besluit. 

De rekenpluskinderen hebben Angela al bedankt (zie foto waar Angela tussen "haar" kinderen staat). Wij spreken hier onze dank uit en zullen dat onderstrepen tijdens de slotbijeenkomst met het team.

Angela: hartstikke bedankt voor vele jaren belangeloze inzet voor onze school!

Terugblik afscheid groepen 8

img2 Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit groep 8 de deur van de basisschool definitief achter zich gesloten. Hun laatste week stond bol van allerlei activiteiten. De afscheidsmusical was daarin een topper. Wat hebben we genoten van "Het dak eraf". Bij alle uitvoeringen, zowel voor de kinderen als voor de ouders, leek het wel of het dak er werkelijk afging.Alle kinderen en leerkrachten van groep 8: hartstikke bedankt dat jullie ons zo verwend hebben.
(op de foto hiernaast een moment uit een van de musicaluitvoeringen).


Langs deze weg, wensen we onze groep achters een prachtige voortzetting van hun schoolloopbaan toe. (eerst genieten van een welverdiende vakantie uiteraard).

Van de sport- en beweegcoach

img2 Afgelopen schooljaar hebben heel veel Olof Palme kinderen naast de "gewone" gymlessen kunnen genieten van extra sport- en beweeg aanbod. Hieronder volgt een korte opsomming van alle activiteiten die we georganiseerd hebben.

SPORT na school
Meidenvoetbal met en bij RKDVC, All round dance moves met en bij de Aleph, maak kennis met tennis met LTC de Klinkaert, voetbal bij Soccerhome en kennismaken met Fantastics hockey met Sportivation. 

SPORT tussen school
Basketbal met Vlijmscherp SVH, Free running en parachuteparty door ons zelf geregeld.

SPORT op school
Tijdens de gewone gymlessen zijn er dit schooljaar gastlessen en clinics Sport en bewegen geregeld in samenwerking met S.H.J. turnen (groep 7 en 8), volleybal vereniging Minerva (groep 5 en 6), Gemeentelijk sportbedrijf Heusden en het Koning Willem 1 College (voor ‘Red je Vriendje’ groepen 7), LTC Achter de Bogen (groep 3 en 4), LTC deKlinkaert (groep 5 t/m 8 ) en Henk van Eck van F.C. Drunen (groep 1 t/m 3). 
Tenslotte heeft Stichting N-Joy gezorgd voor de gratis ‘zwemdag’ voor onze groep 8 leerlingen op het terrein van zwembad ’t Run.

Grote dank aan alle trainers en vrijwilligers die dit mede mogelijk gemaakt hebben!

In de zomervakantie is er slechts 1 sport- en beweegactiviteit bij ons aangemeld:

Beachvolleybal les - combi - vrij zwemmen voor de kinderen uit groep 5 t/m 8.
• elke dinsdag tussen 14 juli en 25 augustus
• 1 uur beach volleybal les tussen 16.00 en 19.00 uur, rest is ‘vrij zwem tijd’ tot sluiting bad
• Meer informatie: www.heusdensport.nl en www.vvminverva.nl

Allemaal een fijne, gezonde en actieve zomervakantie gewenst!

Vakantierooster 2015-2016

Sommige ouders zijn al bezig met het plannen van vakanties voor het volgende schooljaar. Dan is het handig om te weten wanneer de schoolvakanties zijn, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Dit is het rooster voor onze regio:

Herfstvakantiema 26-10 t/m vr 30-10
Kerstvakantiema 21-12 t/m vr 01-01-2016
Carnavalsvakantiema 08-02 t/m vr 12-02
Pasen + studiedagvr 25-03 t/m di 29-03
Meivakantiema 25-04 t/m vr 06-05
(inclusief Hemelvaart)
2e Pinksterdagma 16 mei
Start Zomervakantiema 25 juli

Extra vrije dagen:
De groepen 1 t/m 4 zijn vrij op de volgende maandagen:4 september, 5 oktober, 9 november, 7 december, 7 maart, 6 juni en 7 juli

Alle groepen zijn vrij op:
vrijdag 2 oktober, woensdag 25 november, vrijdag 18 december, vrijdag 3 juni, vrijdag 1 juli en vrijdagmiddag 22 juli

Zomerfeest Drunen

img2 Zaterdagavond 29 augustus wordt een groots zomerfeest georganiseerd op het Raadhuisplein in Drunen. DJ Joes van Hees beschrijft het als "De grootste reünie van Drunen, misschien wel het gezelligste feest van het jaar".
Op de laatste zaterdagavond van de zomervakantie kan er lekker gedanst worden en kan er geneusd worden langs de kraampjes op de Hippiemarkt.

Het evenement gaat alleen bij droog weer door. Hou de website (www.zomerfeest.jvvdrunen.nl) of de facebookpagina (https://www.facebook.com/Zomerfeest.Drunen) goed in de gaten voor nog meer nieuws.

2 september open dag De Aleph

img2 Bij veel van de Scala scholen is Centrum voor de Kunsten de Aleph al actief, ook op de Olof Palme neemt de Aleph een deel van de kunsteducatie voor haar rekening.

Als school brengen wij graag de Aleph extra onder uw aandacht. Er is namelijk een geweldige open middag op woensdag 2 september. Deze heeft tot doel bij kinderen de drempel te verlagen tot het ontdekken van de verschillende kunstdisciplines. Er zijn die middag allerlei workshops die door de kinderen gevolgd kunnen worden.

Daarnaast is het sinds dit jaar bij verschillende disciplines mogelijk om een korte cursus te volgen. Ook is er "de Kunst-Caroussel" , een cursus waarbij alle vier de disciplines (dans, muziek, theater en beeldend) aan bod komen.

Meer informatie via: www.de-aleph.nl of info@de-aleph.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl