Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015-2016-1

Beste ouders,

Als u dit leest, zitten de eerste drie dagen van het schooljaar 2015-2016 er al weer op. De vakantieverhalen zijn volop verteld en nu vraagt het schoolwerk weer aandacht.

In deze eerste Nieuwsbrief leest u alle info, die van belang is voor de start van het schooljaar. Klik op een van de kopjes in de lijst hiernaast en u gaat direct naar het betreffende artikel.

We geven geen papieren versie van de schoolkalender meer mee. Deze kunt u altijd inzien op de site van onze school. Eventueel kunt u deze downloaden en uitprinten.

We wensen iedereen een fijn schooljaar toe, een jaar waarin we het 30-jarig bestaan van de school gaan vieren.

Met vriendelijke groet,
Team Olof Palme

Zo maken we het samen leuker

img2 In alle klassen zijn we dit schooljaar begonnen met het introduceren van 4 basisregels, waar iedereen op school zich naar gedraagt. Het gaat om deze regels:

  • Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar
  • Ik zorg goed voor mezelf en de ander
  • Ik ben rustig in de school
  • Ik zorg goed voor mijn omgeving
In de groepen bespreken we hoe we dit doen, hoe we dit kunnen zien, waar we dit aan kunnen merken. Op die manier kunnen we het samen leuker maken in de school.

Bovenstaand plaatje is van de poster waarop de 4 basisregels genoemd staan. U zult deze poster vanaf nu op diverse plaatsen in de school tegenkomen. 

Vertrouwenspersonen op school

img2 De werkgroep preventie machtsmisbruik bestaat uit leerkrachten die extra zorg hebben voor een goed pedagogisch klimaat op onze school. In de werkgroep zitten ook leerkrachten waar kinderen terecht kunnen als ze vertrouwelijke kwesties willen bespreken. Komend schooljaar zijn dat juffrouw Ingeborg Bunnik, juffrouw Miriam Jongeling en juffrouw Gerty van Son.

Juffrouw Anneke Landa heeft zich jarenlang als vertrouwenspersoon voor de school ingezet maar stopt er nu mee, vanwege andere taken binnen SCALA. Wij danken haar voor haar inzet en betrokkenheid.

De vertrouwenspersonen zullen zich de komende periode in alle groepen voorstellen en aan de kinderen vertellen wat hun werk is. Daarbij zullen zij ook aangeven waarvoor de knalgroene brievenbussen op verschillende plekken in de school hangen en hoe de kinderen daar gebruik van kunnen maken.

Activiteiten tot de herfstvakantie

U ontvangt van ons vanaf dit schooljaar geen papieren versie meer van de schoolkalender. De digitale versie van de kalender kunt u vinden op de site van onze school: http://www.olof-palme.nl/laatste-nieuws/kalender-2015-2016/

Als u wilt, kunt u deze downloaden en uitprinten. In de kalender staan o.a. ook de activiteiten die dit schooljaar gepland zijn. Hieronder volgt een overzicht van wat er  tot de herfstvakantie staat te gebeuren. Via DigiDUIF wordt u regelmatig op de hoogte gehouden.

31-08:Kennismakingsreceptie groepen 3
01-09:Vergadering medezeggenschapsraad
07-09:Vergadering oudervereniging
07-09:Start Rode Draadproject groep 4-5-6
08-09:Kennismakingsbijeenkomst groep 1-2: 19.00 uur
14-09:Vrije dag groep 1 t/m 4
21-09:Cultoer op school
21-09
t/m
24-09:
verwachtingsgesprekken groep 3 t/m 8
23-09:Verkeer: Autoloze schooldag
02-10:Studiedag team: alle kinderen vrij
05-10:Vrije dag groep 1 t/m 4
07-10:Start kinderboekenweek, thema: Raar maar waar!
12-10:Vergadering medezeggenschapsraad 
13-10:Info-avond vormsel groep 8
14-10:Ledenvergadering oudervereniging
16-10:Groepen 3 naar de Drunens Duinen: zandgebak
16-10:Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
20-10:Verkeer: Gele strepen actie
23-10:Theater groep 4, zonder ouders

Inschrijven verwachtingsgesprekken groep 3 t/m 8

In week 39 (vanaf 21 september) zijn de verwachtingsgesprekken gepland. De leerkrachten maken daarvoor een rooster, waarop ze beschikbare data en tijden aangeven. U ontvangt vrijdag 11 september, via DigiDUIF een uitnodiging om uw gesprek(ken) in te plannen.

De verkeerscommissie vertelt!

img2 Wij wensen alle kinderen een ‘veilig’ schooljaar toe. U, als ouders, bent daar mede verantwoordelijk voor. De verkeerscommissie heeft ook dit jaar weer enkele acties om u daaraan te herinneren, zoals:
- autoloze schooldag (dikke duimenactie)
- gele strepen actie.

Ook heeft de verkeerscommissie een aandeel in andere verkeersactiviteiten die het gehele jaar plaatsvinden, zoals:
- oversteekdiploma voor groep 1/2 ;
- stepjesactie voor groep 3/4 ;
- trapvaardig voor groep 5/6 ;
- dode hoek actie voor groep 8.

In samenwerking met VVN worden de volgende activiteiten georganiseerd:
- controle van het parkeergedrag rondom de school;
- verlichtingscontrole in oktober;
- complete fietscontrole voor groep 7 in verband met het verkeersexamen;
- complete fietscontrole voor groep 8 in verband met het kamp.

Vanaf groep 5 worden er regelmatig excursies of activiteiten georganiseerd waarbij de kinderen op de fiets gaan. Controleer vooraf met uw kind of de fiets compleet en veilig is. Is uw kind niet gewend om te fietsen dan adviseren wij om dit toch regelmatig te oefenen. Alleen in de praktijk kun je dit leren. Ook kinderen uit de onderbouw leren het verkeer het beste door in de praktijk te oefenen en niet op de achterbank van de auto.

De verkeerscommissie bestaat uit een aantal ouders, VVN afgevaardigde en leerkrachten. Mocht u vragen hebben,dan kunt u op de website van de school meer lezen over deze commissie:
http://www.olof-palme.nl/ouders/hulpinstanties/#verkeer

Op de site http://www.olof-palme.nl/over-school/met-de-fiets-naar-school/ staat een plattegrond waarop u kunt zien of uw kind de fiets op het schoolplein mag parkeren. Kinderen die op loopafstand wonen willen wij graag stimuleren om te voet te komen.
Mocht u daarna nog vragen/suggesties hebben dan kunt u altijd bij de leden terecht.
 
Ouders: Christine Verschuren, Elise Jensen, Johan Drabbels, Yvette Mertens.
VVN: Andre van Hulten.
Leerkrachten: Leo Donkers en Annemiek Teurlings.

Traktatieronde bij verjaardagen

img2 Kinderen vieren hun verjaardag in hun eigen groep op school. Daarnaast mogen ze tijdens de ochtendpauze buiten rondgaan langs de leerkrachten die surveilleren. Ze gaan niet meer andere groepen in, behalve bij regen.

Als het regent, bezoeken ze alleen de overige groepen van hun leerjaar en ze mogen naar mijnheer Cor en naar het kantoor van meneer Ton, juffrouw Karin en juffrouw Marja.

Verlof aanvragen: hoe gaat dat?

img2 Als verlof voor uw kind wilt aanvragen, kan dit door alleen door het invullen van een verlofformulier. Dit kunt u bij de directie ophalen of digitaal invullen via de site van de school: http://www.olof-palme.nl/handigheidjes/verlof-aanvragen/ 

Verlofformulieren moeten altijd ingevuld worden als uw kind(eren) binnen vastgestelde schooltijden weg is/zijn. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen , ook al zijn ze niet leerplichtig. 


Via DigiDUIF kunt u geen verlof aanvragen. DigiDUIF is alleen geschikt voor het melden van ziekte van uw kind of korte dokters- en tandartsbezoeken aan de leerkracht. Gelieve de afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.


Alle medische behandelingen, inclusief dyslexiebehandelingen die door zorgverzekeraars vergoed worden, mogen onder schooltijd plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkracht en interne begeleiders.

Bericht van Mikz BSO Olof Palme

In de Gele Olof Palme heeft de BSO al sinds enkele jaren onderdak gevonden. De kinderopvang, onder de vlag van Mikz, is daar alweer in volle gang. Wilt u meer hierover meer weten, klik dan op onderstaande link:http://mikz.nl/locatie/bso-olof-palme/over-deze-locatie

Jong Nederland start 4 september

Weet je dat we bij Jong Nederland iedere week spannende en leuke dingen doen? We wisselen de activiteiten: sport en spel, creativiteit en buitenleven iedere week af. Je hoeft je daarom nooit te vervelen. Vanaf 4 september begint het weer.

Wil je ook een keer meedoen? Je mag vier weken vrijblijvend aan de activiteiten deelnemen, zodat je een beetje een idee krijgt wat we allemaal doen. Neem dan gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Vanaf vier jaar t/m groep 5 ben je op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur welkom (groep 6 tot november ook op zaterdag). Groep 6 en 7 hebben de activiteiten op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Groep 8 en hoger draaien van 19.30 tot 21.30 uur.

Voor de zaterdagmiddaggroep zijn we nog op zoek naar leiding. Ben je minimaal 17 jaar en vind je het leuk om activiteiten voor kinderen te bedenken en te begeleiden, dan is Jong Nederland iets voor jou!

Voor meer informatie: 
Telefoon: 06 25416000
E-mail: info@jongnederlanddrunen.nl
Website: www.jongnederlanddrunen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl