Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015-2016-13

Beste ouders,

In deze nieuwsbrief staan weer allerlei wetenswaardigheden. Zo maken we u nogmaals attent op het op tijd aanmelden van nieuwe leerlingen, uiterlijk vóór 1 april als uw zoon of dochter komend schooljaar 4 jaar wordt.

Verder herinneren wij u aan de inzamelingsmogelijkheid van allerlei materialen. Een deel van de opbrengst daarvan komt ten goede aan de school.

Daarnaast nog allerlei andere interessante andere informatie. Klik op een titel hiernaast om snel naar het artikel van uw keuze te gaan.

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team bs Olof Palme

Aanmelden nieuwe leerlingen

Veel ouders hebben al gereageerd op de eerder gedane oproep om hun kind op tijd aan te melden op de Olof Palme. Mocht u hier nog niet toe gekomen zijn en uw kind wordt volgend schooljaar 4 jaar, meld dan aan vóór 1 april. Het aanmeldingsformulier kunt u ophalen bij het directiekantoor.

School inzamelpunt voor o.a. oude kleding

Wist u dat:

  • Wij op school al jaren achtereen oude kleding inzamelen
  • Daarvoor enkele containers op de speelplaats bij de poort van de hoofdingang staan
  • U daar uw oude kleding en textiel in plastic zakken in kunt doen
  • Deze spullen nog een klein geldbedrag voor de school opleveren
Wist u eveneens:
  • Dat gebruikt fritesvet ook bij ons op school in te leveren is
  • Dat daarvoor een container staat bij de poort van de hoofdingang
  • Dat u ook lege printercartridges  op school kunt inleveren
  • Dat hiervoor een grote doos staat in de handvaardigheidsruimte
  • Dat ook van deze spullen een deel van de opbrengst voor de school is
Kom dus naar school en lever bovenstaande materialen in. Een deel van de opbrengst komt immers ten goede van de kinderen.

Terugblik voorleeswedstrijd

img2 Vrijdag 26 februari werd in de Voorste Venne de voorleeswedstrijd gehouden om te bepalen wie de voorleeskampioen van de gemeente Heusden zou worden. Namens onze school heeft Steffi Verhoeven (uit groep 8 van mijnheer Bo en mijnheer Jack) meegedaan. Zij vertelt hoe zij het gevonden heeft:

Hallo allemaal,

Ik ben Steffi Verhoeven en ik heb vrijdag 26 februari meegedaan aan de Heusdense voorleeswedstrijd in de Voorste Venne. Het was heel leuk om te doen en ik heb er veel van geleerd. Er was veel publiek en natuurlijk waren er familieleden en vriendinnen om mij aan te moedigen.
Ik moest tegen 13 andere voorleeskampioenen en iedereen was heel goed! Zelf las ik voor uit het boek "het dagboek van een muts", geschreven door Renée Russel. Ik vond het goed gaan.
Uiteindelijk heeft Selina (van de Duinsprong) gewonnen. Zij las het uit het boek: "Ik ben Malala". Gefeliciteerd Selina!

Groetjes,

Steffi

Seksuele en relationele vorming

Op 14 maart begint de week van de lentekriebels. Ook op onze school besteden we daar aandacht aan. We geven dan een aantal extra lessen uit de methode "Relaties en Seksualiteit" die gemaakt is door de Rutger stichting in samenwerking met de GGD. Op onze school geven we het hele jaar door lessen uit deze methode. Dit zijn ongeveer 8 lessen per leerjaar. Deze lessen zijn voor alle leerlingen vanaf groep 1 t/m groep 8, waarbij aangesloten wordt op het ontwikkelingsniveau van het kind.In de kleuterbouw wordt nu al een tijdje extra aandacht besteed aan enkele lessen. Deze hangen samen met het thema "jezelf en de wereld".

Seksuele ontwikkeling en relaties zijn een expliciet onderdeel van kerndoel 38 (oriëntatie op jezelf en de wereld). Dit betekent dat scholen verplicht zijn om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit en relaties. Het thema valt ook goed te linken met kerndoelen op het terrein van "mens en maatschappij" en "natuur en techniek".

De hoofdthema’s zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van de seksuele ontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 12 jaar:
1. lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld (Voor jezelf opkomen)
2. voortplanting en gezinsvorming (diversiteit)
3. sociale en emotionele ontwikkeling
4. seksuele weerbaarheid

Heeft u er vragen over, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Onder de volgende link vindt u meer informatie
http://www.weekvandelentekriebels.nl/

Wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd: W4Kangoeroe

img2 Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). In Nederland namen in 2015 ruim 125.000 leerlingen op 2300 scholen deel. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school. Donderdag 17 maart nemen 143 leerlingen van onze school deel aan deze wedstrijd. We zijn blij met zoveel inschrijvingen.

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor deze wedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst een dergelijk soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen.

De W4Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat rekenen en wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Door meet te doen ontdek je, dat je meer kunt dan je zelf dacht. Rekenen en wiskunde zijn eigenlijk hele leuke vakken. Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van W4Kangoeroe.

De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk pittig. Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen.

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes en rekenplezier toe.

Pasen, een nieuw begin!

Nog even en dan is het al weer Pasen. Maar wat is Pasen eigenlijk voor feest? Wat valt er precies te vieren, behalve een extra dagje vrij? Dat laten we je graag ontdekken tijdens de eerstvolgende Kliederkerk, op zondag 13 maart aanstaande.

Dit keer staan de stoere spelletjes en kliederwerkjes in het teken van ‘Pasen, een nieuw begin!’. Tijdens de korte viering (max 15 min.) hoor je het bijbelverhaal van Pasen en daarna mag je lekker aanschuiven aan de lange tafel voor een afsluitend hapje en drankje. Want, zo hebben we ontdekt, kliederen én vieren maakt hongerig en dorstig!

Kliederkerk Drunen vindt plaats in de aula van basisschool De Bolster, Beukstraat 13 in Drunen. Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. De kosten voor deelname bedragen €3,-- per persoon, inclusief gebruik van materialen en hapje/drankje aan het einde. Graag vooraf aanmelden via kliederkerkdrunen@gmail.com.Wilt u meer weten over de achtergronden van Kliederkerk? Surf dan naar: http://kliederkerk.nl/wat-is-kliederkerk/wat-is-kliederkerk

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl