Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015-2016-16

Beste ouders,

Nog een paar dagen en dan kunnen de kinderen genieten van hun welverdiende meivakantie. Tot die tijd zijn er nog enkele activiteiten op school waarover we u in deze nieuwsbrief berichten.

Regelmatig besteden we op school aandacht aan het tegengaan van pesten. Dinsdag 19 april was het anti-pestdag, een prima gelegenheid om onze afspraken onder uw aandacht en die van de kinderen te brengen.

Deze dagen is in groep 8 de eindtoets basisonderwijs aan de gang. We wensen de leerlingen hier veel succes mee. Donderdagavond komen de kinderen van groep 8 naar school voor de gala-avond.

Vrijdag is het de dag van de koningsspelen. Ook dit belooft weer een mooie dag te worden.

Misschien leuk om te weten dat alle kinderen uit groep 7 geslaagd zijn voor hun verkeersexamen.

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe.

Team basisschool Olof Palme

Anti-pestdag

img2 Dinsdag 19 april was het nationale anti-pestdag. Dit bespreken we deze week met de kinderen. In de klas worden de omgangsregels nogmaals besproken en brengen we het pestprotocol extra onder de aandacht. 

Wat doen we op de Olof Palme om pesten te voorkomen:  • We hebben gedragsregels, waar elke klas eigen klassenregels aan maakt.

 • We werken met de methode "Kleur" en "Relaties en Seksualiteit"

 • Alle leerkrachten staan 10 minuten voor het begin van de lessen allemaal buiten. 

 • We doen mee aan alle nationale anti-pestdagen, mediawijsheid weken en we spelen in op actualiteiten

 • Sinds dit jaar hebben we naast interne vertrouwenspersonen ook aandachtsfunctionarissen Sociale Veiligheid (ASV). Deze personen houden zich expliciet bezig met het anti-pest beleid. 

 • We hebben in elk gebouw een brievenbus hangen, waar kinderen briefjes in kunnen doen, wanneer ze gepest worden. De ASV leegt deze brievenbus elke week. Ze ondernemen actie! 

 • Voor elke vakantie gaat de ASV langs alle leerkrachten om te vragen of er pestgevallen zijn en hoe dit wordt opgelost. 

 • Elke leerkracht is elke dag bezig om een positief klimaat te scheppen.

 • Leerlingen worden besproken in bouwoverleg en in speciaal zorgoverleg. 

 • Leerkrachten nemen pestgedrag serieus.

 • De school neemt 2 keer per jaar een klimaatschaal af. Dit is een instrument om sociale veiligheid te toetsen.

 • De school werkt met coöperatieve werkvormen.

 • Na elke vakantie zitten kinderen op een nieuwe plek in de klas. De aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid (ASV) is in het leven geroepen om het sociale veiligheid van leerlingen te monitoren, ze fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

De aandachtsfunctionarissen op onze school zijn: juf Miriam (groep 1-2), juf Gerty (groep 6) en juf Ingeborg (groep 7-8).Na de meivakantie staat het nieuwe pestprotocol op de website van de school. In een volgende nieuwsbrief gaan we daar nader op in.

Opening schoolproject

Nog even een herinnering aan de opening van ons schoolproject 'culturele feesten'.

Op dinsdagochtend 10 mei openen wij op muzikale wijze, samen met de muziekdocenten van de Aleph, ons schoolproject ‘culturele feesten’. Viert u dit muzikale feestje mee?

De opening zal plaatsvinden om half 10 op het plein tussen het rode en gele gebouw.
 
Zorgt u ervoor dat u achteraan staat, zodat alle kinderen het goed kunnen zien.

 

Moestuin op school

De voorbereidingen voor het aanleggen van de moestuin op school zijn in volle gang.

Wij willen jullie vragen om voor ons de potjes van de AH te sparen en deze mee naar school te geven, zodat de kinderen in de groep een start kunnen maken met het opkweken van de plantjes. Uiteindelijk komen de plantjes in de moestuin terecht. 
Hulp hierbij is áltijd welkom. U kunt zich dan richten tot: 
Meneer Bo:  bo.hoenders@scalascholen.nl
Juffrouw Miriam:  miriam.jongeling@scalascholen.nl
Alvast bedankt! 

Water drinken

Alle kinderen op de Olof Palme hebben aan het begin van dit schooljaar een bidon gekregen van Brabant Water. Dit om het drinken van water in de klas te bevorderen. Voldoende water drinken houdt de kinderen gezond en energiek. Het kan zijn dat deze bidon soms naar huis gaat om extra schoon te laten maken.
Wij hopen dat kinderen meer water gaan drinken en daardoor ook gaan ervaren hoe lekker fris het water is. 

Parkeervakken MIKZ verplaatst

img2 De BSO (MIKZ) heeft de twee gereserveerde plekken aan de Aziëlaan op ons verzoek verplaatst van de twee middelste  parkeervakken naar de twee eerste  of laatste vakken, afhankelijk van hoe je kijkt (vanaf de hoofdingang van de school de laatste twee vakken).

Houdt de vakken vrij op de aangegeven tijden, zoals vermeld op het bordje! 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl