Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015-2016-18

Beste ouders,

We kijken met plezier terug op een week die bol stond van allerlei feestelijke activiteiten in het kader van het 30-jarig bestaan van de school. We denken daarbij aan de afsluiting van ons project "culturele feesten" maar ook aan het geslaagde uitstapje met de hele school (15 bussen!) naar Toverland.

Deze week zijn we weer overgegaan tot de orde van de dag, waarover toch nog enkele bijzonderheden te melden zijn. Zo staat de maand juni in het teken van de CITO-toetsen. In alle groepen (behalve groep 8) worden deze afgenomen.

Verder komt deze week de schoolfotograaf op donderdag 9 juni. Hoe we dit gaan doen, leest u in deze nieuwsbrief. Daarnaast nog veel ander nieuws, bijv. over de trouwdag van juffrouw Joelle.

Wij wensen u veel leesplezier,

Team Olof Palme

Dank voor ieders inzet!

img2

Zoals in de inleiding van deze nieuwsbrief genoemd staat, kunnen we terugkijken op fantastisch verlopen feestelijke activiteiten in het kader van het 30-jarig bestaan. De afsluiting van het project " culturele feesten" was geweldig en de schoolreis naar Toverland eveneens. Ook zijn we een pannaveldje rijker!

Er is veel werk verzet door allerlei mensen om dit allemaal voor de kinderen mogelijk te maken. Wij danken daarom ouders, teamleden en alle vrijwilligers die op verschillende manieren meegeholpen hebben.

Een speciaal bedankje voor Willem Man, eigenaar van Chinees restaurant Lotus in Vlijmen. Hij heeft belangeloos de hapjes en thee beschikbaar gesteld tijdens de projectafsluiting.

Bosbessenschool en Partnerschapsschool

Stichting Scala start met ingang van schooljaar 2016-2017 met de mogelijkheid voor dagonderwijs volgens de uitgangspunten van de Bosbessenschool en de Partnerschapschool voor kinderen uit de groepen 5-6-7. 
De school start in september 2016 waarbij ouders 4 dagen per week 2 uur per dag (aan het begin van de dag, met instroomtijden tussen 7.00 uur en 8.30 uur) hun eigen kind begeleiden bij de leervakken. Tijdens het vervolg van de schooldag wordt onderwijs gerealiseerd vanuit een duurzame natuurlijke omgeving, waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn.

De ouders van de huidige groepen 4-5-6 hebben vorige week al een uitnodiging ontvangen, maar natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. 

Denkt u dat deze nieuwe vorm van onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind of heeft u interesse in deze nieuwe ontwikkeling, bezoek dan de informatieavond op woensdag 8 juni a.s. Aanvang: 19.00 uur.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het theater van basisschool JongLeren, Irissenstraat 2 te Drunen.

U kunt zich aanmelden voor deze avond via dit mailadres: marianne.verwijmeren@scalascholen.nl

Nieuwe baan voor juffrouw Carla (nu groep 8 op de Olof Palme)

Carla Ketelaars gaat volgend schooljaar bij de Bosbessenschool starten. Zij zal nog voor een klein gedeelte aan de Olof Palme verbonden blijven. Wij wensen haar heel veel succes met deze nieuwe uitdaging.

 

Juf Joëlle getrouwd

Juf Joëlle is woensdag 1 juni getrouwd met Marcel en onder het " toeziend oog"  van hun dochtertje Lot. De groep van Joëlle was ook getuige van de huwelijksvoltrekking en was daarna uitgenodigd voor de receptie, waar de kinderen met een mooi optreden het bruidspaar verrasten.
Namens leerlingen, ouders en team Olof Palme wensen we Joëlle en Marcel met Lot heel veel geluk, liefde en gezondheid toe.

Schoolfotograaf 9 juni

img2

Donderdag 9 juni komt de schoolfotograaf. Er worden dit schooljaar alleen groepsfoto's gemaakt. Alleen van de huidige groep 8 leerlingen wordt ook een portretfoto gemaakt.

De reden hiervoor is dat dit jaar een overgangsjaar is omdat we de schoolfotograaf voortaan aan het begin van een schooljaar laten komen. Dat betekent dat de portretfoto's kort na de zomervakantie gemaakt zullen worden. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Voor een goed verloop van de fotodag is het handig als u geen fietsen plaatst voor de toegangspoort bij de groepen 1-2. Die poort wordt om 8.30 uur gesloten, als u dan nog het schoolplein wilt verlaten, kunt u gebruik maken van de poort bij de hoofdingang.

Uitslag Kangoeroewedstrijd

img2

Op 17 maart 2016 hebben 143 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de Olof Palme meegedaan aan de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd. Ze hebben dit met veel plezier gedaan en hebben allemaal het certificaat gehaald. Deze werden op 31 mei uitgereikt door Angela Gorter. Wij zijn blij dat zij bereid was om het Kangoeroe project weer op zich te nemen. Op bijgaande foto ziet u de trotse kinderen uit de groepen 6.

Misschien leuk om te weten dat in Nederland in totaal 118.000 leerlingen van 1706 basisscholen hebben meegedaan.

Trots vermelden we dat we dit jaar, voor zover we kunnen nagaan, voor de allereerste keer een landelijke prijs hebben mogen ontvangen voor een leerling uit groep 5 en dat is Bjarne Jensen met een score van 110 !! Bjarne wij zijn supertrots op jou!!!

Activiteiten tot einde schooljaar

In onderstaand overzicht vindt u de actitiviteiten tot einde schooljaar:

Datum Activiteit Voor wie
9 juni Schoolfotograaf (alleen groepsfoto's) Alle kinderen
15 juni Verjaardag leerkrachten groepen 3 Groepen 3
17 juni Verjaardag leerkrachten groepen 5 Groepen 5
20 t/m 23 juni Schoolkamp groepen 8 Groepen 8
27 juni Verjaardag groepen 1-2 Groepen 1-2
28 en 30 juni Verkeersplein Groepen 4-6
1 juli Studiedag team Alle kinderen vrij
4 juli Vrije dag groepen 1 t/m 4 Groepen 1 t/m 4
6 juli (11.00 uur) Groep 2 oefent als groep 3 Groepen 2 en 3
8 juli (8.30 uur) Hulpouderbedankochtend Hulpouders
11, 12 en 14 juli Rapportgesprekken Genodigde ouders

11 juli (19.30 uur)
12 juli (19.30 uur)
13 juli (19.30 uur)

musical groep 8 Bo-Jack
musical groep 8 Carla-Ingeborg
musical groep 8 Hans-Annemiek
Ouders + genodigden
15 juli Tweede rapport Alle kinderen
15 juli Afscheidsavond groepen 8 Kinderen + ouders groepen 8
21 juli Doorschuifmiddag Groepen 1 t/m 7
22 juli Laatste schooldag, school uit om 11.45 uur Alle kinderen 's middags vrij

 

Zomervakantie bij de BSO

img2

Deze vakantie staat in het teken van ‘Sleutels & Geheimen’. We hebben allerlei leuke activiteiten op het programma staan.

Met de jonge kinderen gaan we o.a. een schatkaart maken, piratenspel, sleutels verstoppen en zoeken, gaan we op speurtocht en maken we allerlei lekkers in het thema!

Ook zijn er voor de kinderen vanaf 7 jaar spetterende kiesdagen! Ga je mee op zoek naar het geheim van de natuur, kun jij ontsnappen in de escaperoom of los jij de puzzels en raadsels op als geheimagent?  Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de basisscholen.

Je zal je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!

Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl

Heeft u interesse in vakantieopvang, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop&Planning via klant@mikz.nl of via: 0416-369660. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl