Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015-2016-21

Beste ouders,

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Vanaf vrijdagmiddag 22 juli gaan we allemaal genieten van een, hopelijk, heerlijke vakantie. We starten het nieuwe schooljaar op maandag 5 september en hopen dan iedereen gezond terug te zien.
Iedereen met uitzondering van de huidige groep 8 leerlingen. Hen hebben we vrijdagavond letterlijk de school uit geworpen na een geslaagde afscheidsavond. Wij wensen hen een goede start als brugpieper op hun nieuwe school.

Deze nieuwsbrief beginnen we met een herinnering aan de doorschuifmiddag. Daarna volgen enkele personele mededelingen. Verder blikken we met twee leerlingen uit groep 7 terug op het jeugdcongres over vluchtelingen. Kinderen worden geconfronteerd met het wereldnieuws in al zijn facetten. Hoe praat je met je kind(eren) over aanslagen, terrorisme? Daarover hebben we een artikel opgenomen.

Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen, zijn sommigen van u al bezig met de planning van de latere vakanties en vrije dagen. Daarvoor hebben we het vakantierooster van het schooljaar 2016-2017 opgenomen.

Alvast een fijne vakantie toegewenst.

Team bs. Olof Palme

Doorschuifmiddag 21 juli

Voordat de zomervakantie begint, maken de kinderen nog kennis met hun nieuwe leerkracht(en). Dit gebeurt tijdens de doorschuifmiddag op donderdag 21 juli. Iedereen gaat eerst naar de "oude" klas en verhuist dan naar de "nieuwe" groep. Nieuwe kinderen komen naar de aula in de Rode Olof Palme, deze wijzen wij de weg naar hun groep.
We wensen alle kinderen een fijne kennismaking toe.

Meneer Josse getrouwd

img2

Op dinsdag 19 juli is meneer Josse getrouwd met zijn partner Rien van Wijk.

De groepsmoeders hebben het stel een geweldige verrassing bezorgd. Zo werd maandag in zijn groep een heuse libdub aangeboden en dinsdagochtend mocht zijn groep naar het voormalige Land van Ooit om nog een keer getuige te zijn van de huwelijksceremonie door een heel bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand van het Land van Ooit: Eveline de Munnik. Op de foto hiernaast ziet u daar een beeld van.

Alle kinderen mochten hun "handtekening" onder de trouwakte zetten.

Meneer Josse en Rien van harte proficiat!

Meneer Tinie van Oijen 40 jaar in het onderwijs en bij Scala

img2

Op 29 juli 2016 is meneer Tinie 40 jaar werkzaam in het onderwijs.

Hij wilde dit jubileum het liefst "klein" vieren. Vorige week vrijdagmiddag is meneer Tinie met zijn groep naar de speeltuin geweest en donderdag 21 juli wordt het jubileum met het team bij hem thuis in Hurwenen gevierd.

Op de foto hiernaast ziet u meneer Tinie tussen "zijn" kinderen, die trots het bordje "40" omhoog houden.

Wij wensen meneer Tinie van harte proficiat namens alle kinderen, ouders en leerkrachten.

Afscheid juffrouw Laura en meneer Mitchel

Helaas moeten we dit jaar ook afscheid nemen van juf Laura (leerkracht groep 3) en meneer Mitchel (leerkracht groep 6). Ze hebben hun leerlingen goed begeleid en een fijne tijd bezorgd.
Juf Laura gaat volgend binnen Scala op de Duinsprong ingezet worden en meneer Mitchel gaat aan de slag op basisschool De Oversteek in Liempde.
We wensen beiden heel veel succes in hun verdere onderwijscarrière.

Terugblik jeugdcongres over vluchtelingen

img2

Op 6 juli is in abdij Mariënkroon het jeugdcongres over vluchtelingen gehouden.

Dit congres is voorbereid door o.a. leerlingen uit onze groepen 7. Op de foto hiernaast zijn ze in overleg op het gemeentehuis in Drunen.

Onderstaand geven Lenny van den Eijnde en Sven Kuijpers (uit groep 7 van juf Kim en juf Ingeborg) een korte impressie van het congres.Toen we binnen kwamen kregen wij een button met een vormpje en een kleurtje. De vluchteling was een koffer, de buurtbewoner was een oranje hoedje en de burgemeester had een ambtsketen (ketting). Naar aanleiding daarvan moesten we bij een tafel gaan zitten.

Verschillende mensen gingen wat vertellen namelijk: een buurtbewoner, een vluchteling en de burgemeester. Daarna ging je met je groepje oplossingen voor verschillende stellingen bedenken. Tussendoor kregen we een krentenbol. Om half elf mochten we naar buiten en kregen we een ijsje.

Na de pauze mochten we voor ze alle drie gouden tips bedenken en iets knutselen voor de burgemeester. Op het laatste kwamen er twee dj’s voor een leuke afsluiting.

Toen waren we klaar en gingen we naar huis. Dit was onze dag op het jeugdcongres.


Wilt u hierover meer lezen en meer foto's zien, klik dan op onderstaande link.

 https://www.halloheusden.nl/artikelen/artikel/2016/07/maak-meer-contact-met-vluchtelingen/

Hoe praat je met kinderen over terrorisme?

Terreurdaden hebben een enorme impact. Zeker als ze dichtbij huis gebeuren. In de media worden vaak heftige beelden getoond. Dit krijgen kinderen ook mee, zo klein als ze zijn. Maar ze praten er niet allemaal uit zichzelf over. Met je kind praten over een aanslag, hoe pak je dat aan?
Daarover gaat het artikel dat geschreven is in het blad "ouders van nu". Klik op onderstaande link om het betreffende artikel te openen.
 http://www.oudersvannu.nl/schoolkind/7-jaar/ontwikkeling-opvoeden/versimpelen/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-terrorisme/ 

Oefenen op het verkeersplein

img2

Dinsdag 28 juni hebben de groepen 5 en twee groepen 6 deel genomen aan het verkeersplein. Dit werd georganiseerd door Shell in samenwerkingen met VVN. Donderdag 30 juni was het de beurt aan de groepen 4 en nog één groep 6. Helaas gaven de organisatoren aan dat dat niet door kon gaan vanwege het slechte weer. Erg jammer! Wel hebben alle kinderen van de groepen 4, 5 en 6 een fietshelm gekregen die zij zelf, met de bijgeleverde stickers, kunnen beplakken. 

Verkeersveiligheidslabel weer toegekend!

img2

In maart 2016 is er op onze school een steekproef uitgevoerd om te bepalen of de school nog in aanmerking kwam voor het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Hieronder een gedeelte uit de brief die wij hierover hebben ontvangen:

Wij constateren verheugd dat uw school nog steeds voldoende kwaliteit voor verkeerseducatie biedt. Op 23 juni 2016 heeft de BVL-commissie in de vergadering geoordeeld dat uw school wederom voldoet aan de eisen van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. De commissie heeft zich daarbij gebaseerd op het verslag van de BVL-steekproef.

Uw school heeft verkeer verankerd in de schoolorganisatie en daar zijn wij heel blij mee. Hiermee krijgt verkeersveiligheid de plaats die het verdient: nog teveel kinderen raken jaarlijks betrokken bij ongevallen. De school neemt haar verantwoordelijkheid en betrekt daar op een goede manier de ouders ook bij. Dat is helaas nog vaak noodzakelijk, omdat ouders niet standaard het goede voorbeeld geven aan de kinderen.

Bovenstaande is een mooie opsteker voor de school en de vele ouders die zich willen inzetten voor een veilige schoolomgeving. 

Vakanties en vrije dagen 2016-2017

In onderstaand overzicht ziet u de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2016-2017. Daaronder staat een overzicht van de extra vrije dagen die ingeroosterd zijn voor de groepen 1 t/m 4. Ook vermelden we nog de studiemiddagen van het team, waarop alle kinderen vrij zijn.
Als u al bezig bent met de vakantieplanning van dat schooljaar, houdt dan rekening met onderstaande data. U kunt deze en andere info altijd teruglezen op de site van onze school: http://www.olof-palme.nl/

Periode Datum Bijzonderheid
Zomervakantie vrijdagmiddag 22-08 t/m zondag 04-09-2016 Eerste schooldag:
Maandag 5 september
Herfstvakantie zaterdag 22-10 t/m zondag 30-10-2016 Bovenbouw continurooster
Op vrijdag 21-10 (14.00 uur uit).
Kerstvakantie vrijdagmiddag 23-12 t/m zondag 08-01-2017  
Voorjaarsvakantie zaterdag 25-02 t/m zondag 05-03-2017 Bovenbouw continurooster
Op vrijdag 24-02 (14.00 uur uit).
Tweede Paasdag maandag 17-04-2017  
Meivakantie zaterdag 22-04 t/m zondag 07-05-2017 Bovenbouw continurooster
Op vrijdag 21-05 (14.00 uur uit).
Scala studiedag woensdag 24-05-2017  
Hemelvaart donderdag 25-05 t/m zondag 28-05-2017  
Tweede Pinksterdag maandag 05-06-2017  
Start Zomervakantie vrijdagmiddag 14-07-2017  

Extra vrije dagen groepen 1 t/m 4
Maandag 26-09-2016
Maandagmiddag 05-12 en dinsdag 06-12-2016
Donderdagmiddag 21-12
Maandag 30-02-2017
Maandag 27-03-2017
Dinsdag 06-05-2017
Woensdag 28-06-2017

Studiemiddagen team: alle kinderen vrij
Maandagmiddag 06-10-2016
Dinsdagmiddag 29-11-2016
Donderdagmiddag 09-02-2017
Vrijdagmiddag 14-04-2017
Maandagmiddag 19-06-2017

Mini 80 voor Stichting Tess

Mini 80: meelopen voor stichting Tess

In de vorige nieuwsbrief stond een berichtje over de Mini 80 en de Stichting Tess. We brengen dit nogmaals onder us aandacht. Als er plannen zijn om mee te lopen is het misschien leuk om dit voor de Stichting Tess te doen.
Stichting Tess  biedt kinderen met het syndroom van Down, autisme of een andere verstandelijke en/of motorische beperking in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar de mogelijkheid om ondersteunende dolfijn therapie op Curaçao. Alle medewerkers van deze stichting zijn vrijwilligers.  Ouders van deze kinderen zetten zich in om voldoende geld op te halen om de reis van de kinderen op de wachtlijst mogelijk te maken.  Zie voor meer informatie:
http://www.stichtingtess.nl/over-stichting-tess

Stichting Tess loopt dit jaar voor de 5e keer de Mini 80 mee. Daarom is de moeder van een leerling van een van onze Scalascholen ook dit jaar op zoek naar kinderen die op 10 september 2016 de Rabo Mini 80 voor stichting Tess willen gaan lopen.  I.v.m. met het 10 jarig bestaan probeert Stichting Tess 100 kinderen enthousiast te krijgen om voor de stichting te lopen. Vind jij het leuk om deze prachtige tocht met hele leuke activiteiten in een stichting Tess groepje mee te lopen? Geef je op! Dit mag samen met vriendjes of vriendinnetjes!

Opgeven kan via: evenementen@stichtingtess.nl Inschrijven kost 8 euro. Je krijgt hiervoor bij verschillende posten drinken en iets lekkers en een mooi T-shirt met je naam er op!
Voor vragen of meer informatie; neem contact op met Anita Nederpelt tel. 06-44134926.

Nieuws van de peuterspeelzaal

img2

Ook voor de peuters van de Teddybeer in de Gele Olof Palme, komt de zomervakantie er weer aan.

Heel toepasselijk, heeft  in de laatste weken van het schooljaar het thema ‘zomer’ centraal gestaan en hebben alle kinderen hard gewerkt aan hun zomerwerkboekje. Dit boekje krijgen ze de voor de vakantie mee naar huis.

Wij wensen alle peuters en hun ouders/verzorgers een hele fijne en vooral zonnige vakantie toe. Wij zien de meeste van jullie weer terug vanaf maandag 5 september.  Alle bijna  vierjarige peuters wensen wij heel veel plezier op de basisschool.

LET OP! Het gebruik van de luiercontainer tijdens de vakantie is niet mogelijk. Vanaf maandag  18  juli gaat hij op slot tot de eerste schooldag.  U kunt wel  gebruik maken van het inleverpunt bij de Milieustraat aan de Duinweg in Drunen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl