Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015-2016-6

Beste ouders / verzorgers,

Hopelijk hebben de kinderen kunnen genieten van een fijne herfstvakantie. De komende periode tot aan de kerstvakantie is altijd erg gezellig en druk. In deze nieuwsbrief hebben we een overzicht opgenomen van alle geplande activiteiten.

Graag brengen we nogmaals de schoenendoosactie onder uw aandacht, waarover u kort geleden via een digiduif al geïnformeerd bent.

Wij vragen in deze nieuwsbrief extra aandacht voor een aantal verkeerszaken. Zo blikken wij terug op de verlichtingsactie en maken wij u attent op het nut van de gele strepen bij de school. Wist u dat u daar echt NIET mag stoppen?
Ook de BSO-parkeerplaatsen zijn op bepaalde tijden taboe voor anderen.

Neem ook even de tijd om de verschillende oproepen in deze nieuwsbrief goed door te lezen.

Met vriendelijke groet,

Team Olof Palme

Activiteiten tot de kerstvakantie

Tot de kerstvakantie zijn er weer heel wat activiteiten gepland. U kunt deze ook terugvinden in onze schoolkalender: www.olof-palme.nl/laatste-nieuws/kalender-2015-2016/ Uiteraard ontvangt u via DigiDUIF regelmatig nadere informatie.

Onderstaand een kort overzicht van wat er allemaal staat te gebeuren:

03 en 05-11Groepen 4: informatieavond Communie
09-11Groepen 1 t/m 4: vrije dag
13-11Groepen 1-2: herfstwandeling
19-11Uiterste inleverdatum schoenendoosactie
23 t/m 27-11Alle groepen: kijkweek in de klas na schooltijd
24-11Groepen 8: eerste rapport
24-11Groepen 8: voorlichtingsavond V.O.
24-11Vergadering Oudervereniging
25-11Alle kinderen vrij: studiedag team
25-11Vergadering Medezeggenschapsraad
30-11 en 01-12Groepen 8: oudergesprekken eerste rapport
30-11 en 01-12
Groepen 2: voortgangsgesprekken oudste kleuters
04-12

Sinterklaas op school
8.45 uur: aankomst Sint. U bent ook welkom!
04-12Groepen 5 t/m 8: continurooster tot 14.00 uur
07-12Groepen 1 t/m 4: vrije dag
14 en 15-12Groepen 6: kerstmusical 's avonds voor ouders
17-12Groep 1 t/m 3 kerstviering 's avonds op school
17-12Groep 4 t/m 8 kerstviering 's avonds in de kerk en op school
18-12Alle kinderen vrij: studiedag team
21-12 t/m 01-01Kerstvakantie
04-01Eerste schooldag kalenderjaar 2016


Actie schoenendoos

img2 U heeft eind vorige week een digiduif ontvangen waarin wij u geïnformeerd hebben over de schoenendoosactie. We hopen dat u uw kind(eren) wilt stimuleren om aan deze actie mee te doen. Het is niet verplicht maar... door dit te doen kunnen kinderen in Roemenië enorm blij gemaakt worden.

Laat uw kind(eren) een schoenendoos vullen met spulletjes, die door hem of haar zelf niet meer worden gebruikt.
 


Tips:
- Er is grote behoefte aan toiletartikelen.
- Speelgoed en schoolspullen zijn ook welkom.
- GEEN etenswaren (dus ook geen snoepgoed) of knuffels! 
- Het pakketje is een cadeautje voor de kinderen daar. Het zou leuk zijn als het pakketje mooi versierd is. 
- Dikwijls zijn er weinig pakketten voor de oudere kinderen, 12-13 jaar.

Graag op het pakketje duidelijk vermelden voor wie het bestemd is, dus bijvoorbeeld: J 13 (voor een jongen van ca. 13 jaar).
De kinderen brengen de schoenendozen uiterlijk donderdag 19 november naar school. Wij zorgen er dan voor dat de schoenendozen voor de feestdagen op de juiste plek in Roemenië terecht komen.

Kijk eens op http://schoenmaatjes.edukans.nl/wat-is-schoenmaatjes/het-schoenmaatjesjournaal/ voor het speciale schoenmaatjesjournaal.

Verkeerscommissie: gele strepen actie

img2 In de week voor de herfstvakantie zijn er door de verkeerscommissie twee activiteiten georganiseerd, namelijk de Gele Strepen Actie en de Verlichtingscontrole door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Gele strepenactie
Op dinsdag 20 oktober stonden ouders van de verkeerscommissie samen met kinderen van groep 8 langs de gele streep voor onze school. De kinderen hadden grote borden gemaakt in het thema van de 'gele streep'. Met deze actie aandacht vragen we de aandacht van alle ouders die weleens met de auto stoppen of gestopt hebben bij een gele streep. Dit gebeurt bijna dagelijks en dat leidt voor fietsers en voetgangers helaas vaak tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. 

Bij een doorgetrokken gele streep is het verboden om te stoppen. De politie mag u hiervoor bekeuren.

Verkeerscommissie: verlichtingsactie

img2 Op vrijdag 23 oktober waren er 3 vrijwilligers vanuit VVN (Veilig Verkeer Nederland) op bezoek. Zij hebben van alle kinderen van groep 3 t/m 8 de fietsen gecontroleerd op verlichting en reflectie. De donkere maanden komen eraan en goede zichtbaarheid in het verkeer is dan van groot belang.
In totaal zijn er 115 fietsen gecontroleerd. De resultaten op een rij:

  • 35 fietsen voldeden niet aan de items voor goede zichtbaarheid. 
  • 18 fietsen hadden geen verlichting voor
  • 16 fietsen hadden geen verlichting achter
  • bij 10 fietsen ontbrak de reflectie achter
  • bij 6 fietsen ontbrak de zijreflectie (in de banden en/of trappers)
  • 12 fietsen hadden meer dan 1 van de bovengenoemde gebreken
In totaal voldeed 30% van alle gekeurde fietsen niet aan de eisen van goede zichtbaarheid. Als verkeerscommissie zijn wij geschrokken van dit hoge aantal gebreken. Alle kinderen hebben een kaartje meegekregen met daarop aangegeven wat er niet in orde was, qua zichtbaarheid. Wij hebben hen opgedragen dit aan hun ouders af te geven.

Natuurlijk hopen wij dat de mankementen in de vakantie zijn verholpen zodat alle fietsende kinderen weer goed en veilig verlicht op pad kunnen.

Parkeerplaatsen voor BSO gereserveerd

img2 Aan de Aziëlaan, bij de ingang van de gele Olof Palme zijn enkele parkeerplaatsen gereserveerd voor de busjes van de BSO. Die plaatsen zijn duidelijk gemarkeerd middels witte strepen op de weg en een bord op het trottoir. Wilt u hier op de aangegeven tijden NIET parkeren of stoppen? De busjes van de BSO moeten op die tijden langs het trottoir kunnen stoppen om de kinderen veilig in en uit te laten stappen.

Dank voor uw medewerking!

Intekenen oudergesprekken (groep 2 & 8)

Zoals u in de kalender en het activiteitenoverzicht heeft kunnen lezen, staan binnenkort voor de groepen 2 en de groepen 8 oudergesprekken gepland. Vrijdag 13 november  om 17.00 uur ontvangt u een digitale uitnodiging om voor deze gesprekken in te tekenen.

Speelgoedbeurs

img2 De Speel-o-theek Drunen houdt op zaterdag 7 november weer haar jaarlijkse speelgoedbeurs van 13:00 tot 15:00 uur in de Olof Palme.
U kunt hier niet alleen mooi speelgoed kopen voor een leuke prijs, maar ook zelf speelgoed verkopen. Dus heeft u nog mooi en heel speelgoed of artikelen voor de baby-uitzet die u wilt verkopen? Dan kunt u dit op 7 november tussen 10:00 en 12:00 uur inleveren. Van de opbrengst is 25% voor de Speel-o-theek. I.v.m. de hygiëne kunnen we geen knuffels innemen.Kijk voor onze openingstijden en meer informatie over de speelgoedbeurs op onze website: www.speelotheek-drunen.nl 

Dickens workshops

Verschillende kinderen van onze school hebben zich opgegeven voor de workshops van de Dickens Academy. Er zijn echter nog meer aanmeldingen nodig. Dus.... !

Zit jij in groep 6, 7 of 8 en houd je van toneel, zingen, dansen of muziek maken? Geef je dan op voor de 5 Dickens workshops, van de Dickens Academy Drunen, op de dinsdagen 10,17, 24 november, 1 en 8 december voor maar €15,-- Je mag dan op 20 december ook mee doen aan het Grote Dickensfestijn en de Dickens Parade.
De repetities sluiten zoveel mogelijk aan op je schooltijd.


Opgave en info via: Academy.DickensDrunen@gmail.com
Kijk voor een Dickens filmpje op: www.dickensfestijndrunen.nl

Oproep Jeugd Vakantie Vreugd

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen wordt georganiseerd door enkele tientallen vrijwilligers, maar er is altijd nog behoefte aan nieuwe spelbegeleiders. Het komende jaar is de Jeugd Vakantie Vreugd week van 29 augustus t/m 4 september 2016.
Om alles helemaal rond te krijgen hebben we een aantal nieuwe krachten nodig. Daarom doen we nu al deze oproep.

  • Voor de maandag zoeken we mensen voor de hoofdleiding op de timmermorgen.
  • Voor de dinsdag zoeken we hoofdleiding voor de speelwinkel in het  d’Oultremontcollege.
  • We zoeken iemand die alle vrijwilligers in kaart gaat brengen.
  • Is er iemand die zich bezig wil houden met de sponsoring van de stichting?
Veel mensen denken dat ze hier heel veel tijd mee kwijt zijn, maar dat is niet zo.
Als u interesse heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met het secretariaat:
e-mail: robert_aakland@hotmail.com of bellen met / een app sturen naar 0636193216

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl