Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015-2016-9

Er is weer een nieuw jaar aangebroken. Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne kerstvakantie.
Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een heel mooi en vreedzaam 2016 toe.

In de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar stelt een aantal mensen zich voor. Ieder daarvan vervult op zijn of haar manier een taak op onze school.
De periode tot Carnaval is kort. De carnavalsviering is alweer over een maand. Op school besteden we hier uiteraard aandacht aan.
Wij maken u attent op de digiduif waarin kinderen uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan de kinderoptocht van Dwergonië.

Verder in deze nieuwsbrief nieuws van het sport & beweegteam, hoe we op school aandacht besteden aan de seksuele en relationele vorming en nog veel meer.

Wij wensen u veel leesplezier.

Team Olof Palme

Jeugdburgemeester gemeente Heusden

img2 Hoi, ik ben Roos Moorees uit groep 7 en ben 10 jaar oud. Ik ben dinsdag 15 december verkozen tot jeugdburgemeester voor 2016.
Het begon ermee toen de burgemeester hier op school kwam. Hij vertelde wat hij allemaal als burgemeester doet. Toen dacht ik: ”Dat lijkt me wel wat, jeugdburgemeester worden.“ Er was ook een opdracht: schrijf een sollicitatiebrief. Dat heb ik dus gedaan, samen met 19 anderen kinderen. Er waren er nog twee van onze school, namelijk Rick Moeling en Julian van de Water.
Daarna werd iedereen die gesolliciteerd had uitgenodigd in het gemeentehuis in Vlijmen. Daar moest je een toespraak houden. Je had thuis een brief gehad waarin stond dat je 3 ideeën moest bedenken om iets te verbeteren of te veranderen in onze gemeente. Mijn drie onderwerpen waren: ”Aandacht voor gevaarlijke verkeersituaties, een burgertje eten met de burgemeester en een jeugdburgemeester-journaal”. Dit heb ik dus ’s avonds in het gemeentehuis voorgedragen. Ook de andere kandidaten hielden een toespraak. 

Naar aanleiding daarvan besliste de burgemeester dat ik de nieuwe jeugd-burgemeester ben geworden voor het jaar 2016.Stelt zich voor: Mijntje Maas

img2 Mijn naam is Mijntje Maas. Ik ben als ambulant begeleider 1½ dag ( maandag en woensdag) verbonden aan basisschool Olof Palme. Als ambulant begeleider mag ik een bijdrage leveren aan het vormgeven van passend onderwijs op Olof Palme.

Bij passend onderwijs kijken we naar de mogelijkheden van de leerlingen in plaats van naar de beperkingen. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. Wat heeft dit kind extra nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Wat heeft het kind, in deze groep, bij deze leerkracht nodig om het verwachte leerrendement te behalen? Wat heeft de school nodig om de ondersteuning te kunnen bieden die de leerling nodig heeft? 
Het accent in de extra ondersteuning van hulp aan individuele leerlingen verschuift naar het meedenken met de leerkracht over een adequate aanpak voor alle leerlingen in de groep. Samen met de leerkracht, de ouders en de intern begeleider proberen we het onderwijs passend te maken voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben op het gebied van gedrag, de sociaal emotionele ontwikkeling of taak- werkhouding.
Aan dit proces mag ik als ambulant begeleider een bijdrage leveren.

Gevonden voorwerpen in sportzaal de Brug

Op vrijdag 8 januari a.s. gaan alle gevonden voorwerpen, die nu uitgestald liggen op de stoelen in de hal van gymzaal de Brug, naar een goed doel.
Kinderen en ouders hebben nog enkele dagen om te kijken of er toevallig nog iets van hen bij ligt. Niet vergeten hoor!

Activiteiten tot eind februari

Tot eind februari is er weer het nodige te doen op onze school. Bekijk het onderstaande overzicht; uitgebreidere info vindt u op de site van onze school: http://www.olof-palme.nl 

DATUMACTIVITEITVOOR WIE
4 januariRode Draad projectGroepen 3
7 januari

Vergadering OV
Vergadering MR
Leden OV en belangstellenden
Leden MR en toehoorders
13 januariStudiemiddag teamTeam Olof Palme
21 januariAutoloze schooldagAlle ouders en kinderen
5 februari

Carnaval op school
Continurooster tot 14.00 uur
Alle kinderen
Groepen 5 t/m 8
6 t/m 13 februariVoorjaarsvakantieAlle kinderen
19 februariEerste rapport Groepen 1-2 t/m 7
20-21 februariVormselweekendKinderen groepen 8
Week 8OudergesprekkenAlle groepen
29 februari         Gele strepen actie                Alle ouders en kinderen           


Oproep: begeleiders gezocht voor rekenplusgroep

img2 Sinds de start van dit schooljaar hebben enkele enthousiaste ouders de begeleiding van de rekenplusgroep van Angela Gorter overgenomen. Zij doen dit werk met veel plezier maar door omstandigheden kunnen zij hier nu minder tijd in steken. Daarom zijn wij op zoek naar andere ouders / belangstellenden die een handje kunnen toesteken.

Als u interesse en tijd heeft om op vrijwillige basis de rekenplusgroep te ondersteunen en u wilt hierover meer weten, kunt u contact opnemen met Paul van Beurden (paul.van.beurden@scalascholen.nl) of Theo Spiekermann (theo.spiekermann@scalascholen.nl), intern begeleiders op Olof Palme.


Even voorstellen...de Jeugdprins

img2 Hallo, ik ben Guus van Geffen en ik ben jeugdprins 2016. Ik doe dit niet alleen. Ik ga samen met mijn adjudante Jill van de Wiel en nar Lisa Elshout en de 11 jeugdraadsleden een knallend carnaval tegemoet. Wij zitten alle drie (de prins, adjudante en de nar) op Olof-Palme, maar er zijn nog twee andere jeugdraadleden bij ons op school. Dat zijn namelijk Sem van Gulik en Ally Geers. De jeugdraad moet veel gaan doen tijdens carnaval. Bijvoorbeeld : Het KKF( KendersKupkesFestival ), de prijsuitreiking met de optochten en met confetti gooien in het treintje. Wij hebben er zin in.

AlaaaaaF!!!!!!

Seksuele en relationele vorming

Op onze school geven we ongeveer 12 jaar lessen uit de methode "Relaties en Seksualiteit" die gemaakt is door de Rutger stichting in samenwerking met de GGD. Deze lessen zijn voor alle leerlingen vanaf groep 1 t/m groep 8. Natuurlijk sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 

Seksuele ontwikkeling en relaties zijn een expliciet onderdeel van kerndoel 38 (oriëntatie op jezelf en de wereld). Dit betekent dat scholen verplicht zijn om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit en relaties. Het thema valt ook goed te linken met kerndoelen op het terrein van "mens en maatschappij" en "natuur en techniek". 

De hoofdthema’s zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van de seksuele ontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 12 jaar:
1. lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld (Voor jezelf opkomen)
2. voortplanting en gezinsvorming (diversiteit)
3. sociale en emotionele ontwikkeling
4. seksuele weerbaarheid

De kleuterbouw begint over een week met het thema "jezelf en de wereld". De andere groepen gaan tijdens de week van de lente kriebels meer aandacht aan het thema besteden. 

Heeft u er vragen over, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Onder de volgende link vindt u meer informatie 
http://www.weekvandelentekriebels.nl/

Activiteiten sport&beweegteam


Sport&Beweegactiviteit 
Datum​/plaats 
Doelgroep ​ 
info / inschrijven​ 
Basketbaltoernooi voor basisschoolleerlingen 
Een echte training onder leiding van de basket-baltrainers en daarna wedstrijdjes spelen! 
 
zondag
10 januari 
13.00-16.00 uur 
Sporthal
Die Heygrave Vlijmen 
 
Voor alle leerlingen
groepen
3 t/m 8 gemeente Heusden  
 
www.heusdensport.nl  
 
Discozwemmen 
Zaterdag
9 januari  
9.00-12.30 uur 
Zwembad
Die Heygrave 
Vlijmen  
 
Voor alle leerlingen groepen
4 t/m 8
gemeente Heusden 
 
www.heusdensport.nl  
Activiteit tegen betaling 
 
Kuijksestratenloop 
Gezellig hardlopen! 
Zondag
10 januari  
11.00-15.00 uur 
 Nieuwkuijk 
 Alle leeftijden 
 
www.heusdensport.nl  
Activiteit tegen betaling 
Gymnastiek  en meer bij Inion! 
Ouder-kind gym  en kleutergym! 
 
Vanaf woensdag 13 en dinsdag 19 januari 
 
 
Voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar  
 
 
www.heusdensport.nl  
 
Instroommoment 
Gymnastiekvereniging Inion 
      
 
Instroommoment 
vanaf 28 januari
Kubus Heusden
Voor kinderen vanaf
5 jaar 
 
www.heusdensport.nl  
 
 
Wil je op de hoogte blijven van alle sport- en beweegactiviteiten binnen onze gemeente? Ga dan naarwww.heusdensport.nl 
Deze site wordt speciaal voor onze basisschoolleerlingen uptodate gehouden. Hier vind je alle informatie over deze activiteiten en kun je rechtstreeks inschrijven! 
 
 
 

Beste vrienden quiz

img2 Wij zijn Xam en Sanne uit groep 8 van meneer Hans en juf Annemiek.
En wij hebben mee gedaan aan de Beste Vrienden Quiz.
Het ging best goed, maar de uitslag mogen we nog niet vertellen.
De afleveringen worden uitgezonden op 22, 25, 26, 27 en 28 Januari op NPO 3 om 18.00 u.
Misschien vinden jullie het leuk om te kijken…!!!???

Groetjes Xam en Sanne.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de start van een nieuw kalenderjaar kijken de scholen ook al weer vooruit naar het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen.
Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die tussen juli 2016 en juli 2017 4 jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst zo spoedig mogelijk.

U kunt dit formulier op school ophalen of downloaden via:
www.olof-palme.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling/ Daar kunt u ook lezen hoe de aanmelding gewoonlijk gaat.

Het is overigens al mogelijk om kinderen vanaf 2 jaar al aan te melden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl