Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-01

Beste ouders,

Als u dit leest, zitten de eerste vier dagen van het schooljaar 2016-2017 er al weer op. De vakantieverhalen zijn volop verteld en het schoolwerk vraagt weer aandacht.

In deze eerste Nieuwsbrief leest u alle info, die van belang is voor de start van het schooljaar. Klik op een van de kopjes in de lijst hiernaast en u gaat direct naar het betreffende artikel.

De schoolkalender met daarin alle geplande activiteiten, kunt u vinden via uw digiDUIF account.

We wensen u en de kinderen een fijn schooljaar toe. Met een goede samenwerking tussen u en het schoolteam, gaat dit zeker lukken.

Met vriendelijke groet,
Team Olof Palme

Meer weten over onze school?

Steeds meer maken we gebruik van digiDUIF om u te informeren over alle schoolse zaken. In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat de schoolkalender met daarin alle schoolse actualiteiten, gekoppeld is aan uw digiDUIF account. Deze kalender wordt door ons regelmatig geactualiseerd. Een papieren versie van de kalender wordt door ons niet meer uitgegeven. U kunt de kalender downloaden van onze site. Klik daarvoor op deze link: http://www.olof-palme.nl/handigheidjes/kalender/

Nieuw is de informatiebrochure met daarin alle actuele info van het schooljaar 2016-2017. De brochure kunt u openen via deze link: http://www.olof-palme.nl/media/534630/informatiebrochure-2016-2017.pdf

Ook de vernieuwde schoolgids is klaar. Daarin staan alle aspecten van onze school op een heldere manier beschreven. Wilt u hier al in neuzen, klik dan op deze link:
http://www.olof-palme.nl/media/534559/20160907-schoolgids_2016-2017.pdf

Verwachtingsgesprekken groep 3 t/m 8

img2

In de week van 26 september zijn de verwachtingsgesprekken voor groep 3 t/m 8. Ter voorbereiding van het gesprek ontvangt u op maandag 12 september een vragenlijst. Het is de bedoeling dat u deze thuis invult en uiterlijk maandag 19 september bij de leerkracht van uw kind inlevert.

Vanaf vrijdag 16 september 18.00 uur kunt u via digiDUIF een keuze maken voor de dag en het tijdstip waarop u voor dit gesprek naar school kunt komen.

Verlof aanvragen: hoe gaat dat?

img2

Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen, kan dit door alleen door het invullen van een verlofformulier. Dit kunt u op school ophalen (informatierekje links van de hoofdingang bij het kantoortje van de TSO) of digitaal invullen via de website:                                                                           http://www.olof-palme.nl/handigheidjes/verlof-aanvragen/   Het ingevulde verlofformulier levert u vervolgens in op school.

Verlofformulieren moeten altijd ingevuld worden als uw kind(eren) binnen vastgestelde schooltijden weg is/zijn. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen, ook al zijn ze niet leerplichtig. 

Via DigiDUIF kunt u geen verlof aanvragen. DigiDUIF is alleen geschikt voor het melden van ziekte van uw kind of korte dokters- en tandartsbezoeken aan de leerkracht. Gelieve de afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.

Alle medische behandelingen, inclusief dyslexiebehandelingen die door zorgverzekeraars vergoed worden, mogen onder schooltijd plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en de interne begeleider.

Met de fiets naar school?

Op onze site staat duidelijk vermeld welke kinderen op de fiets naar school mogen komen. Klik daarvoor op deze link: www.olof-palme.nl/over-school/met-de-fiets-naar-school/
De fiets waarmee het kind geoorloofd naar school komt, wordt voorzien van een sticker. Zit deze er niet (meer) op dan kan uw kind zich komende maandag of dinsdag melden bij mijnheer Cor. Hij voorziet de fiets van een nieuwe sticker.
Vanaf donderdag 15 september controleren wij of alle "fietskinderen" volgens de gemaakte afspraken handelen.

Autoloze schooldag: 14 september

img2

Het verkeer rondom de Olof Palme is erg druk. Wij willen ouders / verzorgers en kinderen zoveel mogelijk stimuleren om te voet naar school te komen. Woon je verder weg, dan is de fiets een goed alternatief. Als er echter veel kinderen met de auto gebracht worden, dan wordt het ONVEILIGER!  Voor ieder kind.

Om het “lopend en fietsend verkeer” te stimuleren, willen wij iedereen vragen om op woensdag 14 september zonder auto naar school te komen. Uw kind kan dat alleen wanneer u, als ouder/verzorger, de auto een keertje thuis laat.

Dikke duim compliment

Wanneer uw kind op 14 september te voet of met de fiets naar school komt, ontvangt hij/zij een “Dikke duim”.  Deze wordt door leden van de verkeerscommissie in de klas uitgedeeld.

Geen mogelijkheid om de auto thuis te laten?

Parkeer uw auto verderop in de wijk. Zo houden we de straat rondom school veilig en u laat zien dat u het ook belangrijk vindt om ‘lopend’ naar school te komen.

Wij hopen die dag vele "Dikke duimen" uit te delen.

Veiligheidsmarkt / Stop pesten nu!

img2

Op maandag 19 september begint de week tegen het Pesten. Op school besteden we in die week extra aandacht aan het tegengaan van het pesten.

Met een Veiligheidsmarkt bijt de gemeente Heusden op zaterdag 17 september de spits af voor de week tegen het pesten!

Deze markt wordt geopend door het zetten van een verfhandtekening (tegen het pesten) op het Raadhuisplein in Drunen om 10.30 uur door burgemeester Jan Hamming, jeugd-burgemeester Roos en loco-jeugdburgemeester Houda!

Na de opening is er voor de jeugd een Ren je rot spel welke gebaseerd is op vragen over pesten en veiligheid. Daarnaast kan oud en jong bij de kraam van "STOP PESTEN NU" een verfhandtekening zetten om te laten zien dat ze tegen pesten zijn.

Na het Ren je rot spel kan de jeugd met Roos en Houda verder praten over beide thema’s.

Op de Veiligheidsmarkt valt veel te doen en te beleven, houdt daarvoor de plaatselijke media in de gaten.

We hopen dat veel leerlingen met hun ouders en leerkrachten naar de 2e editie van de Veiligheidsmarkt op het Raadhuisplein gaan.

Sport- & Beweegactiviteiten

In onderstaand overzicht vindt u de sport- & beweegactiviteiten die in de eerste weken van het schooljaar georganiseerd worden. Via de aangegeven mailadressen en websites kunt u hier meer informatie over vinden.

Activiteit Datum / plaats Voor wie? Info / inschrijven
Meedanslessen alle stijlen
De Aleph
Woensdag 07-09
Donderdag 08-09
Gebouw De Aleph
Urban: 6+ jongens
Kinderdans: grp. 1-2
All Round Dance Moves:
grp. 3-4-5
Jazz / Urban: grp. 6-7-8
info@de-aleph.nl
Mini-80 van De Langstraat Zaterdag 10-09
Vanaf 13.45 uur
Unnaplein Waalwijk
Alle leeftijden www.80vandelangstraat.nl
Via stichting Tess:
evenementen@stichtingtess.nl
Nationale week van de sport
Veel activiteiten
17 t/m 25-09
Diverse plaatsen
Alle leeftijden Programma-info via:
www.stichtingdeschroef.nl
Aquagames
Sportieve wateractiviteiten
Zondag 18-09
Zwembad
Die Heygrave
Alle leeftijden
(Minimaal diploma A)
www.aquamigos.nl/evenementen/
Wallenloop Heusden Zondag 02-10
Kern Heusden
Alle leeftijden www.ionin.nl
Dans voor Kids
De Aleph
Zondag 02-10
Gebouw De Aleph
Alle leeftijden info@de-aleph.nl
Hockeytoernooi
Basisschoolkinderen
Woensdag 19-10 Grp. 3 t/m 8 inschrijven@stichtingdeschroef.nl
Basketbal
Vriendjestoernooi
Vlijmscherp
Zaterdag 22-10
Vlijmen
Grp. 5 t/m 8 www.bcvlijmscherpsvh.nl
Halloween tennisparty
TV Heusden
Zondag 31-10 Grp. 1 t/m 8 www.tvheusden.com

 

Jumboactie "Sparen voor je school"

Jumbo heeft alle Drunense scholen uitgenodigd om mee te doen aan de actie "Sparen voor je school." Mocht u bij deze winkel boodschappen doen, dan ontvangt u 1 schoolpunt bij € 10,00 aan boodschappen. Na afloop van de actie (7 sept. t/m 11 okt.) ontvangt de school een waardecheque waarvoor schoolmaterialen gekocht kunnen worden. In eerste instantie denken wij aan buitenspelmateriaal.
In de aula van de rode Olof Palme staat een verzamelbak voor alle schoolpunten, zodat u niet per se naar de site van Jumbo hoeft om de spaarpunten te activeren. Uiteraard kunt u of uw kind de punten ook via de site https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/ toekennen aan onze school. Helpt u mee?

Bericht van Mikz BSO Olof Palme

In de Gele Olof Palme heeft de BSO al sinds enkele jaren onderdak gevonden. De kinderopvang, onder de vlag van Mikz, is daar alweer in volle gang. Wilt u meer hierover meer weten, klik dan op deze link: www.mikz.nl/locatie/bso-olof-palme/over-deze-locatie

Informatie type-cursussen

Het typen van teksten is steeds meer gewoon aan het worden. Daarom is het aan te bevelen dat kinderen uit de bovenbouw dit op een goede manier leren. Verschillende instituten bieden hiervoor cursussen aan. Op onze school huren Instituut Spijksma en Typ4fun een lesruimte, zodat kinderen van Olof Palme thuisnabij les kunnen hebben. U kunt zelf bepalen of en bij wie u uw kind aanmeldt. Klik voor meer informatie op onderstaande links.
(Instituut Spijksma) https://drive.google.com/file/d/0B7JfzxjoNdH-TnFYanNNYnZ4bTA/view 
(Typ4fun) https://drive.google.com/file/d/0B7JfzxjoNdH-VmU2MDBJenE2NG8/view

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl