Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-02

Beste ouders / verzorgers,

In deze nieuwsbrief valt weer van alles te lezen over wat er op school gebeurt. Zoals u weet staat deze week in het teken van "zeg nee tegen pesten".
In de weken erna zijn er nogal wat cultureel getinte activiteiten, zoals de cultoer en de kinderboekenweek. Ook allerlei verkeerszaken krijgen aandacht, o.a. door de stepjesactie in de groepen 3 en 4.

Op 3, 4 en 5 oktober komt de schoolfotograaf. Dan worden groepsfoto's en portretfoto's gemaakt. Via digiduif bent u hierover al geïnformeerd.
Verder in deze nieuwsbrief nog interessante info van buitenaf die zeker de moeite waard is om te bekijken.

Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groet,

Team Olof Palme

Week tegen pesten

img2

Zoals we in de eerste nieuwsbrief al vermelden, wordt deze week in alle groepen extra aandacht besteed aan het tegengaan van pesten. Eind vorig schooljaar is het pestprotocol van onze school vernieuwd. U kunt dit terugvinden op de site van onze school. Klik op onderstaande link om het pestprotocol te openen. U kunt dan lezen op welke manieren wij op school het pesten tegengaan. 

http://www.olof-palme.nl/media/530686/pestprotocol-juli-2016.pdf 

Op onze school zijn juffrouw Miriam, Gerty en Ingeborg de vertrouwenspersonen. Deze week komen ze kennismaken bij uw kind in de klas. Op school hangen er op 3 locaties groene brievenbussen. Daarin kunnen kinderen een berichtje stoppen, waarin ze aangeven met de vertrouwenspersoon te willen praten.

Wij wensen alle kinderen een veilig en fijn jaar toe op onze school.

CULTOER op Olof Palme

img2

Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een CULTOER. Bij deze CULTOER laten lokale kunstenaars zien wat ze doen en waar ze goed in zijn.

Ook dit jaar trekken twee karavaans met kunstenaars uit Heusden langs de scholen en de pleinen in Heusden. Allemaal tegelijk geven ze een minivoorstelling van vijf minuten. Een hele groep kan kijken en soms meedoen. Na de vijf minuten "toert" de groep door en gaat kijken naar de volgende kunstenaar.

Binnen een half uur zijn de kinderen hopelijk behoorlijk overdonderd door dans, taal, theater, muziek en beeldende kunst. Vooraf worden de kinderen door kringgesprekken en opdrachten door de leerkracht voorbereid. Na afloop is er nog een verwerkingsopdracht in de klas.

Bij regenachtig weer is het fijn als uw kind een capuchon heeft, of een petje.

Dinsdagochtend 27 september doet de CULTOER de Olof Palme aan. Het "Mijnheer Tonplein" is voor even een plein vol kunstactiviteiten, die aansluiten bij het Kinderboekenweekthema "voor altijd jong".

Verkeer: Steppen op het schoolplein

img2

Op de vrijdag 23 of 30 september (afhankelijk van de indeling van de groepen) mogen de kinderen uit de groepen 3 en 4 een step meebrengen. Op de speelplaats is een parcours met voorrangswegen, een parkeerplaats, een rotonde, zebrapaden en een heus verkeerslicht uitgezet.Steppend en lopend laten de kinderen zien wat zij al allemaal van het verkeer weten. De ene groep gaat als voetganger het parcours op, terwijl de andere groep als “auto” het parcours opgaat. Dit kan met een eigen meegebrachte step.

Na een verkennende ronde gaan we proberen de verkeersregels te volgen en de borden te begrijpen. Soms erg lastig, maar vooral leuk. Wij zien op het schoolplein ook diverse typen weggebruikers, waarbij de kletsers en de racers wel de meest opvallende zijn. De verkeersouders hopen op mooi weer en een leerzaam uurtje voor de kinderen.

Kinderboekenweek

img2

De kinderboekenweek staat weer voor de deur ! Het thema is  "voor altijd jong". Opa's en oma's staan centraal.

Op onze school zal de kinderboekenweek in iedere groep geopend worden op donderdagochtend 6 oktober in de eigen klas met het speciaal voor deze kinderboekenweek geschreven lied, gebracht door  "Kinderen voor Kinderen".

De groepen 1 t/m 4 krijgen woensdag 5 oktober al een voorafje. Zij gaan in de aula van de Rode Olof Palme kijken naar het theaterstuk "De oma van Keet". Dit is een voorstelling die aansluit bij het kinderboekenweekthema.

Op vrijdag 14 oktober sluiten we de week af met de voorleeswedstrijd voor de groepen 7/8.

Uiteraard zullen er tussen 6 en 10 oktober allerlei activiteiten rondom het thema "voor altijd jong" zijn.

Verkeerscontroles rond de school

Het bestuur van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Heusden houdt kort na de start van het schooljaar weer controles rondom de basisscholen. Er wordt gelet op het parkeergedrag (niet bij de gele streep), het dragen van de autogordels, het gebruik van kinderzitjes en het laten uitstappen aan de trottoirzijde.
Deze controles vinden plaats in week tussen 12 september en 7 oktober. Na deze (waarschuwende) controles zal de politie, waar nodig, een proces-verbaal uitschrijven.

Cursus positief opvoeden

Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Wil je opvoeden zonder steeds ‘nee’ te moeten zeggen? Wil je ook dat opvoeden weer leuk wordt? Tijdens de cursus Positief Opvoeden leer je waardoor gedragsproblemen van je kind ontstaan. Je leert het goede gedrag van je kind te stimuleren. Samen met andere ouders leer je Positief Opvoeden! De cursus bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten, 3 wekelijkse telefonische afspraken en een afsluitende groepsbijeenkomst.
Bij voldoende belangstelling start er in de gemeente Heusden een cursus positief opvoeden. Wilt u zich hier voor opgeven of wilt u meer weten, mail dan naar: geertjehellings@juvans.nl  
Nu al meer weten? Surf dan naar: http://www.positiefopvoeden.nl/li-nl/triple-p/positief-pedagogisch-programma/

28 september: Autismecafé

Voor wie graag iets meer wil weten over autisme is onderstaande info interessant.

Op 28 september komt Anneke de Groot in het gebouw Balade in Waalwijk vertellen over haar ervaringen met autisme. Anneke is moeder van twee zoons, waarvan de jongste op 3-jarige leeftijd de diagnose klassiek autisme kreeg. Ze is de schrijfster van het boek "Houvast". Sinds 2000 begeleidt, traint en coacht zij gezinnen, begeleiders en organisaties. Zij doet dit vanuit Contact gericht Spelen en leren.
Meer informatie via: waalwijk@autismecafé.nl  

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl