Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-03

Beste ouders / verzorgers,

De herfst is begonnen,dat kunt u zeker zien aan het jasje waarin deze nieuwsbrief gegoten is. Er valt weer voldoende te lezen over de activiteiten die in deze periode op school plaatsvinden.

We openen met een artikel over kettingbrieven. Steeds vaker worden kinderen via de sociale media bestookt met deze brieven. Wij vragen u om hier met uw kind over te praten.
Ook al is de "week tegen het pesten" voorbij, we blijven werken om pesten tot een nulpunt te reduceren. Lees daarom meer over de "no blame" aanpak.

Verder vragen we uw aandacht voor interessant nieuws van externe instanties omdat wij dit van belang achten voor u en uw kind(eren).

Denkt u eraan dat donderdagmiddag 6 oktober de school uit is om 11.45 uur. Het team heeft dan een studiemiddag.

We wensen u veel leesplezier

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Sociale media: kettingbrieven

Via WhatsApp groepen en Instagram worden allerlei kettingbrieven de wereld ingestuurd. Kinderen die deze sociale media gebruiken, worden daarmee overvallen. Sommige kinderen trekken zich deze brieven erg persoonlijk aan. Ze voelen zich genoodzaakt deze brieven door te sturen, soms uit angst. De opstellers van deze kettingbrieven weten dat en maken juist daarom gebruik van de sociale media. Het bereik is vele malen groter dan vroeger met de post.
Uw kind heeft echt nog begeleiding nodig bij dit soort activiteiten. We raden aan om hierover regelmatig met uw kind te praten en samen te kijken naar WhatsApp en Instagram.

Ons advies: praat erover, denk bewust na voor je iets doorstuurt, verwijder kettingbrieven.

In groep 7 hebben we onlangs een lesje aan dit onderwerp besteed.  

"No blame" aanpak bij pesten

img2

We werken op school hard om het pesten tot een nulpunt te krijgen. In een eerdere nieuwsbrief, maakten wij u al attent op ons vernieuwde pestprotocol. U kunt het direct lezen door op bijgaande link te klikken: http://www.olof-palme.nl/media/530686/pestprotocol-juli-2016.pdf 

Kleine incidenten worden zoveel mogelijk met de eigen leerkracht opgelost. Bij stelselmatig pestgedrag werken we met de "No blame" methode. Hoe dat werkt, leest u hieronder (tekst uit ons pestprotocol):Er wordt er een groepje helpers (supportgroep) geformeerd in overleg met het gepeste kind en de ASV. Dit groepje bestaat uit 6 tot 8 leerlingen. Naast de pesters en de assistenten zitten er ook leiders, verdedigers en buitenstaanders in. De pester wordt niet apart vermeld in de groep. Soms is het noodzakelijk om de klas op de hoogte te stellen van de supportgroep, afhankelijk van de ernst van de situatie. Ouders van de leerlingen die in de supportgroep zitten, worden op de hoogte gesteld via een algemene brief (zie brief in protocol). Na een week volgt een evaluatiegesprek met het gepeste kind en de supportgroep. De leerlingen van de supportgroep zitten tijdens de gesprekken niet bij het gepeste kind. De directie wordt op de hoogte gesteld. Na een week volgt er (weer) een evaluatiegesprek. Zo nodig wordt er gekeken of de supportgroep opgeheven kan worden. Ouders van het gepeste kind worden op de hoogte gebracht.Soms gebruiken we deze "No blame" methode ook wanneer kinderen zich eenzaam voelen of een steuntje in de rug nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind binnenkort ook zijn / haar steentje mag bijdragen in een supportgroep. Daar ontvangt u dan een brief over. Uw kind weet u dan te vertellen wat zijn / haar taak is.

Kunst en cultuur op school

img2

In de periode tot de herfstvakantie zijn er op school allerlei kunst- en cultuuractiviteiten. Een korte opsomming:

Dinsdag 27 september hadden we de CULTOER, waarbij alle kinderen via een soort speeddate kennis konden maken met verschillende kunstuitingen.

De groepen 5 nemen deel aan een muziekproject dat verzorgd wordt door medewerkers van de Harmonie Drunen. Tijdens workshops maken de kinderen kennis met allerlei muziekinstrumenten. De afsluiting van dit project is op maandagavond 17 oktober van 18.30 uur tot 19.30 uur in de theaterzaal van de Voorste Venne.

Woensdag 5 oktober zijn 2 actrices op onze school geweest. Zij hebben een voorstelling gegeven aan de oudste kleuters, de groepen 3 en de groepen 4. Het ging over de "Oma van Keet" en had te maken met het kinderboekenweekthema "Voor altijd jong".

Op 6 oktober wordt in alle klassen de start van de kinderboekenweek onder de aandacht gebracht. Dat doen we met het lied dat u kunt vinden door op deze link te klikken:

https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE 

Op woensdag 12 oktober hebben de groepen 6 een theaterworkshop, deze is onderdeel van de voorbereiding op de kerstmusical, die deze groepen in december zullen opvoeren.

Geen TSO bij studiemiddagen

Dit schooljaar is er op school een aantal studiemiddagen gepland op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. In de schoolkalender zijn deze middagen opgenomen. De school is dan om 11.45 uur uit en er is die dag uiteraard geen tussenschoolse opvang (TSO).
Donderdagmiddag 6 oktober is de eerste studiemiddag van dit schooljaar.

Sport na school (groep 6, 7 en 8)

Op donderdagmiddag 13 oktober is er "SPORT na school" tussen 15.30 en 16.30 uur voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Als uw kind in een van deze groepen zit, stimuleer dan dat uw kind meedoet. Neem onderstaande uitnodiging met uw kind door:

Zit jij in groep 6, 7 of 8 en heb je zin in een TREFBALFESTIJN? Èn vinden je ouders het goed dat je pas om 16.30 uur naar huis komt? Kom dan direct na schooltijd, met je gymzaalschoenen, naar de Brug. Juffrouw Judith en de sportstagiaires Savanne en Leve organiseren er "bunkertrefbal", "keeper-kast-verovertrefbal" en een variant op "James Bond". Dit is zo leuk, dat mag je niet missen!

Sport- & beweegactiviteiten in deze maand

Het sport- en beweegteam van Scala heeft voor u en de kinderen weer een aantal leuke activiteiten op een rijtje gezet. In het onderstaande overzicht kunt u snel zien wat en voor wie het is en hoe u zich kunt aanmelden.

 

Sport- & beweegactiviteit

Datum / plaats Doelgroep Info / aanmelden

Turnen voor jongens

Vrijdag 7 oktober
Open les 16.30 - 17.30 uur
SHJ Drunen
Jongens
6 t/m 14 jaar
Aanmelden per mail:
proefles@shjdrunen.nl
(naam en geboortedatum zoon
vermelden)

Sport NA school

Donderdag 13 oktober
15.30 - 16.30 uur
Sportzaal De Brug
Kinderen uit
groepen 6, 7, 8
13 oktober 15.20 uur:
Verzamelen in De Brug

Dans for kids

Zaterdag 15 oktober
De Aleph, Drunen
Kinderen van 
4 tot 13 jaar
info@de-aleph.nl

Hockeytoernooi
Basisschoolkinderen

Woensdag 19 oktober
Stichting De Schroef
Groep 3 t/m 8 inschrijven@stichtingdeschroef.nl
Vriendjestoernooi
Vlijmscherp
Zaterdag 29 oktober
9.00 - 12.00 uur
Sporthal Die Heygrave
Vlijmen
Groep 3 t/m 8 inschrijven@stichtingdeschroef.nl
Turninstuif
SHJ Drunen
Woensdag 26 okober
10.00 - 11.00 uur: 3-5 jaar
11.00 - 12.00 uur: 6-8 jaar
12.00 - 13.00 uur: 9-12+ jaar
Verschillende
Leeftijden
Info: www.shjdrunen.nl
Aanmelden via:
turnen@shjdrunen.nl

Kinderen en overgewicht

img2

Nog steeds hebben we te maken met kinderen met overgewicht. Dit is vaak een gevolg van verkeerde eetgewoonten en te weinig bewegen.

Een aantal organisaties binnen de gemeente Heusden heeft onder de naam "Balanz4Kidz" een programma ontwikkeld dat kinderen een weg biedt naar een gezondere levensstijl.

Als u hierover meer wil weten, kijk dan op deze site: http://www.stichtingdeschroef.nl/activiteiten/balanz4kidz

Op 1 november start "Balanz4Kidz" met een programma van 24 wekelijkse bijeenkomsten. 

Thema-avond "Jongeren en verlies"

Donderdagavond 13 oktober is er een thema-avond over "Jongeren en verlies. Hoe jongeren rouwen en wat ze verwachten". De avond wordt georganiseerd door de parochie "Wonderbare moeder" en is toegankelijk voor alle belangstellende parochianen.
Als u meer over dit onderwerp wilt horen en / of erover mee wilt praten, dan bent u op donderdag 13 oktober om 20.00 uur van harte welkom in de Pastoor Vermeulenzaal van de kerk aan het Raadhuisplein in Drunen.
U kunt zich tot 7 oktober aanmelden via: parochie@wonderbaremoeder.nl of te bellen naar: 0416-372215 (werkdagen tot 12.30 uur). De avond kost € 2,00 (inclusief koffie of thee).

Nieuws van speel-o-theek Drunen

In 2016 bestaat de speel-o-theek 30 jaar. Dit feestelijke jaar wordt op zaterdag 15 oktober afgesloten met een spelochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Drunen. Deze ochtend is iedereen welkom. Meedoen is gratis. Voor kinderen is er wat lekkers.
Op zaterdag 5 november houdt de speel-o-theek haar speelgoedbeurs in de Olof Palme. U kunt het speelgoed dat u ter verkoop wilt aanbieden op de beurs nu al voor de verkoop. Hiervoor kunt u vanaf de speeldag op 15 oktober tot aan de aanvang van de beurs een intekenlijst en stickervel ophalen in de speel-o-theek Drunen.
Kijk voor meer informatie op de website www.speelotheek-drunen.nl/nieuws

Kleppermandagen Heemtuin Heusden

Op woensdag 26 en zondag 30 oktober is het weer zover, de kleppermandagen in heemtuin "De Meulenwerf".
Kinderen met hun (groot)ouders zijn dan van harte welkom aan de Molenstraat in Heusden.
Deze natuur-educatiedagen beloven opnieuw bijzonder te worden. Speuren naar de kleppers van de klepperman, je eigen herfstsoepje maken, zien hoe in de herfst de zaadjes voor de lente worden verspreid, vleermuizen en bezems maken.
Op de kleppermandagen is er ’s middags vrije inloop tussen 12 en 4 uur. De dagen zijn bestemd voor kinderen tussen 4 en 9 jaar, begeleid door (groot)ouders. Het is leuk om een fototoestel mee te nemen. 
Allemaal gratis…..en er staat natuurlijk een bus voor een vrijwillige bijdrage !

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl