Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-05

Beste ouder/verzorger,

We zijn alweer toe aan de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is volop herfst maar ook in dit jaargetijde is er weer voldoende te doen op school. Zo bent u in de week van 21 november van harte welkom om een kijkje in de groepen te nemen.

Neem de tijd om de verschillende artikelen in deze nieuwsbrief door te nemen. Kijk zeker even, via de link, naar de informatie van de oudervereniging. U weet dan wat deze mensen voor u, de kinderen en de school doen.

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Bericht van de oudervereniging

Op dinsdag 18 oktober is de algemene ledenvergadering van de oudervereniging geweest. Als u geïnteresseerd bent in wat daar besproken is, kunt u op onderstaande links klikken.

Voor de presentatie van de ALV 2016:

http://www.olof-palme.nl/media/547894/alv-2016.pdf

Voor het verslag van de ALV 2016:

http://www.olof-palme.nl/media/547891/notulen-alv-18-10-2016.pdf

Nieuw lid kascommissie oudervereniging gezocht

Wil je eens op een andere manier betrokken zijn bij school? Wil je zien wat er allemaal wordt gedaan door de oudervereniging, zonder dat dit veel van je tijd kost?

Meld je dan aan als lid van de kascommissie van de oudervereniging! Het is niet veel werk en het kost je ± 1 uur. Je neemt samen met een andere ouder de financiën van de oudervereniging door. Een financiële achtergrond is niet nodig, je kunt alle vragen stellen die je wilt. Heb je interesse of wil je meer weten: oudervereniging@olof-palme.nl

Terugblik controle fietsverlichting

img2

De 'donkere' maanden zijn begonnen. Daarom hebben enkele vrijwilligers van VVN samen met enkele verkeersouders van school de fietsverlichting van de fietsende kinderen gecontroleerd.

Gekeken werd naar de werking en zichtbaarheid van de witte voorlamp en de rode achterlamp. Daarnaast is het belangrijk voor de zichtbaarheid dat de fiets ook beschikt over goede reflectoren. Deze reflectie hoort in of aan beide wielen te zitten en in beide trappers. Verder is een rode reflector achterop de fiets belangrijk.

In totaal zijn er 140 fietsen gekeurd. Er waren maar liefst 102 fietsen dik in orde. KLASSE!

Bij 38 fietsen zijn 1 of meerdere gebreken geconstateerd. De betrokken kinderen hebben een briefje met een hersteladvies mee naar huis gekregen. We hopen dat u dit voor uw kind in orde gemaakt heeft. Dan zijn uw en onze fietsende kinderen weer optimaal zichtbaar tijdens de komende 'donkere' maanden.

De 4 basisregels op school

img2

Vorig schooljaar hebben we 4 basisregels vastgesteld, waar iedereen op school zich naar gedraagt. Het gaat om deze regels:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

​Bij de start van ieder schooljaar bespreken we in de groepen hoe we dit doen, hoe we dit kunnen zien en waar we dit aan kunnen merken. Op die manier kunnen we het samen leuker maken in de school.

In november en december staat de regel "Ik zorg goed voor mezelf en de ander", centraal. We leggen daarbij een koppeling met de landelijke actieweek over respect (van 7 tot 11 november). Ook de week van de mediawijsheid (van 18 tot 25 november) biedt aanknopingspunten om deze regel met de kinderen te bespreken.

Informatie over uw kind bij scheiding

In deze periode zijn de eerste oudergesprekken gepland, te beginnen met de groepen 2 en 8. Via digiduif ontvangt u hier binnenkort een uitnodiging voor om in te tekenen.
Als ouders gescheiden zijn, houden we hier rekening mee. Meestal hebben de ex-partners goede afspraken gemaakt in het belang van hun kind(eren). Zij komen samen op gesprek of, als dit niet lukt, zorgen ze dat de informatie aan elkaar doorgegeven wordt. Soms komen ouders niet tot een gezamenlijke afspraak, dan is het verstandig om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.
In de schoolgids (pag. 70) staan de wettelijke richtlijnen omtrent gescheiden ouders en de informatieverstrekking van de school. U vindt de schoolgids snel via deze link: 
http://www.olof-palme.nl/media/534559/20160907-schoolgids_2016-2017.pdf

Op de site: http://www.villapinedo.nl// kunt u goede informatie vinden voor kinderen met gescheiden ouders. Het boek van stichting Pinedo "Aan alle gescheiden ouders" is geschreven door de ogen van kinderen voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. Dat biedt waardevolle informatie. 

24 november: Theateravond social media & jongeren

Tijdens de nationale week van de mediawijsheid organiseren het D’Oultremontcollege, de GGD Hart voor Brabant en de bibliotheek Heusden op 24 november een theateravond over social media & jongeren. De ouders van de groepen 7 en 8 hebben hiervoor inmiddels via digiduif een bericht over ontvangen.
Katja Schuijffel van Mediafulness en acteurs van Heldertheater geven een kijkje in de online wereld van jongeren. Zij gaan in op de vragen als:
* Wat spookt mijn kind uit op social media?
* Wat moet ik daarmee als opvoeder?
* Hoe help ik mijn kind zich online veilig te gedragen?
Opvoeders van kinderen in de leeftijd 8 t/m 18 jaar en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor deze theateravond op donderdag 24 november, aanvang 19.45 uur in het D'Oultremontcollege.
Aanmelden voor de avond kan tot 21 november via: opvoedenheusden@outlook.com
Wilt u hierbij vermelden met hoeveel personen u komt en wat de leeftijd van uw kind(eren) is. Deelname is gratis

Sport- & beweegactiviteiten in deze periode

Op sport- en beweeggebied is weer voldoende te doen in de komende periode. Kijk in onderstaand overzicht of er iets voor uw kind(eren) bij zit.

Sport- en beweegactiviteit Datum/plaats Doelgroep Info/inschrijven
Sport na school

Donderdag
10 november
15.30 - 16.30 uur
Verzamelen bij De Brug

Leerlingen van
groep 6, 7 en 8
Inschrijflijst in de klas 
invullen na toestemming
ouders
Sport na school Donderdag
24 november
15.30 - 16.30 uur
Verzamelen bij De Brug
Leerlingen van
groep 6, 7 en 8
Inschrijflijst in de klas 
invullen na toestemming
ouders
Red jezelf, red je vriendje Maandag
19 november
Zwembad Die Heygrave
Vlijmen
2 groepen 7 Activiteit onder schooltijd
Zwemvierdaags

27 t/m 30 december
Zwembad Die Heygrave
Vlijmen

Iedereen met 
minimaal diploma A
Aanmelden binnenkort via:
www.aquamigos.nl

 

Het Bewaarde Land

Onlangs hebben de groepen 5 in het kader van het natuuronderwijs een bezoek gebracht aan Het Bewaarde Land. Zij zijn daar door enthousiaste vrijwilligers, "wachters", ontvangen en begeleid. De kinderen vonden het prachtig en hebben hun kennis van de natuur op een leuke manier vergroot.
Het Bewaarde Land zoekt vrijwilligers. Als u om de natuur geeft, kan dit iets voor u zijn. Klik op onderstaande link om hier meer informatie over te vinden: https://www.ivn.nl/het-bewaarde-land/wachter-worden

Workshops Dickens Festijn

Ook dit jaar zijn er weer workshops voor kinderen die het leuk vinden om mee te werken aan het Dickens Festijn. Donderdag 3 november krijgen de kinderen uit de groepen 7 en 8 hier een klein voorproefje van. Ze bespreken daarna met hun ouders of ze mee mogen doen aan de workshops.
Bij voldoende aanmeldingen zijn de workshopdata als volgt:
Donderdagen 10 - 17 - 24 november, 1 - 8 december en zondag 11 december.
Tijd: 15.15 uur tot 16.45 / 17.00 uur. Kosten € 20,00
Wilt u nu al meer weten over deze workshops, kijk dan naar het filmpje via onderstaande link:
http://www.dickensfestijndrunen.nl/aanmelden-deelnemer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl