Nieuwsbrief 2016-2017-07

Beste ouder/verzorger,

In deze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor het bezoek van Sinterklaas aan onze school. Ondertussen zijn al verschillende voorbereidende activiteiten op het kerstfeest gestart. Daar kunt u al het een en ander over lezen.

Na de kerstvakantie beschikken alle kinderen van groep 4 t/m 8 over een eigen oortelefoon. Hoe dat geregeld wordt, leest u in het betreffende artikel.

Lezenswaard is zeker het artikel over de "vraag maar raak bus", een initiatief van een aantal kinderen uit groep 7 en 8.
Nog een mooi initiatief is de actie in het kader van Serious Request, opgezet door Malou en Senna Verduijn.

Wij maken u er op attent dat de laatste schooldag van 2016 (vrijdag 23 december) voor alle kinderen eindigt om 11.45 uur. Dit stond onjuist in de schoolkalender, maar is inmiddels aangepast.

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Sinterklaas op school

img2

Deze week staat de  traditionele pietengym op het rooster. Maandag 28-11 waren de groepen 5 t/m 8 aan de beurt, donderdag 01-12 de groepen 1 t/m 4. Voor één keer vervallen de gymlessen voor de overige groepen.

Maandag 5 december verwachten we Sinterklaas met zijn gevolg op onze school. We heten hem op muzikale wijze welkom: schroom niet om mee te zingen!

Wilt u die dag niet parkeren aan de Aziëlaan (ook niet bij "De Brug")? 

Voor de groepen 1 t/m 4 gelden dan de normale ochtend schooltijden (8.30 - 11.45 uur), ze zijn 's middags vrij.

De groepen 5 t/m 8 hebben die dag een continurooster en zijn om 14.00 uur uit (denkt u eraan dat uw kind dan een lunchpakket meeneemt). 

Dinsdag 6 december hebben de groepen 1 /m 4 een vrije dag.

Vraag maar raak

img2

Onder begeleiding van juffrouw Ingeborg Bunnik zijn enkele kinderen uit groep 7 en 8 de "vraag maar raak" groep gestart. Zij willen kinderen helpen, die met vragen of problemen worstelen. Zij schrijven daarover het volgende:

Heb je problemen? Ben je verliefd en durf je niets te zeggen? Zijn je ouders gescheiden en ben je verdrietig? Is het uit met je vriendje en weet je niet wat je er mee moet? Je wilt verkering vragen maar je weet niet hoe je dat doet en dat vind je lastig? Dit zijn voorbeelden van vragen die je anoniem aan ons kunt stellen. Heb je zo'n vraag, schrijf deze op en stop hem in onze "vraag maar raak" brievenbus. Deze brievenbus hangt aan het prikbord in de gele Olof Palme,

We beantwoorden de vragen zo: eerst lezen we de brief, waarna we de vraag bespreken. Vraag en antwoord typen we op een papier dat we op het prikbord hangen. We zetten er geen naam bij, zo blijft het anoniem. Door het papier op het prikbord te lezen, kunnen ook andere kinderen leren van jouw probleem.

Groetjes van de "vraag maar raak" groep.

Oortelefoontjes aangeschaft

We hebben de computers op school altijd voorzien van koptelefoons. Deze konden door ieder kind gebruikt worden. Helaas is dit algemene gebruik geen succes gebleken. Daarom zijn we heel blij met de aanschaf van nieuwe oortelefoontjes, gesponsord door de club van 50. Hartelijk dank namens alle kinderen en het team. 
Iedere leerling uit groep 4 t/m 8 krijgt eenmalig van de school een eigen oortelefoon met bijbehorend bewaarbakje. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik van de oortelefoon.
Bij verlies of beschadiging dient uw kind zelf een nieuwe oortelefoon te kopen of mag het een oortelefoon van huis meenemen. 

PMD-afval op school

img2

De school zet een volgende stap in het bewuster omgaan met het milieu. Wat afvalscheiding betreft, wordt vanaf nu ook het PMD-afval gescheiden ingezameld. Op diverse plaatsen in de school staan hiervoor speciaal aangeschafte bakken en verder is met de kinderen de afspraak gemaakt dat de gele afvalbakken op de speelpleinen voortaan alleen gebruikt mogen worden voor het PMD-afval.Papier, groen- en restafval worden al apart ingezameld en daar gaan we mee door. Daarnaast heeft u nog steeds de mogelijkheid om textiel, kleding, schoenen, oud fritesvet en lege cartridges op school in te leveren. Maak daar gebruik van. U vindt de speciale containers naast de toegangspoort van de hoofdlocatie.

Groepen 7 naar dansvoorstelling

Op 9 december gaan alle groepen 7 van de Scalascholen naar de Voorste Venne om te genieten van de dansvoorstelling ALICE van het (kinder)dansgezelschap "De Stilte" uit Breda. Dit gezelschap danst voorstellingen over de hele wereld!
Doordat kinderen in aanraking komen met professionele kunstenaars, verruimen ze hun blik. Zo kunnen ze zich verwonderen, zich ergeren en / of iets ervaren waaraan ze zich kunnen optrekken.
Als de kinderen weer terug op school zijn, is er ruimte om de opgedane indrukken te bespreken. Meer weten van dit dansgezelschap? Klik dan op deze link: https://www.destilte.nl/nl/voorstellingen/voorstellingen/alice/

Kerstmusical groep 1-2 en 3

Op donderdag 22 december wordt er 's avonds tijdens de kerstviering op school, door een grote groep enthousiaste ouders een kerstmusical voor de groepen 1-2 en 3 opgevoerd.
Woensdag 25 november is de groep voor de eerste keer bij elkaar gekomen en zijn alle rollen van de musical "De Kleine Boom" verdeeld. Een korte indruk van het verhaal:

Het is bijna Kerstmis en Guido gaat met zijn vader naar het bos om kerstbomen om te hakken. Tussen alle mooie grote kerstbomen staat één klein boompje. Guido mag het boompje zelf omhakken en meenemen. Eenmaal op de markt geeft Guido zijn boompje weg aan een gezin dat geen geld heeft. Het boompje komt vervolgens terecht bij een student die niet naar huis durft en bij een groep zwervers. Overal brengt het boompje geluk en daardoor groeit het ook steeds een stukje. Als volwassen boom brengt hij de laatste nacht voor Kerstmis door op het plein bij de zwervers. Het wordt zo koud dat de zwervers telkens een stukje van de boom afzagen en opbranden. Het vuur houdt hen warm. Als het boompje tenslotte weer klein en eenzaam op straat achterblijft, komt Guido langs. Hij herkent zijn boompje en wil het mee naar huis nemen voor een gelukkige kerst, maar dan verschijnt er ineens een heel mooi licht....

 

Kerstmusical groepen 6

img2

De groepen 6 zijn gestart met de repetities voor de kerstmusical. Zij gaan deze in de week voor de kerstvakantie opvoeren op school. De musical heet "De Spreuk" en we geven hier een korte schets van de inhoud.

Kerst vieren in een weeshuis is bepaald geen feest! De kinderen gaan gebukt onder de strenge regels die de leiders van het weeshuis ze opleggen. Zelfs door de engelen, die de kinderen speciaal komen toezingen, laten ze zich niet troosten. 

Als het ze te machtig wordt lopen de kinderen weg uit het weeshuis, het bos in. Daar ontmoeten ze niet alleen vrienden,

zoals een groep houthakkers. Maar ook hele vreemde figuren! Heksen, en ook tovenaars! Wat doen die toch op kerstavond in het bos? Wat is dat voor een spreuk waar ze naar op zoek zijn, en waarom is die zo belangrijk? Hoe is die ooit kwijtgeraakt, en waar is die terechtgekomen?


Het belooft weer een mooie productie te worden!

 

Inzamelactie Serious Request

img2

Soms komen er bij de redactie van de nieuwsbrief verzoeken binnen, waarvan we vinden dat we er zeker aandacht aan moeten besteden. Onderstaand bericht behoort daar zeker toe.Hallo allemaal.

Wij zijn Malou en Senna Verduijn uit groep 6 van juffrouw Jeannine en Joyce en meneer Leo.

Wij willen een inzamelactie houden voor Serious Request. Het glazen huis staat dit jaar in Breda van 18-12 t/m 24-12. Het goede doel is het tegengaan van longontsteking. Hier sterven jaarlijks 900.000 kinderen, jonger dan 5 jaar, aan.

Dit gebeurt vooral in de armere landen. €4,00 is genoeg om één kind te behandelen. Hiervoor willen wij graag flessenbonnen inzamelen van de Emté, de Jumbo en  de AH.

Wij hopen dat jullie flessenbonnen mee naar school willen nemen om ze daar in te leveren. Er komt daarvoor in elke klas een glazen pot te staan. Wij halen deze potten elke week leeg en gaan we de bonnen inleveren. Ook zullen wij op woensdagmiddag 7 dec. bij de Emté aanwezig zijn om flessenbonnen in te zamelen. We houden jullie op de hoogte van het bedrag wat wij ophalen en natuurlijk maken we een cheque met de eindstand erop. Die gaan we overhandigen in Breda. Mogen we rekenen op jullie medewerking?

Alvast bedankt!


Malou en Senna

Bericht van Scala

Als het gaat om medezeggenschap, is het van belang dat ook ouders zich daartoe geroepen voelen. Onlangs was er een vacature in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband PO3010 waartoe Scala behoort. Deze OPR is het medezeggenschapsorgaan van dit verband.
De kiescommissie kan melden dat Sidney Franken (ouder van bs. de Duinsprong) namens Scala zitting gaat zal nemen in de OPR. Er waren verder geen aanmeldingen, waardoor er geen verkiezingen nodig zijn.

Er wordt nog een ouderlid gezocht voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Scala. Heeft u tijd en vindt u het leuk om mee te denken over onderwijs voor alle Scalascholen binnen de gemeente Heusden, dan kunt u zich informeren of aanmelden middels een mailtje naar kiescommissie@scalascholen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl