Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-10

Beste ouder / verzorger,

We zijn toe aan de tiende nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze is weer gevuld met allerlei artikelen. Een greep uit de info:

In de komende weken vinden de oudergesprekken plaats, via digiDUIF ontvangt u een uitnodiging om hiervoor in te tekenen.

De oortelefoontjes, geschonken door de club van 50, zijn volop in gebruik. Klik in het betreffende artikel op de link om meer te weten te komen over deze club.

Heeft u een Pokémonliefhebber thuis? Lees dan zeker het betreffende artikel.

We wensen u veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Team Olof Palme

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de start van een nieuw kalenderjaar kijken de scholen ook al weer vooruit naar het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen. 
Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die tussen juli 2017 en juli 2018 4 jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst uiterlijk 31 maart.
U kunt dit formulier op school ophalen bij de directie.
Meer informatie over het aanmelden kunt u vinden door op de volgende link te klikken: http://www.olof-palme.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling/
Het is overigens al mogelijk om kinderen vanaf 2 jaar al aan te melden.

Oortelefoontjes in gebruik

img2

In een vorige nieuwsbrief hebben we u bericht over de aanschaf van oortelefoontjes voor de groepen 4 t/m 8. Dankzij een financiering door de club van 50, is dit gelukt. Op de foto hiernaast ziet u twee kinderen uit groep 7 aan het werk met gebruikmaking van de oortelefoontjes.

Meer weten van de club van 50? Klik dan hier.

Voor de goede orde geven we hieronder nog even de gemaakte afspraken weer:

Iedere leerling uit groep 4 t/m 8 krijgt eenmalig van de school een eigen oortelefoon met bijbehorend bewaarbakje. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik van de oortelefoon. Bij verlies of beschadiging dient uw kind zelf een nieuwe oortelefoon te kopen of mag het een oortelefoon van huis meenemen. 

Oudergesprekken

img2

Vrijdag 10 februari krijgt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De kinderen van groep 8 hebben dit al in november gehad. Vanaf maandag 13 februari zijn de oudergesprekken ingepland. Voor groep 1-2 t/m 7 staat daarin het rapport centraal, voor groep 8 gaat het over het advies voor het voortgezet onderwijs.

Voor de gesprekken in groep 7 en 8 wordt u samen met uw kind uitgenodigd. 



Het is de bedoeling dat u zelf inschrijft voor de oudergesprekken. U ontvangt hiervoor op vrijdag 3 februari om 18.00 uur een uitnodiging via digiDUIF. Als u meer kinderen op school heeft, kunt u bij het plannen het beste minimaal 1 "pauzeblok" tussen de gesprekken aanhouden. Dat geeft u voldoende tijd om rustig naar het volgende gesprek te gaan.

Stopverbod Aziëlaan

Van de gemeente Heusden ontving onze school het volgende bericht:

Het college heeft besloten het stopverbod aan de Aziëlaan te verlengen en een parkeerverbod in te stellen nabij de garageboxen aan de Turkijelaan. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt e.e.a. begin februari gerealiseerd.

Voor veel ouders is bovenstaande overbodig, aangezien ze hier altijd al rekening mee houden. Toch maken we iedereen hier op attent, zodat bekeuringen voorkomen kunnen worden. 

7 februari: safer internet day

img2

Op 7 februari besteden we in de groepen 7 en 8 aandacht aan het goed gebruiken van internet. De "D.E.N.K.-N.A." afspraak op bijgaande afbeelding komt daarbij zeker aan de orde.

Pokémonkaarten op school

img2

De Pokémonkaarten zijn weer helemaal in. We merken dat veel kinderen plezier hebben in het verzamelen van deze kaarten en  in het ruilen ervan met andere kinderen. Ze doen dit natuurlijk ook op school en dat mag. We hebben wel afgesproken dat ze dit dan tijdens de vrije momenten doen (voor - en na schooltijd en tijdens de pauzes).

Over het algemeen verloopt het ruilen van de kaarten prima en op een leuke manier. De kinderen regelen dit zelf. Soms hebben ze spijt van een ruil en zijn ze teleurgesteld maar dat hoort erbij. Als u een Pokémonliefhebber thuis hebt, bespreek dan even de voor- en nadelen van het ruilen.

Gevonden (fiets)sleutels

img2

Al langere tijd liggen er enkele (fiets)sleutels en kleine sieraden op onze school. Mocht u iets herkennen van bijgaande foto, dat van u of uw kind is, meldt u dan bij mijnheer Cor.

Het Bewaarde Land zoekt vrijwilligers

Natuur en kinderen: het is een fantastische combinatie. Toch komt nog maar één derde van de kinderen jaarlijks in de natuur. Het Bewaarde Land, een project van IVN, probeert hier al meer dan 10 jaar verandering in te brengen, door kinderen in klassenverband die natuur in al haar facetten te laten ontdekken en ervaren. Voor de begeleiding van deze kinderen zoekt IVN vrijwilligers. In februari worden hiervoor in Tilburg, Boxtel en Den Bosch informatieavonden georganiseerd.
Aan het begin van dit schooljaar hebben de groepen 5 een bezoek gebracht aan Het Bewaarde Land. Zij zijn daar door enthousiaste vrijwilligers, "wachters", ontvangen en begeleid. De kinderen vonden het prachtig en hebben hun kennis van de natuur op een leuke manier vergroot.
Voor meer informatie over Het Bewaarde Land, klik hier.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl