Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-12

Beste ouder/verzorger,

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van carnaval en de vrije week en is de accu weer voldoende opgeladen om op school aan de slag te kunnen.

De meteorologische lente is begonnen, vandaar dat de nieuwsbrief een passend jasje meekrijgt. Lees de artikelen om te weten wat er de komende periode te gebeuren staat.

Tip: Heeft een onderwerp uw speciale interesse? Klik dan zeker op de opgenomen links. Daar vindt u waardevolle informatie.

We wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Aanmelden nieuwe leerlingen

Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, toch zijn we al bezig met de voorbereiding ervan. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen.
Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die tussen juli 2017 en juli 2018 4 jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst uiterlijk 31 maart.
U kunt dit formulier op school ophalen bij de directie.
Meer informatie over het aanmelden kunt u vinden door op deze link te klikken:
http://www.olof-palme.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling/
Het is overigens al mogelijk om kinderen vanaf 2 jaar al aan te melden.

De MR is op zoek naar u!

Voor het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van 2 ouders binnen de MR af. Deze ouders zijn niet meer herkiesbaar. Dit betekent dat we 2 vacatures binnen de oudergeleding van de MR hebben.

  • Bent u die positief kritische ouder die graag een zinvolle bijdrage levert aan de school van uw kind(eren)?
  • Wilt u graag meepraten en meebeslissen op beleidsmatig niveau?
  • Bent u in staat om nog iets verder te kijken en te denken dan het individuele belang van uw kind(eren)?

Dan nodigen we u van harte uit om uw interesse kenbaar te maken!

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met Jacintha van der Sanden. Tel: 0416-320082, e-mail: jacintha.vander.sanden@scalascholen.nl
Aanmeldingen graag per e-mail uiterlijk 19 april 2017 aan bovengenoemd mailadres.

Vastenactie 2017: onze school doet mee.

img2

Ook dit jaar neemt onze school weer deel aan het vastenactieproject. Het loopt vanaf nu tot Pasen. Centraal staat het land El Salvador. In alle groepen besteden we hier via enkele lessen aandacht aan.

We vragen de kinderen om allemaal een kleine bijdrage mee naar school nemen, dat is geen verplichting. In iedere klas staat een pot bij de leerkracht op het bureau, daarin kan uw kind de bijdrage doen.

Op vrijdag 14 april wordt de opbrengst naar de parochie gebracht.

Voor meer algemene informatie over de vastenactie van 2017, klik hier.

Vrijdag 10 maart: NL Doet! op Olof Palme

Op vrijdag 10 maart van 12.30 uur tot ongeveer 16.30 uur, is er op school een Olof Palme Doet-middag. We willen dan wat meer kleur aanbrengen in de lokalen en de gangen van de Rode Olof Palme. Dat gaan we doen door enkele balken te verven. Via een brief zijn ouders van de kinderen uit de Rode Olof Palme gevraagd om mee te helpen.
Mocht u nog niet gereageerd hebben en vrijdagmiddag wel zin en tijd hebben, meld u dan aan bij de leerkracht van uw kind. 
Als dit een succes wordt, organiseren we op een later moment een NL Doet-middag voor de Gele Olof Palme.

ANWB Streetwise op bezoek!

img2

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op maandag 21 en dinsdag 22 maart naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

Per bouw gaan we het volgende doen:

- Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.

- Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.

- Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

- Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op deze link en bekijk het filmpje.

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!

Omgaan met sociale media

img2

Op school krijgen kinderen regelmatig lessen over hoe om te gaan met de sociale media. Kinderen zijn vaak technisch goed onderlegd op computer- en telefoongebied, maar hebben de volwassenen nodig om sociale omgangsvormen te leren. Natuurlijk maken kinderen hier fouten in. Dat mag en hoort ook bij opgroeien. 

Wij hopen dat u samen met uw kind hierover in gesprek gaat. Het is bijvoorbeeld zinvol om regelmatig samen met uw kind te kijken hoe het loopt binnen een groepsapp. Wanneer u ziet dat het niet goed gaat in een groepsapp, raden we u aan om de andere ouder(s) op de hoogte te stellen en eventueel de leerkracht van de klas. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen op een goede manier omgaan met de sociale media..

Als wij op school signalen krijgen dat het niet goed gaat op de sociale media binnen een klas, dan gaan we hierover in gesprek met de kinderen en worden zo nodig alle ouders van de klas via Digiduif op de hoogte gesteld.

Meer weten? Klik hier.

Kangoeroewedstrijd

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u over de Kangoeroewedstrijd, waarin de rekenvaardigheden centraal staan. Donderdag 16 maart is het zover. Liefst 163 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van onze school nemen deel. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en wensen hen veel succes en .... rekenplezier!

Lezen oefenen met "Wordspeed"

img2

Ongeveer 50 kinderen uit de groepen 4 t/m 7 van onze school hebben dit schooljaar meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma "Wordspeed". De kinderen gaven goede tips en feedback aan de makers van het programma.

Op vrijdag 17 februari 2017 bezochten de makers onze school en bedankten alle kinderen voor hun inzet. Ze kregen daarvoor een diploma uitgereikt (op de foto: de deelnemende kinderen uit de groepen 4).

Alle deelnemende kinderen mogen de rest van het schooljaar gratis gebruik maken van de app "Wordspeed". Daarover hebben de betrokken ouders al informatie gehad.

Wilt u meer weten over deze app? Klik dan op: www.thinkmaster.nl

Kinderuniversiteit: les van een echte professor!

Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger onderwijs aan toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even een student en je krijgt les zoals 'echte' studenten. 
Elk schooljaar geven inspirerende professoren van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven les aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn interessante en leuke colleges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis colleges op woensdagmiddag laten je kennis maken met wetenschap. Na elk college is er nog tijd om vragen te stellen.
Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. Zij krijgen een aparte plek in de aula van Tilburg University.
Woensdagmiddag 22 maart van 15.00 tot 16.00 uur geeft professor Jos Swanenberg een college over taal en mensen: "Wat je zegt, ben je zelf!" Klik hier voor meer informatie en opgave.

20 maart: start typecursus

Op maandag 20 maart start Typ4fun een nieuwe typecursus. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Klik hier voor meer informatie.

Oproep: vriezer gevraagd

We hebben op school voor een periode van 3 maanden een vrieskast of -kist nodig. Mogelijk is er iemand die zo'n apparaat over heeft en wil uitlenen aan de school. Neem daarvoor even contact op met Cor van de Wiel: cor.olofpalme@gmail.com of telefonisch via 0416-320082.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl