Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-16

Beste ouder / verzorger,

Meteen na de meivakantie een korte nieuwsbrief met daarin een herinnering aan de voorjaarsmarkt van donderdag 11 mei. U komt toch ook?

Lees zeker even het berichtje over de gezinsuitbreiding bij juffrouw Brechtje.

Een overzicht van alle activiteiten in de komende periode stond al in onze vorige nieuwsbrief. Aanvullend daarop vermelden we dat we in alle groepen extra aandacht besteden aan de schoolregel: "ik zorg goed voor mijn omgeving".

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Personele zaken

Dinsdag 2 mei zijn juffrouw Brechtje en haar man Edwin de trotse ouders geworden van zoon Max. Uiteraard is Evi heel trots dat ze er nu een broertje bij heeft. Wij feliciteren het gezin van harte en wensen hen een mooie tijd toe, waarin ze kunnen genieten van Max.

11 mei: voorjaarsmarkt Olof Palme

img2

Beste ouders, verzorgers, opa & oma’s,

U komt toch zeker naar de voorjaarsmarkt op donderdag 11 mei? De oudervereniging heeft deze, in samenwerking met het schoolteam, georganiseerd. U bent welkom tussen 17.30 en 20.00 uur.

Er zijn optredens, verzorgd door de kinderen waar u van kunt genieten en er zijn allerlei activiteiten waar de kinderen aan deel kunnen nemen. De oudervereniging draagt zorg voor de verkoop van een hapje en een drankje.

Dit jaar is besloten om een deel van de opbrengst te schenken aan een goed doel en wel Stichting Meesterkind. Klik hier voor meer informatie.

De 4 basisregels op school

img2

Vorig schooljaar hebben we 4 basisregels vastgesteld, waar iedereen op school zich naar gedraagt. Het gaat om deze regels:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

​Bij de start van ieder schooljaar bespreken we in de groepen hoe we dit doen, hoe we dit kunnen zien en waar we dit aan kunnen merken. Op die manier kunnen we het samen leuker maken in de school.

De komende periode staat de regel "ik zorg goed voor mijn omgeving" centraal. We zijn dan extra alert op het opgeruimd houden van de school. Waar kan het dan zoal om gaan?

- Ervoor zorgen dat jassen en tassen goed opgehangen worden aan de kapstokhaken en/of in de manden.

- Het opgeruimd houden van het eigen klaslokaal (waaronder de eigen tafel en laadjes), maar ook rommel in de gangen voorkomen.

- Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. In de groepen 7 wordt daar middels een project extra aandacht aan besteed. De groep 7 kinderen gaan in de andere groepen uitleggen welk afval in welke bak hoort en hoe we dit op school geregeld hebben.

- We vragen de kinderen om elkaar te attenderen op het goed zorgen voor de omgeving.

Het toepassen van deze regel wordt versterkt, als u hier thuis ook extra aandacht aan besteed.

I-pad, tablet of smartphone over?

In de computerwereld zijn apparaten snel verouderd. Vaak is het zo dat zo'n apparaat dan ergens in huis ligt te verpieteren, terwijl het bijv. op school nog goed bruikbaar zou zijn.
Wij zijn op zoek naar nog werkende oudere modellen van I-pads, tablets of smartphones. Deze denken wij nog te kunnen gebruiken in de taalondersteuning van nieuwkomers op onze school (bijv. kinderen uit vluchtelingengezinnen). Als u ons daaraan kunt helpen of u heeft een tip hoe wij daaraan zouden kunnen komen, stuur dan een mailtje naar een van onze intern begeleiders (paul.van.beurden@scalascholen.nl en/of theo.spiekermann@scalascholen.nl).

21 mei: Kliederkerk Drunen

Kliederkerk Drunen kondigt alweer de laatste bijeenkomst van dit schooljaar aan. Zondag 21 mei, tijdens de laatste Kliederkerk van dit schooljaar,  laten we ons inspireren door het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan.  Een verhaal over hulp krijgen en hulp geven. Wat kunnen wij, hier en nu, van dit eeuwenoude verhaal leren?

Ons kliederteam pakt opnieuw uit met een gevarieerd aanbod aan werkjes en spelletjes. Jong of oud, er is voor iedereen wat te doen! Grote, stoere kliederaars kunnen dit keer samenwerken aan een ingenieus bouwwerk dat dienst moet doen tijdens de uitleg van het verhaal door pastoor Hedebouw. En natuurlijk sluiten we de middag op gebruikelijke wijze af, met een hapje en een drankje.

Kliederkerk Drunen vindt plaats in de aula van basisschool De Bolster, Beukstraat 13 in Drunen. Het begint om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur.
De kosten voor deelname bedragen €3,-- per persoon, inclusief gebruik van materialen en hapje/drankje aan het einde. Graag vooraf aanmelden via kliederkerkdrunen@gmail.com. Meer informatie over Kliederkerk Drunen op www.facebook.com/kliederkerkdrunen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl