Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-17

Beste ouder/verzorger,

We kijken terug op een geslaagde voorjaarsmarkt, waarbij de weergoden ons gunstig gezind waren. De opkomst was prima en iedereen heeft genoten van de spelletjes, de optredens van de kinderen en de lekkere hapjes.

In deze nieuwsbrief vindt u een scala aan informatie. Zo stellen we u voor aan onze nieuwe collega Judith van den Besselaar. We berichten u over de gezinsuitbreiding bij juf Marieke (groep 4). Dat mijnheer Ton weer gaat fietsen voor het goede doel, laten we ook niet onvermeld. Verder o.a. nog nieuws over het scala jeugdcongres en informatie van het sport- & beweegteam.

Met het lange weekend van Hemelvaart voor de deur, vindt u vast wel ergens tijd om de nieuwsbrief goed door te lezen.

Wij wensen u veel leesplezier

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Personele zaken

img2

Zoals u weet is Karin Herrings benoemd als directeur aan basisschool Johannes Paulus in Heusden. Inmiddels hebben wij voor haar een opvolger gevonden in de persoon van Judith van den Besselaar. In onderstaand bericht stelt zij zich aan u voor.

Beste ouders/verzorgers,

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf aan u voor te stellen. In het nieuwe schooljaar mag ik Marja van Sluisveld gaan ondersteunen als lid van het managementteam. Daarnaast zal ik voor een klein deel in de klas te vinden zijn. Mijn naam is Judith van den Besselaar, ik ben getrouwd met Frits en moeder van dochter Yinte van 11 jaar. Zij zit in groep 8 van de Th. J. Rijkenschool in Elshout, waar wij ook wonen.

Sinds 1995 werk ik met veel plezier in het onderwijs, waarvan vanaf 1997 op basisschool ’t Span en later De Duinsprong. Ik heb ervaring in zowel de onder- als de bovenbouw en geniet iedere dag volop van het lesgeven aan kinderen. In 2006 heb ik de cursus ‘Coöperatief Leren’ gevolgd in Florida en nog steeds is het coöperatief leren voor mij een belangrijk onderdeel van mijn onderwijs.

Naast het werken als groepsleerkracht heb ik de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het managementteam van De Duinsprong. Ik volg de opleiding tot ‘vakbekwaam schoolleider primair onderwijs’ en hoop deze in december 2017 af te kunnen ronden.

Ik heb met heel veel plezier gewerkt op mijn huidige school, maar nu vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb ervaren dat bij een fijne sfeer en uitdagend onderwijs, kinderen graag naar school komen en dingen willen leren. Ik hoop dat ik binnen het managementteam van de Olof Palme kan gaan bijdragen aan goed en fijn onderwijs voor alle kinderen en om samen met Marja en de leerkrachten de koers te varen die de school heeft uitgezet.

Ik hoop u binnenkort op school te mogen ontmoeten. Graag tot dan.

Judith van den Besselaar


Wij wensen Judith veel plezier en succes op de Olof Palme.

Personele zaken

Juist voor het versturen van deze nieuwsbrief kregen wij onderstaand bericht waarvan we u graag deelgenoot maken.
Op maandag 22 mei zijn juffrouw Marieke van Lieshout (groep 4) en haar partner Mike de trotse ouders geworden van dochter Amy. Moeder en kind maken het goed. Wij wensen Marieke en Mike een fijne tijd toe waarin ze kunnen genieten van Amy.

Mijnheer Ton fietst voor het goede doel

img2

Evenals vier jaar geleden gaat mijnheer Ton weer fietsen voor het goede doel. Graag voldoen wij aan zijn verzoek om hierover iets te melden in de nieuwsbrief.Beste ouders,

Aan het einde van dit schooljaar werk ik 40 jaar binnen Scala. Uit dankbaarheid dat ik dit jubileum in een goede gezondheid mag halen, wil ik graag een tegenprestatie doen. Op 1 juni a.s. fiets ik samen met mijn partner, Jacqueline Deenen, de Alpe d'HuZes. Net als velen van ons heb ik de afgelopen jaren zowel in mijn familie, vriendenkring als op mijn werk te maken gehad met kanker, vaak ook bij jonge mensen.

Daarnaast ben ik gemotiveerd geraakt door Lisa Geerken, een leerling van mijn andere school, bs. 't Palet. Lisa heeft een vorm van kanker waardoor ze jaarlijks enkele keren geopereerd en behandeld moet worden. Ondanks dit blijft Lisa een open, spontaan en blij kind, dat na de ziekenhuizenopnames altijd meteen weer naar school wil komen. De wijze waarop zij omgaat het haar ziekte werkt heel positief en stimulerend op haar omgeving, thuis en op school. Dit heeft mij en mijn partner gemotiveerd om de afgelopen maanden de nodige trainingsuren te doen en ook allerlei acties op touw te zetten om geld in te zamelen voor onderzoek en behandeling van kanker.

Vier jaar geleden heb ik ook meegedaan aan de Alpe d'HuZes vanwege toen mijn 25 jarig jubileum op de Olof Palme. Aangezien ik destijds veel acties op onze school heb gedaan, heb ik er nu voor gekozen om de acties via bs. 't Palet te laten lopen. Toch wil ik bovenstaande graag met u delen.

Mocht u ons en het KWF alsnog willen steunen, dan kunt u via onderstaande link een donatie doen. Bij voorbaat dank!

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/zoeken?q=kamp-Deenen 

Uitslag kangoeroewedstrijd

img2

Zoals u weet hebben wij in maart meegedaan met de kangoeroewedstrijd. De uitslagen zijn bekend en de prijzen zijn dinsdagmiddag 23 mei uitgereikt door juf Gerty en stagiaire Lisette.

Ieder deelnemer heeft een certificaat gekregen en het spelletje Twister. Super dat er zoveel kinderen hebben meegedaan!

Op bijgaande foto staan de kinderen van de groepen 8.Bij een wedstrijd horen winnaars en deze vermelden we hieronder:

De winnaar van wizkID (groepen 5 en 6) is Sam Briejer.

De winnaar van wizSMART (groepen 7en 8)  is Rick Smits.

De prijswinnaars van groep 5 zijn:

1. Gijs van Nunen

2. Sander Beek

3. Nick Geerts

De prijswinnaars van groep 6 zijn:

1. Sam Briejer

2. Elien Smits

3. Bjarne Jensen

De prijswinnaars van groep 7 zijn:

1. Mika Klerks

2. Danique Verkaart

3. Nick Smits

De prijswinnaars van groep 8 zijn:

1. Rick Smits

2. Edwin van der Heijden

3. Alex Chiu

We feliciteren allen met de geleverde prestatie en bedanken iedereen voor het meedoen. Een speciaal woord van dank voor de begeleiders Elise, Marcel, Lisette en juf Angela en coördinator juf Gerty!

Op naar de kangoeroewedstrijd van 2018!

29 juni: Scala Jeugdcongres

Vorig jaar heeft Scala op 6 juli het eerste jeugdcongres gehouden in samenwerking met Focolare in de locatie Marienkroon. Dit jeugdcongres was een geweldig succes, de herinneringen staan nog steeds in de Scala Academie.
Dit jaar is er weer een jeugdcongres en wel met het thema ‘duurzaamheid’. Dit jeugdcongres sluit aan op het gemeentelijk congres over dit thema.

Het congres gaat plaatvinden op donderdag 29 juni. De dag wordt gevuld met verschillende activiteiten en werkvormen (discussie, battle, knutselen met kosteloos materiaal) zodat de deelnemende kinderen op allerlei manieren uitgedaagd gaan worden om het thema uit te diepen. Kinderen uit de groepen 7 van de scalascholen zijn gevraagd om mee te werken.

Van onze school gaan 12 kinderen uit de groepen 7 meewerken aan deze dag. Wij wensen hen een plezierige, leerzame dag toe.

Het sport- & beweegteam informeert

img2

Op 21 april jl. hebben alle kinderen genoten van fantastische Koningsspelen. Als organiserend Sport & Beweegteam willen we dan ook iedereen bedanken die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

Nog een speciaal dankjewel voor alle vrijwilligers en professionals van onderstaande sport- en beweegaanbieders, die veel van onze leerlingen hartelijk hebben ontvangen voor een mooi sportief programma vol uitdagende clinics. Denkt u eens aan deze aanbieders, wanneer u op zoek bent naar een sportieve vrijetijdsbesteding voor een van uw gezinsleden.Met dank aan:

DAK, Korfbalvereniging NDZW, Hockeyverenigingen MHCD en VMHC, LTC Achter de Bogen, LTC de Klinkaert, TV Heusden en LTC de Hooge Heide, De vrijwillige jeugdbrandweer, Stichting N’joy op locatie  ’t Run, Voetbalverenigingen  RKDVC, de Vlijmense Boys, VV Haarsteeg en HHC 09, Handbalvereniging Avanti, Voetbal- en handbalvereniging Elshout, De Skeelervrienden Drunen, Wielerclub Vlijmen, Topfit Drunen, Total fit Vlijmen, Turnverenigingen  SHJ en Inion, Midgetgolf Honderdbunderbos, Badmintonverenigingen BC Drunen en BC Orbit 2001 Vlijmen, Jeu de Boules vereniging Bataar in Drunen en Jeu de Boules vereniging Heusden, Dansaanbieders de Aleph, dansschool Kix, The Motioncreator en Studio Max, manege Ars Longa, Honk- en softbalvereniging The Gryphons, Volleybalvereniging Minerva en indoor Soccerhome.

Sport- & beweegactiviteiten in deze periode

In onderstaand overzicht vindt u de sport- & beweegactiviteiten van de komende periode. Maak gebruik van het aanbod!

Sport- & beweegactiviteit Datum / plaats Doelgroep Info / inschrijven
Maak kennis met tennis LTC De Klinkaert
Voorjaarsactie
Vanaf de meivakantie
Kinderen van
6 t/m 12 jaar

Info via:
t.z.junioren@klinkaert.nl
Inschrijven via:
www.klinkaert.nl

Sport na school
Samen sporten op het schoolplein
Bij slecht weer: in De Brug.
Donderdag 1 juni
15.30 - 16.30 uur
Verzamelen bij De Brug
Groep 6 en 7 Vraag toestemming aan je
ouders. Schrijf dan je naam
op de Sport na school-lijst
in de hal of in je klas.
Scholierenatletiekdag
Maak kennis met atletiek
Woensdag 14 juni
Atletiekvereniging DAK
Drunen

Groepen 4
Onder schooltijd
Groepen 3 t/m 8
14.00 - 16.00 uur
(13.45 aanwezig)

Inschrijven tot 7 juni via:
inschrijven@stichtingdeschroef.nl
Vermeld naam, leeftiijd, school, 
groep en mailadres.
Sport na school
Samen sporten op het schoolplein
Bij slecht weer: in De Brug.
Donderdag 29 juni
15.30 - 16.30 uur
Verzamelen bij De Brug

Groepen
6, 7 en 8

Vraag toestemming aan je
ouders. Schrijf dan je naam
op de Sport na school-lijst
in de hal of in je klas.

 

Verkiezingen GMR binnen Scala

Beste ouders en personeelsleden van SCALA,

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn er vacatures in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van alle Scalascholen.
De GMR zoekt enthousiaste mensen, die betrokken willen zijn bij het onderwijs aan de kinderen van de Scalascholen. Bent u in staat om met  een kritische blik te kijken naar - en mee te denken over het onderwijs wat binnen Scala wordt gegeven, stelt u zich dan kandidaat voor de verkiezingen.

Kandidaatstelling
Alle personeelsleden van SCALA en alle ouders van de leerlingen op de  scholen van SCALA kunnen zich kandidaatstellen voor de GMR.
Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, vinden er verkiezingen plaats. De medezeggenschapsraden kiezen dan uit de kandidatenlijst.
Elk GMR-lid wordt steeds voor 3 jaar gekozen.

Iets voor u?
U kunt zich via de kiescommissie aanmelden t/m zondag 11  juni 2017. Aanmelden kan per mail: kiescommissie@scalascholen.nl Na aanmelding ontvangt u verdere informatie met betrekking tot de procedure.
De kiescommissie laat u per mail de uitslag op 23 juni weten. Tevens zet zij deze informatie uit op de Scalascholen.

Meer weten?
Neem gerust contact op met de kiescommissie, een GMR-lid of de MR-leden op uw school voor uw vragen. Zie ook: www.scalascholen.nl of  www.infowms.nl  of de website van uw school.
De GMR kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe GMR-leden.

Peuterspeelzaal De Teddybeer laat weten:

Vanaf maandag 22 mei vervangen we het koekje met ranja door  fruit en water. De peuterspeelzaal  wil  haar verantwoordelijkheid nemen en kinderen al heel jong vertrouwd  maken met goede eetgewoonten. Immers jong geleerd is oud gedaan!
Peuterspeelzaal  de Teddybeer sluit hierdoor naadloos aan bij de gewoonten op de Olof Palme.
We hopen van harte op uw medewerking. Samen maken we er een gezonde peuterspeelzaal van!

Typcursus na de zomervakantie

Typ4fun huurt bij ons in de naschoolse tijd ruimte om een typcursus te geven. Veel kinderen van onze school hebben daar inmiddels het diploma blindtypen behaald. Volgend schooljaar start een nieuwe cursus op maandag 11 september. Inschrijven is nu al mogelijk. Wilt u meer weten? Klik dan hier.

Boeken lezen in de zomervakantie?

img2

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat.

De bibliotheken hebben daarvoor De VakantieBieb-app ontwikkeld. Deze is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload. U kunt met uw kind kijken welke ebooks u wilt downloaden en hierover eventueel met de leerkracht van uw kind overleggen.

Vanaf 1 juni vindt u op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl