Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-18

Beste ouder / verzorger,

Alle korte vakanties zijn zo'n beetje voorbij en we zijn begonnen aan de laatste etappe van het schooljaar. Daarin staan natuurlijk weer allerlei activiteiten gepland. Het overzicht daarvan vindt u in deze nieuwsbrief.

Natuurlijk wordt er ook gewoon gewerkt, zo staan de eerste weken van juni in het teken van de CITO-toetsen waarmee de ontwikkeling van de kinderen volgen.

Na een fantastisch schoolkamp, waarop kinderen en kampleiding met plezier terugkijken, gaan de groepen 8 nu vol aan de slag met de musical.

Behalve het activiteitenoverzicht valt er voldoende te lezen. Klik hiernaast op het artikel van uw keuze.

Zoals gewoonlijk wensen wij u veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Terugblik Alpe d'Huzes

Van mijnheer Ton ontvingen we het volgende berichtje dat we graag in deze nieuwsbrief plaatsen.

Afgelopen week hebben we een fantastische week gehad in Frankrijk. Plezier en emotionele momenten wisselden elkaar af.
Donderdag 1 juni was een prachtige dag, lekker gefietst en veel support van de familie Geerken met Lisa gehad. Helaas mochten we de laatste klim (Jacqueline haar 4e en ik mijn 6e) niet afmaken vanwege het noodweer. Hierdoor sloten we de dag op een enerverende wijze af.
Graag wil ik iedereen, ook namens Jacqueline, bedanken voor alle support tijdens het Alpe d'HuZes traject vanaf januari 2017 tot nu.
Mede dankzij alle financiële en mentale steun hebben we het schitterende bedrag van € 7926,- ingezameld. Daar zijn we trots op!
Wij zijn dankbaar en voelen ons rijk dat we dit hebben kunnen en mogen doen!

Parkeren bij de school.

img2

Inmiddels weet iedereen wel dat parkeren of stoppen bij de gele strepen verboden is. De meeste ouders houden zich daar goed aan. Vaak wordt dan uitgeweken naar de parkeerstroken aan de overkant van de Azielaan. Daar zijn echter veel inritten van buurtbewoners die vrij moeten blijven.

Kort geleden was een inrit geblokkeerd en de bewoner sprak daar terecht de betrokken autobestuurder op aan. Dit leidde tot een betreurenswaardige vervelende reactie.

Wij vragen iedere "haler en brenger" met klem om zich te houden aan de parkeerregels zodat dergelijke voorvallen voorkomen worden. Nog liever: zet uw auto wat verder weg van de school! 

Activiteiten tot einde schooljaar

In onderstaand overzicht staan de activiteiten tot het einde van dit schooljaar vermeld. U vindt deze ook terug in de kalender op de site van onze school. Klik hier om de kalender te openen.
 

Datum Activiteit Voor wie?
Maandagmiddag 19 juni Studiemiddag team.  Alle kinderen vrij vanaf 11.45 uur
Woensdag 21 juni Verjaardag leerkrachten groepen 3 Groepen 3
Woensdag 21 juni Veilig Verkeer: Uitleg dode hoek spiegel Groepen 8
Donderdag 22 juni Verjaardag leerkrachten groepen 5 Groepen 5
Maandag 26 juni Verjaardag leerkrachten groepen 1-2 Groepen 1-2
Woensdag 28 juni Vrije dag groepen 1 t/m 4 Groepen 1 t/m 4 vrij
Donderdag 29 juni (20.00 uur) Vergadering Oudervereniging Leden OV + toehoorders
Vrijdag 30 juni Hulpouderbedankactiviteit Allen die op school geholpen hebben
Vrijdag 30 juni Verjaardag leerkrachten groepen 7 Groepen 7

Maandag 3 juli (19.30 uur)
Dinsdag 4 juli (19.30 uur)
Woensdag 5 juli (19.30 uur)

Musical groep 8 (mhr. Bo en mhr. Tinie)
Musical groep 8 (mhr. Mart)
Musical groep 8 (mhr. Hans en jfr. Kim)
Ouders en genodigden
Ouders en genodigden
Ouders en genodigden
Woensdag 5 juli (11.00 uur) Uitwisseling groep 2 - groep 3 Groepen 2 en 3
Woensdag 5 juli Verjaardag leerkrachten groepen 4 Groepen 4
Vrijdag 7 juli Tweede rapport  
Vrijdag 7 juli (19.30 uur) Afscheidsavond groepen 8 Ouders en kinderen groepen 8
Donderdagmiddag 13 juli Doorschuifmiddag Groepen 1 t/m 7
Vrijdagmiddag 14 juli Start zomervakantie Alle kinderen vrij (vanaf 11.45 uur)

 

Hulpouders bedankt!

img2

Ook dit schooljaar hebben veel ouders en soms ook andere familieleden op de een of andere manier op school geholpen. Die ondersteuning is onmisbaar en in het belang van de kinderen.

Op vrijdagochtend 30 juni zijn al deze mama's, papa's, opa's en oma's welkom. Via het oudste kind van het gezin, ontvangen ze hiervoor een uitnodiging. We hopen dat veel mensen kunnen komen. Lukt het niet, dan krijgt u via uw kind een bedankje thuis.

Een dikke duim voor alle mensen die zich belangeloos voor de school inzetten. We hopen ook volgend schooljaar weer op u te kunnen rekenen. 

Stichting Leergeld Heusden

Als uw kind vanwege financiële problemen op school niet mee kan doen met bepaalde activiteiten dan kan Stichting Leergeld Heusden u van dienst zijn.
Deze stichting ondersteunt kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen. Als u hierover meer wilt weten, klik dan hier.

Jeugd Vakantie Vreugd 2017

img2

Dit jaar zal de Jeugd Vakantie Vreugd week plaatsvinden van 21 augustus tot 26 augustus. Inmiddels zijn de boekjes op school uitgedeeld en zijn de voorinschrijvingen geopend (t/m 25 juni).

Vanaf 26 juni kunt u via de website www.jvvdrunen.nl inschrijven (tot 21 augustus). Mocht u op de dag zelf nog beslissen dan is dit ook mogelijk. U kunt dan contant betalen bij de activiteit ter plaatse, let wel vol=vol!

Tijdens de Jeugd Vakantie Vreugd week worden er op verschillende locaties in Drunen waaronder sportverenigingen, basisscholen en buurthuizen, allerlei activiteiten georganiseerd. Alle belangrijke gegevens kunt u vinden in het JVV-boekje. U bepaalt samen met uw kind(eren) voor hoeveel activiteiten u inschrijft.

Hoe kunt u helpen?

Om JVV ieder jaar draaiende te houden, hebben we uw hulp nodig! We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die zich in willen zetten als organisator van een activiteit of als spelbegeleider tijdens de JVV-week.

Via een donatie, gift of sponsoring kunt u ons steunen. Alle activiteiten kosten immers geld. U kunt zich ook opgeven als "vriend van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen" om zo de vereniging financieel te ondersteunen. De deelnemende kinderen zullen u er dankbaar voor zijn (zie bijgaande foto).

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.jvvdrunen.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl