Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-19

Beste ouder / verzorger,

We zijn alweer toe aan nieuwsbrief 19. U vindt hierin allerlei informatie van onze school, maar ook van enkele externe organisaties waarmee we samenwerken.

We beginnen met een proficiat aan mijnheer Mart vanwege de geboorte van dochter Cato. Bij personele zaken kunt u lezen dat juffrouw Miriam onze school gaat verlaten.

Regelmatig besteden we tijdens een schooljaar extra aandacht aan een van de basisregels. In de komende periode is dat de regel: "ik zorg dat we trots zijn op elkaar".

Verder informeren we u kort over de prikactie van dinsdag 27 juni en de succesvolle actie tegen de plaatsing van de ondergrondse container aan de Aziëlaan.
Het sport- & beweegteam heeft weer enkele leuke activiteiten voor de kinderen op een rijtje gezet, stimuleer uw kind om deel te nemen.

De informatie van enkele externe organisaties is zeker het lezen waard.

Zoals gewoonlijk wensen we u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Een dochter voor mijnheer Mart

Maandag 19 juni zijn mijnheer Mart en zijn echtgenote Marcella de trotse ouders geworden van een dochter. Zij hebben haar Cato genoemd. Wij wensen Mart, Marcella en grote zus Saar een leuke tijd toe: lekker genieten van dit kleine wonder.

Personele zaken

Juffrouw Miriam (groep 1-2) heeft een nieuwe betrekking aanvaard op basisschool de Koningslinde in Vught. Zij zal daar na de zomervakantie beginnen. Tot die tijd blijft zij uiteraard nog op de Olof Palme, waar wij nog kunnen profiteren van haar deskundigheid. Dat we haar zullen gaan missen is zeker, desondanks respecteren wij haar besluit en wensen Miriam succes in haar nieuwe job.
Het vertrek van juffrouw Miriam heeft uiteraard gevolgen voor de begeleiding van de groepen 1-2 in het nieuwe schooljaar. Op dit moment zijn we bezig om hier een goede oplossing voor te vinden. Zodra het plaatje duidelijk is, zullen wij u hierover informeren.

Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

img2

Vorig schooljaar hebben we 4 basisregels vastgesteld, waar iedereen op school zich naar gedraagt. Het gaat om deze regels:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

Bij de start van ieder schooljaar bespreken we in de groepen hoe we dit doen en hoe we dit kunnen zien. Op die manier kunnen we het samen leuker maken in de school.

We stellen steeds een bepaalde regel centraal. Vanaf nu is dat:

"ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar".

Daarbij denken we bijvoorbeeld aan:

- Het geven van complimenten en het ontvangen ervan

- Het samenwerken aan een opdracht om deze zo tot een goed einde te brengen.

- Het helpen van elkaar (bijv. bij opruimen of werkjes).

Het toepassen van deze regel wordt versterkt, als u hier thuis ook extra aandacht aan besteed.

Staking dinsdag 27 juni

Op 16 juni hebben we u middels een Digiduif geinformeerd over de prikactie van dinsdag 27 juni. Het leek ons goed om dit bericht ook via deze nieuwsbrief met u te delen.
Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Dit geldt ook voor de Olof Palme. De staking op die dag betekent dat de lessen ’s ochtends een uur later beginnen dan normaal. Voor onze school geldt dus dat we om 09.30 uur starten met de lessen.
Voor meer informatie over deze actie kunt u hier klikken. Wij vragen u ons te ondersteunen in onze actie en ook uw stem uit te brengen.

Actie tegen plaatsing ondergrondse container Aziëlaan

img2

Begin vorige week bent u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om een ondergrondse container te plaatsen aan de Aziëlaan. In een schrijven hebben wij u aangegeven waarom wij dit geen goed idee van de gemeente vinden. We hebben een bezwaarschrift opgesteld en aan u gevraagd dit te ondertekenen. Velen van u hebben hier gehoor aan gegeven.

In het gesprek met wethouder Mart van der Poel, waarbij 3 leden van de verkeerscommissie aanwezig waren, hebben we 278 handtekeningen kunnen overhandigen. Dat heeft er mede toe geleid dat de gemeente naar een andere plek op zoek gaat voor de plaatsing van de ondergrondse container.

Wij danken u allen hartelijk voor uw ondersteuning.

Les over de dode hoek

img2

Een van de activiteiten die de verkeerscommissi organiseert is een les waarin uitleg gegeven wordt over de dode hoek bij vrachtwagenspiegels. Deze is woensdag 21 juni gegeven aan de groepen 8, zodat ze volgend schooljaar veilig naar het voortgezet onderwijs kunnen fietsen.

De kinderen hebben weer de hoognodige kennis opgedaan met dank aan de firma P. van Erp & Zn. voor hun bijdrage.

Sport- & beweegactiviteiten in juni / juli

In onderstaand overzicht heeft het Sport- & beweegteam van Scala weer enkele leuke activiteiten op een rijtje gezet. Stimuleer uw kind tot deelname.
 

Sport- & beweegactiviteit Datum / plaats Doelgroep Info / inschrijven
Vlotvaar-middag en
Sport- & spelactiviteiten
op het strand
Zaterdag 24-06
13.00 - 16.00 uur
Roeivijver Drunen
Kinderen ouder
dan 4 jaar met:
zwemdiploma
Inschrijven:
www.facebook.com/jndrunen.nl
Meer informatie:
www.jongnederlanddrunen.nl
kosten € 5,00 (incl. barbecue)
Vrijetijdsmarkt voor specials
Sport- & beweegclinics
Demo's en trainingen
Zaterdag 24-06
11.00 - 14.00 uur
Sportpark De Schroef
Drunen
Alle leeftijden Meer informatie:
babette.vandenhout@stichtingdeschroef.nl
Sport na school Donderdag 29-06
15.30 - 16.30 uur
Breeveldpark of
Sporthal De Brug
Kinderen uit:
groep 6, 7 en 8
Intekenen op de lijst in de hal
en verzamelen bij de Brug
Nationale sportweek Nieuwe schooljaar:
9 tot 17 september
Alle leeftijden Nadere info volgt later

 

Overzichten CITO bij het rapport

Op vrijdag 7 juli krijgt uw kind het tweede rapport mee naar huis. Daar zal ook een overzicht van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) aan toegevoegd zijn. In alle groepen (behalve groep 8) worden in de maand juni de toetsen afgenomen. Het kan zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek als het rapport en / of de toetsgegevens daartoe aanleiding geven.

Nieuws van Mikz Olof Palme

De zomervakantie nadert en dan is de school dicht. Bij de BSO van Mikz zijn er nog wel activiteiten. Daarover gaat onderstaand bericht.

Met als thema " natuurlijk, avontuurlijk", gaan de kinderen van de jungle tot de zee en van de savanne tot bosrijk land. Een zoektocht over het strand, een fototoestel of bananenboot maken, een waterspelendag of een uitstapje naar de natuur; het komt allemaal voorbij. 
Kom naar de BSO van Mikz, het wordt een super vakantie en jij bent van harte welkom!

Voor de kinderen vanaf 7 jaar zijn er kiesdagen. Alle info over het hele programma is te vinden op de flyer bij de BSO en op de website www.mikz.nl

Heeft u interesse in vakantieopvang, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop & Planning via klant@mikz.nl of 0416-369660. 

Drummen, iets voor jou?

Op zondag 9 juli organiseert de Drumstudio een drumdag in de Brugzaal bij de Voorste Venne in Drunen.
Lijkt het je leuk om een keer te drummen en een echt optreden te doen voor publiek? Schrijf je dan in voor de slagwerkworkshop en meedoen is gratis!
Je kunt mailen naar: Raymond Falkenburg (falkenburg15@gmail.com) of Thom Turkenburg (thomturkenburg@gmil.com).
Het programma van de dag:
10.00 – 11.00 Slagwerkworkshop
13.00 – 13.15 Optreden
Je hoeft niets mee te brengen, want de instrumenten zijn aanwezig.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl