Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2016-2017-20

Beste ouder / verzorger,

We zijn toe aan de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Vanaf vrijdagmiddag 14 juli gaan we allemaal genieten van een, hopelijk, heerlijke vakantie.

We starten het nieuwe schooljaar op maandag 28 augustus en hopen dan iedereen gezond terug te zien. Van de huidige groep 8 leerlingen nemen we vrijdagavond 7 juli afscheid en wij wensen hen een goede start als brugpieper op hun nieuwe school.

Deze nieuwsbrief beginnen we met een bericht over een verhuizing van enkele groepen binnen het schoolgebouw, gevolgd door een herinnering aan de doorschuifmiddag van 13 juli.

We blikken met twee leerlingen uit groep 7 terug op het jeugdcongres over duurzaamheid en ook de stakingsactie van 1 uur komt nog even voorbij.
Het sport- & beweegteam maakt u attent op verschillende activiteiten in de maand september: goed lezen en maak er gebruik van!

Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen, zijn sommigen van u al bezig met de planning van de latere vakanties en vrije dagen. Daarvoor hebben we het vakantierooster van het schooljaar 2017-2018 opgenomen.

Zoals vanouds: veel leesplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Verhuizingen binnen de school

Volgende week vindt er een aantal verhuizingen binnen de school plaats. Bij de kleuterbouw is dit bij een enkele groep al op dinsdag. Voor de overige groepen is woensdag 12 juli de verhuisdag.
Als alles achter de rug is, hebben we het volgende "plaatje" voor de groepen 1-2:
- de groep van juf Miriam / Hetty zit vanaf woensdag 12 juli in de aula.
- de groep van juf Lizanne zit vanaf donderdag 13 juli op het podium in de aula.
- de groep van juf Birgit zit vanaf donderdag 13 juli in het huidige lokaal van juf Ellen / Marlous.
- de groep van juf Ellen / Marlous zit vanaf donderdag 13 juli in het huidige lokaal van juf Miriam / Hetty.
- Voor de groepen van juf Linda, Debbie / Ingeborg, Marja / Philly en Joelle / Hetty verandert er niets. 

Voor de groepen 3 verandert er niets. Vanaf woensdag 12 juli zijn ook verhuizingen geweest bij de groepen 4 t/m 7. De leerkrachten van deze groepen, brengen uw kind zelf op de hoogte in welk lokaal het op 13 en 14 juli verwacht wordt.

Doorschuifmiddag 13 juli

Voordat de zomervakantie begint, maken de kinderen nog kennis met hun nieuwe leerkracht(en). Dit gebeurt tijdens de doorschuifmiddag op donderdag 13 juli. Iedereen gaat eerst naar de "oude" klas en verhuist dan naar de "nieuwe" groep. Nieuwe kinderen komen naar de aula in de Rode Olof Palme, deze wijzen wij de weg naar hun groep.
We wensen alle kinderen een fijne kennismaking toe.

Uitstroom groep 8 naar het V.O.

In het voorwoord van deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij onze groep 8 leerlingen veel succes wensen op de school van voortgezet onderwijs, waar ze naar de zomervakantie naar toe gaan.
Hieronder kunt u zien hoe groot de uitstroom naar de verschillende richtingen is:
 

Richting Aantal
VWO 17
VWO/HAVO 3
HAVO 21
HAVO/VMBO-T 7
VMBO-T 16
VMBO K/B 12

Terugblik prikactie dinsdag 27 juni

img2

Dinsdag 27 juni hebben we de schooldeuren het eerste uur gesloten gehouden. Hiermee sloten we aan bij de landelijke actie voor een beter salaris en minder werkdruk. Vooraf hebben wij u over deze actie geinformeerd en wij zijn blij verrast door het grote aantal positieve, ondersteunende reacties van uw kant.

Op de foto hiernaast ziet u dat we zelf op de gewone tijd op school waren en met een groot deel van het team de tijd besteed hebben aan een gezamenlijk ontbijt: een relaxte manier om de schooldag te beginnen.

Jeugdcongres thema "duurzaamheid"

img2

Donderdag 29 juni zijn 12 kinderen uit de groepen 7 van de Olof Palme naar het jeugdcongres geweest. Dit congres was een onderdeel van de dag van de duurzaamheid. Noah en Daphne, uit groep 7 van juf Kim en juf Ingeborg hebben hier een kort stukje over geschreven.

Op donderdag 29 juni zijn we met 12 kinderen uit de groepen 7 zijn naar het jeugdcongres geweest in Vlijmen. We moesten kletsen, ons voorstellen en knutselen. Ook was er een duurzame picknick, een battle en op het einde van de dag nog een muziekje van de band. Met het knutselen had Daphne een lamp gemaakt op zonne-energie en Noah had bakjes gemaakt om spullen in te doen. Tygo had een vogelhuisje gemaakt en Eva-Lin een lamp. Alles wat we maakten moest passend zijn bij het thema van de dag: duurzaamheid. We vonden het een leuke en leerzame dag.

Meer weten over deze dag? Klik dan hier.

Gevonden voorwerpen in gymzaal De Brug

img2

Mis je hemd, sokken, sportkleding, handdoek of broodtrommeltje? In de hal van gymzaal De Brug ligt alles wat daar de afgelopen maanden is gevonden uitgestald op de stoelen. Je hebt tot en met donderdag 13 juli a.s. de tijd om je eigendommen daar op te halen. Kom even kijken!Ook op school liggen nog veel gevonden voorwerpen. Deze zijn verzameld in de kist die in de aula van de Rode Olof Palme staat. U heeft t/m donderdag 13 juli de tijd om te kijken of er spullen van uw kind tussen zitten, daarna wordt alles opgeruimd. 

Sport- & beweegactiviteiten september

Het sport- & beweegteam van Scala heeft weer een mooi overzicht gemaakt van allerlei leuke activiteiten die in de maand september gepland zijn. Bekijk het aanbod serieus en schrijf in!

Sport- & beweegactiviteit
 
Datum / Plaats
 
Doelgroep
 
Info / Inschrijven
 
Nationale Sportweek 9 t/m 17 september Alle groepen Kijk verder in dit
overzicht
Aftrap Nationale Sportweek:
Opening sporthal Dillenburg
9 september
18.30 - 20.00 uur
Pr. Hendrikstraat
Alle groepen Programma volgt
binnenkort
Nationale sportweekactiviteit:
Scouting Dr. Akkermansgroep
9 september
Duinweg 35 Drunen
7 - 11 jaar:
14.00 - 16.00 uur
11 - 15 jaar:
14.00 - 16.30 uur
meer info:
nationalesportweek@stichtingdeschroef.nl
Nationale sportweekactiviteit:
Mini 80 van de Langstraat
9 september Voor jong en oud:
Route 5 of 10 km.
meer info:
klik hier
 
Nationale sportweekactiviteit:
Maak kennis met atletiek
maandag 11-09
donderdag 14-09
18.00 - 19.00 uur
DAK Drunen
Groepen 3 t/m 6
Alle scholen
meer info:
nationalesportweek@stichtingdeschroef.nl
Nationale sportweekactiviteit:
Dag van de sport
woensdag 13-09
13.30 - 16.30 uur.
Sportpark
De Hooge Heide
Groepen 3 t/m 6
Alle scholen
Inschrijven via:
inschrijven@stichtingdeschroef.nl
Uiterlijk: 06-09!
(naam, groep, school, tel.nummer)
Nationale sportweekactiviteit:
Maak kennis met tennis
zondag 17-09
12.00 - 16.00 uur.
TV De Klinkaert
Alle leeftijden meer info:
nationalesportweek@stichtingdeschroef.nl
Leren zwemmen met:
Superspetters
Nieuwe cursus
Start in sept.
Aquamigos
Kinderen
vanaf 5 jaar

meer info:
klik hier
 

 

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

In onderstaand overzicht ziet u de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2017-2018. Daaronder staat een overzicht van de extra vrije dagen die ingeroosterd zijn voor de groepen 1 t/m 4. Ook vermelden we nog de studiemiddagen van het team, waarop alle kinderen vrij zijn.
Als u al bezig bent met de vakantieplanning van komend schooljaar, houdt dan rekening met onderstaande data. U kunt deze en andere info altijd teruglezen op de site van onze school: http://www.olof-palme.nl
 

Periode Datum Bijzonderheid
Herfstvakantie zaterdag 14-10 t/m zondag 22-10-2017 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 13-10 (14.00 uur uit).
Kerstvakantie vrijdag 22-12 t/m zondag 07-01-2018
 
Voorjaarsvakantie zaterdag 10-02 t/m zondag 18-02-2018 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 09-02 (14.00 uur uit).
Pasen zaterdag 31-03 t/m dinsdag 03-04-2018 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 30-03 (14.00 uur uit).
Meivakantie zaterdag 21-04 t/m zondag 06-05-2018 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 20-05 (14.00 uur uit).
Hemelvaart donderdag 10-05 t/m zondag 14-05-2018
 
Tweede Pinksterdag maandag 21-05-2018
 
Start Zomervakantie vrijdagmiddag 06-07 t/m zondag 19-08-2018
 

Extra vrije dagen groepen 1 t/m 4
Donderdag 21-09-2017
Maandag 13-11-2017
Woensdag 06-12-2017
Donderdag 25-01-2018
Maandag 12-03-2018
Dinsdag 13-03-2018
Maandag 04-06-2018

Studie(mid)dagen team: alle kinderen vrij
Woensdag 04-10-2017
Vrijdag 22-12-2017
Dinsdag 03-04-2018 (Scala studiedag)
Donderdagmiddag 14-06-2018

Continu rooster alle groepen (tot 14.00 uur)
Maandag 27-11-2017 (studiebijeenkomst team)
Dinsdag 05-12-2017 (sinterklaas)
Donderdag 21-12-2017 (kerstviering 17.00 - 19.00 uur)
Donderdag 08-03-2018 (studiebijeenkomst team)

Continu rooster groepen 5 t/m 8 (tot 14.00 uur):
Vrijdag 13 oktober 2017 (start herfstvakantie)
Vrijdag 9 februari 2018 (start voorjaarsvakantie)
Vrijdag 30 maart 2018 (Goede Vrijdag)
Vrijdag 20 april 2018 (Koningsspelen en start mei vakantie)

Let op:
Woensdag 6 december beginnen de groepen 5 t/m 8 om 9.30 uur
Donderdag 21 december verwachten we alle groepen in de avond op school voor de kerstviering 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl