Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-01

Beste ouders,

Als u dit leest, zitten de eerste vier dagen van het schooljaar 2017-2018 er al weer op. De vakantieverhalen zijn volop verteld en het schoolwerk vraagt weer aandacht.

In deze eerste Nieuwsbrief leest u alle info, die van belang is voor de start van het schooljaar. Klik op een van de kopjes in de lijst hiernaast en u gaat direct naar het betreffende artikel.

De schoolkalender met daarin alle geplande activiteiten, kunt u vinden via uw digiDUIF account.

We wensen u en de kinderen een fijn schooljaar toe. Met een goede samenwerking tussen u en het schoolteam, gaat dit zeker lukken.

Met vriendelijke groet,

Meer weten over onze school?

Steeds meer maken we gebruik van digiDUIF om u te informeren over alle schoolse zaken. In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat de schoolkalender met daarin alle schoolse actualiteiten, gekoppeld is aan uw digiDUIF account. Deze kalender wordt door ons regelmatig geactualiseerd. Een papieren versie van de kalender wordt door ons niet meer uitgegeven. U kunt de kalender downloaden van onze site. Klik daarvoor op deze link:
http://www.olof-palme.nl/handigheidjes/kalender/

Wilt u meer weten van onze school, kijk dan zeker eens in onze informatiebrochure. Daarin staat alle actuele info van het schooljaar 2017-2018. De brochure kunt u openen door hier te klikken.

Verwachtingsgesprekken en info-avond

img2

In de week van 11 september zijn de verwachtingsgesprekken voor groep 3 t/m 8. Bij de groepen 6 t/m 8 komt uw kind mee naar het gesprek. Ter voorbereiding van het gesprek ontvangt u op vrijdag 1 september een vragenlijst. Het is de bedoeling dat u deze thuis invult en uiterlijk woensdag 6 september bij de leerkracht van uw kind inlevert.

Vanaf vrijdag 1 september 18.00 uur kunt u via digiDUIF een keuze maken voor de dag en het tijdstip waarop u voor dit gesprek naar school kunt komen.Dinsdagavond 19 september is er een informatieavond voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1-2. De leerkrachten van deze groepen hebben hun ouders al via digiDUIF uitgenodigd.

Bericht van de interne vertrouwenspersonen

img2

Het schooljaar gaat weer van start. De komende weken staan in het teken van groepsvorming, omgangsvormen, en gedragsregels. We gaan er weer een fijn schooljaar van maken, waarin hopelijk elk kind met plezier naar school komt. 

Wanneer uw kind niet lekker in zijn / haar vel zit kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Daarnaast zijn er op onze school twee interne vertrouwenspersonen. 

Juf. Gerty (groep 1 t/m 5) en juf Ingeborg (groep 6 t/m 8) 

Op de website (klik hier) leest u alles over wat wij aan sociale veiligheid doen op school. Hier vindt u ook ons pestprotocol. Voor onderstaande punten vragen we extra aandacht:
  • Op school mogen leerlingen hun mobiele telefoon alleen gebruiken wanneer dit in overleg gebeurt met de leerkracht. Als leerlingen hun mobieltje mee naar school nemen, moet deze binnen de poort uitstaan en bij de leerkracht ingeleverd worden. Na schooltijd kan het toestel weer worden opgehaald. 

  • In de bovenbouw zijn kinderen steeds meer bezig met social media. Wij willen alle ouders/ verzorgers er op wijzen dat de leerlingen hier echt nog begeleiding bij nodig hebben. Ze moeten hier mee leren omgaan en maken daarin nog fouten. Het is verstandig om regelmatig met uw kind in de social media groepen (Whats app, Instagram,....) mee te kijken en er gesprekjes over te voeren. Op school besteden we hier ook veel aandacht aan, bijvoorbeeld tijdens de week tegen het pesten die op maandag 18 september begint.

  • In de periode tot de herfstvakantie staat de schoolregel "Ik zorg goed voor mezelf en de ander" centraal.

Met de fiets naar school?

Op onze site staat duidelijk vermeld welke kinderen op de fiets naar school mogen komen. Klik daarvoor op deze link: www.olof-palme.nl/over-school/met-de-fiets-naar-school/
De fiets waarmee het kind geoorloofd naar school komt, wordt voorzien van een sticker. Zit deze er niet (meer) op dan kan uw kind zich komende maandag of dinsdag melden bij mijnheer Cor. Hij voorziet de fiets van een nieuwe sticker.
Vanaf maandag 11 september controleren wij of alle "fietskinderen" volgens de gemaakte afspraken handelen.

Autoloze schooldag: 6 september

img2

Het verkeer rondom de Olof Palme is erg druk. Wij willen ouders / verzorgers en kinderen zoveel mogelijk stimuleren om te voet naar school te komen. Woon je verder weg, dan is de fiets een goed alternatief. Als er echter veel kinderen met de auto gebracht worden, dan wordt het voor ieder kind ONVEILIGER!

Om het “lopend en fietsend verkeer” te stimuleren, willen wij iedereen vragen om op woensdag 6 september zonder auto naar school te komen. Uw kind kan dat alleen wanneer u, als ouder/verzorger, de auto een keertje thuis laat.Dikke duim compliment

Wanneer uw kind en u op 6 september te voet of met de fiets naar school komen, ontvangt u een aan de poort een vet compliment in de vorm van een dikke duim omhoog. 

Geen mogelijkheid om de auto thuis te laten?

Parkeer uw auto verderop in de wijk. Zo houden we de straat rondom school veilig en u laat zien dat u het ook belangrijk vindt om ‘lopend’ naar school te komen.

Wij hopen die dag vele "Dikke duimen" uit te delen.

Verlof aanvragen: hoe gaat dat?

Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen, kan dit door alleen door het invullen van een verlofformulier. Dit kunt u op school ophalen (informatierekje links van de hoofdingang bij het kantoortje van de TSO) of digitaal invullen via de website van de school: http://www.olof-palme.nl/handigheidjes/verlof-aanvragen/   Het ingevulde verlofformulier levert u vervolgens in op school.
Verlofformulieren moeten altijd ingevuld worden als uw kind(eren) binnen vastgestelde schooltijden weg is/zijn. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen, ook al zijn ze niet leerplichtig. 
Via DigiDUIF kunt u geen verlof aanvragen. DigiDUIF is alleen geschikt voor het melden van ziekte van uw kind of korte dokters- en tandartsbezoeken aan de leerkracht. Gelieve de afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.
Alle medische behandelingen, inclusief dyslexiebehandelingen in het kader van een vergoed dyslexietraject, mogen onder schooltijd plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en de interne begeleider.

Bericht van Mikz BSO Olof Palme

In de Gele Olof Palme heeft de BSO al sinds enkele jaren onderdak gevonden. De kinderopvang, onder de vlag van Mikz, is daar alweer in volle gang. Wilt u meer hierover meer weten, klik dan op deze link: www.mikz.nl/locatie/bso-olof-palme/over-deze-locatie

Veiligheidsmarkt / Stop pesten nu!

Op maandag 18 september begint de week tegen het Pesten. Op school besteden we in die week extra aandacht aan het tegengaan van het pesten. Daarover informeren wij u nader in de volgende nieuwsbrief.
Met een Veiligheidsmarkt op het Raadhuisplein bijt de gemeente Heusden op zaterdag 16 september de spits af voor de week tegen het pesten!
Tijdens deze markt kunnen de kinderen met het zetten van een verfhandtekening aangeven dat ze tegen pesten zijn. Daarnaast zijn er allerlei interessante activiteiten voor de kinderen.
De Veiligheidsmarkt begint om 10.30 uur en we hopen dat veel kinderen met hun ouders een bezoekje gaan brengen.
Klik hier voor meer informatie.

Nationale sportweek

img2

Het Sport- & Beweegteam van Scala brengt graag de nationale sportweek onder uw aandacht. Deze week is van 9 t/m 17 september en ook in de gemeente Heusden wordt hier volop aandacht aan besteed. Zo is er op zaterdag 9 september vanaf 18.30 uur de spectaculaire opening van sporthal de Dillenburcht, waarbij jong en oud welkom is.

Gedurende de sportweek heeft u de mogelijkheid om met allerlei sporten kennis te maken. Klik hier voor het aanbod van activiteiten.

Sport- & beweegactiviteiten in deze periode

Er is nog meer aanbod op sport- en beweeggebied en daar maken wij u ook graag attent op.
 

Sport- & beweegactiviteit Plaats / Datum Doelgroep Info / Inschrijven

Leren zwemmen met:
Superspetters
bij  zwemvereniging AquaAmigos

Start:
September 2017
Kinderen
vanaf 5 jaar

Voor informatie:
Klik hier

Start met bewegen bij:
Triathlon en Loop Vereniging Waalwijk

8 lessen, start:
Vrijdag 1 sept.
16.00 - 17.00 uur

Groepen
3 t/m 5
Zie folder sportbord
Voor informatie:
Klik hier
Mini 80 van de Langstraat
Wandelevenement
Zaterdag 9 sept. Alle leeftijden

Voor informatie:
Klik hier

Hockeykampioenschappen
Voor basisschool leerlingen
Bij hockeyclub MHCD
Woensdag 11 okt.
14.30 uur
Groepen
3 t/m 8

Zie folder sportbord
Voor informatie:
Klik hier

 

Typcursus typ4fun

Onze school stelt ruimte beschikbaar aan typ4fun voor het verzorgen van een typcursus. Op maandag 11 september start om 16.30 uur een cursus waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn. Later in het schooljaar (op 19 maart) start er een nieuwe cursus, daar kunt u ook al voor intekenen. Interesse? Klik dan hier.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl