Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-02

Beste ouder/verzorger,

In de 2e nieuwsbrief van dit schooljaar valt weer van alles te lezen over wat er op school gebeurt. Zoals u weet staat de komende week in het teken van "zeg nee tegen pesten". Daarover gaan de eerste 2 artikelen in deze nieuwsbrief.

Bij personele zaken kunt u lezen dat juf Carla Ketelaars vertrekt van de Olof Palme. Zij blijft bij Scala maar gaat zich geheel richten op het Bosbessenonderwijs. Wij wensen haar daarbij veel plezier en veel succes.

In de komende weken zijn er nogal wat cultureel getinte activiteiten, zoals de cultoer op 26 september en de kinderboekenweek. We blikken vast vooruit naar een mooi kinderconcert van Harmonie Drunen waar mijnheer Mart een bijdrage aan levert.

Lees alle artikelen maar eens rustig door en maak zeker gebruik van de links voor meer interessante informatie.

Met vriendelijke groet,

Team bs. Olof Palme

Zeg "nee" tegen pesten!

img2

In de week van 18 september is het nationale week tegen pesten. Onze school doet hier natuurlijk actief aan mee. Het thema van dit jaar is: "Online pesten, pak het aan". Belangrijke info over dit onderwerp vindt u via deze link.

Dit thema zal vooral in de bovenbouw veelvuldig besproken worden. Hoe blijft het online leuk? U als ouder hebben we hard nodig om het gesprek thuis ook op gang te houden en de kinderen te begeleiden binnen de online wereld.

In de week tegen pesten maken we met alle kinderen van de school een muur tegen pesten.

Wat doen wij verder altijd al op school voor een veilig schoolklimaat:
 • Elke klas maakt eigen klassenregels

 • Bijna alle leerkrachten staan 10 minuten voor schooltijd buiten.

 • Wij werken veel coöperatief

 • Wij hebben de methode “Relaties en seksualiteit en Kleur, waarin er veel aan sociale vaardigheden wordt gewerkt.

 • Wij hebben in elke locatie een brievenbus hangen voor kinderen, waarin ze een brief kunnen stoppen wanneer ze hulp nodig hebben.

 • We hebben 3 interne vertrouwenspersonen. Juf Krista voor de groepen 1-2 en 3, juf Gerty voor de groepen 4 en 5 en juf Ingeborg Bunnik voor de groepen 6, 7 en 8. Zij is tevens algemene aandachtsfunctionaris sociale veiligheid.

 • Wij hanteren een pestprotocol (klik hier) en werken met supportgroepen.

 • Wij spelen in op de actualiteiten, werken mee aan landelijke projecten zoals Mediawijsheid, De week tegen pesten en Lentekriebels.

 • Elk jaar starten we in de bovenbouw een clubje voor en door kinderen. Het is een club waarin ze andere kinderen helpen.

 • De school meet twee keer per jaar het sociaal veilige gevoel bij de kinderen. Dit meten we elke twee jaar bij de ouders. 

 • Leerkrachten bespreken met elkaar actief hoe we kinderen nog beter kunnen helpen.Samen met u en uw kind zorgen we voor een veilig schoolklimaat. Daar werken we elke dag hard aan.

Trainer "omgaan met pesten".

img2

Juf Ingeborg Bunnik is dit jaar officieel “Trainer omgaan met pesten” geworden. Ze heeft een opleiding gevolgd bij de stichting "Omgaan met pesten". Als school zijn we blij dat we een echte expert in ons midden hebben op dit gebied.

Juf Ingeborg geeft jaarlijks onder schooltijd sociale vaardigheidstraining gericht tegen pesten aan kinderen vanaf groep 6. Zij gebruikt de methodiek "Sta sterk, omgaan met elkaar". Dit is één van de bewezen werkzame methodieken tegen pesten en voor het versterken van weerbaarheid. Klik hier voor meer informatie over de methode.

Ook verzorgt juf Ingeborg workshops in groep 8 voor een stevigere stap naar het voortgezet onderwijs. 

Personele zaken

Juf Carla vertrekt van de Olof Palme
Carla Ketelaars, groep 7JC, heeft met ingang van 25 september een uitbreiding van 1 dag gekregen op de Bosbessenschool. Een logische vervolgstap, die wel eerder komt dan voorzien is. Daarmee komt een einde aan 21 jaar werken op de Olof Palme.
Carla blijft gelukkig wel binnen Scala werken en we zullen haar zeker terugzien bij allerlei activiteiten vanuit Scala. We wensen haar heel veel succes.
Twee collega's kunnen de opengevallen dag opvangen door uitbreiding en wisseling van werkdagen. Super voor de kinderen, juf Jacintha en de school! Wendy Verdiesen gaat een dag extra werken en zal van dinsdag t/m vrijdag haar eigen groep draaien. Debbie Rekkers blijft op maandag werken in haar eigen groep en gaat op vrijdag de groep van juf Jacintha begeleiden.

Ouderschapsverlof juf Marieke van Lieshout
Marieke van Lieshout, groep 4MC, neemt vanaf de herfstvakantie ouderschapsverlof op. Wij zijn blij dat Philly Kerstens, die nu al voor de groep staat, haar kan blijven vervangen.

21 september: groepen 1 t/m 4 vrij.

Zoals u weet, hebben de groepen 1 t/m 4 een aantal dagen vrij. Deze data zijn al aan u doorgegeven en opgenomen in de schoolkalender. Omdat donderdag 21 september de eerste roostervrije dag is voor de groepen 1 t/m 4, vermelden wij deze in de nieuwsbrief.

Cultoer op Olof Palme

img2

Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een CULTOER. Bij deze CULTOER laten lokale kunstenaars zien wat ze doen en waar ze goed in zijn.

Ook dit jaar trekken twee karavaans met kunstenaars uit Heusden langs de scholen en de pleinen in Heusden. Allemaal tegelijk geven ze een minivoorstelling van vijf minuten. Een hele groep kan kijken en soms meedoen. Na de vijf minuten "toert" de groep door en gaat kijken naar de volgende kunstenaar.

Binnen een half uur zijn de kinderen hopelijk behoorlijk overdonderd door dans, taal, theater, muziek en beeldende kunst. Vooraf worden de kinderen door kringgesprekken en opdrachten door de leerkracht voorbereid. Na afloop is er nog een verwerkingsopdracht in de klas.

Bij regenachtig weer is het fijn als uw kind een capuchon heeft, of een petje.

Dinsdagochtend 26 september doet de CULTOER de Olof Palme aan. Het "Mijnheer Tonplein" is voor even een plein vol kunstactiviteiten, die aansluiten bij het Kinderboekenweekthema "Gruwelijk eng!".

DigDUIF met info over stakingsoproep

U  heeft vandaag in een apart bericht via digiDUIF de vooraankondiging en achtergrondinformatie ontvangen over de oproep tot staking op 5 oktober. Aan het eind van deze week beraden wij ons over ons standpunt en zullen wij u opnieuw informeren. Wij hopen dat u allemaal weer achter deze actie zult staan.

Concert Harmonie Drunen: 8 oktober

img2

Harmonie Drunen organiseert op zondag 8 oktober twee Griezelconcerten genaamd: ‘De vloek van Dissonandus’.

Het verhaal gaat over een land dat ‘Musicale’ heet. Een land waar men leeft in harmonie en waar melodie en ritme samen komen door de ‘Musicallettes’ die er leven. Onder de grotten van het land leeft ‘Dissonandus’. Dissonandus is een vreemd, eng en akelig mannetje. Dissonandus heeft een vloek over het orkest uitgesproken …………….

Wil je weten hoe dit muzikaal verhaal verder gaat? Kom dan naar één van de twee concerten.

Het verhaal wordt door leraren van de basisscholen uit Drunen voorgelezen waarbij het verhaal speciaal voor Harmonie Drunen is geschreven (door Suzanne Brok) en geheel aansluit bij het kinderboekenweekthema.

De concerten van zondag 8 oktober zijn bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en hun ouders. Ze beginnen om 11.00 uur en 13.00 uur.

Het is te doen in de aula van het d'Oultremontcollege. Toegang voor de kinderen is gratis, ouders betalen € 5,00. Klik hier voor de kaartjes.

Nieuwsgierig naar een liedje? Klik dan hier.

Kliederkerk Drunen: 24 september

Kliederkerk Drunen nodigt je uit voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen op zondag 24 september in de aula van bs. De Bolster, Beukstraat 13 in Drunen. Het programma begint om 13.00 uur.
Het thema van de eerste bijeenkomst is het elkaar ontmoeten. Het Bijbelverhaal van Zacheüs is de leidraad. U en uw kinderen zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn. De kosten zijn € 3.00.
Vooraf aanmelden via kliederkerkdrunen@gmail.com is niet verplicht, maar wel heel fijn. Meer informatie over Kliederkerk Drunen vindt u hier.

Meewerken aan onderzoek?

In een eerdere nieuwsbrief van vorig schooljaar hebben we u attent gemaakt om mee te werken aan een onderzoek van de universiteit van Urtrecht. De onderzoekers willen meer zicht willen krijgen op hoe kinderen en ouders na een scheiding met elkaar omgaan. Daarom zijn ze op zoek naar kinderen en ouders die dit meegemaakt hebben. Wilt u hierover meer weten en/of u hiervoor aanmelden, klik dan hier.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl