Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-05

Beste ouder / verzorger,

Nieuwsbrief 5 van dit schooljaar bevat weer de nodige informatie over wat er te gebeuren staat in de komende periode. Ook kijken we kort terug op enkele activiteiten, zoals de gele strepenactie van 24 oktober en de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8.

Zoals in de kalender vermeld staat, zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 maandag 13 november vrij. Donderdag 16 november komt de schoolfotograaf. U heeft inmiddels een digiDUIF over de organisatie van de dag ontvangen.

Het eerste artikel in de nieuwsbrief gaat over het ontdekkend en ontwerpend leren, waarmee we deze week op school gestart zijn. Lees het maar eens op uw gemak door. Verder zijn er nog artikelen over onderwerpen als: de basisregel die de komende periode op school centraal staat, de kijkweek voor de groepen 3 t/m 7 en enkele acties.

Klik op de titellijst hiernaast om snel naar het onderwerp van uw keuze te gaan.

Met vriendelijke groet,

Team kbs. Olof Palme

Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren en Leskracht

img2We zijn deze week binnen de hele school begonnen met het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren (OOOL).

De kleutergroepen doen dit binnen hun eigen thema's en de groepen 3 binnen het aanbod van de methode veilig leren lezen.

De groepen 4 t/m 8 zetten hiervoor de methode Leskracht in.

Voor het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren is een goed werkende digitale leeromgeving vereist. Daartoe is op school de wifi vernieuwd en zijn er voor de groepen 4 t/m 8 80 laptops aangeschaft.

Deze groepen nodigen de ouders uit op vrijdag 15 december om van 8.30 tot 10.00 in de groep te komen kijken. Noteert u dit alvast in uw agenda? Ook in de kijkweek zult u al veel kunnen zien en kunt u uw kind vragen naar deze manier van werken.

Als u zich wilt verdiepen in de uitgangspunten van de methode Leskracht, kunt u hier klikken.

De 4 basisregels op school

img2

We hebben op school 4 basisregels waar iedereen op school zich naar gedraagt. Het gaat om deze regels:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

Bij de start van ieder schooljaar bespreken we in de groepen de 4 basisregels. Hoe doen we dit?  Hoe kunnen we het zien?  Waar merken we dit aan?. Het doel is om het samen leuker te maken in de school.

De komende periode staat de regel "ik zorg goed voor mijn omgeving" centraal. We zijn dan extra alert op het opgeruimd houden van de school. Waar kan het dan zoal om gaan?

- Ervoor zorgen dat jassen en tassen goed opgehangen worden aan de kapstokhaken en/of in de manden.

- Het opgeruimd houden van het eigen klaslokaal (waaronder de eigen tafel en laatjes), maar ook rommel in de gangen voorkomen.

- Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. We zijn daar met z'n allen alert op. Nu zijn we begonnen om ook het GFT-afval op school te scheiden.

- We vragen de kinderen om elkaar te attenderen op het goed zorgen voor de omgeving.

Het toepassen van deze regel wordt versterkt, als u hier thuis ook extra aandacht aan besteedt.

Groep 3 t/m 7: kijkweek op school

img2

Beste ouder/ verzorger van de groepen 3 t/m 7,

U bent van harte welkom in de kijkweek van 20 t/m 24 november. Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 -15.45 uur, op woensdag van 12.30 -13.00 uur. Op vrijdag bent u welkom in de groepen 3 en 4 van 11.45 -12.15 uur, in de de groepen 5, 6 en 7 van 15.15 - 15.45 uur. Uw kind kan u door de klas rondleiden en zijn/haar werk- en toetsboeken laten zien.

Open en heldere communicatie is belangrijk om als ouders en school op een lijn te blijven. De leerkrachten zullen zeker contact opnemen als zij dit nodig achten. Ook voor u geldt: wacht niet af met vragen of problemen, maar bel, mail of kom langs. Zo houden we samen zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Oudergesprekken groepen 2 en 8

Voor de groepen 2 zijn er oudergesprekken op 20 en 21 november. U kunt hiervoor op 10 november vanaf 18.00 uur intekenen via digiDUIF.  De sluiting is op 17 november.

Voor de groepen 8 zijn er ouder- / kindgesprekken op 11, 13 en 14 december. U ontvangt via digiDUIF een uitnodiging waarin wordt aangegeven dat u op 1 december vanaf 18.00 kunt intekenen voor het gesprek.

Acties vanuit de verkeerscommissie

img2

24 oktober ‘ Gele strepen ‘actie

De ouders van de verkeerscommissie en vele kinderen uit groep 8 stonden 24 oktober voor schooltijd met zelfgemaakte grote, gele borden langs de gele streep. Het doel van deze actie is om ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen te wijzen op de gele streep. De gele streep is lang. Hij loopt van voor de Luxemburglaan tot aan de Turkijelaan, dus tot voorbij de sporthal.

Stoppen, stilstaan en parkeren bij de gele streep is verboden. Door dit verbod blijft het verkeer nog enigszins overzichtelijk voor de fietsers, voetgangers en automobilisten. Ook even stoppen, om uw kind uit de auto te laten stappen, is verboden en kan een bekeuring opleveren.

Donderdag 2 november: verlichtingscontrole.

De dagen worden weer korter, waardoor goede verlichting belangrijk is. Op donderdag 2 november wordt daarom de fietsverlichting gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de VVN met ondersteuning van onze verkeersouders. De controle is bedoeld voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 die iedere dag met de fiets naar school komen. 

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8

img2

Donderdag 12 oktober stond de jaarlijkse voorleeswedstrijd op het programma voor de groepen 7 en 8. Na voorrondes in de klas mochten Mira Hofmans, Sam Briejer, Paulien Schapendonk, Maud vd Wiel, Sterre vd Pas en Lièn van Bijnen namens hun klas aan deze afsluiting van de kinderboekenweek meedoen. Er werd op een hoog niveau voorgelezen en de jury, juf Marja en Marian Jansen (bibliotheek Drunen), had een zware taak.

Tussendoor waren er verschillende leuke, enge optredens rondom het thema van de kinderboekenweek “gruwelijk eng”.

Uiteindelijk kwam Lièn van Bijnen als winnares uit de bus. Zij mag onze school vertegenwoordigen bij de Heusdense voorleeskampioenschappen. Veel succes Lièn!

Lezing over mediawijsheid

Mediapedagoog Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media verzorgt op woensdag 8 november om 20.00 uur een lezing in de bibliotheek Waalwijk over de technologische ontwikkelingen van deze tijd en hoe je je kinderen kunt begeleiden om ze de baas te zijn. Gratis toegang, graag aanmelden via: waalwijk@bibliotheekmb.nl
Meer weten over de inhoud? Klik hier.
Op school besteden we vanaf 20 november aandacht aan de landelijke week over mediawijsheid. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren.

Schoenendoosactie voor Roemeniƫ

img2

Via digiDUIF bent u al geïnformeerd over de schoenendoosactie voor kinderen in de plaats Simbrias in Roemenië, waaraan binnen onze parochie aandacht wordt besteed. Wij hopen dat u uw kind(eren) wilt stimuleren om aan deze actie deel te nemen. Daarom nog even een kort overzichtje van de afspraken:

- Het gaat om de eerste plaats om pakketten voor kinderen tussen de 0 en 15 jaar.

- Bij voorkeur een pakketje ter grootte van een schoenendoos.

- Graag op elk pakketje duidelijk vermelden voor wie het bestemd is, dus bijvoorbeeld J-13 (voor een jongen van ca. 13 jaar).

- Mocht er na het klaarmaken van pakketjes nog los speelgoed resteren, dan zou dat in een grote doos of zak gedaan kunnen worden, het is meer dan welkom op één van de scholen in Roemenië.

Nog enkele tips:

- Knuffels mogen niet worden verstuurd.

- Er is grote behoefte aan toiletartikelen.

- Grote stukken speelgoed of grote dozen zouden welkom zijn, maar kosten relatief veel aan vracht.

- Het is plezierig als het inpakpapier stevig is, zodat het tijdens transport niet scheurt.

- Dikwijls zitten we wat krap in pakketten voor de oudere jeugd (van 12 of 13 jaar).

De pakketten moeten vóór 20 november op de pastorie in Drunen zijn. U kunt ze daar ’s morgens tussen 09.00 en 12.30 uur inleveren. De parochie zorgt ervoor dat ze voor Kerstmis in Roemenië zijn.

Namens het Missie Centrum Drunen en de inwoners van Simbrias heel hartelijk dank!

Tanken bij Total?

Op dit moment hebben de Total tankstations een actie met leesboeken. Als u er voor € 50,00 tankt, krijgt u een leesboek cadeau. Mogelijk tankt u altijd al bij deze pomp en / of kent u andere mensen die dit doen. Als u geen doel heeft met de leesboeken, zouden wij heel blij zijn als u ze aan de school wilt schenken. Wij zijn er superblij mee omdat deze boeken  een welkome aanvulling op onze schoolbieb zijn.

Actie bij de Jumbo
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u attent gemaakt op de actie die bij de Jumbo loopt. Als u daar boodschappen doet, ontvangt u spaarpunten. Deze kunt u doneren aan onze school. Met de opbrengst ervan kunnen wij extra materialen aanschaffen. We hopen dat u aan onze school denkt, als u in de Jumbo bent. Het zou het fijnste zijn als u de ontvangen spaarpunten zelf invoert op de website, maar u kunt ze ook in de daarvoor bestemde bakken stoppen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl