Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-09

Beste ouder / verzorger,

Allereerst wensen wij u en de kinderen een gelukkig, leerzaam 2018 toe. We zijn afgelopen maandag weer lekker van start gegaan na twee weken bijgetankt te hebben in de kerstvakantie.

In de eerste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2018 treft u artikelen aan over activiteiten die binnenkort op stapel staan. Dinsdag 16 januari begint om 19.30 uur een interessante thema-avond over relaties en seksualiteit. U heeft hierover al een digiDUIF ontvangen. U komt toch ook? U kunt zich nog aanmelden.

We maken u attent op de schoolregel die de komende periode centraal staat. Ook de afvalscheiding heeft weer extra aandacht op school. Kinderen uit groep 5 t/m 8, die rekenen leuk vinden, kunnen weer deelnemen aan de kangoeroewedstrijd. De inschrijving is weer geopend. De verkeerscommissie vraagt uw aandacht voor twee belangrijke activiteiten.

Dat en nog veel meer kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Klik op de titel in de lijst hiernaast om snel naar het artikel van uw keuze te gaan.

Wij wensen u veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Ouderavond "relaties en seksualiteit"

img2

Op dinsdag 16 januari 2018 is er een algemene ouderavond over sociale veiligheid op onze school. Dit jaar is het thema: relaties en seksualiteit. De GGD komt ook praten over de seksuele ontwikkeling van kinderen. 

U heeft inmiddels via digiDUIF een uitnodiging ontvangen met meer informatie over deze avond.Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur: Inloop met een kopje koffie of thee.

19.30 uur: Start met info over Sociale veiligheid op de Olof Palme en de methode "Relaties en seksualiteit"

20.00 uur: Gastspreker GGD Hart voor Brabant 

21.00 uur: Sluiting van de ouderavond. 

U komt toch ook? U kunt zich nog t/m donderdag 11 januari inschrijven middels het inschrijfformulier dat u via digiDUIF ontvangen heeft. 

Voor meer informatie over het onderwerp kunt u kijken op deze site: www.weekvandelentekriebels.nl

Personele zaken

Juf Marieke van Lieshout is weer terug na haar ouderschapsverlof en heeft de eerste dagen alweer fijn met de kinderen in groep 4 MC gewerkt. Fijn dat juf Philly Kerstens haar al die tijd heeft vervangen. Juf Philly werkt vanaf nu in groep 4 AM, waar ze juf Antonette vervangt. 
Meneer Jack is voor de kerstvakantie geopereerd en na bijna 3 weken ziekenhuis gelukkig weer thuis. Zijn taken in de begeleiding van de groepen 6 worden overgenomen door meneer Frans Rijken.
Namens alle kinderen, ouders en collega's wensen wij onze afwezige collega's een voorspoedig herstel toe en wensen wij hun vervangers veel succes en plezier op de Olof Palme.

De 4 basisregels op school

img2

We hebben op school 4 basisregels waar iedereen op school zich naar gedraagt. Het gaat om deze regels:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

We brengen de regels steeds weer onder de aandacht van u en de kinderen. Hoe doen we dit?  Hoe kunnen we het zien?  Waar merken we dit aan? Het doel is om het samen leuker te maken in de school.

De komende periode staat de regel "ik ben rustig in de school" centraal. We zijn dan extra alert op het op een rustige manier door de school bewegen. Denk daarbij aan:

- Rustig lopen, niet rennen.

- Houdt rekening met de kinderen die in de gang zitten te werken.

- Praat zachtjes als je onder schooltijd door de gangen loopt.

- We vragen de kinderen om elkaar te attenderen op deze regel.

Op allerlei plaatsen in de school zult u bijgaande afbeelding "ik ben rustig in de school" kunnen zien.

Verlof aanvragen: waar moet u op letten.

img2

Het invullen van een absentie op digiDUIF is niet gelijk aan het invullen van een verlofformulier.

Verlofformulieren moeten altijd ingevuld worden als uw kind(eren) binnen vastgestelde schooltijden weg is/zijn. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen, ook al zijn ze niet leerplichtig.

Voor de meeste omstandigheden kunt u maximaal 1 dag verlof krijgen. Te denken valt hierbij aan verhuizing, gezinsuitbreiding, een 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12 ½,  25-, 40- en 50- of 60- jarig huwelijksjubileum. Voor meer verlofdagen  bij het vieren van jubilea mag de school geen toestemming verlenen.

DigiDUIF is alleen geschikt voor het melden van ziekte van uw kind of korte dokters- en tandartsbezoeken aan de leerkracht. Gelieve de afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.

Alle medische behandelingen, incluis dyslexiebehandelingen die door zorgverzekeraars vergoed worden, mogen onder schooltijd plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkracht en interne begeleiders.

Klik hier voor de digitale versie van het verlofformulier en meer informatie.

Afvalscheiding op school

img2

Het nieuwe jaar willen we het scheiden van afval weer opnieuw onder de aandacht van de kinderen brengen. We hebben daarom op een vijftal plekken op de speelplaatsen een aantal extra kliko's geplaatst. De kleuren van de kliko's zijn bepalend voor de afvalscheiding.

- Gele kliko's voor het PMD-afval

- Groene kliko's voor het groenafval

- Bruine kliko's voor het restafvalOud papier wordt in de klassen apart gehouden en daarna in de grote papiercontainers bij de hoofdingang ingezameld. We stimuleren de kinderen om het afval op de juiste manier te scheiden en zullen hier tijdens het surveilleren extra op letten.

Autoloze schooldag: 18 januari

img2

Het verkeer rondom de school is erg druk. Wij willen ouders / verzorgers en kinderen stimuleren om te voet naar school te komen. Als je verder weg woont, is de fiets een goed alternatief. Hoe minder kinderen met de auto gebracht worden, hoe VEILIGER het wordt voor ieder kind!

Om het “lopend en fietsend verkeer” te stimuleren, vragen wij iedereen om op donderdag 18 januari zonder auto naar school te komen. Uw kind kan dat alleen als u, als ouder/verzorger, de auto een keertje thuis laat. 

Dikke duim compliment

Leerkrachten, directie en leden van de verkeerscommissie staan deze dag aan de poort om u en uw kind(eren) een compliment te geven als u te voet of met de fiets bent. 

Als u toch met de auto moet komen, parkeer deze dan verderop in de wijk. Zo houden we de straat dichtbij de school veilig en u laat zien dat u het ook belangrijk vindt om ‘lopend’ naar school te komen. 

Wij hopen die dag vele complimenten uit te delen en danken u vooraf al voor uw medewerking.

De verkeerscommissie. 

Op voeten en fietsen: verkeersproject groepen 3

img2

De Verkeerscommissie wil de ouders en kinderen stimuleren om het verkeer rondom school veilig te houden. Dit betekent dat wij graag promoten, dat kinderen te voet of met de fiets naar school komen. Zodoende leert uw kind  al vroeg om te gaan met de verkeersregels. Op de achterbank van de auto gebeurt dit namelijk niet. Om dit extra te onder de aandacht te brengen, is er voor de groepen drie een verkeersactie op touw gezet.Vanaf vrijdag 12 januari t/m donderdag 8 februari gaan de kinderen van de groepen drie met elkaar een soort wedstrijd aan. Ieder kind mag elke dag een sticker op de persoonlijke kaart plakken, wanneer het te voet of met de fiets naar school komt. Ze mogen ook een sticker plakken, wanneer ze samen met hun ouders de auto verderop hebben geparkeerd en het laatste stuk lopend naar school zijn gekomen (maar niet parkeren bij De Brug of in de Aziëlaan). Na deze maand krijgen alle kinderen een oorkonde. De groep met de hoogste score wint een mooie beker en een eervolle vermelding in de krant.

Op deze manier werken we op een sportieve manier aan een veilige schoolomgeving.

Kangoeroewedstrijd 2018

img2

Ook dit schooljaar wordt de W4 Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd (voor de leerlingen van groep 5 t/m 8) georganiseerd.

De wedstrijd is op donderdag 15 maart 2018, tijdens schooltijd, in de aula van de Olof Palme.

Inschrijven kan t/m vrijdag 26 januari door €1,50 in gesloten enveloppe (voorzien van naam en groep) in te leveren bij de eigen leerkracht. Meer info en oefening kunt u vinden op www.w4kangoeroe.nl

Inschrijven voor de kinderoptocht

Over enkele weken vieren we carnaval. Vanuit de carnavalsvereniging Dwergonië heeft de werkgroep kinderoptocht  ons gevraagd om aan u en de kinderen te laten weten dat de inschrijving voor de kinderoptocht weer geopend is. Wij voldoen graag aan hun verzoek. Klik hier voor het inschrijfformulier.
De kinderoptocht is op maandag 12 februari. We hopen dat veel kinderen zullen deelnemen.

Kliederkerk Drunen: 28 januari

Januari. De feestdagen liggen weer achter ons. Jammer, vind je ook niet? Gelukkig hebben we bij Kliederkerk Drunen nog een feestje in de planning. Deze keer reizen we terug in de tijd, naar Kana. Eeuwen geleden. Een kersvers bruidspaar. De feestavond in volle gang, maar de wijn al bijna op. Hoe moest dat nu? Wat zouden de gasten wel niet denken en zeggen? Wat als een feest begon dreigde op een mislukking uit te lopen. Het zal je maar gebeuren!

We nodigen je van harte uit om dit verhaal mee te beleven tijdens de bijeenkomst bij Kliederkerk Drunen op zondag 28 januari. Je vindt ons in de aula van basisschool De Bolster, Beukstraat 13 in Drunen.

Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Voor de bekostiging van het programma vragen wij €3,-- per persoon. Wil je meer weten? Klik dan hier.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl