Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-10

Beste ouder / verzorger,

In nieuwsbrief 10 valt weer allerlei interessante info over de activiteiten op school te lezen.

We openen met een bericht over het driedubbele jubileum van onze gymjuf Judith.
Een van de volgende artikelen gaat over de nationale voorleesdagen waar wij op school graag aan meedoen. Vele ouders hebben al toegezegd te komen voorlezen.

Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school. "Laot ze klinke!" is het thema. In deze nieuwsbrief vertellen wij u over het dagprogramma.

Meer weten over veilig internetten? Lees dan het artikel over de "safer internet day" met daarin een link naar een site vol wetenswaardigheden over veilig internetten.

We blikken ook nog even terug op de jaarlijkse algemene ouderavond van 16 januari.

Schoolfoto's nog niet besteld? Het kan nog.

Wij wensen u veel leesplezier,

Team Kbs. Olof Palme

Nieuws van het sport- & beweegteam Scala

img2

Juffrouw Judith van Erp, een van de motoren van het sport- & beweegteam Scala, is inmiddels 25 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan alle jaren bij Scala en waarvan ook 25 jaar als gymjuf op onze school. Dat feit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Meer vertellen we niet omdat juf Judith deze nieuwsbrief ook leest.

Mede dankzij de deskundigheid en het enthousiasme van juf Judith, staan de gymlessen op onze school als een huis. De kinderen en het team zijn ontzettend blij met haar en hopen dat ze nog lang bij de Olof Palme betrokken blijft.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de start van een nieuw kalenderjaar kijken de scholen ook al weer vooruit naar het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen. 
Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die tussen juli 2018 en juli 2019 4 jaar worden om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst voor de carnavalsvakantie.
U kunt dit formulier op school ophalen bij de directie.
Meer informatie over het aanmelden kunt u vinden door op de site van onze school, klik hier.
Het is overigens mogelijk om kinderen vanaf 2 jaar al aan te melden.

Nationale voorleesdagen

img2

VOORLEZEN, ELKE DAG EEN FEEST!

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, voorlezen is enorm belangrijk. Het is gezellig, het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Is het bij u thuis al een dagelijkse gewoonte? Dat zou het wel moeten zijn.

Tijdens de nationale voorleesdagen wordt het belang van het voorlezen extra benadrukt.

Als school doen wij daar graag aan mee. Op 24, 25 en 26 januari zijn er extra voorleesmomenten op school, waarvoor ouders gevraagd zijn. Veel ouders hebben al toegezegd om in de groep van hun kind te komen voorlezen. Daar zijn we hartstikke blij mee.

Graag maken we u attent op een aantal leuke voorleestips. Om ze te vinden klikt u hier.

Vrijdag 9 februari: carnaval op school

img2

Op vrijdag 9 februari vieren we als vanouds gezellig carnaval op school. We sluiten aan bij het thema van het Dwergonische carnaval: "Laot ze klinke!"

Voor een goed verloop van de dag zijn de volgende aandachtspunten van belang.

Voor alle groepen:

- Alle kinderen komen verkleed naar school, zonder scherpe voorwerpen, zonder confetti, zonder obscene teksten. Het meebrengen van serpentines is prima.

- De kinderen hoeven deze dag geen drinken en fruitspullen mee te nemen. Wij zorgen voor wat lekkers.Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4:

- De groepen 1 t/m 4 gaan om 8.30 uur meteen naar binnen, naar hun lokaal.

- Het programma van de groepen 1 t/m 4 duurt tot 11.45 uur. Daarna zijn ze vrij.

- De groepen 1-2 beginnen met een modeshow, waarbij de ouders ook welkom zijn tot 8.50 uur.

- De groepen 3 en 4 draaien een programma, afgesloten met hossen in de aula.Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8:

- De groepen 5 t/m 8 hebben een CONTINUROOSTER tot 14.00 uur.

- Graag een lunchpakket en drinken meegeven.

- De groepen 5 t/m 8 starten ‘s ochtends buiten waar ze op de speelplaats beginnen met een polonaise als opwarmer van de dag.

- De groepen 5 t/m 8 draaien deze dag een spellencircuit en hossen er lekker op los.

- ER IS DIT JAAR GEEN SCHOLENBAL !Hoe de carnavalsdagen er in Dwergonië uitzien, leest u hier.

6 februari: safer internet day

img2

Dinsdag 6 februari is het "safer internet day".

In de groepen 7 en 8 benadrukken we die dag het veilig gebruiken van het internet. Dit doen we o.a. met behulp van de poster die hiernaast afgebeeld is. Zo krijgt het zinnetje "DENK-NA" een speciale betekenis.

Wilt u meer informatie over veilig gebruik van het internet, klik dan hier.

Terugblik ouderavond 16 januari

img2

Op dinsdag 16 januari hield onze school de jaarlijkse algemene ouderavond over de sociale veiligheid. Dit jaar was het onderwerp: relaties en seksualiteit.

Zo'n 33 ouders en een tiental leerkrachten waren deze avond aanwezig. Op een interactieve manier werden ze geïnformeerd over het onderwerp. Dit leidde tot allerlei interessante vragen waarop handige tips volgden.

Juffrouw Ingeborg Bunnik (leerkracht en vertrouwenspersoon van de school) opende de avond. Zij gaf inzicht in de lessen die op school gegeven worden binnen het thema "relaties en seksualiteit". Daarvoor wordt de digitale lesmethode "Kriebels in je buik" gebruikt.

Rian Spaan, gezondheidsvoorlichter van de GGD Hart voor Brabant, vertelde daarna over de seksuele ontwikkeling van het kind op de basisschool. Tijdens de week van de lentekriebels (19 t/m 23 maart 2018) krijgt het thema "relaties en seksualiteit" extra aandacht binnen de school.

Het was een zinvolle avond waar de aanwezige ouders en leerkrachten veel aan gehad hebben.

Volgend jaar januari zal er weer een algemene ouderavond over een aspect van de sociale veiligheid zijn. Zorg dat u erbij bent.

Schoolfoto's bestellen.

img2

U heeft nog de mogelijkheid om de schoolfoto's van uw kind te bestellen. De afbeelding hiernaast is bedoeld als reminder, voor het geval u er nog niet aan toegekomen was.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl