Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-12

Beste ouder / verzorger,

Volgens de weersvoorspellingen houdt de koude nog even aan, daarom heeft nieuwsbrief 12 ook nog een winters jasje.

We beginnen met een berichtje waarin onze nieuwe collega Lieke Vergroesen zich voorstelt. We heten haar van harte welkom op onze school en wensen haar veel succes.

U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen om in te tekenen voor de oudergesprekken van groep 1 t/m 7. U heeft t/m donderdag 22 februari de tijd. Ook heeft u een uitnodiging ontvangen voor het invullen van vragenlijsten, behorend tot de klimaatschaal, lees nog even het berichtje in deze nieuwsbrief.

De overige berichten in deze nieuwsbrief zijn het lezen meer dan waard. Klik op een titel in de lijst hiernaast om snel naar het artikel van uw keuze te gaan.

We wensen u veel leesplezier,

Team Kbs. Olof Palme

Personele zaken

Vanaf de carnavalsvakantie maakt Lieke Vergroesen deel uit van ons schoolteam. Hieronder stelt zij zich kort voor.

"Hallo, ik ben Lieke Vergroesen. Ik ben 24 jaar en woon in Vlijmen. Voorheen werkte ik in kleuterklassen, waaronder afgelopen half jaar op Aruba. Op de Olof Palme sta ik op maandag en dinsdag bij de kleuters en het tweede deel van de week in groep 4. In mijn vrije tijd zing ik graag, speel ik toneel en speel ik een beetje piano. Ik merk nu al 
de heerlijke sfeer in de school en zie uit naar een leuke werktijd."

Wij wensen Lieke veel plezier en succes op onze school.

Vragenlijsten klimaatschaal

img2

Eind januari heeft u via digiDUIF een informatiebrief ontvangen waarin u gevraagd wordt om de ouderversie van de klimaatschaal in te vullen. Inmiddels worden de mails met daarin de persoonlijke inlogcode verstuurd.

U ontvangt per schoolgaand kind een mail. In principe hoeft u maar één van deze mails te openen om in te loggen en een wachtwoord aan te maken. Als u dat gedaan heeft, ziet u meteen uw kind(eren) en de groep(en) waaraan ze gekoppeld zijn en kunt u de vragenlijsten invullen.

Wij danken het aantal ouders dat al feedback gegeven heeft. Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders de moeite nemen om de vragenlijsten in te vullen, dat is in het belang van uw kind(eren) en de school.

Oudergesprekken groep 1 t/m 7

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u attent gemaakt op de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 in de week van 26 februari. Vanaf maandag 19 februari 18.00 uur zijn de intekenlijsten opengesteld. Op donderdag 22 februari sluit de inschrijving om 18.00 uur.
Wij gaan er vanuit dat, in het belang van het kind, gescheiden ouders gezamenlijk naar het oudergesprek komen. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met Marja van Sluisveld.

Absentiemelding via digiDUIF of verlofformulier

We hebben al eerder geïnformeerd over de manier waarop u absenties kunt melden. Omdat het nog niet altijd goed gaat, geven we nog een verduidelijking.

Absentiemelding via digiDUIF
Alleen bij ziekte en korte bezoekjes aan dokters/ tandartsen/ specialisten kunt u absentie melden via ziekmelding digiDUIF.

Absentiemelding via verlofformulier
Betreft het absenties die een hele ochtend, middag of dag duren, dan moet daarvoor verlof aangevraagd worden via het verlofformulier. Dit kunt u downloaden via de website van de school of afhalen bij het kantoor van de TSO tegenover de teamkamer in de rode Olof Palme.

We verwachten dat u korte bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijden plant.

Sport na school (groep 6, 7 en 8)

img2

Vrijdag 2 maart is er van 16.00 uur tot 17.00 uur een breakdance-activiteit voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van alle Scalascholen. Het is te doen in buurthuis "De Korf" aan de mgr. van Kesselstraat 29 in Vlijmen. Deelname is gratis.

Klik hier voor de leuke aankondiging van deze activiteit.

Als het u of uw kind(eren) leuk lijkt om deel te nemen, klik dan hier voor het aanmeldingsformulier.

Fondsenwerving project Zambia

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over het vastenactieproject "Zambia". Dit komt in alle groepen aan de orde. Aan dit project is een fondsenwervende activiteit gekoppeld en daarvoor doen we een beroep op u. We hebben dit jaar geen vastenactiedoosjes, zakjes of klassenpot.

We gaan emballagebonnen inzamelen. De supermarkten EMTE en Jumbo hebben aangegeven met ons te willen samenwerken. We vragen aan u en de kinderen om lege flessen in te leveren bij de EMTE of de Jumbo en de emballagebon in te leveren in de klas.

We merken dat er door velen van u en de kinderen enthousiast meegewerkt wordt, dank daarvoor. Sommigen gaan in hun ijver iets te ver. Ze bellen bij mensen aan en vragen om lege flessen, dat is niet de bedoeling. Als u hier met uw kind over spreekt, komt het allemaal goed.

Terugblik op voeten en fietsen naar school

img2

De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen 4 weken meegedaan aan de actie op voeten en fietsen naar school. De actie had als doel om zoveel mogelijk auto's weg te houden van school. Hierdoor wordt de directe schoolomgeving meer overzichtelijk en dus meer veilig voor de kinderen die al lopend of fietsend naar school komen. Daarnaast leren kinderen het beste van verkeerssituaties door er zelf actief aan deel te nemen.

Gedurende 4 weken probeerden de 96 kinderen van de groepen 3 zo actief mogelijk naar school te komen. Iedere ochtend dat ze lopend of fietsend naar school kwamen konden ze een sticker verdienen. Ook wanneer de auto buiten de directe schoolomgeving werd geparkeerd en het kind de laatste straten lopend naar school kwam, leverde dat een sticker op.

Alle groepen 3 hebben hun best gedaan. De groep die na 4 weken de meeste stickers had verdiend was de groep van juf Karin en juf Marieke. Zij wonnen een mooie gouden beker en mochten met de hele groep en de prachtige beker op de foto. Ze hebben ook de krant gehaald (weekblad Waalwijk). Ook alle andere kinderen werden voor hun inzet beloond en gingen naar huis met een diploma en een leuke verrassing.

De verkeerscommissie van de Olof Palme hoopt dat al deze kinderen en hun ouders ook in de toekomst op voeten en fietsen naar school blijven komen.

Oversteken in de schoolbuurt

img2

In de buurt van onze school zijn veel oversteekplaatsen.

In de Aziëlaan is een verhoging, die als snelheidsremmer werkt voor de auto’s. Dit is echter geen zebrapad. Een auto hoeft, volgens de wet, niet te stoppen.

De Statenlaan heeft wel enkele zebrapaden, daar heeft in principe de voetganger voorrang. Dit betekent echter niet dat er altijd voorrang wordt verleend.

Maak uw kind attent op deze zaken, wijs hen op het maken van oogcontact met de chauffeur, dan weten ze zeker dat ze gezien zijn.

Zwemtoernooi in de carnavalsvakantie

img2

In de carnavalsvakantie heeft een aantal kinderen van de Olof Palme deelgenomen aan het scholenzwemtoernooi in Waalwijk. Ze hebben het heel goed gedaan en daardoor zelfs de wisselbeker gewonnen! Ze moesten allemaal 25 meter op de borst en 25 meter op de rug zwemmen. Per groep en per categorie jongen /meisje kon je een medaille winnen.

Onze kleine groep, bestaande uit Chris Geers, Maite van der Heijden en de kinderen van Houwelingen (Roel, Anna, Pien en Milly) staat trots op de foto. De wisselbeker mag een jaar op school blijven.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl