Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-14

Beste ouder/verzorger,

In deze nieuwsbrief, gestoken in een voorjaarsjasje, weer allerlei informatie over onze school.

Allereerst informeren wij u over de stakingsdag van vrijdag 13 april. Onze school zal die dag gesloten zijn. In eerste artikel lichten wij dit feit toe.

Mogelijk heeft u het al gelezen op onze facebook-pagina: de nominatie van onze school voor de "lentekriebels award". U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Op donderdag 29 maart hebben we op school het traditionele Paasontbijt. Lees in het artikel hoe dit geregeld is. Tevens maken we u attent op de vrije dagen met Pasen.

De fondsenwervingsactie voor Zambia loopt nog. Blijf meedoen met het doneren van de emballagebonnen.

Wij wensen u veel leesplezier. O ja, kijk ook nog even naar de leuke activiteit in het kader van 175 jaar Harmonie Drunen.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Vrijdag 13 april stakingsdag

img2

Beste ouder / verzorger,

Mogelijk heeft u de ontwikkelingen op onderwijsgebied gevolgd en gelezen dat er estafette stakingen gehouden worden. Dat betekent dat er in de regio's in het land op verschillende momenten gestaakt wordt. Dit gebeurt omdat er door de politiek nog steeds geen bevredigend antwoord gegeven is op de reële eisen van een betere betaling en verlaging van de werkdruk. Het is nodig voor het aanzien van het beroep leerkracht en nodig, opdat er in de toekomst voldoende leerkrachten zijn.

Er is al voor een deel tegemoet gekomen aan de eis van verlaging van de werkdruk, maar ook daarvoor blijft actie nodig.

Vrijdag 13 april is de stakingsdag in Brabant en Limburg. Zoals bij de eerdere stakingsdagen (12 december en 5 oktober) staat onze school nog steeds achter deze actie. Ook nu hebben de leerkrachten de mogelijkheid gebruik te maken van hun stakingsrecht. Woensdag 21 maart is dit geïnventariseerd. Er is uitgekomen dat de leerkrachten staken en daarvoor opnieuw een dag salaris inleveren.


De school sluit op vrijdag 13 april haar deuren..

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, we blijven doorpakken! 

Wij hopen dan ook dat we, net als bij de eerdere stakingsdagen, op uw geweldige steun mogen (blijven) rekenen. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Marja van Sluisveld

Datum theater groepen 7 gewijzigd

Vanwege de staking, sluit de school op vrijdag 13 april haar deuren. Op die dag is de theatervoorstelling van de groepen 7 gepland. Deze wordt verzet naar woensdag 18 april.

Nominatie "Lentekriebels Award"

img2

Zoals u weet besteden we op onze school in alle klassen aandacht aan de relationele en seksuele vorming. Dit doen we met behulp van de lessen uit de methode "Kriebels in je buik".

Tijdens de "week van de lentekriebels" (19 t/m 23 maart) besteden we extra aandacht aan deze lessen. Mogelijk dat uw kind thuiskomt met verhalen of vragen naar aanleiding van hetgeen er op school verteld is.

Leuk om te vermelden is het feit dat onze school genomineerd is voor de "Lentekriebels Award". 

Om in aanmerking te komen voor de award moest de school in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen:- Gebruik maken van het lespakket " Kriebels in je buik".

- Structureel elk jaar les geven over relaties en seksualiteit.

- In elke groep lessen verzorgen over relaties en seksualiteit.

- Daarnaast wordt gekeken naar aspecten als: lessen, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme.

Aan het eind van de week van de lentekriebels, weten we of de prijs aan onze school toegekend wordt. Wilt u meer weten over de "Lentekriebels Award", klik dan hier.

Paasontbijt 29 maart

img2

Op donderdag 29 maart starten we de dag met het jaarlijkse Paasontbijt. Alle kinderen maken deze dag een ontbijtje voor een ander kind en brengen dat mee naar school.

De groepen 6 hebben het ontbijt op een ander tijdstip, vanwege de activiteit "scoren voor gezondheid".

Op vrijdag 23 maart krijgt uw zoon of dochter een ingevulde brief van een klasgenootje mee naar huis, waarop alle informatie te vinden is.

Let op: de groepen 1-2 krijgen een lege brief mee naar huis. Deze vult u samen met uw kind thuis in, waarna u de brief weer op school afgeeft.

We zien uit naar een gezellig Paasontbijt en wensen u alvast fijne Paasdagen toe.

Vrije dagen met Pasen

Het Paasweekeinde begint op vrijdag 30 maart. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn, zoals gewoonlijk, om 11.45 uur uit. Voor de groepen 5 t/m 8 eindigt de schooldag om 14.00 uur. Zij hebben een continurooster (denkt u aan het meegeven van een lunchpakketje?).
Dinsdag 3 april zijn alle kinderen de hele dag vrij. Onze school heeft dan een studiedag, samen met de andere scholen van onze stichting.

Fondsenwerving project Zambia

In vorige nieuwsbrieven informeerden wij u al over het vastenactieproject "Zambia". Dit komt in alle groepen aan de orde. Zoals u weet is aan dit project een fondsenwervende activiteit gekoppeld, waarbij emballagebonnen ingezameld worden bij de supermarkten van de EMTE en de Jumbo.

De opbrengst van de tweede week was € 76,35. Helaas was minder dan in de eerste week maar..... we hebben nog even!  Als iedereen weer met hernieuwd enthousiasme aan de slag gaat, komen we zeker tot een mooi eindbedrag.

Harmonie Drunen 175 jaar

In de maand mei van dit jaar bestaat de Harmonie Drunen 175 jaar. Dit vieren zij o.a. met een componeerwedstrijd. In een eerdere nieuwsbrief, maakten wij u hierop al attent. Wij doen dit graag nog een keer omdat wij de plaatselijke kunst en cultuur van belang vinden.
Heb je een leuk liedje in je hoofd? Wil je er iets mee? Stuur het naar Harmonie Drunen. Het thema is: "kinderen uit India". Voor meer informatie, klik hier.

Autismecafe 28 maart

Woensdagavond 28 maart is er van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur een avond over autisme in gebouw Balade in Waalwijk.
Rolf Schomaker heeft zelf een autisme spectrum stoornis en leert voor ervaringsdeskundige. Hij geeft u deze avond een inkijk in zijn gezin en levenswandel. Hoe hebben de ouders van Rolf de aandacht verdeeld tussen Rolf en de andere gezinsleden? Wat is de impact op het gezin als een kind autisme heeft? Wanneer ontdekte Rolf dat hij anders was? Wat heeft je geholpen in je leven? Deze en andere vragen komen aan de orde. Meer weten? Klik dan hier.
De avond is bedoeld voor iedereen die meer wil weten en/of vragen heeft over autisme.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl