Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-16

Beste ouder / verzorger,

Met de meivakantie voor de deur valt deze nieuwsbrief in uw digitale brievenbus. Er staat weer veel belangrijke informatie in. Na een korte terugblik op de stakingsdag van 13 april, kijken we vooruit naar de geplande activiteiten.

Morgen, donderdag 19 april, is het de dag tegen pesten. Lees de bijdrage van de "Vraag Maar Raak Club" en stimuleer uw kind om mee te doen.
Vrijdag 20 april is de dag van de Koningsspelen, denkt u aan het continurooster voor de groepen 5 t/m 8?

Na de meivakantie besteden we op school extra aandacht aan de regel "Ik zorg ervoor dat we trots zijn op elkaar". Ook geven we een vervolg aan het ontdekkend en ontwerpend leren via de werkwijzen van "Blink". Klik in de titellijst hiernaast om direct naar het artikel van uw keuze te gaan.

We starten op school met een "Kameleongroep". In het artikel kunt u lezen wat er achter de naam van deze groep steekt.

Er is ook nog nieuws van enkele externe organisatie, waar we graag uw aandacht voor vragen.

We wensen u veel leesplezier en een prettige mei-vakantie.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Terugblik stakingsdag 13 april

img2

Door de scholen van stichting Scala is de stakingsdag van 13 april op allerlei manieren ingevuld. Sommige scholen hielden de deuren gesloten, andere waren wel open maar draaiden een alternatief lesprogramma.

Alle acties dienden het doel van de reële eisen op een betere betaling en de verlaging van de werkdruk.

Een groot gedeelte van de leerkrachten van de Olof Palme heeft deelgenomen aan de regionale stakingsbijeenkomst in Eindhoven (bijgaande foto). Op die manier heeft het team bijgedragen aan het afgeven van een signaal aan onze minister.

Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw steun en begrip. 

19 april: Dag tegen pesten.

img2

Een aantal kinderen van onze school zijn lid van de "Vraag Maar Raak Club". Aan deze club kunnen andere kinderen vragen stellen, bijvoorbeeld over pesten en gepest worden.

Het leek de "Vraag Maar Raak Club" een goed idee om de dag tegen het pesten extra onder de aandacht te brengen. Wij plaatsen hun oproep graag in deze nieuwsbrief.

Donderdag 19 april is het Dag Tegen Pesten. De "Vraag Maar Raak Club" roept alle kinderen van de Olof Palme op om die dag anders dan anders naar school te komen. Zo laten we allemaal zien dat anders zijn juist leuk is. 

- Welke kinderen durven met hele gekke haren naar school te komen? 

- Durf je met gekke kleurcombinaties naar school?

- Je kleding binnenstebuiten? Een onderbroek over je broek?  

Jullie mogen het zelf weten. Wij gaan voor een school waar iedereen anders mag zijn en waar we elkaar niet pesten.

DOE JE MEE?

Groetjes van de  kinderen uit de "Vraag Maar Raak Club".

Koningsspelen: 20 april 2018

img2

Op vrijdag 20 april 2018 doen alle basisscholen uit de gemeente Heusden weer mee aan de koningsspelen. Deze jaarlijkse traditie, voorafgaand aan Koningsdag, is inmiddels vijf jaar oud.

De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben tussen 08:30 en 11.45 uur een programma op en om de Olof Palme zelf.

De groepen 5 tot en met 8 draaien een continurooster tot 14:00 uur.

De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan samen met en tegen elkaar sporten op de velden en de atletiekbaan in het Sportpark aan de prins Hendrikstraat in Drunen.

De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan op de fiets. Ze gaan kennismaken met verschillende sport- & beweegactiviteiten, aangeboden door externe sport- & beweegaanbieders in Drunen en omgeving.

Er is weer een gevarieerd en leuk programma. Veel sportverenigingen, vrijwilligers, organisaties en hun medewerkers helpen mee dit initiatief vorm te geven. Waarvoor veel dank! Het belooft weer een geweldig feestelijke en sportieve dag te worden. 

Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

img2

We hebben op onze school 4 basisregels vastgesteld, waar iedereen op school zich naar gedraagt. Regelmatig bespreken we met de kinderen hoe we dit doen en hoe we dit kunnen zien. Het gaat om deze regels:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

Elke periode stellen we steeds een bepaalde regel centraal. Daar besteden we dan extra aandacht aan. Tot de zomervakantie wordt dat:

"ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar".

De regel wordt gevisualiseerd in bijgaande afbeelding. U zult deze op allerlei plaatsen in de school tegenkomen. Bij het bespreken, denken we bijvoorbeeld aan:

- Het geven van complimenten en het ontvangen ervan.

- Het samenwerken aan een opdracht om deze zo tot een goed einde te brengen.

- Het helpen van elkaar (bijv. bij opruimen of werkjes).

Het toepassen van deze regel wordt versterkt, als u hier thuis ook extra aandacht aan besteedt.

Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren

img2

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u er al over: het ontdekken, onderzoekend en ontwerpend leren. Dit schooljaar besteden we veel aandacht aan het maken van een keuze voor een wereldoriënterende werkwijze waarin deze uitgangspunten duidelijk naar voren komen. We zijn daarvoor aan de slag geweest met "leskracht" en met "topondernemers".

Vanaf 14 mei proberen we enkele lessen van "blinkwereld" uit in de groepen 3 t/m 8. Tijdens een recente studiedag zijn de leerkrachten geinformeerd en enthousiast gemaakt. Ze willen hun ervaringen graag met de kinderen delen.

Wilt u meer weten over "blinkwereld"? Klik dan hier.

Kameleongroep op Olof Palme

Vanaf maandag 7 mei krijgt onze school extra formatie (personele inzet) om de laatste weken van het schooljaar in te zetten voor de groepen 1-2.

De leerkrachten van de groepen 1-2 en 3 zijn de afgelopen twee jaar druk bezig geweest om de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit betekent dat de leerkrachten gezamenlijk een ontwikkeling in gang hebben gezet, waarbij spelend en bewegend leren en het werken in hoeken voortgezet worden in de groepen 3. Daarnaast wordt nog beter met elkaar afgestemd wat de kinderen nodig hebben om een goede start in groep 3 te maken.

In de lijn van deze ontwikkeling start de Kameleongroep. In deze groep komt iedere dag, met uitzondering van woensdag en vrijdag, uit elke kleutergroep een aantal oudste kleuters bij elkaar. De leerlingen zijn ingedeeld in drie groepen. Deze groepen zijn met zorg door de leerkrachten samengesteld. Omdat iedere dag een andere groep aan de beurt is om op een speelse manier voorbereid te worden op groep 3, hebben we voor de naam Kameleongroep gekozen.

De Kameleongroep zal in de speelzaal van de Gele Olof Palme ingericht worden. Af en toe gaat deze groep ook even “sfeer proeven” in een lokaal van de groepen 3.

De ouders van de kinderen uit de groepen 1-2 zijn via een digiDUIF geïnformeerd.

Voorjaarsfestival in Heusden

img2

Op de eerste zondag van de meivakantie, 22 april, organiseert de Natuur- en Milieuvereniging Heusden het eerste voorjaarsfestival. Het is te doen op het terrein van Marienkroon, Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk en het begint om 14.00 uur.

Er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd die o.a. te maken hebben met de insecten in onze natuur en welke rol zij daarin. Klik hier voor meer informatie.

De toegang is gratis, dus ga het meemaken!

Typcursus na de zomervakantie

Onze school stelt ruimte beschikbaar aan typ4fun voor het verzorgen van een typcursus. In het schooljaar 2018-2019 start er op maandag 10 september om 15.30 uur een nieuwe cursus waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn. U kunt uw kind uit de huidige groepen 5, 6 of 7 aanmelden. Voor meer informatie kunt u op deze link klikken.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl