Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-18

Beste ouder / verzorger.

We zijn alweer toe aan nieuwsbrief 18. De vrije dagen in mei liggen achter ons en de laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Daarin wordt nog hard gewerkt maar zijn er ook enkele min of meer feestelijke activiteiten. Een daarvan is het hulpouderbedankmoment waarvoor uw oudste kind deze week de uitnodiging meegebracht heeft.

We openen de nieuwsbrief met een berichtje over veranderingen in het schoolteam. In het tweede artikel geven wij kort uitleg hoe de school handelt bij het indelen van de kinderen in de jaargroepen, gevolgd door een berichtje over het tweede rapport.
Hartstikke trots zijn we op onze beide Lio-ers, juffrouw Demi en juffrouw Lisette. Lees daarvoor het artikel over de Scala Afstudeer Award.
Na een kort bericht over de studiemiddag van 14 juni, volgen twee bijdrages van de verkeerscommissie: een terugblik op de oversteekactiviteit in groep 1-2 en een vraag om lid te worden van deze commissie.
Daarna een korte terugblik op het schoolkamp en de kangoeroewedstrijd waarvoor op vrijdag 1 juni de prijzen uitgereikt zijn.

Enkele berichten van externe instanties hebben we graag opgenomen. Voor de ouders van de schoolverlaters zijn er in juni twee interessante voorlichtingsbijeenkomsten.
Evenals vorig jaar hebben de bibliotheken een interessant aanbod voor het lezen van boeken tijdens de zomervakantie. Maak er gebruik van!
U kunt ook al inschrijven voor het zomerprogramma van kinderopvang Mikz.

We wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Personele zaken

Als het schooljaar ten einde loopt, zien we vaak dat er veranderingen komen in het team. Dit schooljaar is dat ook zo.
Mijnheer Henk Hageman heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij gaat stoppen. Wij wensen hem een nog een hele fijne en lange na-schoolse tijd toe.
Juffrouw Brechtje gaat een nieuwe uitdaging aan. Zij blijft voor Scala werkzaam, maar vertrekt op de Olof Palme. Wij wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe baan.
Uiteraard nemen we van beide collega's op een passende wijze afscheid.

Als er collega's vertrekken, ontstaat er ruimte voor nieuwe mensen. We verwelkomen juffrouw Kim Cetin-Dannenberg op de Olof Palme. Zij start het nieuwe schooljaar. Later wordt bekend welke taken zij zal gaan uitvoeren. Wij wensen haar veel plezier en succes op onze school. 

Verdeling van kinderen

Vanaf dit schooljaar gebeurt de verdeling van de kinderen over nieuw te vormen groepen door de leerkrachten en interne begeleiders. Hierbij wordt op een eerder moment een sociogram afgenomen, waarbij uw kind kan aangeven met welke kinderen het graag speelt en / of graag samenwerkt. Daarnaast tellen de observaties van de leerkrachten. Er wordt niet meer gewerkt met voorkeursbriefjes van ouders waarop 4 namen ingevuld worden. Indien een leerkracht extra informatie nodig heeft, zal hij / zij zelf contact met u opnemen.
De medezeggenschapsraad is hierover geïnformeerd en staat hier positief tegenover.

Gesprekken tweede rapport

Op vrijdag 29 juni krijgt uw kind het tweede rapport mee naar huis. Daar zal ook een overzicht van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) aan toegevoegd zijn. In de groepen 3 t/m 7 worden in de maand juni de toetsen afgenomen. Het kan zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek als het rapport en / of de toetsgegevens daartoe aanleiding geven.

Scala Afstudeer Award

img2

Stichting Scala vindt het belangrijk om jonge onderwijstalenten voor het voetlicht te halen. Leerkrachten In Opleiding (LIO-ers) krijgen dan de mogelijkheid om een presentatie te houden voor de medewerkers van Scala. ZIj dingen dan mee naar de Scala Afstudeer Award.

Dinsdag 5 juni was de dag van de presentaties. De LIO-ers van onze school, juffrouw Demi en juffrouw Lisette deden daar aan mee, samen met 3 andere kandidaten. Uiteindelijk kreeg juf Lisette de Scala Afstudeer Award uitgereikt. Onze felicitaties!

TSO en BSO op donderdagmiddag 14 juni

Zoals u weet, heeft het team donderdagmiddag 14 juni een studiemiddag. De kinderen zijn dan om 11.45 uur uit. Een aantal aangemelde "vaste" tso kinderen blijft tot 13.00 uur gewoon op school. Als deze kinderen daarna naar de BSO gaan, verzamelen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zich in de oranje Olof Palme. De kinderen van de groepen 1-2 worden in de groep opgehaald. De betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd.

 

Veilig de straat oversteken

img2

De afgelopen tijd hebben de kinderen van groep 1-2, met hulp van verkeersouders, geoefend voor het oversteekdiploma. Ze deden dit op de wegen rond de Olof Palme. Mogelijk heeft u hen "aan het werk" gezien. 

Best moeilijk om aan alles tegelijk te denken:

- Eerst goed naar links, rechts en weer naar links kijken. 

- Daarna ook nog kijken naar alle andere kanten waar verkeer vandaan kan komen.

- Komt er niets aan? Oversteken maar! Blijf wel goed naar alle kanten kijken.

- Goed doorlopen, zonder te rennen, te huppelen, rondjes te draaien of te treuzelen.

- Soms helemaal om een auto heen gluren die geparkeerd staat en het uitzicht belemmert.

- Ook nog de oren gebruiken voor al het verkeer dat we eerder kunnen horen dan zien.

Alle kinderen zijn naar huis gegaan met een eigen oversteekdiploma.

Blijf wel oefenen, elke dag weer! Dan zal het steeds beter en veiliger gaan.

Verkeersouder worden?

img2

Wilt u helpen om samen met de leerkrachten alle kinderen van de Olof Palme zelfstandiger te maken in het verkeer en de verkeerssituatie rondom de school veiliger te maken? Dan is de verkeerscommissie iets voor u. Weinig vergaderen (slechts 3x per jaar) en direct iets te doen.

Zo zijn oversteken (groep 1-2), stepjesactie (groep 3-4), trapvaardigheid (groep 5-6), verkeersexamen (groep 7) en dode hoek (groep 8) een aantal activiteiten die de verkeerscommissie organiseert en begeleidt. De activiteiten vinden op wisselende dagen door het hele jaar heen plaats.

Meer informatie vindt u op de website van de school (klik hier). 

Interesse? Stuur een mail aan: annemiek.teurlings@scalascholen.nl 

Korte terugblik schoolkamp groep 8

De tijd vliegt. De groepen 8 zijn al een ruime week terug van schoolkamp en alweer volop bezig met de voorbereidingen van de musical. Zo zijn de decorbouwers in de aula al volop bezig.
De kinderen en de kampleiding kijken terug op een bijzonder geslaagd schoolkamp. Dit is mede tot stand gekomen door de bijdrage van verschillende sponsoren. Daarom een woord van dank aan: Van Erp container Service, Hennie Keetels, Kwekerij de Kooi, Mutlu Market, Chef Papa en Albert Heijn Drunen.

Terugblik kangoeroewedstrijd 2018

img2

Zoals u weet hebben wij in maart meegedaan met de kangoeroewedstrijd. Dat is een wedstrijd waarin de kinderen alllerlei opdrachten op rekengebied moeten oplossen. Kijk voor meer info op: www.w4kangoeroe.nl 

De uitslagen zijn bekend en de prijzen zijn vrijdag 1 juni uitgereikt. Iedere deelnemer heeft een certificaat gekregen en een spelletje. Super dat er zoveel kinderen hebben meegedaan!

Op de foto, de prijswinnaars van groep 8:

1. Jasper van Engelen

2. Chris Geers

3. Marlies van Helvoirt

De prijswinnaars van groep 5:

1. Joewe Hoogenboom

2. Dennis Leijtens

3. Sylke Jensen

De prijswinnaars van groep 6 zijn:

1. Gijs van Nunen

2. Max van Leeuwen

3. Nick Geerts

De prijswinnaars van groep 7 zijn:

1. Bjarne Jensen

2. Melle de Hart

3. Elien Smits

We feliciteren allen met de geleverde prestatie en bedanken iedereen voor het meedoen. Een speciaal woord van dank voor de begeleiders Elise, Lia, Natascha, Patricia, Angelique en de coördinatoren meneer Bo en juffrouw Gerty!

Op naar de kangoeroewedstrijd van 2019!

Groep 8: voorlichtingsbijeenkomsten

Op 12 juni organiseert stichting de Twern samen met Humanita een voorlichtingsbijeenkomst. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: loverboys, sexting en het stellen van grenzen. De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren, ouders / verzorgers en professionals. De toegang is gratis.
Het is te doen in buurthuis de Stulp op vrijdag 12 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur. Klik hier voor de flyer.

Drugs & alcohol; twee thema’s die niet zullen spelen bij kinderen op de basisschool. Het kunnen al wel thema’s zijn waar ouders van groep 8 leerlingen zich in mogen verdiepen, om te zorgen dat zij preventief voorbereid zijn op de verleidingen die pubers gaan meemaken in hun puberteit.
Op dinsdag 19 juni van 19.15-21.00 uur wordt over deze thema's een informatieve avond georganiseerd in De Mand (Jan Steenstraat 2, Vlijmen) door Novadic Kentron en de GGD. Klik hier voor de flyer.

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb

img2

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en de Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books.

Winactie

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl .

MIKZ in de zomervakantie

img2

Het thema van de zomervakantieweken van kinderopvang Mikz is: Later word ik….

Van timmerman tot bakker, van verpleger tot boswachter. Elke week staat in het teken van een soort beroep. Ben je nieuwsgierig naar beroepen op de bouw of wil je meer weten van TV & Media? Bij Mikz ontdek je het. 

Bekijk het hele programma op www.mikz.nl of klik hier voor de flyer. Meld je aan voor 17 juni!

Kom ook naar de BSO van Mikz! Het wordt een super vakantie en jij bent van harte welkom!

Ben je 7 jaar of ouder?

Dan is een Spetterdag iets voor jou! Er staan spetterende activiteiten voor je klaar, ieder op een andere locatie. Sjouwen met hout, kunst maken met eten of een outdoor escape. Welke kies jij?

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl