Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2017-2018-20

Beste ouders / verzorgers,

We zijn toe aan de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Vanaf vrijdagmiddag 6 juli gaan we allemaal genieten van een, hopelijk, heerlijke vakantie. We starten het nieuwe schooljaar op maandag 20 augustus en hopen dan iedereen gezond terug te zien.

Van de groep 8 leerlingen hebben we vrijdagavond 29 juni afscheid genomen. Wij wensen hen een goede start als brugpieper op hun nieuwe school.
In een overzichtje ziet u de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Zoals u weet zegt juffrouw Brechtje de Olof Palme vaarwel. Lees in het berichtje wat ze gaat doen.

Kijk zeker even op de site van Sjors Sportief en..... bent u iets kwijt? Nog één kans om gevonden voorwerpen op school en in de gymzaal te bekijken.

Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen, zijn sommigen van u al bezig met de planning van de latere vakanties en vrije dagen. Daarvoor hebben we het vakantierooster van het schooljaar 2018-2019 opgenomen.

Zoals vanouds: veel leesplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Afscheid groep 8

img2

Vrijdag 29 juni was de afscheidsavond van onze groep 8 leerlingen. Het was een gezellige bedoening op het plein bij de Rode Olof Palme. Er werd volop gedanst (kijk maar naar de foto), gezongen en gekletst.

Om 23.30 werd de avond op de traditionele wijze afgesloten. Met een kort begeleidend woordje sprong ieder kind op een ludieke manier door het raam naar buiten, in de armen van de wachtende ouders.

We wensen de kinderen veel succes en plezier in hun verdere schoollloopbaan.

Uitstroom groep 8 naar het V.O.

In het voorwoord van deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij onze groep 8 leerlingen veel succes wensen op de school van voortgezet onderwijs, waar ze naar de zomervakantie naar toe gaan.
Hieronder kunt u zien hoe groot de uitstroom naar de verschillende richtingen is:

Richting Aantal
VWO 20
HAVO/VWO 7
HAVO 15
VMBO-T/HAVO 9
VMBO-T 12
VMBO K/T 5
VMBO K 8
VMBO B/K 2
VMBO B 3

Wat gaat juf Brechtje doen?

img2

In de nieuwsbrief van de plusgroep zagen wij onderstaand berichtje van juffrouw Brechtje. Het geeft een inkijkje in wat ze gaat doen bij Scala. Daarom hebben wij het opgenomen in deze nieuwsbrief.

Een en al verwondering de hele dag. Werken vanuit intrinsieke motivatie. Ontdekken waar JOUW leervraag ligt. Ervaringen opdoen, die voor jou betekenis hebben. Dat kenmerkt de plusgroep, waar ik komend schooljaar met de kinderen samen vorm aan mag geven, gedurende het verlof van juf Tamara.

Anders dan het werken als leerkracht binnen het reguliere basisonderwijs, zoals ik de afgelopen schooljaren heb ervaren. Anders dan het functioneren als kindertherapeut, zoals ik dat vanuit mijn eigen praktijk heb gemerkt. Anders, maar toch ook weer niet. Een andere mindset, zoals wij die ook van de kinderen vragen: denken in “worden, leren & doen”. Oftewel: “the sky is the limit”.

Leerkracht, 34 jaar, ontwikkelingspsycholoog, woonachtig in Wijk en Aalburg, kindercoach, moeder van 2 kinderen, ……… begeleider plusklas: past prima in het rijtje, wat mij betreft. Ik heb er zin in!

Doorschuifmiddag 5 juli

Voordat de zomervakantie begint, maken de kinderen nog kennis met hun nieuwe leerkracht(en). Dit gebeurt tijdens de doorschuifmiddag op donderdag 5 juli. Iedereen gaat eerst naar de "oude" klas en verhuist dan naar de "nieuwe" groep. Nieuwe kinderen komen naar de aula in de Rode Olof Palme, deze wijzen wij de weg naar hun groep.
We wensen alle kinderen en leerkrachten een fijne kennismaking toe.

Sjors Sportief & Creatief: tekenwedstrijd

img2

Volgend schooljaar krijgt ieder kind op de basisschool in de gemeente Heusden een leuke verrassing. Je eigen Sjors sportief / creatief boekje! Hierin staan alle sportieve en creatieve activiteiten die in het schooljaar 2018-2019 bij jou in de buurt georganiseerd worden en waar je jezelf voor kunt inschrijven. 

Op de kaft van dit leuke boekje komt de winnende tekening van de ‘Sjors-tekenwedstrijd’. Alle scholen hebben 1 tekening mogen insturen. De tekeningen van de schoolwinnaars kun je zien op de site: https://www.sjorssportief.nl  

Ga naar tekenwedstrijd, gemeente Heusden, en stem op jouw favoriete tekening. Stemmen kan nog t/m 6 juli (1 stem per IP adres). Vergeet niet om deze week nog te kijken, kiezen en stemmen! 

Voor de Olof Palme is de tekening van Iris, uit groep 5 van juf Esther en juf Nelum, als schoolwinnaar gekozen. Ook alle andere kinderen die zo prachtig getekend hebben, heel hartelijk bedankt! De deelnemende tekeningen van onze school hangen in gymzaal de Brug op het sportbord.

Gevonden spullen

Mis je hemd, sokken, sportkleding, handdoek of broodtrommeltje? In de hal van gymzaal De Brug ligt alles wat daar de afgelopen maanden is gevonden uitgestald op de stoelen. Je hebt tot en met vrijdagochtend 7 juli a.s. de tijd om je eigendommen daar op te halen. Kom even kijken!
Ook op school liggen nog veel gevonden voorwerpen. Deze zijn verzameld in de rode kist die bij het kantoor van de directie in de Rode Olof Palme staat. U heeft t/m vrijdagochtend 7 juli de tijd om te kijken of er spullen van uw kind tussen zitten, daarna wordt alles opgeruimd.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

In onderstaand overzicht ziet u de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019. Daaronder staat een overzicht van de vrije dagen voor alle kinderen en de extra vrije dagen die ingeroosterd zijn voor de groepen 1 t/m 4. Ook vermelden we nog de dagen waarop we met een continurooster werken.
Als u al bezig bent met de vakantieplanning van komend schooljaar, houdt dan rekening met onderstaande data. U kunt deze en andere info altijd teruglezen op de site van onze school: http://www.olof-palme.nl

Periode Datum Bijzonderheid
Herfstvakantie zaterdag 13-10 t/m zondag 21-10-2018 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 12-10 (14.00 uur uit).
Kerstvakantie vrijdag 21-12 t/m zondag 06-01-2019
 
Carnavalsvakantie zaterdag 02-03 t/m zondag 10-03-2019 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 09-03 (14.00 uur uit).
Pasen maandag 22-04 (valt in de meivakantie)
 
Meivakantie zaterdag 20-04 t/m zondag 05-05-2019
 
Hemelvaart donderdag 30-05 t/m zondag 02-06-2019
 
Tweede Pinksterdag maandag 10-06-2019
 
Zomervakantie vrijdagmiddag 05-07 t/m zondag 18-08-2019 De school is om 11.45 uur uit.
 

Vrije dagen: alle kinderen vrij
Woensdag 26-09-2018
Maandag 19-11-2018
Vrijdag 21 december 2018
Maandag 4 februari 2019
Woensdag 29-05-2019 (Scala studiedag)
Donderdagmiddag 13-06-2018 vanaf 13.00 uur (TSO mogelijk)

Extra vrije dagen groepen 1 t/m 4
Donderdag 27-09 en vrijdag 28-09-2018
Donderdag 06-12-2018
Dinsdag 15-02-2019
Woensdag 27-03-2019
Maandag 27-05 en dinsdag 28-05-2019

Continu rooster alle groepen (tot 14.00 uur)
Donderdag 20-12-2018 (kerstviering 17.00 - 19.00 uur)
Donderdag 31-01-2019

Continu rooster groepen 5 t/m 8 (tot 14.00 uur):
Vrijdag 12 oktober 2018 (start herfstvakantie)
Vrijdag 1 maart 2019 (start carnavalsvakantie)
Vrijdag 12 april 2019 
Vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag)

Let op:
Donderdag 20 december verwachten we alle kinderen in de avond op school voor de kerstviering.
Neem bij een continurooster een lunchpakket en extra drinken mee naar school. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl