Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2018-2019 09

Beste ouder / verzorger,

Allereerst wensen wij u en de kinderen een gelukkig en leerzaam 2019 toe. We zijn vorige week weer lekker van start gegaan, na twee weken bijgetankt te hebben in de kerstvakantie.

In de eerste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2019 treft u artikelen aan over activiteiten die binnenkort op stapel staan. Helaas moeten we beginnen met droevig nieuws.

Verder maken we u attent op de schoolregel die de komende periode centraal staat en heeft de verkeerscommissie nieuws over een belangrijke activiteit.

Dat en nog veel meer kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Klik op de titel in de lijst hiernaast om snel naar het artikel van uw keuze te gaan.

Team kbs. Olof Palme

Droevig nieuws

Marco Wouters, de vader van onze leerling Dex uit groep 3, heeft afgelopen vrijdag een hartstilstand gekregen. Hij is gereanimeerd en heeft enkele dagen op de IC gelegen, waar ze hem slapende hebben gehouden.

Helaas is gebleken dat Marco zeer zwaar beschadigde hersenen had en daardoor nooit meer zou ontwaken. Marco is in de vroege ochtend op 9 januari in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen. Wij wensen Dex, zijn broer Cas, zijn zus Zoë, zijn moeder Wendy en alle familieleden heel veel sterkte met dit onvoorstelbare verlies.

De 4 basisregels op school

img2

We hebben op school 4 basisregels waar iedereen op school zich naar gedraagt. Het gaat om deze regels:

- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

We brengen de regels steeds weer onder de aandacht van u en de kinderen. Hoe doen we dit?  Hoe kunnen we het zien?  Waar merken we dit aan? Het doel is om het samen leuker te maken in de school. De komende periode staat de regel "ik ben rustig in de school" centraal. We zijn dan extra alert op het op een rustige manier door de school bewegen. Denk daarbij aan:

- Rustig lopen, niet rennen.

- Houdt rekening met de kinderen die in de gang zitten te werken.

- Praat zachtjes als je onder schooltijd door de gangen loopt.

- We vragen de kinderen om elkaar te attenderen op deze regel.

Op allerlei plaatsen in de school zult u bijgaande afbeelding "ik ben rustig in de school" kunnen zien.

Mededelingen

img2

Op donderdag  31 januari is er een continurooster voor groep 1 t/m 8. De school is dan om 14.00 uit.Er liggen veel gevonden voorwerpen uitgestald in het handvaardigheidslokaal (naast de aula in de rode Olof Palme).  Mist u spullen, kom dan morgen even kijken. Aan het eind van vrijdagmiddag (11-01-2019) worden de spullen opgeruimd.

Nationale voorleesdagen

img2

Op woensdag 23 januari starten de nationale voorleesdagen. 

Net zoals vorig schooljaar doet onze school hieraan mee in het kader van boekpromotie en het promoten van het leesplezier. Wij hebben dit ingepland op woensdag 23, vrijdag 25 en maandag 28 januari.

Ouders en/of opa’s en oma’s kunnen zich aanmelden bij de betreffende leerkracht (via een intekenlijst in digDUIF of op het raam).

De groepen 8 kiezen mogelijk voor een andere invulling van de dagen, dat zullen zij u laten weten.

Alvast veel voorleesplezier gewenst!

Adreslijst leerlingen en digiDUIF

In het kader van de AVG worden via school geen adreslijsten meer verspreid onder de ouders. Wanneer u wilt dat uw adresgegevens en telefoonnummer(s) bekend zijn bij de ouders van klasgenoten van uw kind, dan kunt u deze gegevens zichtbaar maken in digiDUIF. Dit doet u op de volgende manier:

Binnen digiDUIF is het mogelijk om uw gegevens te delen binnen uw eigen groep. U bepaalt zelf welke gegevens u wilt delen met anderen. De school kan standaard al uw gegevens zien. Om in te stellen welke gegevens u wilt delen met andere ouders voert u de onderstaande stappen uit:
- Vanuit 'Mijn Account' selecteert u de 'instellingen'
- Vervolgens gaat u naar de kolom 'Extra contacten' en selecteert u 'Gedeelde gegevens'
- In de kolom 'Gedeelde gegevens' vinkt u zelf aan welke gegevens u wilt delen: Adres, Emailadres(inlog), Extra mailadres, Telefoonnummer, Extra telefoonnummer, Social media accounts.

Zou u adreswijzigingen of nieuwe telefoonnummers aan de leerkracht willen doorgeven, zodat het in de administratie kan worden aangepast. Binnen digiDUIF moet u zelf deze gegevens aanpassen.

Project "Op voeten en fietsen"

img2

De verkeerscommissie wil de ouders en kinderen graag stimuleren om het verkeer rondom school veilig te houden. Dit betekent dat wij graag promoten dat kinderen te voet of met de fiets naar school komen. Op deze manier leert uw kind al vroeg om te gaan met de verkeersregels. Op de achterbank van de auto gebeurt dit namelijk niet. Om dit extra te stimuleren is er voor de groepen drie een verkeersactie op touw gezet. Tussen maandag 21 januari en vrijdag 15 februari gaan de kinderen van de groepen drie met elkaar de strijd aan.  

De kinderen mogen elke dag een sticker op hun persoonlijke kaart plakken, wanneer ze te voet of met de fiets op school komen. Ze mogen ook een sticker plakken wanneer ze samen met hun ouders de auto verderop hebben geparkeerd en het laatste stuk lopend naar school zijn gekomen. (Niet parkeren bij de Brug, de Aziëlaan of de Turkijelaan).

Na deze maand krijgen alle kinderen een oorkonde. De groep met de hoogste score wint een mooie klassenbeker en een eervolle vermelding in de krant. Wij hopen op een sportieve en veilige schoolomgeving.

Daarnaast is er op 24 januari een autoloze schooldag voor de hele school. Wij hopen dat iedereen hieraan deelneemt.

Ouderavond sociale veiligheid

Op  maandag 11 februari is er een ouderavond over sociale veiligheid. Onderdeel van de avond is sociale veiligheid op de Olof Palme, daarnaast wordt een deel verzorgd door de jeugdarts van de GGD, Marieke Klessens. Er volgt nog een uitnodiging met nadere informatie via digiDUIF. Noteer deze avond vast in uw agenda!

Juffendag groep 3

De groepen 3 hebben de juffendag verplaatst naar vrijdag 18 januari. De juffendag valt samen met het letterfeest. Alle kinderen hebben dan alle letters gehad! 

Gasttrainer basketbal

img2

Drie groepen 3 boften maar! Op dinsdagmiddag 8 januari kwam basketbaltrainer Henri Timmermans een gasttraining basketbal geven. Alle groepen krijgen natuurlijk de lessen schoolbasketbal in de gymles, maar de komst van zo’n  gasttrainer maakt de gym toch weer extra speciaal.

De gasttrainer van BC Vlijmscherp komt nog een middag terug bij de groepen vijf en meneer Levi. Alle kinderen die het leuk vinden om in februari een keer mee te doen aan een basketbalevenement met een toernooitje erbij, kunnen zich inschrijven. Kijk op http://www.sjorssportief.nl voor meer informatie.

Veel basketbalplezier allemaal!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl