Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2018-2019-01

Beste ouders / verzorgers,

Als u dit leest, zitten de eerste vier dagen van het schooljaar 2018 - 2019 er al weer op. De vakantieverhalen zijn volop verteld en het schoolwerk vraagt weer aandacht.

In deze eerste nieuwsbrief leest u de info, die van belang is voor de start van het schooljaar. Het is veel informatie maar neem de tijd om dit goed door te nemen. Klik op een van de kopjes in de lijst hiernaast en u gaat direct naar het betreffende artikel.

De schoolkalender met daarin alle geplande activiteiten, kunt u vinden via uw digiDUIF account.

We wensen u en de kinderen een fijn schooljaar toe. Met een goede samenwerking tussen u en het schoolteam, gaat dit zeker lukken.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Personele zaken

Kort voor de zomervakantie hebben wij u geïnformeerd over enkele veranderingen in het team van de Olof Palme. Wij verwelkomden toen al Lisette Huiskens (als leerkracht groep 7), Lieke Vergroesen (als leerkracht groep 1-2) en Ingrid Hamers (als leerkrachtondersteuner).
Er was nog enige vacatureruimte, door het vertrek van Brechtje de Visser. Die ruimte is nog vergroot doordat Nelum Boom na 1 jaar werken op onze school, een baan aanvaard heeft op basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe betrekking.
Gelukkig konden we de ontstane ruimte snel invullen. We verwelkomen Kim Cetin (als leerkracht voor groep 3 en 8), Ilona de Graaf (als leerkracht voor groep 4 en 8) en Levi Splinters (als vakleerkracht gym op woensdag en vrijdag).
We wensen onze nieuwe collega's uiteraard veel succes en plezier op onze school.

Meer weten over onze school?

DigiDUIF is voor ons het belangrijkste communicatiemiddel om u te informeren over alle schoolse zaken. In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat de schoolkalender met daarin alle schoolse actualiteiten, gekoppeld is aan uw digiDUIF account. Deze kalender wordt door ons regelmatig geactualiseerd. Een papieren versie van de kalender wordt door ons niet meer uitgegeven. U kunt de kalender downloaden van onze site. Klik hier om er direct naar toe te gaan.
Wilt u meer weten van onze school, kijk dan zeker eens in onze informatiebrochure. Daarin staat alle actuele info van het schooljaar 2018 - 2019. De brochure kunt u openen door hier te klikken.

Verwachtingsgesprekken en info-avonden

img2

In de week van 10 september zijn de verwachtingsgesprekken voor groep 3 t/m 8. Bij de groepen 6 t/m 8 komt uw kind mee naar het gesprek. Ter voorbereiding van het gesprek ontvangt u op vrijdag 31 augustus een vragenlijst. Het is de bedoeling dat u deze thuis invult en uiterlijk woensdag 5 september bij de leerkracht van uw kind inlevert.

Vanaf vrijdag 31 augustus 18.00 uur kunt u via digiDUIF een keuze maken voor de dag en het tijdstip waarop u voor dit gesprek naar school kunt komen.

Maandagavond 3 september is er een kennismakings- en informatieavond voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1-2. De leerkrachten van deze groepen hebben hun ouders al via digiDUIF uitgenodigd.

Maandagavond 27 augustus is er in de groepen 3 een informatieavond over de leesmethode. De ouders hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen.

Leerlinglijsten en AVG

In het kader van de algemene verordering gegevensbescherming (AVG) mogen leerlinglijsten niet meer meegeven worden. Als ouder / verzorger heeft u in uw digiDUIF-account de mogelijkheid om uw gegevens openbaar te zetten. Daarmee zijn ze zichtbaar voor de andere ouders van de groep waarin uw kind zit.
 

Bericht van de interne vertrouwenspersonen

img2

Het schooljaar is weer gestart. De eerste weken staan in het teken van groepsvorming, omgangsvormen, en gedragsregels. We maken er een fijn schooljaar van, waarin hopelijk elk kind met plezier naar school komt. 

Wanneer uw kind niet lekker in zijn / haar vel zit kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Daarnaast zijn er op onze school drie interne vertrouwenspersonen. 

Juffrouw Krista (groep 1-2 en 3), juffrouw Gerty (groep 4 en 5) en juffrouw Ingeborg (groep 6 t/m 8). 

De interne vertrouwenspersonen hebben een belangrijke rol in de sociale veiligheid van onze school. Op de website (klik hier) kunt u hierover meer informatie vinden, bijvoorbeeld wat wij doen tegen pesten (het pestprotocol). 

Voor onderstaande punten vragen we extra aandacht:

Op school mogen leerlingen hun mobiele telefoon alleen gebruiken wanneer dit in overleg gebeurt met de leerkracht. Als leerlingen hun mobieltje mee naar school nemen, moet deze binnen de poort uitstaan en bij de leerkracht ingeleverd worden. Na schooltijd kan het toestel weer worden opgehaald. 

In de bovenbouw zijn kinderen steeds meer bezig met social media. Wij willen alle ouders/ verzorgers er op wijzen dat de leerlingen hier echt nog begeleiding bij nodig hebben. Ze moeten hier mee leren omgaan en maken daarin nog fouten. Het is verstandig om regelmatig met uw kind in de social media groepen (Whats app, Instagram,....) mee te kijken en er gesprekjes over te voeren. Op school besteden we hier ook veel aandacht aan, bijvoorbeeld tijdens de week tegen het pesten die op maandag 17 september begint.

In de periode tot de herfstvakantie staat de schoolregel "Ik zorg goed voor mezelf en de ander" centraal. Bijgaande afbeelding zult u op diverse plaatsen in de school tegenkomen.

Afspraken brengen en ophalen kinderen groep 1-2

Nu het schooljaar weer begonnen is, is het goed om de afspraken voor het brengen en ophalen van uw kind(eren) bij de groepen 1-2 even onder de aandacht te brengen.
Binnenkomst.
Voor schooltijd wachten kinderen en ouders (of andere "wegbrengers") op het schoolplein. Als de zoemer gaat komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders van kinderen die net op school zijn, mogen maximaal 4 weken mee naar binnen komen. 
Einde schooldag.
Ouders (of andere "ophalers") wachten bij de poort achter de rode lijn op een vaste plek. De leerkracht komt met de klas in de rij naar buiten. Als uw kind u niet ziet, is het de bedoeling dat hij/zij terug loopt naar de leerkracht.
Belangrijk.
Als u bij het brengen en/of ophalen op de fiets komt, zet deze dan even bij gymzaal "De Brug". Zeker niet vlakbij het schoolhek, omdat de kinderen dan minder makkelijk hun ouders kunnen vinden.

Met de fiets naar school?

Op onze site staat duidelijk vermeld welke kinderen op de fiets naar school mogen komen. Klik hier om de "fietsgrenzen" te zien. 
De fiets waarmee het kind geoorloofd naar school komt, wordt voorzien van een sticker. Zit deze er niet (meer) op dan kan uw kind zich komende maandag of dinsdag om 11.45 uur melden bij mijnheer Cor. Hij voorziet de fiets van een nieuwe sticker.
Vanaf maandag 10 september controleren wij of alle "fietskinderen" volgens de gemaakte afspraken handelen.

Autoloze schooldag: 4 september

img2

Het verkeer rondom de Olof Palme is erg druk. Wij willen ouders / verzorgers en kinderen zoveel mogelijk stimuleren om te voet naar school te komen. Woon je verder weg, dan is de fiets een goed alternatief. Als er echter veel kinderen met de auto gebracht worden, dan wordt het voor ieder kind ONVEILIGER!

Om het “lopend en fietsend verkeer” te stimuleren, organiseren wij jaarlijks een autoloze schooldag. Wij vragen u om op dinsdag 4 september de auto thuis te laten en met uw kind(eren) op de fiets of lopend naar school te komen. 

Dikke duim compliment

Wanneer uw kind en u op 4 september te voet of met de fiets naar school komen, ontvangt u een aan de poort een vet compliment in de vorm van een dikke duim omhoog. 

Geen mogelijkheid om de auto thuis te laten?

Parkeer uw auto verderop in de wijk. Zo houden we de straat rondom school veilig en u laat zien dat u het ook belangrijk vindt om ‘lopend’ naar school te komen.

Wij hopen die dag vele "Dikke duimen" uit te delen.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Hierbij nogmaals het overzicht van de vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019. In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar zat een klein foutje in de extra vrije dagen voor groep 1 t/m 4. Er stond "dinsdag 15-02-2019" dat moet zijn: "dinsdag 05-02-2019". In bijgaand overzicht is de datum goed opgenomen.
Deze info vindt u ook terug in de kalender van digiDUIF en de informatiebrochure van onze school. (Klik hier).

Periode Datum Bijzonderheid
Herfstvakantie zaterdag 13-10 t/m zondag 21-10-2018 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 12-10 (14.00 uur uit).
Kerstvakantie vrijdag 21-12 t/m zondag 06-01-2019
 
Carnavalsvakantie zaterdag 02-03 t/m zondag 10-03-2019 Groepen 5 t/m 8 continurooster
Op vrijdag 01-03 (14.00 uur uit).
Pasen maandag 22-04 (valt in de meivakantie)
 
Meivakantie zaterdag 20-04 t/m zondag 05-05-2019
 
Hemelvaart donderdag 30-05 t/m zondag 02-06-2019
 
Tweede Pinksterdag maandag 10-06-2019
 
Zomervakantie vrijdagmiddag 05-07 t/m zondag 18-08-2019 De school is om 11.45 uur uit.
 

Vrije dagen: alle kinderen vrij
Woensdag 26-09-2018
Maandag 19-11-2018
Vrijdag 21 december 2018
Maandag 4 februari 2019
Woensdag 29-05-2019 (Scala studiedag)
Donderdagmiddag 13-06-2018 vanaf 13.00 uur (TSO mogelijk)

Extra vrije dagen groepen 1 t/m 4
Donderdag 27-09 en vrijdag 28-09-2018
Donderdag 06-12-2018
Dinsdag 05-02-2019
Woensdag 27-03-2019
Maandag 27-05 en dinsdag 28-05-2019

Continu rooster alle groepen (tot 14.00 uur)
Donderdag 20-12-2018 (kerstviering 17.00 - 19.00 uur)
Donderdag 31-01-2019

Continu rooster groepen 5 t/m 8 (tot 14.00 uur):
Vrijdag 12 oktober 2018 (start herfstvakantie)
Vrijdag 1 maart 2019 (start carnavalsvakantie)
Vrijdag 12 april 2019 
Vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag)

Let op:
Donderdag 20 december verwachten we alle kinderen in de avond op school voor de kerstviering.
Neem bij een continurooster een lunchpakket en extra drinken mee naar school. 

Verlof aanvragen: hoe gaat dat?

img2

Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen, kan dit door alleen door het invullen van een verlofformulier. Dit kunt u op school ophalen (informatierekje links van de hoofdingang bij het kantoortje van de TSO) of digitaal invullen via de website van de school: http://www.olof-palme.nl/handigheidjes/verlof-aanvragen/   

Het ingevulde verlofformulier levert u vervolgens in op school.

Verlofformulieren moeten altijd ingevuld worden als uw kind(eren) binnen vastgestelde schooltijden weg is/zijn. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen, ook al zijn ze niet leerplichtig. 

Voor de meeste omstandigheden kunt u maximaal 1 dag verlof krijgen. Te denken valt hierbij aan verhuizing, gezinsuitbreiding, een 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40- en 50- of 60- jarig huwelijksjubileum. Voor meer verlofdagen bij het vieren van jubilea mag de school geen toestemming verlenen.

Via digiDUIF kunt u geen verlof aanvragen. DigiDUIF is alleen geschikt voor het melden van ziekte van uw kind of korte dokters- en tandartsbezoeken aan de leerkracht. Gelieve de afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.

Bij afspraken tot 1 dagdeel is een absentiemelding via digiDUIF voldoende. Betreft het meer dan 1 dagdeel, dan dient het verlof via het verlofformulier aangevraagd te worden.

Alle medische behandelingen, inclusief dyslexiebehandelingen in het kader van een vergoed dyslexietraject, mogen onder schooltijd plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en de interne begeleider.

Typecursus typ4fun

Onze school stelt ruimte beschikbaar aan typ4fun voor het verzorgen van een typecursus. Op maandag 10 september start om 15.30 uur een cursus waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn. Interesse? Klik dan hier.

700 jaar Heusden bezingen.

Het jaar 2018 staat voor de gemeente Heusden in het teken van haar 700-jarig bestaan. In het kader van de festiviteiten organiseert Stichting Honsoirde samen met de Focolarebeweging een mooi en muzikaal evenement om ook de kinderen in onze gemeente de kans te geven dit bijzondere feit te vieren.
Op vrijdag 26 oktober 2018 van 19.00- 20.30 u wil de organisatie graag kinderen van alle basisscholen in de gemeente bij elkaar brengen op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk voor een muzikale avond. Er wordt dan samen gezongen onder begeleiding van de harmonie van Drunen.
Als school hebben wij toegezegd dat we met de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een drietal liederen zulllen voorbereiden. Deze worden ons toegestuurd door de organisatie. Mogelijk zult u in de komende tijd uw kind horen zingen over Hertog Jan of over Brabant. Dan weet u waar dit verband mee houdt.
Meer informatie via: www.honsoirde.nl

Bericht van Veilig Verkeer Nederland

Tussen 3 september en 5 oktober gaat het bestuur van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Heusden, controles rondom de scholen  uitvoeren met betrekking tot het parkeergedrag (niet bij de gele streep), het dragen van de autogordels, het goed gebruiken van de kinderzitjes en het laten uitstappen van kinderen aan de trottoirzijde.  
Na deze (waarschuwende) controles zal de politie waar nodig verbaliserend optreden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl