Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2018-2019-05

Beste ouders / verzorgers,

De herfstvakantie is voorbij. Een vakantie met prachtig weer waarvan u hopelijk ook hebt genoten!
We zijn weer fris en vol energie van start gegaan!
Is het u al opgevallen? In de kop van de nieuwsbrief is voortaan het nieuwe logo van de school opgenomen.

Er komt weer een feestelijke periode aan, maar voor het zover is eerst nog een aantal mededelingen over activiteiten in de komende tijd.

U kunt o.a. iets lezen over de aandacht voor de verkeersveiligheid in deze donkere maanden, de voorbereidingen voor de Eerste Communie en "Mad Science"op onze school. Verder een berichtje over het in orde maken van onze moestuin, waarbij we uw hulp nodig hebben.

De kijkweek (groep 3 t/m 8) komt er weer aan en we we informeren u over de schoolregel die de komende periode centraal staat. Dat en nog veel meer valt te lezen in deze nieuwsbrief.

Team Kbs. Olof Palme

Kijkweek in groepen 3 t/m 8

img2

Beste ouder / verzorger van de groepen 3 t/m 8,

U bent van harte welkom in de kijkweek van 12 t/m 16 november. Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 -15.45 uur, op woensdag van 12.30 -13.00 uur. Op vrijdag bent u welkom in de groepen 3 en 4 van 11.45 -12.15 uur, in de de groepen 5, 6 en 7 van 15.15 - 15.45 uur. 

Uw kind kan u door de klas rondleiden en zijn/haar werk- en toetsboeken laten zien.

Open en heldere communicatie is belangrijk om als ouders en school op een lijn te blijven. De leerkrachten zullen zeker contact opnemen als zij dit nodig achten. Ook voor u geldt: wacht niet af met vragen of problemen, maar bel, mail of kom langs. Zo houden we samen zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Ik zorg goed voor mijn omgeving

img2

We hebben op school 4 basisregels waar iedereen op school zich naar gedraagt. Deze worden regelmatig bij de kinderen onder de aandacht gebracht.

De komende periode staat de regel "Ik zorg goed voor mijn omgeving" centraal. Bijgaande afbeelding zult u op verschillende plaatsen in de school kunnen zien. We zijn dan extra alert op het opgeruimd houden van de school. Waar kan het dan zoal om gaan?

- Ervoor zorgen dat jassen en tassen goed opgehangen worden aan de kapstokhaken en/of in de manden.

- Het opgeruimd houden van het eigen klaslokaal (waaronder de eigen tafel en laatjes), maar ook rommel in de gangen voorkomen.

- Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. We zijn daar met z'n allen alert op.

- We vragen de kinderen om elkaar te attenderen op het goed zorgen voor de omgeving.

Het toepassen van deze regel wordt versterkt, als u hier thuis ook extra aandacht aan besteedt.

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8

img2

Vrijdag 12 oktober stond de jaarlijkse voorleeswedstrijd op het programma voor de groepen 7 en 8. Na voorrondes in de klas mochten Sam Briejer, Sophie Kers, Veronique Floris, Victoria van der Heiden, Emma Kers en Eline Bouten namens hun klas aan deze afsluiting van de kinderboekenweek meedoen. Er werd op een hoog niveau voorgelezen en de jury, juf Marja en Joyce Kooreman (bibliotheek Drunen), had een zware taak.

Tussendoor waren er verschillende optredens rondom het thema van de kinderboekenweek “vriendschap”.

Uiteindelijk kwam Victoria van der Heiden (links op de foto) als winnares uit de bus. Zij las voor uit het boek "Het geheim van villa Argo". Victoria mag onze school vertegenwoordigen bij de Heusdense voorleeskampioenschappen. We wensen haar veel succes!

Sinterklaas ook voor groep 1

Op woensdagochtend 5 december is Sinterklaas bij ons op school. Natuurlijk zijn op die woensdag ook de kinderen van groep 1 welkom om dit gezellige feest te vieren.
De schooltijden zijn van 08.30u.- 12.30u.
Met vriendelijke groet, 

De juffen van groep 1/2.

Studiedag

Op maandag 19 november zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag 

Terugblik verlichtingscontrole

De 'donkere' maanden zijn begonnen. Daarom hebben enkele vrijwilligers van VVN samen met enkele verkeersouders op donderdag 11 oktober de fietsverlichting van de kinderen gecontroleerd.

Gekeken werd naar de werking en zichtbaarheid van de witte voorlamp en de rode achterlamp. Daarnaast moet de fiets beschikken over goede reflectoren. Zowel in de wielen, achterop als in beide trappers.
* In totaal zijn er 130 fietsen gekeurd. Hiervan waren 36 fietsen niet in orde.
* De kinderen hebben een keuringskaart mee naar huis gekregen. Hierop staat exact aangevinkt wat er op de fiets ontbreekt.

We hopen dat u, als ouder / verzorger, hierin verantwoordelijkheid neemt, zodat uw kind goed zichtbaar is in deze donkere maanden.

Vooruitblik Eerste Communie

De Eerste Communieviering van onze parochie is op zondag 7 april 2019. Tijdens een informatieve ouderavond op 25 oktober om 20.00 uur wordt uitleg gegeven over het te volgen communieproject en de voorbereiding. Via digiDUIF hebben de ouders van de groep 4 kinderen hierover bericht gehad en zich kunnen inschrijven.
De avond is in de Pastoor Vermeulenzaal naast de St. Lambertuskerk.

Onze moestuin

img2

Beste ouders, opa's en oma's,

Wie heeft er zin en tijd om onze moestuin te onderhouden?

Het is de bedoeling dat u deze tuin mee aanlegt, vrijhoudt van onkruid en eventueel helpt met oogsten.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zou u hiervoor eens in een bepaalde periode aan de beurt komen.

U kunt  zich aanmelden bij : Ingeborg.de.wit@scalascholen.nl

Mad Science op Olof Palme

img2

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Olof Palme, waar de kinderen van groep 1 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. We starten met een spectaculaire science show op 2-11-2018.

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.  

Speciaal voor groep 1 t/m 3 hebben we; Juniorcursus 'Dierengeheimen'. Speciaal voor groep 4 t/m 8 hebben we; Cursus 'Wetenschap in Beweging'

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.

Data van de cursus: dinsdagen 11-12,18-12, 08-01-2019, 15-01, 22-01 en 29-01

Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl

Inschrijftermijn loopt tot en met: 15-11-2018

Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Oudergesprekken groepen 2 en 8

Voor de groepen 2 zijn er oudergesprekken op 12 en 13 november.  U ontvangt via digiDUIF een uitnodiging waarin wordt aangegeven dat  u kunt intekenen voor het gesprek.
Voor de groepen 8 zijn er ouder- / kindgesprekken op 10,11 en 12 december. Ook hiervoor  ontvangt u via digiDUIF een uitnodiging waarin wordt aangegeven dat u kunt intekenen voor het gesprek.

Opbrengst Wereldmissiedag

Van Parochie Wonderbare Moeder ontvingen wij onderstaand bericht:

Beste jongens en meisjes,
Wij willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de bijdrage die jullie hebben gegeven voor Wereldmissiedag voor de kinderen. Jullie hebben maar liefst € 574,06 bij elkaar gebracht! Fantastisch.
De kinderen in Ethiopië zijn jullie ook heel dankbaar want nu kunnen er nog meer kinderen naar school en een beroep leren. Dank jullie wel namens het missiecentrum Drunen.
Parochie Wonderbare Moeder

Groepen 4: slimme uitvindingen

Beste ouders/ verzorgers,
In januari starten de groepen 4 met het nieuwe thema  'Slimme utivindingen'. Hiervoor zijn de leerkrachten op zoek naar oude materialen zoals: 
fietsbellen, blikopeners, klokken, radio's en dvd spelers. Ook kurken zijn zeer welkom (zeker na Oudjaarsavond moet dit geen probleem zijn!)
Deze materialen kunnen vanaf nu al ingeleverd worden bij de leerkrachten van de groepen 4. 

Tanken bij Total

Op dit moment hebben de Total tankstations een actie met leesboeken. Als u er voor € 50,00 tankt, krijgt u een leesboek cadeau. Mogelijk tankt u altijd al bij deze pomp en / of kent u andere mensen die dit doen. Als u geen doel heeft met de leesboeken, zouden wij heel blij zijn als u ze aan de school wilt schenken. Deze boeken  zijn een welkome aanvulling op onze schoolbieb.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl