Nieuwsbrief 2018-2019-07

Beste ouders / verzorgers,

Sinterklaas is in de buurt
Wij zijn heel erg blij
Ik heb mijn verlanglijstje al gestuurd
Er zit vast weer veel leuks bij

Nog even wachten en het is 5 december. Meer informatie over Sinterklaas bij ons op school vindt u in deze nieuwsbrief.
Natuurlijk staan er nog meer interessante artikelen in om door te lezen.
Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Sinterklaas

img2

Hieronder nog een kort overzicht van de regels en afspraken voor het sinterklaasfeest.

- Woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn gevolg naar onze school. U bent welkom om te komen kijken naar de intocht. Wij verzoeken u om dan achter de kinderen te gaan staan. 

- De kinderen nemen, zoals gebruikelijk, hun hapje en drinken mee voor het speelkwartier. Het is de bedoeling dat alle 4 jarigen ook op woensdag 5 december op het Sinterklaasfeest, aanwezig zijn 

- Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto op woensdag 5 december NIET in de Aziëlaan te parkeren? Alvast bedankt. 

- Op donderdag 6 december zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen gewoon om 08.30u naar school.

Ons nieuwe schoollied

img2

Donderdag 22 november is ons nieuwe schoollied bekend gemaakt. Meneer Leo heeft gewonnen. Hij heeft een pakkende tekst gemaakt op een nieuwe melodie. Een vader van onze school, Roy Eugelink, heeft de muziek eronder gezet. Manouk Snels, leerlinge uit groep 7 van juf Lisette, kreeg een eervolle vermelding voor haar bijdrage.Juf Marja vertelde dat de jury het winnende lied heeft gekozen omdat het refrein meteen blijft hangen, onze slogan "Speel, leer, lach, leef" goed naar voren komt en de zinnen zo kort zijn dat het lied ook snel door onze jongste leerlingen geleerd kan worden. Het lied is donderdagochtend met alle kinderen geoefend. Op de foto ziet u mijnheer Leo die het lied voorzingt. De meeste kinderen zongen het al mee na 2x oefenen.

Er wordt aan gewerkt om het lied aan de website van onze school te koppelen.

Opbrengst kinderpostzegels

Gewoonlijk maken we in deze nieuwsbrief geen melding van het bedrag dat door de groepen 8 opgehaald wordt met de verkoop van kinderpostzegels. Deze keer maken we een uitzondering, omdat het bedrag maar liefst €10.597,- is, een astronomisch hoog bedrag!
De leerkrachten van de groepen 8 werden persoonlijk gebeld door de stichting om het bedrag door te geven, met een heel groot compliment aan de leerlingen van de groepen 8!

Gymmen voor Afrika

Op 12, 13 en 14 december gaan de kinderen (vanaf 5 jaar) van de Olof Palme gymmen voor Afrika. Dit in het kader van maatschappelijke betrokkenheid en iets betekenen voor anderen. De gymles staat die dagen in het teken van een sponsor obstakel run. Dit jaar gaan we geld ophalen voor de stichting Teachers4Teachers.

Na de drukke Sinterklaastijd  krijgt u hier op 10 december meer informatie en een filmpje over via digiDUIF. Die dag krijgt uw kind ook de stempelkaart (startbewijs) mee naar huis, met meer informatie..

Tijdens gymmen voor Afrika zijn de ouders en opa's / oma's natuurlijk van harte welkom om even te komen kijken naar de sportieve prestaties. In het schema (klik hier) kunt u zien, wanneer uw kind gaat gymmen voor Afrika. Voelt u zich niet verplicht, maar wees welkom!

Aanmelden nieuwe leerlingen

Beste ouders,
Heeft u uw kind al aangemeld op onze school, als het dit schooljaar nog 4 jaar wordt? Zo niet, dan verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier uiterlijk 14 december in te vullen. U kunt dit formulier op school ophalen bij de directie.
Daarnaast kijken de scholen ook al weer vooruit naar het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang al een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen. Wij vragen daarom aan ouders van kinderen die tussen juli 2019 en juli 2020 4 jaar worden, om een aanmeldingsformulier van onze school in te vullen, liefst voor eind januari. 
Meer informatie over het aanmelden kunt u vinden op de site van onze school, klik hier.

Parkeren bij school

img2

Nu de donkere dagen zijn aangebroken en het weer wat kouder en regenachtiger wordt, zien we dat een toenemend aantal kinderen met de auto naar school gebracht wordt. We zien ook dat de meeste wegbrengers zich houden aan het stopverbod bij de gele strepen: hartstikke goed!

Sommigen parkeren de auto op de parkeerstroken aan de overkant van de school, dat kan wel maar niet voor de opritten van de buurtbewoners. Als deze mensen willen vertrekken, staat u echt in de weg. Wij vragen u met klem om hier beter op te letten.

Te vroeg op school is niet wenselijk.

Soms gebeurt het dat kinderen 's ochtends in de kou en het donker al om 8.00 uur op school zijn. In het belang van de veiligheid en het welzijn van de kinderen, verzoeken wij u om uw kind(eren) niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de school op het schoolplein aanwezig te laten zijn. Wilt u hier zorg voor dragen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl