Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2019-2020-01

Beste ouders / verzorgers,

De eerste schoolweek zit er alweer op, tijd voor de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. We blikken vooruit naar de activiteiten die op korte termijn gepland zijn. Deze zijn ook opgenomen in de schoolkalender, die u via social schools kunt inzien.

Langs deze weg, wensen we u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Team Kbs. Olof Palme

Personele zaken

img2

Geboortenieuws:

Dinsdag 23 juli zijn juf Lizanne en Bastijn de trotse ouders geworden van dochter Yune Susanna Maria, zusje van Noah. Van harte proficiat!Welkom nieuwe leerkrachten:

Ter vervanging van Kim Langerwerf en Lizanne zijn Nancy Dijkhoff en Marjolein Kerver bij de kleutergroepen begonnen. 

Alexander van Laarhoven is als vakleerkracht gym voor de kleuters op maandag aan de slag gegaan

De LIO studenten Jill van Kessel in groep 8 bij Mart/ Debbie Rekkers en Daphne van den Broek in groep 6 Arja zijn ook gestart.Wij wensen hen allen heel veel plezier op de Olof Palme! Vervanging afwezige leerkrachten:

Linda Oremus is aan het aansterken na haar operatie. Mark Brouwers vervangt haar in de groep 5HL en Ingeborg de Wit in gr. 1-2 IL.

Het wordt steeds moeilijker om vervanging te vinden in geval van ziekte/ absentie leerkrachten. In het protocol vervangingen staat aangegeven dat we de eerste dag de kinderen niet naar huis mogen sturen. Er bestaat wel de mogelijkheid dat een groep dan opgedeeld wordt over andere groepen. Als dat het geval is (geweest), informeren wij u. Klik hier om het protocol vervangingen in te zien.

Mededelingen vanuit school

Alle belangrijke actuele informatie voor het nieuwe schooljaar vindt u in de informatiebrochure op de website. Een aantal zaken lichten we hieronder apart toe.

Woensdag 25 maart tot 14.00 uur naar school.
De vrije dagen en vakanties van dit schooljaar vindt u via Social Schools. Wij maken u er extra op attent dat er op woensdag 25 maart school tot 14.00 uur volgens een continurooster gewerkt wordt, zodat de kinderen op 4 mei vrij kunnen zijn: graag noteren in uw agenda.

Geen fietsen voor de schoolpoorten plaatsen.
Graag geen fietsen meer plaatsen voor de poort van de school, vooral bij de poort van de Gele Olof Palme gebeurt dit regelmatig. Komt u op de fiets, zet deze dan op het gras voor het hek dat voor de Gele Olof Palme loopt. Dit i.v.m. de veiligheid en de bereikbaarheid door nooddiensten.
De afspraken over het naar school komen op de fiets, vindt u op onze website. (Klik hier om ze direct in te zien

Verwachtingsgesprekken en info-avonden
In de week van 16 september zijn de verwachtingsgesprekken voor de groepen 3 t/m 8. Tussen vrijdag 6 september 18.00 uur en woensdag 11 september, kunt u hier voor intekenen via Social Schools.
Woensdagmiddag 28-08 hebben de leerkrachten van groep 8 informatie gedeeld met de ouders. Maandag 02-09 is er een avond voor de groepen 1-2, dinsdag 03-09 heeft groep 3 een informatie-avond. De betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd.

Leermaterialen in bruikleen
Op school krijgen de kinderen bepaalde leermaterialen in bruikleen. Denk daarbij bijv. aan de schoolvulpen, de oortjes voor de laptop, de schoollineaal en de rapportmap. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor deze materialen. Als zij hier niet goed mee omgaan, bijv. iets kwijtraken, stelt de school vervangend materiaal beschikbaar tegen een  vergoeding.  

 

Leerlinggegevens en privacyprotocol

Wij maken u erop attent dat Scala, in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), een privacyprotocol opgesteld heeft dat u via deze link kunt bekijken.

Verder ontvangt u komende week via Social Schools van de groepsleerkracht een formulier waarop u de belangrijkste (nood)gegevens van uw kind kunt aangeven. Gelieve dit word-document digitaal in te vullen en ook als word-document terug te sturen aan de leerkracht.
U ontvangt ook een papieren formulier waarin u gevraagd wordt om toestemming te geven voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal van uw kind op school. Gelieve dit te ondertekenen en ervoor te zorgen dat het op school komt.
De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijfduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen of intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Als er wijzigingen zijn in uw adres- / telefoongegevens, wilt u die dan doorgeven aan de leerkracht en de directie? Zo kunnen wij de leerlingadministratie up to date houden.

Sociale veiligheid start schooljaar

img2Het schooljaar is weer gestart. De eerste weken staan in het teken van groepsvorming, omgangsvormen, en gedragsregels.

We gaan er weer een fijn schooljaar van maken, waarin hopelijk elk kind met plezier naar school komt.

We hebben op school 4 basisregels waar iedereen op school zich naar gedraagt, dat zijn de volgende:- Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar

- Ik zorg goed voor mezelf en de ander

- Ik ben rustig in de school

- Ik zorg goed voor mijn omgeving

In de periode tot de herfstvakantie staat de regel "ik zorg goed voor mezelf en de ander" centraal. Bijgaande afbeelding staat symbool voor deze regel en zult u daarom op allerlei plaatsen in de school kunnen zien.

Nieuws van de verkeerscommissie

img2

De scholen zijn weer begonnen.

De verkeerscommissie van de Olof Palme wenst alle kinderen en ouders een veilig schooljaar toe.

U kunt hier ook zelf op onderstaande punten een bijdrage aan leveren.

- Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Door zelf deel te nemen aan het verkeer leert uw kind het meest. 

- Moet u i.v.m. werkzaamheden toch met de auto komen, parkeer dan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, het liefst enkele straten verderop. Kom het laatste stukje te voet naar school, bijvoorbeeld door het park.

- Stoppen of parkeren langs de gele streep is verboden. Ook kinderen even uit laten stappen mag niet langs de gele streep. 

- Parkeren voor een uitrit of bij de parkeergarages aan de Turkijelaan is niet toegestaan.  

- Rondom school liggen ook een aantal verkeersdrempels. Dit zijn echter geen zebrapaden. Auto’s zijn dus niet verplicht te stoppen. Dit stoppen kan namelijk onbedoeld weer een gevaarlijke situatie voor de fietsers en wandelaars opleveren.  

- Laat uw kind uitstappen aan de trottoirzijde.  

VVN en de politie ondersteunen bovenstaande regels en afspraken.

De mensen van VVN gaan de eerste weken van het schooljaar controles uitvoeren rondom de scholen. Zij letten op het parkeergedrag, dragen van autogordels, gebruik van kinderzitjes, uitstappen aan de trottoirzijde. Deze controles hebben een waarschuwend karakter. Na deze periode zal de politie controles houden en verbaliseren.   

Autoloze schooldag

Dinsdag 3 september is er een autoloze schooldag. Wij verwachten dat u en uw kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen.  

Nieuws van de TSO

Als u uw kind(eren) wilt laten overblijven op school, kunt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO). Alle informatie daarover, vindt u op de website van de school. Klik hier om direct naar deze informatie te gaan.
In de gids vindt u ook onderstaande passage. Op verzoek van de TSO, vermelden wij deze in de nieuwsbrief.
Bij de aanmelding voor de TSO is het van belang dat u vermeldt of uw kind medicijnen heeft en / of uw kind op een bepaalde manier benaderd dient te worden. Deze info wordt gedeeld met de TSO-krachten, die met uw kind werken. Zij kunnen dan op de juiste manier handelen. Bij medicijngebruik dient u contact op te nemen met de coördinatrices van de TSO, dit i.v.m. een medicijnverklaring.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld.

Klik hier om uzelf af te melden of om uw gegevens te wijzigen

Powered by www.purecode.nl